Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

 

Pataky András

 

Délkelet-Baranya (Drávaszög)

hat évszázados településtörténete,

lakosságának nemzetiségi összetétele

és változásai

 

POVIJEST NASELJA I NACIONALNI SASTAV STANOVNIŠTVA

JUGOISTOČNE BARANJE

- DRAVSKOG KUTA -

KROZ ŠEST STOLJEĆA

 


 

Szerkesztő:

Kriják Krisztina

 

A fotókat készítette:

Klájó Igor

 

Grafikai szerkesztő:

Varga József

 

Lektor:

Pasza Noémi

 

Kiadó:

Huncro Sajtó és Nyomdaipari Kft. (Eszék)

 

Felelős kiadó:

Pasza Árpád igazgató

 

Készült aTiskara Pauk nyomdában, Cerna, 2009

A CIP-leírás az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár elektronikus katalógusában a 120817026 szám alatt található.

ISBN 978-953-7366-11-7

 

HunCro Sajtó- és Nyomdaipari Kft. Eszék 2009


Köszönet illeti mindazokat, akik segítették a kötet megjelenését.

 

 

Szeretettel Baranyai Júlia emlékezetére

 

Sorsa csak annak van, aki őriz, tervez még valamit, bár tudja a végérvényű végét, hűséggel teszi dolgát. "

(Keresztúry Dezső)

 

 

   
  Következő fejezet