- Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén

Fejezetek

     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  Bevezetés
  I. A vizsgált települések
  II. Zsákmányoló gazdálkodás Farkasdon és Negyeden
  III. Állattartás Farkasdon és Negyeden
  IV. Földművelés Farkasdon és Negyeden
  V. Zöldségtermesztés Farkasdon és Negyeden
  VI. Szőlőművelés és gyümölcstermesztés Farkasdon és Negyeden
  VII. A termelés és fogyasztás összefüggései a népi táplálkozásban Farkasdon és Negyeden
  VIII. A megtermelt javak cseréje Farkasdon és Negyeden
  IX. A farkasdi és negyedi parasztgazdaságok birtokviszonyai és főbb jellemzői
    Függelék
  Farkasd bel- és külterületének földrajzi nevei
  Negyed bel- és külterületének földrajzi nevei
  Irodalom
  Tradičné hospodárenie v Podunajskej nížine - Vlčany, Neded
  Traditional Husbandry in the Northern Area of the Little Hungarian Plain - The Villages Farkasd and Negyed
  Helységnévjegyzék
  Tartalom