Előző fejezet Következő fejezet

Kolozsvár - könyvekben

(1990 UTÁN)

 

●  *** A KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1945-1959.

Szerkesztette Faragó József, Incze Miklós, Katona Szabó István, Sebestyén Kálmán. Bp., 1999-

●  A KOLOZSVÁRI FARKAS UTCAI TEMPLOM CÍMEREI.

Entz Géza és Kovács András tanulmányaival. Budapest, Kolozsvár, 1995.

●  Balázs Sándor-Schwarz Róbert: FUNAR-KORSZAK KOLOZSVÁRON 1992-1996.

A helyi sajtó tükrében. Kolozsvár, 1996.

●  *** ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949.1. Csőgör Lajos emlékirata. Dokumentumok 1944-1945.

A dokumentumokat válogatta, gondozta és szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor.

Bevezető tanulmány, jegyzetek: Vincze Gábor. Marosvásárhely, 1995.

●  Gaal György: A HÁZSONGÁRDI TEMETŐ TÉRKÉPE.

Rajzolta: Benedek István. A fényképfelvételeket készítette László Csaba. Kolozsvár, 1994.

●  Gaal György: MAGYAROK UTCÁJA.

A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Erdélyi Tudományos Füzetek 221. Kolozsvár, 1995.

●  Gaal György: TÖRT KÖVÖN ÉS PORLADÓ KERESZTEN.

Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Kolozsvár, 1997., 1999.

●  *** KALAUZ A RÉGI ÉS AZ ÚJ KOLOZSVÁRHOZ.

Gaal György: Kolozsvári séták. Vincze Zoltán bevezetőjével. Kolozsvár, 1992.

●  *** KOLOZSVÁRI EMLÉKÍRÓK 1603-1720.

A bevezető tanulmányt írta és az időrendi áttekintést összeállította Bálint József.

A forrásokat válogatta és jegyzetekkel ellátta Pataki József. Bukarest, 1990.

●  *** KOLOZSVÁRI HARMINCADJEGYZÉKEK (1599-1637).

Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közreadja Pap Ferenc. Bukarest-Kolozsvár, 2000.

●  *** KOLOZSVÁRI ÚTITÁRS. Kis kalauz a város megtekintéséhez.

Összeállította Kerekes György. Lászlóffy Aladár bevezetőjével. Kolozsvár, 1998.

●  Lővy Dániel: A TÉGLAGYÁRTÓL A TEHERVONATIG.

Kolozsvár zsidó lakosságának története. Kolozsvár, 1998.

●  Lővy Dániel-Demeter V. János-Asztalos Lajos: KŐBE ÍRT KOLOZSVÁR.

Emléktáblák, feliratok, címerek. Kolozsvár, 1996.

●  Sas Péter: A KOLOZSVÁRI FERENCES TEMPLOM.

Az előszót írta P. Benedek András Domokos provinciális. Kolozsvár, 1999-

●  Sas Péter: A KOLOZSVÁRI PIARISTA TEMPLOM.

Az előszót írta Czirják Árpád érseki helynök, plébános. Kolozsvár, 1998.

●  Sas Péter: A KOLOZSVÁRI SZENT MIHÁLY TEMPLOM.

Az előszót írta Czirják Árpád érseki helynök, plébános. Kolozsvár, 1998.

●  Széles Klára: SZEGED-KOLOZSVÁR.

1955-1992. Budapest, 1993.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet