Előző fejezet Következő fejezet

Helységnév jegyzék

 

Alsóhatár - Dolný Chotár, SK

Alsószeli - Dolné Saliby, SK

Bajcs - Bajč, SK

Bazin - Pezinok, SK

Bécs - Wien, Viedeň, A

Boldogfa -Boldog,SK

Brilnn - Brno, CZ

Budapest, - Budapešť, HU

Csallóköz - Žitný ostrov, SK

Csanádalberti, HU

Cserhát, HU

Csitár - Nitra - Štitáre, SK

Dedina Mládeže, SK

Dévény - Devín, SK

Duna Menti Síkság - Podunajská nížina, SK

Dunántúl - Zadunajsko, HU

Dunaszerdahely - Dunajská Streda, SK

Érsekújvár - Nové Zámky, SK

Esztergom, HU

Farkasd, Vágfarkasd - Vlčany, SK

Felsőszeli - Horné Saliby, SK

Galánta - Galanta, SK

Galgóc - Hlohovec, SK

Garamberzencze - Hronská Breznica, SK

Gúta - Kolárovo, SK

Gúta-Kissziget - Kolárovo, Malý ostrov, SK

Győr, HU

Hetény - Chotín, SK

Hetmény - Šaľa-Hetméň, SK

Ipolyság - Šahy, SK

Kálna, Garamkálna - Kálna nad Hronom, SK

Kamocsa - KamoČa, SK

Karlsbad - Karlove Vary, CZ

Kárpát-medence - Karpatská kotlina

Keresztúr - Križovany nad Dudváhom, SK

Késmárk - Kežmarok, SK

Királyrév - Kráľov Brod, SK

Kisalföld - Malá maďarská nížina

Kisalföld északi része - Podunajská nížina

Kisoroszi, HU

Kolon - Kolíňany, SK

Komárom - Komárno, SK

Komárom megye - Komárňanská župa, SK

Korompa - Krompachy, SK

Leléd - Leľá, SK

Léva - Levice, SK

Limbach, SK

Linz, A

Magyarsók - Selice-Šók, SK

Mátyusföld - Matúšova zem, SK

Mocsonok - Močenok, SK

Myjava, SK

Nagybánhegyes.HU

Nagyszombat - Trnava, SK

Nagytapolcsán, Tapolcsány - Topoľčany, SK

Negyed - Neded, SK

Nyitra - Nitra, SK

Nyitra megye - Nitrianska župa, SK

Ondroho - Lipová - Ondrochov, SK

Párkány - Štúrovo, SK

Pata, SK

Perbete - Pribeta, SK

Pered - Tešedíkovo, SK

Pest - Budapešť, HU

Postyén - Piešťany, SK

Pozsony - Bratislava, SK

Pozsony megye - Bratislavská župa, SK

Privigye - Prievidza, SK

Račištorf - Rača, Récse,SK

Sellye, Sélye - Šaľa, SK

Sók, Sokszelőce - Selice-Šók, SK

Sopornya - Šoporňa, SK

Strázsa - Krakovany-Stráže, SK

Surány - Šurany, SK

Szakolcai járás - Skalický okres, SK

Szelőcze, Sokszelőce - Selice, SK

Szenc - Senec, SK

Szenicz - Senica, SK

Szeniczi járás - Senický okres, SK

Szered - Sereď, SK

Szímő - Zemné, SK

Tahitótfalu, HU

Tardoskedd - Trvdošovce, SK

Tarnócz - Trnovec nad Váhom, SK

Tornócz - Trnovec nad Váhom, SK

Tótmegyer - Palárikovo, SK

Trencsén - Trenčín, SK

Újvár - Nové Zámky, SK

Vác, HU

Vága - Váhovce, SK

Vághosszúfalu, Hosszúfalu - Dlhá nad Váhom, SK

Vágsellye - Šaľa, SK

Vágsellyei járás - Šaľský okres, SK

Vágtornóc - Trnovec nad Váhom, SK

Vágújhelyi járás - Okres Nové Mesto nad Váhom

Vajka - Vojka nad Dunajom, SK

Vásárút - Trhová Hradská, SK

Vecse - Šaľa-Veča, SK

Verebély - Vráble, SK

Zoboralja - Podzoborie, SK

Zsére - Žirany, SK

Zsigárd - Žihárec, SK

Zsolna - Žilina, SK

 

   
Előző fejezet Következő fejezet