Következő fejezet

Technické památky zemí Visegrádské čtyřky

 

Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky

 

 

Nevídaně dynamický technický rozvoj je příčinou obrovského rozsahu technických a technologických zařízení, celých objektů, ale často i souborů staveb, které lze zahrnout do oblasti technických památek. Stavovské organizace komor a svazů stavebních inženýrů ze zemí „Visegrádské čtyřky" se dohodly, že je budou postupně mapovat. Logicky nebylo možné postihnout celý rozsah v jediné publikaci. První výběr nabízí příklady, které jsou seřazeny podle místa svého výskytu. Současně však vytváří předpoklad pro další pokračování a postupné publikování zachráněného i mizejícího dědictví po našich profesních předcích.

 

Nevídaný dynamický technický rozvoj je príčinou veľkého rozsahu technických a technologických zariadení, celých objektov ale často i súborov stavieb, ktoré možno zahrnúť do oblasti technických pamiatok. Stavovské organizácie Komôr a Zväzov stavebných inžinierov zo zemí „Vyšehradskej štvorky" sa dohodli, že tieto budú postupne mapovať. Logicky nebolo možné v jednej publikácii uviesť celý rozsah pamiatok. Prvý výber ponúka príklady, ktoré sú zoradené podľa miesta výskytu. Súčasne však vytvára predpoklady na ďalšie pokračovanie a postupné publikovanie zachráneného ale i strácajúceho sa dedičstva po našich profesných predkoch.

 

© Informační centrum ČKAIT, 2000 ISBN 80-86364-06-2

 

Autoři příspěvků:

Ing. arch. Eva Dvořáková, PhDr. Jiří Jaroš, Ing. Zdeněk Rasl, Ing. Miroslav Machuta, PhDr. Richard Sedláček, Ing. Vladimír Křížek, Csc, Doc. dr inż. Czes ł av Dawdo, Mgr inż. Aleksander Tabędzki, Dr. inż. Zygmunt Rawicki, Mgr inż. arch. Elżbieta Fr ączek, Mgr inż. Barbara Masłowska, Mgr inż. Konrad Jędrzejewski, Inż. Jerzy Leo Jankiewicz, Dipl. arch. Vasy Endre Levente, Dipl. ing. Holló Csaba, Doc. Ing. Tomáš Hodák, Csc., Ing. Ján Ďurica, PhDr. RNDr. Ján Novák, Csc., Prof. Ing. Viera Medelská, DrSc, Ing. Michal Lukáč, Ing. Aleš Bílek, Prof. Ing. Ivan Malíček, Csc, Ivan Žilinčík Překlady do maďarštiny: Pavol Herman, Eszter Hajnal Překlady do polštiny: Ing. Włodzimierz Krajewski

Fotografie:

Ing. arch. E. Dvořáková, V. Hyhlík, Ing. P. Kladivík, Ing. V. Křížek, A. Kučera, Ing. M. Lukáč, Ing. L. Lužina, Ing. M. Machuta, K. Patchová, Z. Pleštil, J. Podlecki, Ing. Z. Rasl, Ing. arch. B. Sládková, J. Slavík - sbírka O. Řepka, Dr. G. Szabó, Ing. J. Tarábek, Dipl. ing. E. Vasy, K. Zeithammer

Pro:

Magyar Mérnöki Kamara,

Polski Zwiazek Inżynierów i Technikow Budownictwa,

Slovenskou komoru stavebných inžinierov,

Slovenský zwäz stavebných inžinierov,

Český svaz stavebních inženýrů,

Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

vydalo Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Ostrovní 8,110 00 Praha 1

v roce 2000 jako 65. publikaci ČKAIT

1. vydání

Obálka a grafická úprava: Tomáš Kropáček

Odborná redaktorka: Ing. arch. Eva Dvořáková

Redaktorka publikace: Ing. Hana Samková

Jazyková korektura maďarských textů: Ing. Katalin Rónai

Odborné práce koordinoval: Ing. Svatopluk Zídek

Sazba: Jams, Praha 5

Tisk: Ueberreuter Print, spol. s r. o.

 

  
  Következő fejezet