Előző fejezet  

Tartalom

 

Előszó - Liszka József

Bevezetés - Danter Izabella

 

I. A vizsgált települések

I.a Farkasd és Negyed társadalmi viszonyai - Danter Izabella ,

I.b Farkasd és Negyed néprajzi jellemzése a hagyományos gazdálkodás tükrében - Danter Izabella

I.c Farkasd és Negyed hagyományos gazdálkodása a levéltári adatok tükrében - Novák Veronika

I.d Farkasd és Negyed természeti viszonyai és határhasználata - Nagy Endre

II. Zsákmányoló gazdálkodás Farkasdon és Negyeden - Danter Izabella

III. Állattartás Farkasdon és Negyeden - Angyal Béla

IV. Földművelés Farkasdon és Negyeden - Gudmon Ilona

V. Zöldségtermesztés Farkasdon és Negyeden - Gaál Ida

VI. Szőlőművelés és gyümölcstermesztés Farkasdon és Negyeden - Beké Éva

VII. A termelés és fogyasztás összefüggései a népi táplálkozásban Farkasdon és Negyeden - Varga Lídia

VIII.A megtermelt javak cseréje Farkasdon és Negyeden - Molnár Benő

IX. A farkasdi és n egyedi parasztgazdaságok birtokviszonyai és főbb jellemzői - Danter Izabella

 

Függelék

Farkasd bel- és külterületének földrajzi nevei - Nagy Endre

Negyed bel- és külterületének földrajzi nevei - Nagy Endre

 

Irodalom

 

Tradičné hospodárenie v Podunajskej nížine - Vlčany, Neded - Resumé

Traditional Husbandry in the Northern Area of the Little Hungarian Plain - The Villages Farkasd and Negyed - Summary

 

Helységnévjegyzék

 

 

   
Előző fejezet