Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Kulcsok Kolozsvárhoz

A föl nem adható város

 

Elektronikus megjelenítés:

ÖKOEK Szerkesztőség - 2008

 

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG - KOLOZSVÁR

MOZAIK KIADÓ - SZEGED

2000

 

 

A KÖTET MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA:

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM,

A BUDAPESTI NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

MILLENNIUMI PROGRAMJA

ÉS AZ ERDÉLYI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

A BUKARESTI KISEBBSÉGI TANÁCS.

 

Szerkesztette Kántor Lajos és Kovács Kis György.

A kötetet Deák Ferenc tervezte.

 

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített,illetve rövidített változata kiadásának jogát is.

A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

 

ISBN 963 697 319 9

© KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG - KOLOZSVÁR, 2000

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2000

 

Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B. Telefon: (62) 470-101, 554-664

E-mail: kiado@mozaik.info.hu

Honlap: www.mozaik.info.hu

Felelős kiadó: Török Zoltán

 

Nyomdai előkészítés: Imosoft Kft. Honlap: www.imosoft.hu

Felelős vezető: Reményfy Tamás

Grafikus: Deák Ferenc

Műszaki szerkesztő: Katona Csaba, Tánczos Enikő, Vass Tibor

Gépelte: Kővári Éva, Sass Gyöngyi

Korrektor: Jancsik Pál, Kerekes György

Készült a Dürer Nyomda és Kiadó Kft.-ben

Felelős vezető: Beregszászi László

2000. december

Raktári szám: MS-4205

 

 

  
  Következő fejezet