Előző fejezet Következő fejezet

 Társulati névsorok


569
 

1883 - 1884
Igazgató: Nagy Vince

Beödy Gábor rendező, Müller Károly zeneigazgató, Müller Ottó első karmester, Barna Izsó második karmester, Pósa Lajos titkár, Karikás József pénztáros, Pásztori János ügyelő, Oláh Sándor és Czeglédi Andor súgók, Perge László portás.
     Színésznők: Beődyné Amália, B. Teleky Emma, Gönczyné, Gyöngyösi Ilka, Hunyady Margit, Lánczy Ilka, Nagy Ibolyka, Oláh Sándorné Takács Henrietta, Perlaki Gizella, Rostagni Irén, Szöllősy Ilka, Tharaszovits Margit, Vadnai Vilma. Az évadban játszott még: Berkes Etel és Váray Mariska.
     Színészek: Andorffy Péter, Balázsy Sándor, Egri Kálmán, Fenyvesy Károly, Hatvani Ede, Lovászy Dezső, Müller Fülöp, Megyery Dezső, Makó Lajos, Molnár Antal, Somló Sándor, Szathmáry Árpád, Szép Aladár, Szirmai Imre. Az évadban játszott még: Hetényi Béla.
     Női kar: Makróczy Jánosné, Hendrei Anna, Györe Alajosné, Nagy Ágnes, Nagy Kati, Németh Giza, Kócsi Erzsi, Selényi Antalné, Rónai Ernesztin, Melczer Julis, Dercsényi Etel, Molnár Irma, Tárnokiné Teréz, Somhegyi Istvánné, Szepesi Gusztávné, Sulinka Mari, Beleznay Laura.
     Férfikar: Bajor György, Simai Lajos, Virág Lajos, Bakonyi János, Makróczy János, Kecskeméti Sándor, Kis József, Juhai József, Lévai Zsigmond, Varga Lajos, Gyöngyösi Viktor, Selényi Antal, Révi Ferenc, Markovits Henrik, Györe Alajos, Gergely Márton, Czigler János.
     Zenekar: Santoch Alois, Haka Antal, Fehér Poldi, Sommer Ede, Königsberg, Sandtner, Smetterer, Vojacsek Ferenc, Koch István, Salamon, Halesch Frigyes, Kopsira István, Kvintusz István, Cervenka, Bohacsek István, Brodzki, Glück Károly, Pospisil V., Fischer György, Staszny Richárd.
     Műszaki személyzet: Labancz István, Dorneszt Pál, Labovszki István, Kley Lajos, Fehér Imre, Rozenthal, Napfény, Mikula Antal és Rozner Árpád díszítők, Benedek Andor, Kis Lajos, Lengyel Pál, Balog János, Nagy Károly, Grünvald Róbert szabók, Kacziány Ödön és Dusnitz Sándor festő, Bajor György festő-kasírozó, Süteő Imre főruhatáros, Verzák Henrik színpadi gépmester, Tóth Mihály kellékes, Kocsis Benő fodrász, Kun András zsinórmester.


1884 - 1885
Igazgató: Nagy Vince

Ditrói Mór rendező, Müller Ottó és Barna Izsó karmesterek, Czeglédi Andor és Oláh Sándor súgók, Somhegyi István és Ajtay Károly ügyelők.
     Színésznők: S. Vadnay Vilma, Spányi Lenke, Gorzó Hermin, B. Szöllősy Ilonka, Ditróiné Mari, Hubai Aranka, Rostagni Irén, Kiss Ferkóné, Bokodiné Amália, Hunyady Margit, Lászayné, Oláh Sándorné.
     Színészek: Andorffy Péter, Balázsy Sándor, Lovászy Dezső, Bokody Antal, Szathmáry Árpád, Somló Sándor, Kiss Ferkó, Hatvani Ede, Molnár Antal, Kulinyi Márton, Valentin Lajos Egri Kálmán, Bihari Béla, Szép Aladár.
     Kar: 16 fős férfi és női kar, valamint 22 zenekari tag.
     Műszaki személyzet: Sütő Imre főruhatáros, Bajor György festő, Kun András díszmester, Czigler János zsinóros, Kocsis Benő fodrász, Tóth M. kellékes, ezen kívül 30 tagú személyzet és 8 műszaki dolgozó.

570
 

1886 - 1887
Igazgató: Aradi Gerő

Znojemszky Ferdinánd karmester, Szalóki Ede drámai rendező, Erődi Ernő titkár és operett-rendező, Cseke Lajos és Rombári József súgó-ügyelők.
     Színésznők: Fratta Vilma, Liptai Laura, Margó Zelma, Follinuszné, Kükemezey Vilma, Tőkés Emília, Gondáné, Csiky Katinka, Láng Ilonka, Somogyi Nelli, Szilágyi Etelka, Tolnainé, Enyvári Sarolta, Gorai Anna.
     Színészek: Andorffy Péter, Demidor Imre, Balogh Árpád, Pálffy György, Szabó Antal, Sz. Németh József, Csatár Győző, Egri Kálmán, Lángh Ödön, Tollagi Adolf, Fekete Miksa, Lovászy Dezső, Tolnai Andor.
     Női kar: Kócsi Erzsi, Hendrei Anna, Homoki Anna, Takácsné, Takács Jolán, Munkácsi Teréz, Radó Berta, Makrócziné, Tóvári Anna, Szilágyi Berta, Mikei Irma, Tontacziné.
     Férfikar: Porányi Adolf, Makróczi János, Tamási Gábor, Gonda László, Kunossi Ernő, Markovics Henrik, Takács József, Betleni László, Szabó József, Sziklai Jenő, Gömöri Imre, Győri Lajos.
     Zenekar: A 46. Gyalogezred 36 tagú zenekara.


1887 - 1888
Igazgató: Aradi Gerő

     Színésznők: D. Laky Emília, Follinuszné, Haraszthy Hermin, Kükemezey Vilma, Lázár Mari, Ágh Ilona, Rózsa Rózsika, Somogyi Nelli, Tőkés Emília, Gondáné, Örley Flóra, Kissné H. Mari.
     Színészek: Pálffy György, Sz. Németh József, Lovászy Dezső, Kazaliczky Antal, Sándor Emil, Szarvasi Soma, Hevesi Gábor, Hunfi Imre, Szilágyi Béla, Bóránd Gyula, Follinusz Aurél, Vendrey Ferenc, Kiss Pista, Egri Kálmán, Tiszai Dezső.
     Női kar: Lászi Etel, Kócsi Erzsi, Sándorné, Beleznai Lucia, Takácsné, Takács Jolán, Mikei Irma, Makrócziné, Tóvári Anna, Ujjné, Radó Berta, Hevesiné.
     Férfikar: Szabó károly, Hortobágyi Lipót, Takács József, Temesvári Zoltán, Kolozsi Jenő, Ujj Ferenc, Tamási Gábor, Vécsei Géza, Szabó László, Fekete Adolf, Kovács Gábor, Dobó István.
     Zenekar: Znojemszky Ferdinánd karmester és 18 zenész.


1888 - 1889
Igazgató: Aradi Gerő

Benedek Gyula rendező, Znojemszky Nándor karmester.
     Színésznők: Örley Flóra, Follinuszné, Kövesi Róza, Pálffyné Haraszthy Hermin, Angyal Ilus, Kükemezey Vilma, Siposné Dobozi Lina, Kissné Árpási Kati, Gondáné, Benedekné, Somogyi Nelli.
     Színészek: Csiky László, Csiszér Kálmán, Balogh Árpád, Pálffy György, Zilahy Gyula, Vendrey Ferenc, Hunfi Imre, Mikei Lajos, Kiss Ferkó, Sándor Emil, Sz. Németh József, Lászay Dezső, Szarvasi Soma.
     Női kar: Benkő Ida, B. Homoki Anna, Dercsényi Etel, Mikeiné, Nagy Antónia, Takácsné, Takács Jolán, Varga Anna, Zöldi Hermin, Sándorné, Rácz Ida, Szabóné, Szentesi Vilma.
     Férfikar: Aghy Sándor, Beczkói János, Hortobágyi Lipót, Jakus István, Kolozsi Jenő, Szabó Károly, Takács József, Kutasi Endre, Nagy Gyula, Doktor Kálmán, Szamosi Albert, Molnár Pál.

571
 

1889 - 1890
Igazgató: Makó Lajos

Beődy Gábor rendező, Katona Zsigmond titkár, Virányi Jenő karmester, Váradi Albert ügyelő, Bizza Károly súgó, Makóné Anna pénztárosnő.
     Színésznők: Hentallerné Pauli Mariska, Pálfy Nina, Pourman Henriette, Vertán Anna, Váradiné Nagy Mari, Siposné D. Lina, Lubrincz Júlia, Kükemezey Vilma, Cserny Berta, Bogyó Ilonka, Csügényi Vilma, Regnády Blanka.
     Színészek: Sárdy Károly, Kovács Lajos, Boronkay Andor, Réthey Lajos, Fóriss István, Sziklay Miklós, Fenyéri Mór, Bódy János, Váradi Albert, Kenedich Kálmán, Juhász Sándor, László Dezső.
     Női kar: Báthori Rózsa, Bánáthyné, Báthoryné, Hevér Juliska, Kertészné, Kiss Mari, Nagy Emma, Marosy Jozefina, Temesy Malvin, Zöldi Sarolta, Szepesy Janka, Vas Róza.
     Férfikar: Báthory István, Báthory Gábor, Bánáthy Ede, Bérczy Gyula, Beczkóy János, Csepregi József, Hortobágyi György, Farkas Jenő, Kertész Gyula, Kőszegi Károly, Pollák Simon, Rovó Mátyás.
     Zenekar: Wenczel József zenekar igazgató és 19 zenész.
     Műszaki személyzet: Beczkóy János festő, Halasy Alajos főruhatáros, Verzák Henrik fődíszmester, Kocsis Benus fodrász, Babarczi András kellékes, Szabados József fővilágosító, 8 díszítő, 3 szabósegéd, 1 festősegéd, 2 fodrászsegéd, 4 kellékes segéd, 2 világosító és 1 színházi szolga, 2 kéményseprő, 1 portás, 18 jegyszedő.


1890 - 1891
Igazgató: Makó Lajos

Szalóki Elek rendező, Virányi karnagy, Katona Zsigmond titkár, Pauer ellenőr, Bizza Károly súgó, Pártos könyvtárnok, Makóné Anna pénztárosnő.
     Színésznők: Ebergényiné, Arday Ida, Székely Kornélia, Cserny Berta, Kükemezey Vilma, Pogány Janka, Váradiné, Csügényi Vilma, H. Pauli Mariska, Pálfy Nina, Pourman Henrietta, Zombory Ilona.
     Színészek: Bódy János, Bagi Gyula, Boronkay Andor, Fóriss István, Gireth Károly, Juhász Sándor, Kovács Lajos, Hunfi Imre, Makó Lajos, Molnár László, Mezei Péter, Réthey Lajos, Sziklay Kornél, Váradi Albert.
     Kar: 12 fős női és férfikar.
     Zenekar: Wenczel József zenekar igazgató és 28 zenész.
     Műszaki személyzet: Beczkóy József festő, Verzák Henrik fődíszmester, Halasy Alajos főruhatáros, Szombathy kellékes, Riesz szolga, Kocsi Benus fodrász, Kitka kéményseprő, Müler regasztó, Gunzer fővilágosító, 8 díszítő, asztalos, festő, kellékes, kéményseprő, fodrász, fűtő, világosító, takarító, segédek, 18 jegyszedő. Összesen: 131 személy.


1891 - 1892
Igazgató: Makó Lajos

Znojemszky Nándor karmester, Szalóki Elek rendező, Váradi Albert ügyelő, Berényi Janiki Miklós titkár, Bizza Károly súgó, Pártos ellenőr, Réthey Lajos könyvtárnok, Makóné Anna pénztárosnő.
     Színésznők: Ligety Mariska, Pósfay Ella, Pourman Henrietta, Zombory Ilona, Pogány J., Nagy Mari, Medgyaszay Evelin, Sz. Cserny Berta, Havas Aranka, Fehérváry Melitta, Törökné Szakáll Róza, Csügényi Vilma.

572
 
     Színészek: Molnár László, Csiky László, László Gyula, Réthey Lajos, Váradi Albert, Hevesi Gábor, Mezei Péter, Fenyéri Mór, Györe Alajos, Makó Lajos, Andorffy Péter, Berényi Janiki Miklós, Hunfi Imre, Juhász Sándor.
     Kar: 12 fős női és férfikar.
     Zenekar: Sykora zenekarnagy, Wenczel József zenekarvezető és a 83. Gyalogezred 46 zenésze.
     Műszaki személyzet: Halasy Alajos főszabó és 3 szabó, Werzák Henrik fődíszmester 8 segéddel, Szombathy főkellékes és 4 segéde, Kocsis Benus főfodrász 2 segéddel, Kitka kéményseprő 2 segéddel, Peterdi festő 1 segéddel, Lorber fővilágosító 2 segéddel, Bajnóczi takarító 4 segéddel, Pap gépész 2 segéddel, Boros portás, Riesz szolga, Müller ragasztó és 20 jegyszedő.
Más forrás szerint a társulat tagja volt még Hatvaniné Csillag Amália. A társulat összes létszáma: 137 fő.


1892 - 1893
Igazgató-főrendező: Somogyi Károly

Breznay Géza, Péchy Kálmán, Molnár László és Polgár Sándor rendezők, Znojemszky Nándor karnagy, Müller Róbert zenekar igazgató, Erdélyi Miklós ügyelő, Bogáthy Medárd súgó.
     Színésznők: Daróczy Ilka, Doroghy Laura, Ebergényiné Amália, H. Pauli Mariska, Honti Mari, Horváth Paula, Holéczy Ilona, Kalmár Piroska, Kocsis Etel, Kállai Lujza, Kőmívesné Anna, H. Lévay Berta, Pákey Margit, Somogyiné N. Júlia, Szolinszky Olympia, Tarasszovits Margit.
     Színészek: Balla Kálmán, Breznay Géza, Berényi Géza, Csiky László, Dálnoki János, Dezséri Gyula, Földvári József, Hatvani Ede, Hegyesi Gyula, Molnár László, Perényi József, Péchy Kálmán, Polgár Sándor, Sárdy Károly, Szentmiklósy Béla, Végh István.
     Női kar: Bogáthyné Lévai Ilona, Csepreghy Emma, Csiky Lászlóné, Csügényi Vilma, Dezsériné, Fürst Hermin, Gáspár Mariska, Jeney Vilma, Jurisits Teréz, Kócsi Erzsi, K. Pataki Margit, Sárosi Aranka.
     Férfikar: Boda János, Csepreghi József, Erdélyi Miklós, Éltető Gyula, Fekete Árpád, Hidassi Kálmán, Körmendi János, Korcsek Pál, Kertész Gyula, Latabár Endre, Makray Dénes, Miksai Emil, Országh Bertalan, Serfőzy György.
     Gazdasági és műszaki személyzet: Dalnoki János titkár, Berényi Géza ig. megbízott, Nagy Borcsa pénztáros, Végh István díszlet festő, Éltető Gyula díszmester 8 segéddel, Zombori Imre főruhatárnok 2 segéddel, Kocsis József fodrász 3 segéddel, Louber fővilágosító, Pap gépész 2 segéddel, Müller I. színlapragasztó, Horváth Mihály és Kupicza Antal asztalosok, Babarczi András szertárosok 4 segéddel, Deutsch József és Pertner Lajos színházi szolgák, Kitka Gyula kéményseprő 2 segéddel, Boross Pál portás, 26 jegyszedő, 2 takarítónő.


1893 - 1894
Igazgató-főrendező: Somogyi Károly

Follinusz Aurél, Peterdi Sándor, Polgár Sándor rendezők, Znojemszky Nándor karnagy, Müller Róbert zenekarigazgató, Berényi Géza ig. megbízott.
     Színésznők: R. Balogh Etel szende, Bodroghyné Lina komika, anyaszínésznő, H. Pauli Mariska primadonna, Kalmár Piroska naiva szubrett, Kállai Lujza énekesnő, Kocsis Etelka énekesnő, Kőművesné Anna anyaszínésznő, Kükemezey Gizella naiva, Lévai Ilona énekesnő, Lévay Sárika énekesnő, Somogyiné N. Júlia anyaszínésznő, Szathmáry Zsuzsi népszínmű énekesnő, Szendrői Ella hősnő, Zombory Ilona énekes komika.
     Színészek: Balla Kálmán bonviván, Dezséri Gyula komikus, Follinusz Aurél bonviván és jellemszínész, Földvári József baritonista, László Gyula lírai szerelmes, Sz. Nagy Imre tenorista, Peterdi Sándor apaszínész,

573
 

Perényi József tenorista, Pethes Imre hősszerelmes, Polgár Sándor operett-komikus, Rónai Gyula jellemszínész, intrikus, Sárdy Károly apaszínész, Tóth Antal hősapa.
     Női kar: Csügényi Vilma, Csepregi Emma, Dezséri Gyuláné, Dersényi Etel, Fürst Hermin, Farkas Janka, P. Kovács Mariska, Pataki Margit, Sárossy Aranka, Udvardy Vilma, Tóvári Anna.
     Férfikar: Berényi Géza, Bertalan Gyula, Boda Ferenc, Csepreghy József, Erdélyi Miklós, Eöri Béla, Eőry Lajos, Fekete Árpád, Körmendi János, Makray Dénes, Miksay Emil, Parányi Adolf, Serfőzy György, Végh István.
     Gazdasági és műszaki személyzet: Bogáthy Medárd súgó, Kocsis Benus fodrász 3 segéddel, Kostya József díszmester 6 segéddel, Horváth József szertárnok 4 segéddel, Zombory Imre színházi ruhatárnok 2 segéddel, Végh István festő, Müller színlaposztó.

1894 - 1895
Igazgató-főrendező: Somogyi Károly

Follinusz Aurél, Peterdi Sándor, Polgár Sándor rendezők, Znojemszky Nándor karnagy, Erdélyi Miklós titkár, Berényi Géza titkár és ig. megbízott.
     Színésznők: R. Balogh Etel, Bodroghyné Lina, Dezsériné Mari, Fodor Ilona, Fábián Emma, Fürst Hermin, Juhász Ilka, Kaposi Józsa, Kállai Lujza, Kalmár Piroska, Kézdi Juliska, Kükemezey Gizella, Lévay Sári, Sz. Nagy Imréné, Polgárné Mariska, Szilágyi Berta, Szakács Andorné, B. Szalai Ilona, Somogyiné N. Júlia, Sághyné Anna, Tóvári Anna, Udvardi Vilma, Göbölös Vilma, V. Tóth Teréz, B. Szentesi Emma.
     Színészek: Balla Kálmán, Bertalan Gyula, Berényi Géza, Bognár János, Bizza Károly, Dezséri Gyula, Gondos Alajos, Erdélyi Miklós, Eöri P. Lajos, Follinusz Aurél, Fodor József, Fekete Árpád, Juhász János, Juhász Sándor, Kassay Károly, László Gyula, Mészáros Lajos, Miksay Emil, Sz. Nagy Imre, Peterdi Sándor, Polgár Sándor, Parányi Adolf, Rónai Gyula, Rákosy Ferenc, Szakács Andor, Szilágyi Ödön, Végh István, Veress Sándor, Vadász Lajos.


1895 - 1896
Igazgató: Makó Lajos

     Színésznők: R. Réthy Laura primadonna; énekesnők: P. Kocsis Etel, Lévay Sárika, Lévay Margitka, J. Pajor Ágnes; drámai színésznők, anyaszínésznők: Lásziné, Ny. Nagy Mari; hősnő: Szilágyi Berta; drámai szende: Ábray Aranka; szubrett: Boros Terike; naiva: Kükemezey Vilma.
     Színészek: Bakó László állandó vendég; szerelmes színész: Pethes Imre, Bónis Lajos, László Gyula, Réthy István; jellemszínészek: Szilasy Imre, Fenyéri Mór; apaszínészek: Makó Lajos, Mezei Péter, Olasz György; komikusok: Andorffy Péter, Sziklay Miklós, Zendy Mihály; tenorista: Stoll Károly; baritonista: Juhász Sándor
     Karnagy: Znojemszky Nándor.


1896 - 1897
Igazgató: Makó Lajos

     Karnagy: Stefanidesz Károly; ügyelő: Becski Jenő, súgó: Miklósy Gyula; pénztáros: Makóné Anna.
     Színésznők: R. Réthy Laura, P. Kocsis Etel, Szekula Sári, Lévay Margit, J. Pajor Ágnes, Szakács Teréz, Lászy Vilmosné, Szilágyi Berta, R. Balogh Etel, Tárnoky Gizi, Pákai Margit.

574
 

     Színészek: Szakács Andor, Halasi Béla, Hevesy Gábor, Makó Lajos, Krémer Jenő, Pethes Imre, Füredi Gusztáv, László Gyula, Réthy István, Fenyéri Mór, Mezei Péter, Stoll Károly, Juhász Sándor, Nyilassy Mátyás.
     Női kar: Berényi Vilma, Csanádi Erzsi, Fáy Piroska, Farkas Lina, Farkas Janka, Homoky Róza, Halász Anna, Hevesiné Kornélia, Palotainé, Perényi Anna, Szabó K.-né, Szabó L.-né.
     Férfikar: Gerzsán Kálmán, Galló Gyula, Juhay Sándor, Kis József, Palotay Gyula, Latabár Endre, Nagy Vilmos, Mártonfy Imre, Rákosy Ferenc, Szabó Károly, Szabó Lajos, Nyéki.


1897 - 1898
Igazgató-főrendező: Makó Lajos

Krémer Jenő ig. megbízott, Stefanidesz Károly karnagy, Szakács Andor rendező, Stoll Károly rendező, Becsky Jenő ügyelő, Komlósy Gyula súgó, Schwartz Róza pénztáros.
     Színésznők: R. Réthy Laura, P. Kocsis Etel, Szende Anna, Abonyi Teréz, J. Pajor Ágnes, Szakács Teréz, Lászy Vilmosné, Szilágyi Berta, R. Balogh Etel, Tárnoky Gizella, Jeskó Ariadne, Kükemezey Gizella, Kis Teréz.
     Színészek: Szakács Andor, Pethes Imre, Szalay Károly, László Gyula, Réthy István, Faragó Ödön, Sándor Emil, Makó Lajos, Mezei Péter, Szilágyi Dezső, Krémer Jenő, Stoll Károly, Juhász Sándor, Nyilassy Mátyás.
     Női kar: Berényi Paula, Csanádi Mari, Kövesy Juci, Farkas Lina, Szilágyiné, Jékey Róza, Halász Anna, Hevesi Cornélia, Palotayné, Perényi Anna, Szabó K.-né, Szabó L.-né.
     Férfikar: Gerzsán Kálmán, Galló Gyula, Halász Sándor, Kis József, Palotay Gyula, Latabár Endre, Nagy Vilmos, Mártonfy Imre, Rákosy Ferenc, Szabó Károly, Szabó Ferenc, Nyéki.
     Műszaki személyzet: Leiser Károly színházi festő, Kocsis Benus színházi fodrász három segéddel, Szika Ferenc díszmester hat segéddel, Tóth Ferenc, szertárnok négy segéddel, Orosz József főruhatárnok két segéddel, Lohrber fővilágosító két segéddel, Kriegler István színházi szolga és húsz jegyszedő.


1898 -1899
Igazgató-főrendező: Makó Lajos

Szabó Károly színházi titkár, Simándy József karnagy, Szakács Andor rendező, Stoll Károly rendező, Krémer Jenő rendező, Becsky Jenő ügyelő, Garay Ferenc súgó.
     Színésznők: Sugár Aranka, P. Kocsis Etel, Szende Anna, Sziklay Szeréna, Havasy Szidi, Szakács Teréz, K. Pataky Irma, Szerémy Gizella, R. Balogh Etel, Tárnoky Gizella, Jeskó Ariadne, Kükemezey Gizella, Simándyné.
     Színészek: Szakács Andor, Pethes Imre, Papp Mihály, László Gyula, Deésy Alfréd, Faragó Ödön, Sándor Emil, Mezei Péter, Füredi József, Krémer Jenő, Stoll Károly, Kiss Pista, Nyilassy Mátyás.
     Női kar: Lászy Etelka, Berényi Paula, Csanádi Mari, Baranyainé táncosnő, Kövesy Juci, Hollósy Róza, Szabó K.-né, Szabó L.-né, Tábori Hermin, Gerzsánné, Udvardy Vilma, Derzsényi Juliska.
     Férfikar: Gerzsán Kálmán, Galló Gyula, Halász Ferenc, Latabár Endre, Nagy Vilmos, Rákosy Ferenc, Szabó Károly, Szabó Lajos, Baranyai Ferenc, Váradi Pál, R. Nagy Gyula, Irmai Béla.
     Műszaki személyzet: Kaiser Ferenc színházi festő, Kocsis Benus színházi fodrász három segéddel, Szika Ferenc díszmester hat segéddel, Tóth Ferenc szertárnok négy segéddel, Orosz József főruhatárnok két segéddel, Pap fővilágosító két segéddel, Kriegler István színházi szolga és húsz jegyszedő.

575
 

1899 - 1900
Igazgató: Krecsányi Ignác

Krecsányi Ignác, Réthey Lajos rendezők, Orbán Árpád karnagy.
     Színésznők: Áldor Juliska, Ámon Margit, Anday Blanka, Békéssy Gyuláné, Bera Paula, Berzsenyi Julis, Borsódi Boriska, T. Csige Böske, Delly Juliska, Egyed Lenke, Erdélyi Margit, Haller Irma, Hahnel Aranka, Jakabffy Sándorné, Jékey Aranka, Kápolnai Juliska, Sz. Karácsonyi M., K. Kecskeméti Irma, E. Keleti Mártonné, Krecsányiné, Krecsányi Vera, Keleti Anna, Kovács Mariska, Lászy Etelka, Majláth Margit, E. Mihajlovics H., Mikey Rózsi, Rácz Szeréna, Rimélyi Mariksa, Ruby Erzsébet, Sáska Ilona, Szabó Józsefné, Szabó Sándorné, T. Szakáll Rózsa, Szeberényi Margit, Tomcsányi Russi, Cz. Tóvölgyi Margit, Unghváry Vilmosné, Várnay Paula, Veress Sándorné.
     Színészek: Babarczy András, Bartos Gyula, Bajczy György, Békés Gyula, Békéssy Gyula, Berky Ferenc, Csáky Antal, Czigler János, Dittmann Gyula, Fekete Árpád, Gönczöl József, Jakabffy Sándor, Keleti Márton, Kozma Pál, Körmendy János, Kövesdi Jenő, Krecsányi Ignác, Kulcsár Lajos, Lenkey Zoltán, Ligethy Aladár, Ligeti Vilmos, Margittay Gyula, Mátrai Kálmán, Nagy Sándor, Orbán Árpád, Pécsy Lajos, Polgár Sándor, Poprádi Árpád, Rácz Dezső, Réthey Lajos, Rónai Imre, Simon Jenő, Somolik, Szabó József, Szabó Sándor, Szerdahelyi Kálmán, Sz. Tóth Lajos, Thury Elemér, Unghváry Miklós, Végh István, Veress Sándor.
     Gyermekszereplők: Babarczy Ilonka, Czigler Jóska, Kozma Pali, Kozma Mariska.


1900 - 1901
Igazgató: Krecsányi Ignác

     Színésznők: Haller Irma, Anday Blanka, Áldor Juliska, Krecsányiné Kiss Veron, Cz. Tóvölgyi Margit, Kápolnai Juliska, Ruby Erzsébet, Tomcsányi Russi, Váradi Margit, Krecsányi Vera, W. Berzsenyi Júlia, Bera Paula, Szabóné Karácsonyi Mariska, Várnay Paula, K. Kecskeméti Irma, Keleti Anna, Rimélyi Mariska.
     Színészek: Krecsányi Ignác, Bajczy György, Kesztler Ede, Békéssy Gyula, Réthey Lajos, B. Szabó József, Mátrai Kálmán, Ligeti Vilmos, Békés Gyula, Körmendy János, Nagy Sándor, Tóvölgyi Béla, Végh István, Kövesdy Jenő, állandó vendég: Beregi Oszkár.
     Női kar: Erdélyi Margit, Delly Juliska, J. Kovács Ilka, Jékey Aranka, Mihajlovics Hermin, Majláth Margit, Mikey Rózsika, Kovács Mariska, Keleti Anna, B. Dobosy Jozefin, Unghváry Vilmosné, Keleti Boriska, L. Keresztély Irma, Veress Sándorné, Sáska Ilona, Szabóné Végh Jolán.
     Férfikar: Abay Gyula, Kozma Pál, Fekete Árpád, Jakabfyy Sándor, Keleti Márton, Szomory Miklós, Szabó Sándor, Szerdahelyi Kálmán, Ligethy Aladár, Kulcsár Lajos, Unghváry Viloms, Pécsi Lajos, Kapossy Andor, Veress Sándor, Rácz Dezső, Somolik Károly.
     Gyermekszereplők: Kövesdy Mariska, Babarczy Ilonka, Kozma Pali, Kozma Mariska, Kulcsár Árpád.


1901- 1902
Igazgató: Krecsányi Ignác

Lenkey Zoltán titkár, Orbán Árpád karnagy, Ligethy Aladár súgó, Czigler János díszletmester és tizenkét segéd, Berényi Miklós pénztárnok, Dittmann Gyula zenekarigazgató, Babarczy András kellékes és négy segéd, Gönczöl József és három segéd.

576
 
     Színésznők: Haller Irma, Anday Blanka, Áldor Juliska, Krecsányiné Kiss Veron, Cz. Tóvölgyi Margit, Kápolnai Juliska, Ruby Erzsébet, Ráskay Emília, Krecsányi Vera, W. Berzsenyi Júlia, Bera Paula, Bejczyné Répási Guszti, Várnay Paula, K. Kecskeméthy Irma, Károlyi Leontin.
     Színészek: Krecsányi Ignác, Bejczy György, Kesztler Ede, Békéssy Gyula, Ternyei Lajos, Réthey Lajos, B. Szabó József, Bartos Gyula, Ferenczy Károly, Mátrai Kálmán, Ligeti Vilmos, Békés Gyula, Körmendy János, Nagy Sándor, Tóvölgyi Béla, Végh István, Kövesdy Jenő.
     Női kar: Erdélyi Margit, Delly Juliska, J. Kovács Ilka, Jékey Aranka, Mihajlovics Hermin, Melczer Júlia, Zámory Irma, Szőke Gizella, M. Lászy Etelka, B. Dobozy Jozefin, Unghváry Vilmosné, L. Keresztély Irma, Veress Margit, Szabóné Végh Jolán.
     Férfikar: Abay Gyula, Kozma Pál, Fekete Árpád, Keleti Márton, Csiszér Arthur, Szabó Sándor, Ligethy Andor, Kulcsár Lajos, Unghváry Vilmos, Pécsi Lajos, Kapossy Andor, Rácz Dezső, Schoor Izsó.

1902 - 1903
Igazgató-főrendező: dr. Janovics Jenő

Bihari Ákos rendező, Mezei Péter rendező, Vincze Zsigmond és Donáth Lajos karnagyok, Lázár Ödön titkár, Janiky-Berényi Miklós ig. megbízott, Koralek Péter főpénztáros, Pásztory János ellenőr, Erőss József festő, Kulcsár János szertáros és négy segéd, Orosz István főruhatáros és négy segéd, Szika János díszmester és tizenkét segéd.
     Színésznők: Arday Ida, T. Balogh Etel, Feledi Boriska, Hettyei Aranka, Kiss Irén, K. Losonczy Etel, Mészáros Gizella, Mérey Izabella, Nagy Mari, Pataki Riza, Sugár Jolán, Szekulics Ida, Várnay Paula.
     Színészek: Árkossy Vilmos, Bihari Ákos, Borbély Sándor, Erőss József, Fenyéri Mór, Janovics Jenő dr., Havass Jenő, Kozma Pál, László Gyula, Leővey Leó, Mezei Mihály, Mezei Péter, Odry Gergely, Parlaghy Lajos, Pataki József, Rédey István, Várady Márton, Zajonghy Elemér.
     Női kar: Abaffy Ella, Boros Pálné, Kovács Fanny, Kőszeginé, Kőszegi Ilonka, Laőveyné, Virág Irma.
     Férfikar: Beke Gyula, Boros Pál, Halász Ede, Kőszegi K., Olasz György, Sáfrány Vilmos, Sárközi Lajos, Pálfy Bertalan.
     Gyermekszereplők: Kovács Lili, Boross Margit, Kőszegi Ilonka, Sárközy Franciska, Sárközy Mariska, Kozma Pali, Kozma Mariska.


1903 - 1904
Igazgató: dr. Janovics Jenő

Janiky-Berényi Miklós titkár, Vincze Zsigmond karmester, Koralek Miksa főpénztáros.
     Színésznők: Almássy Júlia, K. Árpásy Kata, T. Balogh Etel, Hettyei Aranka, Kiss Irén, Kiss Mariska, Kulinyi Mariska, Mészáros Gizella, Sugár Jolán, Székely Irén, Várnay Paula, Kovács Lili, Gergely Gizella, Moly Margit.
     Színészek: Árkossy Vilmos, Bihari Ákos, Czakó Gyula, Janovics Jenő dr., László Gyula, Leővey Leó, Mezei Mihály, Mezei Péter, Nógrády Albert, Pataki József, Rédey István, Sághy Zsigmond.
     Kar: Tizenhat tagú női és férfikar.

577
 
1904 - 1905
Igazgató: dr. Janovics Jenő

Janovics Jenő dr., Bihari Ákos, Leővey Leó rendezők, Ujváry Péter titkár, Janiky-Berényi Miklós ig. megbízott, Koralek Miksa főpénztáros, Poprádi Árpád súgó, Müller Ottó karmester, Erőss József festő és két segéd, Barna Imre szertáros és öt segéd, Orosz István főruhatáros és négy segéd, Kapicza Antal díszmester és tizenkét segéd, Papp Kálmán fővilágosító és gépész két segéddel.
     Színésznők: Cs. Almássy Júlia, K. Árpássy Kata, Hettyei Aranka, Kiss Irén, Kiss Mariska, Mészáros Gizella, Mezey Jolán, Parlaghy Kornélia, Székely Irén, Kovács Lili, Radó Anna, Somló Margit.
     Színészek: Bihari Ákos, Czakó Gyula, Csatár Győző, Janovics Jenő dr., Hetényi Elemér, László Gyula, Leővey Leó, Mezei Mihály, Mezei Péter, Nógrádi Albert, Pataki József, Parlaghy Lajos, Szántó Gáspár.
     Női kar: Antalffy Antalné, Balogh Sándorné, V. Bíró Veron, Boross Pálné, Delly Juliska, Horváth Irén, Kovács Fanny, Kunossy Ernőné, Mérei Izabella, Cz. Miklósi Margit, Nagy Emília, Z. Pethő Júlia, L. Szabó Ilona, Sarkadi Aladárné, S. Virágh Irma.
     Férfikar: Antalffy Antal, Arnold Antal, Beke Gyula, Boross Pál, Balogh Sándor, Erőss József, Gulyás Antal, Kertész Sándor, Kozma Pál, Kunossy Ernő, Odry Gergely, Sarkadi Aladár, Vámos Jenő, Zajonghy Elemér.
     Gyermekszereplők: Boross Margit, Beke Juliska, Kozma Pali, Kozma Mariska, Kunossy Pistike.


1905 -1906
Igazgató: Makó Lajos

Ujvári Péter titkár, Müller Mátyás karmester, Oroszné Ila pénztáros, Szalay Károly ügyelő, Csügényi Vilma súgó, Orosz Dezső főruhatáros, Takács István díszmester, Markovics Lajos kellékes.
     Színésznők: Áldor Juliska, Cs. Almássy Juliska, Ebergényiné Amália, Felhő Rózsi, T. Hadrik Anna, Krémerné Lili, Kendi Boriska, Mészáros Giza, P. Menszáros Margit, Nagy Terus, Rományi Mária, Selényi Emília, Tibor Laura.
Színészek
: Csortos Gyula, Fenyéri Mór, Halász Alfréd, Iványi Antal, Krémer Jenő, Klenovics György, Kalmár József, Magyari Lajos, Makó Lajos, Mezei Andor, Mezei Péter, Palágyi Lajos, Szilágyi Aladár, Virágháthy Lajos.
     Női kar: Berzeviczy Etel, Erdélyi Lili, Egri Bella, Fenyő Józsa, Hajnal Ilonak, Kertay Ilonka, Koháry Pálné, Németh Erzsike, Róna Valéria, Szabó Károlyné, Szokol Margit, Térey Blanka, Virágháthyné Flóra.
     Férfikar: Balog József, Dorner Jenő, Erődi Ernő, Juhász Imre, Sz. Kohári Pál, Molnár Rezső, Orosz Rezső, Pápai József, Paksy Sándor, R. Nagy Gyula, Szabó Károly, Szabó Samu.


1906 - 1907
Igazgató: Makó Lajos

Krémer Jenő igazgatóhelyettes, Krémer Jenő és Makó Lajos, Klenovics György rendezők, Liptai Imre művészeti titkár, Szabó Károly ügyvezető titkár, Müller Mátyás és Fichtner S. karnagyok, Szalay Károly ügyelő, Szilágyi Berta súgó, Pauer Károly gondnok, Orosz Dezsőné pénztáros, Horváth Aladár ellenőr, R. Nagy Gyula könyvtárnok.
     Színésznők: Felhő Rózsi, K. Hegyi Lili, Áldor Juliska, Bárdos Jolán, Rományi Mária, B. Koppány Margit, Hadrik Anna, P. Menszáros Margit, Mészáros Giza, Ebergényiné Amália, Cs. Almássy Júlia, J. Pajor Ágnes, Sz. Kendi Boriska, Nagy Terus.

578
 
     Színészek: Klenovics György, Palágyi Lajos, Békefi Lajos, Mezei Andor, Makó Lajos, Csortos Gyula, Mezei Péter, Fenyéri Mór, Krémer Jenő, Pesti Kálmán, Iványi Antal, Dobi Ferenc, Sümegi Ödön, Virágháthy Lajos, Szalay Károly.
     Női kar: Berényi Etel, Bató Irén, Billik Emma, Irányi Ilonka, Jakabffy Aranka, Kertay Ilka, K. Komáromi Eszter, C. Kócsy Ilona, Szabó Károlyné, Szokol Margit, V. Keresztély Flóra.
     Férfikar: Antal Lajos, Balogh József, Erődi Jenő, Fáncsi Tamás, Koháry pál, Kiss Sándor, Lóránd Ernő, Molnár M. Rezső, B. Nagy Gyula, Rácz Dezső, Solti Károly, Szabó Károly, Szánthó Vilmos, Ungvári Mór.
     Gyermekszereplők: Szabó Gyula.
     Műszaki személyzet: Szánthó Vilmos díszletfestő, Orosz Dezső főruhatáros, Papp Kálmán főgépész, Martinyi Lajos fodrász, Takács István díszletmester, Tokody Kálmán és Kasza János szabók, Szegszárdi János fővilágosító, Szabó Imre világosító, Bekker Antal szertáros, Oláh János zsinórmester, Stumpf János asztalos, Mácsánszky József, Petikin Tamás, Horváth Fernc, Mikula Antal, Dékán Ferenc, Kis István díszítők, Bitó András szereposztó, Zombori Mihály és Kis Sándor fűtők, Jambrik Antal és Jambrik Ferenc szertáros segédek, Lapu István tűzoltó parancsnok és hat tűzoltó, tizenöt ruhatári alkalmazott és huszonnégy jegyszedő.

1907 - 1908
Igazgató-főrendező: Makó Lajos

Kérmer Jenő és Klenovics György rendezők, Szabó Károly titkár, Müller Mátyás karnagy, Szalai Károly ügyelő, Szilágyi Bella súgó, Oroszné Ilona pénztáros.
     Színésznők: Aradiné Vilma, Almássy Júlia, Bárdos Jolán, Bernáth Margit, Felhő Rózsi, Fodor Ella, Juhász Sándorné, Kérmerné Lili, Kendi Boriska, Koppán Margit, Nagy Terus, Szabados Gizi, Tóvölgyi Margit.
     Táncosnők: Németh Eszti, Nemes Bella.
     Színészek: Almássy Endre, Baróthy Antal, Békefi Lajos, Erdőssy Károly, Iványi Antal, Klenovits György, Krémer Jenő, Makó Lajos, Mezei Péter, Mezei Andor, Pesti Kálmán, Sümegi Ödön, Szalay Károly, Virágháthy Lajos.
     Női kar: Aradi Margit, Berényi Etel, Billik Emma, Csige Ilonka, Csanádi Mariska, Joakhim Jolán, Jakabffy Aranka, Irányi Ilona, Kertay Ilka, K. Komáromi Eszter, Németh Eszti, Nemes Bella, Szokol Margit, Szabó Károlyné, Virágháthyné Flóra.
     Férfikar: Antal Lajos, Fáncsy Tamás, Gabányi Jenő, Gerő Sándor, Hody Sándor, Koháry Pál, Molnár Rezső, R. Nagy Gyula, Pápai József, Pécskay Vilmos, Rácz Dezső, Szabó Károly, Szabó Lajos, Szánthó Vilmos.
     Gyermekszereplők: Szabó Böske, Szabó Vilmos.
     Műszaki személyzet: Szánthó Vilmos festő egy segéddel, Orosz Dezső főruhatáros 3 segéddel, Becker Antal szertáros négy segéddel, Takács István díszmester tizenkét segéddel, Martinyi Lajos fodrász.

1908 - 1909
Igazgató-főrendező: Makó Lajos

Szabó Károly titkár, Kun Richárd karnagy, Krémer Jenő, Almássy Endre rendezők, Szalay Károly ügyelő, Szilágyi Béla súgó, Makó Lajosné főpénztáros, Kun Matild jegypénztáros.
     Színésznők: Almássy Júlia, Aradiné Vilma, Bene Emma, Bernáth Margit, Felhő Rózsi, Fodor Ella, Juhász Sándorné, Kende Paula, Krémerné Lili, Koppán Margit, Nagy Terus, Rédei Szidi, Tóvölgyi Margit.

579
 
     Táncosnők: Németh Eszti, Horváth Irén.
     Színészek: Almássy Endre, Baróthy Antal, Békefi Lajos, Kertész Miksa, Mezei Andor, Mezei Péter, Pesti Kálmán, Sümegi Ödön, Oláh Ferenc, Szalay Károly, Virágháthy Lajos.
     Női kar: Aradi Margit, Csikyné Ilka, K. Komáromi Eszter, Csanádi Mariska, Csige Ilonka, Horváth Irén, Irányi Ilonka, Kertay Ilka, Németh Eszti, Palásthyné Ilona, Rónai Sándorné, Szabó Károlyné, Szokol Margit, Virágháthyné Flóra.
     Férfikar: Csajághy Ferenc, Erődi Jenő, Kállay Károly, Koháry Pál, Molnár Rezső, R. Nagy Gyula, Pápai József, Pécskay Vilmos, Rónai Sándor, Révész Jenő, Szabó Károly, Szabó Lajos, Unghváry Vilmos, Vargha Viktor.
     Gyermekszereplők: Szabó Böske, Szabó Vilike.


1909 - 1910
Igazgató-főrendező: Almássy Endre

Krémer Jenő, Mezei Andor rendezők, Kun Richárd karnagy, Szalay Károly ügyelő, Szabó Károly titkár.
     Színésznők: Baróthy Antalné, Felhő Rózsi, Fodor Ella, Juhász Sándorné, Kende Paula, Krémer Jenőné, Békefiné Koppán Margit, R. Nagy Aranka, Szécsy Sári, Szőke Gizi, Várnai Janka, Tóvölgyi Margit.
     Színészek: Almássy Endre, Baróthy Antal, Békefi Lajos, Csiky László, Juhász Sándor, Kemenes Lajos, Kertész Mihály, Krémer Jenő, Mihó László, Mezei Andor, Nyárai Antal, Pesti Kálmán, Sümegi Ödön, Szalay Károly, Virágháthy Lajos.
     Női kar: Csiky Lászlóné, Canády Mariska, Csige Ilonka, Dobó Sári, Horváth Irén, H. Hatvani Mariska, Irányi Ilonka, Kovács Irén, K. Komáromi Eszter, Rónai Sándorné, Szabó Károlyné, Szendrey Olga, Szokol Margit, Virágháthy Lajosné.
     Férfikar: Balogh József, Csajághy Ferenc, Erődi Ernő, Hamvai Jenő, Koháry Pál, Molnár Dezső, R. Nagy Gyula, Pápai József, Pécskay Vilmos, Pásztóhy Ferenc, Rónai Sándor, Szabó károly, Szabó Lajos, Vargha Viktor.


1910 - 1911
Igazgató-művezető: Almássy Endre

Nagy Dezső operett-rendező, Mezei Andor opera -és népszínmű rendező, Kun Richárd karmester, Szabó Károly titkár, Szalay Károly ügyelő.
     Színésznők: Felhő Rózsi operett szubrett, Lendvay Mici szubrett, R. Nagy Aranka koloratur énekesnő, B. Koppán Margit énekesnő, Reményi Sári énekesnő, Tóvölgyi Margit hősnő, Fodor Ella szende, Várnai Janka naiva, Kende Paula vígjátéki szubrett, B. Almássy Júlia anya, Juhászné Ágnes komika, Szűcs Irén vígjátéki színésznő.
     Színészek: Almássy Endre hős, Csiky László jellemszínész, Lugosi Béla bonviván, Nyárai Antal énekes bonviván, Nagy Dezső buffó, Pesti Kálmán komikus, Baróthy Antal apa, Mihó László siheder, Békefi Lajos tenorista, Mezei Andor baritonista, Sümegi Ödön énekes, Virágháthy Lajos komikus.

580
 

1911 - 1912
Igazgató-művezető: Almássy Endre

Ferenczi Frigyes főrendező, Almássy Endre, Csiky László, Szathmáry Árpád rendezők, Müller Mátyás karmester, Csomafáy Sándor karmester, Dormann Endre ügyelő, Tubay Mihály súgó, Kun Matild jegypénztáros.
     Színésznők: Tóvölgyi Margit hősnő, Antal Erzsi szende, Szohner Olga vígjátéki szubrett, Dobos Margit naiva, Wirth Sári naiva, J. Csáder Irén drámai anya, Szűcs Irén vígjátéki színésznő, Rónai Hermin komika, Nagy Aranka koloratur énekesnő, Déri Rózsi szubrett, Kónyi Margit énekesnő, Bernáth Margit énekesnő.
     Táncosnők: Dinnyési Juliska és Horváth Irén.
     Színészek: Almássy Endre hősszerelmes, Csiky László jellemszínész, Torma Zsiga bonviván, László Tivadar lírai szerelmes, Baróti József apaszínész, Mihó László siheder, Zátony Kálmán tenorista, Oláh Gyula baritonista, Binde Károly basszista, Heltai Jenő buffókomikus, Solymossy Sándor operett-komikus, Szathmáry Árpád kedélyes apa, Pogány Béla jellemszínész, Boros Emil szerelmes színész.
     Női kar: Ácsné Lídia, Csanádi Mariska, Csikyné Ida, Dinnyásy Juliska, Dobó Katica, Fekete Boris, Horváth Irén, K. Komáromi Eszter, Martinyi Ilona, Martinyi Margit, Nagy Irén, Sáray Blanka, Szabóné Vilma, Utasy Erzsi, Utasy Alfonza, Virágháthyné Keresztély Flóra.
     Férfikar: Ács Mihály, Balogh Sándor, Bíró Tivadar, Czuczor István, Dormann Andor, Koháry Pál, Koray Győző, Leszkay Dezső, Pásztohy Ferenc, Pápai József, Pécsi Lajos, R. Nagy Gyula, Szabó Károly, Tiszai O. Imre, Varga Viktor, Vincze Mihály.
     Műszaki személyzet: Pfeiffer Ferenc festő egy segéddel, Szepessy Andor főruhatáros három segéddel, Rábel Sándor szertáros négy segéddel, Takács István díszmester tíz segéddel, Szabó Imre világosító két segéddel, Martinyi Lajos fodrász egy segéddel.


1912 - 1913
Igazgató-művezető: Almássy Endre

Ferenczi Frigyes főrendező, Csiky László rendező, Szabó Károly titkár, Müller Mátyás karnagy, Csomafáy Sándor karmester, Dormann Andor ügyelő, Vajda Ferenc súgó, Kun Matild jegypénztáros.
     Színésznők: Antal Erzsi, Csáder Irén, Déri Rózsi, Gömöry Vilma, Gyöngyösy Teréz, Harmath Zseni, Heltai Olga, Kállay Margit, Körmendy Ilonka, Nagy Aranka, Miklóssy Margit, Szohner Olga, Szücs Irén.
     Táncosnők: Egyed Lenke és Horváth Irén.
     Színészek: Almássy Endre, B. Baróti József, Csiky László, Heltai Jenő, Lebeda Géza, László Tivadar, Ladiszlay József, Mihó László, Pogány Béla, Oláh Gyula, Ungvári Kálmán, Solymossy Sándor, Szathmáry Árpád, Torma Zsiga, Virágháthy Lajos, Zátony Kálmán.
     Női kar: Ácsné Lídia, Csige Rózsi, Csikyné Ida, Egyed Lenke, Dobó Katica, Dormann Andorné, Horváth Irén, K. Komáromi Eszter, Martinyi Ilona, Martinyi Margit, Nagy Irén, Pápa Sári, Szabó Károlyné, Thomay Masa, V. Tihanyi Matild, V. Kersztély Flóra.
     Férfikar: Ács Mihály, Bíró Tivadar, Bognár Pál, Dormann Andor, Koháry Pál, Kiss Lajos, Leszkay Dezső, P. Németh János, Pásztohy Ferenc, Pápay József, Pécsi Lajos, Rucsek János, R. Nagy Gyula, Szabó Károly, Tiszai O. Imre, Varga Viktor.

581
 

1913 - 1914
Igazgató-művezető: Almássy Endre

Ferenczi Frigyes főrendező, Csiky László rendező, Szabó Károly titkár, Müller Mátyás és Csomafáy Sándor karmesterek, Dormann Andor ügyelő, Jászai Böske súgó, Kun Matild jegypénztáros.
     Színésznők: Antal Erzsi, Csáder Irén, Déri Rózsi, Edvy Illés Márta, Gömöry Vilma, Hilbert Janka, Irányi Ella, Kállay Margit, Margittay Mici, Pálmai Tusi, Miklóssy Margit, Simkó Gizi, Szohner Olga, Szebeni Margit.
     Színészek: Almássy Endre, Balázs Bálint, B. Baróti József, Békefi Lajos, Csiky László, Heltai Jenő, Körmendy Kálmán, Krisztinkovics Imre, Mihó László, Stella Gida, Sümegi Ödön, Solymossy Sándor, Szendrő Gyula, Szathmáry Árpád, Turányi Alajos, Virágháthy Lajos.
     Női kar: Benkő Juliska, Csanády Mariska, Császár Lujza, Csikyné Ida, Erdélyi Sándorné, Geszti Rózsi, Dormann Andorné, K. Komáromi Eszter, Kovács Mariska, Martinyi Ilona, Martinyi Margit, Nagy Irén, Sarkadi Jolán, Szabó Károlyné, V. Keresztély Flóra, Záborszky Mariska.
     Férfikar: Bíró Tivadar, Barna Lajos, Dormann Andor, Erdélyi Sámdor, Koháry Pál, Leszkay Dezső, P. Németh János, Pácskay Vilmos, Pethes Dezső, Pápai József, Pécsi Lajos, Reéz József, Rucsek János, R. Nagy Gyula, Szabó Károly, Varga Simon.
     Műszaki személyzet: Szánthó Vilmos festő egy fővel, Szepessy Andor főruhatáros három fővel, Kerekes István szertáros négy fővel, Takács István díszmester tíz fővel, Szabó Imre világosító két fővel, Martinyi Lajos fodrász egy fővel.


1914 - 1915
Igazgató-művezető: Almássy Endre

Müller Mátyás karmester, Szabó Károly titkár.
     Színésznők: Bánki Judit, Déri Rózsi, Gömöry Vilma, Gazdy Aranka, Hilbert Janka, Horváth Nusi, Jászai Böske, Koháry Klári, Miklóssy Margit, Nagy Erzsi.
     Színészek: Almássy Endre, Ajtai Ödön, Békéssy Antal, Ferenczi Frigyes, Galetta Ferenc, Körmendy Kálmán, Krémer Jenő, Matány Antal, Ocskay Kornél, Solymossy Sándor, Sümegi Ödön, Szabó Károly, Szeghő Endre, Ungvári Mór.
     Kar: 10 kardalos és kardalosnő és a megfelelő műszaki személyzet.
1914. december 15. És 1915. május 15. között Sziklai Jenő is a színház tagja volt. Müller karmester bevonulása után 1915. márciusától Kovács Mihály volt a színház karmestere.


1915 - 1916
Igazgató-színész: Almássy Endre

Ferenczi Frigyes főrendező-komikus, Szabó Károly titkár, Rádió Rezső karnagy, Jászai Böske súgó.
     Színésznők: Déri Rózsi primadonna, O. Hilbert Janka koloratur énekesnő, Gömöry Vilma hősnő, Hantos Irma naiva, Miklóssy Margit komika, Gazdy Aranka anyaszínésznő, Koháry Klári szubrett énekesnő, Asztalos Mici szende, Lázár Mária társalgási színésznő és énekesnő.
     Színészek: Szeghő Endre jellem -és apaszínész, Ocskay Kornél tenorista, Bende László színész, Szilágyi Aladár komikus, Solymossy Sándor komikus, Ungvári Mór apaszínész, Matány Antal siheder komikus, Körmendy Kálmán szerelmes és bonviván, Forray Aladár szerelmes és énekes bonviván, Sümegi Ödön baritonista.
     Kar: 12 tagú női és 5 tagú férfikar, valamint a megfelelő műszaki személyzet.

582
 
1916 - 1917
Igazgató-drámai színész: Almássy Endre

Ferenczi Frigyes főrendező, Szabó Károly titkár, Rádió Rezső karnagy.
     Színésznők: Gömöry Vilma hősnő, Hantos Irma naiva, Lázár Mária színésznő, Vécsey Ilona anyaszínésznő, Déri Rózsi primadonna, O. Hilbert Janka koloratur énekesnő, Viola Margit szubrett, Kunossy Ella énekesnő, Cserényi Adél komika.
     Színészek: Körmendy Kálmán hősszerelmes, Ihász Lajos bonviván, Rogoz Imre lírai szerelmes, Szeghő Endre jellemszínész, Ungvári Mór apaszínész, Ocskay Kornél tenorista, Sugár Gyula énekes bonviván, Solymossy Sándor buffó-táncos komikus, Matány Antal énekes naturburch, Szilágyi Aladár komikus bassz buffó.
     Női kar: Ajtainé, Csanádi Mariska, Enyediné, Rédeiné, Szántó Mariska, Révi Emma, Wattay Ilonka, Szabó Károlyné, Szilágyi Aladárné, Rogoz Imréné, Rózsáné, Szöllősyné, Kovács Juci, Kulinyi Karola.
     Férfikar: Reéz József, Balogh József, Rózsa Jenő, Rucsek János, Papp Ferenc, Barsy Dezső, Gyarmati Géza, Nyári Gyula, R. Nagy Gyula.
A színi szezon kezdetén a Szegedi Napló 1916. augusztus 26-ai száma még a következő szerződésekről tudósít: Bíró Erzsi az Akadémiáról szerződött színésznőnek, Tajthy Etel segéd komika, Dénes Rózsi vígjátéki színésznő. László Tivadar jellemszínész, Harsányi Miklós és Tóth Béla baritonisták.


1917 - 1918
Igazgató-jellemszínész: Almássy Endre

Izsó Miklós főrendező, Kerner Jenő karmester, Rádió Rezső karmester, Szabó Károly titkár, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Déri Rózsi operett-szubrett, O. Hilbert Janka drámai énekesnő, Szepesy Aranka opera koloratur, Kunossy Ella operett énekesnő, Gömöry Vilma hősnő, Vajda Ilona szende és naiva, Zikó Ilona társalgási színésznő, Hantos Irma naiva, Gróf Eszti drámai szende, Uti Gizella anyaszínésznő, Cserényi Adél komika.
     Színészek: Körmendy Kálmán hősszerelmes, Szeghő Endre hős apa -és jellemszínész, László Tivadar szerelmes színész, Kertész Endre vígjátéki apaszínész, Harsányi Miklós intrikus, Dózsa Jenő drámai apa -és jellemszínész, Ocskay Kornél opera-operett énekes, Gáthy Kálmán opera és népszínmű bariton, Sugár Gyula énekes bonviván, Solymossy Sándor buffó komikus, Matány Antal naturburch, Szilágyi Aladár bassz-buffó, Rogoz Imre színész, Fekete Béla jellemkomikus.
     Kar: 16 tagú női és 8 tagú férfikar.
     Műszaki személyzet: Eröss József festő, Takács József díszmester, Kovács József főszabó, Posztl Ferenc fővilágosító, Kun Matild jegypénztáros, Rózsa József főkellékes, Halmos József fodrász, valamint a megfelelő segédszemélyzet.


1918 - 1919
Igazgató-jellemszínész: Almássy Endre

Izsó Miklós főrendező, Baróti József rendező, Kerner Jenő és Rádió Rezső karmesterek, Szabó Károly titkár, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Abos Ella szende, Bányai Irén naiva, Cserényi Adél komika, Déri Rózsi operett-szubrett, O. Hilbert Janka opera és operett énekesnő, Krémer Lili fiatal hősnő, Kerényi Irén operett táncos szubrett,

583
 
Miksa Ilona koloratur énekesnő, Uti Gizella anyaszínésznő, Rakovszky Margit társalgási színésznő, Regős Mária hősnő, Sólyom Janka énekesnő, Szigethy Teréz táncosnő.
     Színészek: Baróti József drámai jellemszínész, Halmos Gyula opera és operett bariton, Kertész Endre apaszínész és jellemkomikus, László Tivadar bonviván és szerelmes, Matány Antal siheder és táncoskomikus, Majthényi László hős -és jellemszínész, Ocskay Kornél tenorista és színész, Radó Béla színész, Rogoz Imre színész, Reiner Hugó basszus énekes, Solymossy Sándor komikus, Sugár Gyula énekes bonviván, Szeghő Endre kedélyes apa -és jellemszínész, Szilágyi Aladár bassz-buffó és apaszínész, Pásztohy Ferenc színész és ügyelő.
     Kar: 16 tagból álló női és 8 tagból álló férfikar és a megfelelő műszaki személyzet.
A színügyi bizottsághoz benyújtott társulati névsoron még egy név szerepel: Domokos Ferenc tenorista-színész.


1919 - 1920
Igazgató-művezető: Almássy Endre

Müller Mátyás igazgatóhelyettes-karnagy, Rádió Rezső karmester, Mátrai Ernő opera és operett rendező, Szabó Károly titkár, Balogh József ügyelő, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Babits Vilma operakoloratur, Karácsonyi Ily drámai énekesnő és operett díva, Déri Rózsi népszínmű énekesnő, Viola Margit operett táncos-szubrett, Thuray Emma opera alt énekesnő, Dalnoki Tessa operett énekesnő, Strobl Böske énekes naiva, Étsy Emília drámai és vigjáték színésznő, Greguss Margit drámai és vígjátéki színésznő, Deák Flóra naiva, Cséry Gizi társalgási színésznő, Uti Gizella anyaszínésznő, Heltai Nelli komika, Szilágyi Aladárné komika és anyaszínésznő.
     Színészek: Almássy Endre hős, Mátrai Ernő basszista, Balogh József színész, Tihanyi Zoltán opera tenorista, Torma Zsiga tenorista, Domokos Ferenc tenor énekes, Halmos Gyula és Tóth Béla bariton énekesek, Sugár Gyula énekes bonviván, Deréki János táncos komikus és operett rendező, Nyáray Rezső buffó komikus, Hidvéghy Ernő hős apaszínész és drámai rendező, Gáspár László hős és bonviván, László Tivadar lírai szerelmes, Szilágyi Aladár jellemszínész, Békéssy Antal jellem komikus, Radnai János jellemszínész, Bende László siheder, Jávor Antal operett siheder és táncos, Radó Béla színész.
A műsorhoz megfelelő létszámú kar és műszaki személyzet.


1920 - 1921
Igazgató: Palágyi Lajos

Szabó Károly titkár, Pusztai Béla színházgazda, Csányi Mátyás és Kovács Mihály karmesterek, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Greguss Margit, Déri Rózsi, Pogány Irén, Kissházy Sári operett primadonna, Cholnoky Margit operaénekesnő, Nagy Katinka opera-koloratur, Szilágyi Aladárné, Róna Stefi, Frank Tamás Anna, Asszonyi Lászlóné, Uti Gizella, Rózsa Ilona, Aczél Ada szubrett-naiva, Pusztai Béláné, Étsy Emília.
     Színészek: Palágyi Lajos jellemszínész, Asszonyi László énekes bonviván-baritonista, Kovács Károly tenorista, Cselényi László, Gáspár László, Csordás György, Domokos Ferenc, Molnár Rezső, Bende László, Asztalos Imre, László Tivadar, Szilágyi Aladár, Négyesy Mátyás.
     Kar: 16 kardalosnő és 14 kardalos.
Más forrásban és a színlapokon szerepel még Sz. Tóvölgyi Margit, Fodor Arthur táncoskomikus és operett-rendező, valamint Radóc Ferenc buffó neve is.

584
 
1921 - 1922
Igazgató: Palágyi Lajos

Reéz József színházgazda, R. Nagy Gyula könyvtáros, Mátrai Ernő opera és Rátkai Sándor operett rendezők, Rádió Rezső és Lambert Ferenc karmesterek, Szabó Károly színházi titkár, Vass Mihály ügyelő, Vassné és Jászai Böske súgónők.
     Színésznők: Koroknay Rózsi, Véghelyi Iza, Nagy Katinka, Fábián Frici, Fenyő Irma, Liszt Terike, Dalnoki Tessza, Palágyiné Greguss Margit, Sz. Tóvölgyi Margit, Kónya Giza, Kálmán Sári, Uti Gizella, Németh Jolán, Gáspár Margit.
     Színészek: Palágyi Lajos, Barna Andor, Bihari László, Bíró Tivadar, Czeglédy Béla, Csordás György, Faludi Kálmán, Gáspár László, Halmos Gyula, Klenovits György, Latabár Rezső, László Tivadar, Molnár Rezső, Máté László, Négyesy Mátyás, Soós Mihály, Tihanyi Zoltán, Takács László.
     Kar: 17 tagú női és 16 tagú férfikar.
Év közben Fábián Frici és Gáspár Margit távoztak. A szezon folyamán a színházhoz szerződnek: Csengery Ilona, Jób Vilma, Konrád Ilona, Gömöry Vilma, Forgách Anna, Drági József, Poor Miklós színművészek és Tilger Árpád karnagy.


1922 - 1923
Igazgató: Palágyi Lajos

Szabó Károly színházi titkár, Reéz József színházgazda, Mátrai Ernő, Rátkai Sándor és Földes Mihály rendezők, Mally Károly opera és Takács Ágoston operett karmesterek, R. Nagy Gyula könyvtáros, Vass Mihály ügyelő, Vassné és Jászai Böske súgónők.
     Drámai színészek: Palágyi Lajos, Palágyiné Greguss Margit, Komáromi Rózsi hősnő, Orsolya Böske szende, Bardócz Rózsi naiva, Uti Gizella anyaszínésznő, Nagy Edit színésznő, Földes Mihály amorózó, Czobor Imre bonviván, Károlyi Vilmos siheder, Hajdu László fiatal szerelmes, Csordás György színész.
     Operisták: Mátrai Ernő basszus, Nagy Katinka koloratur, Gödri /Goldberg/ Kató drámai szoprán, Tihanyi Zoltán lírai tenor, Balassa József hőstenor, Tamás Alfréd baritonista, Molnár Rezső basszista.
     Operett színészek: Viola Margit primadonna, Gábor Mara és Fenyő Irma szubrettek, Réth Mariane énekesnők, Reviczky Etel énekesnő, Liszt Terike komika, Sugár Gyula és Máthé László bonvivánok, Faludi Kálmán komikus, Rátkai Sándor jellemszínész, Érczkövy Károly táncos komikus, Herczeg Vilmos buffó, Hunyadi János színész.
     Táncosnők: Rajz Irén és Rózsa Ilona.
     Női kar: Kazinczy Jolán, Kurusa Margit, Szegedi Irma, Zombori Macza, Várady Etel, Pajos Sándorné, Rátkay Sándorné, Török Etel, Csonka Rózsi, szeles Matild, Csiszár Jolán, Ruszwurm Mária, Krasznai Margit, Miskolczy René, Miskolczy Eta, Babarcsik Szilárdka, Szemere Aranka.
     Férfikar: Reéz József, Tápai János, Hajnal Sándor, Bíró Tivadar, Gál Ferenc, Csanády Ferenc, Kordás Jenő, Rácz Ferenc, Sánta Ferenc, Dobó László, Gruber Lajos, Arday Árpád, Vékes Ferenc, R. Nagy Gyula, Papp Ferenc, Torkos Árpád.


1923 - 1924
Igazgató-karmester: Andor Zsigmond

Gulyás Menyhért igazgatóhelyettes, Rónay Viktor és Szabó Károly titkárok, Rátkai Sándor és Klenovics György rendezők, Takács Ágoston karnagy, Békés Géza karmester, Vass Mihály ügyelő, Vass Mihályné és Jászai Böske súgónők.

585
 

     Operatársulat: Szász Edith drámai énekesnő, Kmetty Ilonka opera koloratur, Demény Artur, Gallai Márton és Keleti Lajos operai tenorok, Bihari Sándor bariton, Molnár Rezső basszista.
     Operett: Gábor Mara, Horváth Böske és Véghelyi Iza táncos szubrettek, Herczeg Vilmosné, Gulyásné Székely René és Kellen Rózsi komikák, Ila Mari énekes naiva, Nagy Anci és Völgyi Nusi énekes szubrettek, Bellák Miklós táncos komikus és tánctanár, Delly Ferenc táncos siheder, Polgár Gyula és Herczeg Vilmos buffók, Máthé László, Kardoss József és Sugár Gyula énekes bonvivánok, Gáspár Endre baritonista, Hunyadi János operett tenor, Károlyi Vilmos siheder.
     Dráma: Ambrus Böske, K. Kőműves Erzsi és Szabó Istvánné társalgási színésznők, Bán Klári és Lengyel Gizi szendék, Borbély Sándorné komika, Gazdy Aranka hősnő és anyaszínésznő, Uti Gizella anyaszínésznő, Beér József jellemszínész, Rubinyi Tibor hős, Greguss Antal és Bárdoss Géza színészek, Borbély Sándor kedélyes apaszínész, Búza Győző és Klenovics György hős és jellemszínészek, Csordás György jellemszínész, Czobor Imre és Sári Gyula lírai szerelmesek, Pajor István és Szabó István színészek.
     Táncosnők: Gimesi Gizi, Kósa Mariska, Szitás Mariska.
     Női kar: Babarcsik Jolán, Hegedüs Böske, Kazinczy Ágota, Kaposi Matild, Kurusa Margit, Miskolczi René, Miskolczi Eta, Pajor Sándorné, Pajor Zoltánné, Polgár Ilonka, Rátkay Sándorné, Rátkay Ibolyka, Szegedi Irma, Szeles Matild, Szemere Aranka, Török Erzsi, Váradi Ida, Vajda Irma, Zombori Macza.
     Férfikar: Berengh József, Bíró Tivadar, Csanádi Antal, Csonka Béla, Dobó László, Gaál Ferenc, Gáspár Gyula, Gruber Lajos, Hajnal Sándor, Lakatos Fülöp, R. Nagy Gyula, Pajor Zoltán, Sántha Ferenc, Tápai János, Ujvári János, Vékes Ferenc, Zsolnai Lajos.


1924 - 1925
Igazgató-karmester: Andor Zsigmond

Baróti József igazgatóhelyettes-rendező, Sugár Frigyes operarendező, Rátkai Sándor operett rendező, Faludi Károly tánc -és balettmester, Szabó Károly titkár, B. Betlen László karnagy, Beck Miklós karnagy, Keleti Lajos segédrendező-főügyelő, Vass Mihály ügyelő, Jászai Böske és Vass Mihályné súgók, R. Nagy Gyula könyvtárnok.
     Opera: Szász Edith drámai szoprán, Vass Manci koloratur, Zitta Emma alt, Kertész Vilmos tenorista, Keleti Lajos másod tenor, Sugár Frigyes baritonista, Leopold Andor /később Lendvay/ baritonista, Márkus Gyula és Molnár Rezső basszisták.
     Operett: Kovács Kató primadonna, Kendecsy Aranka másod primadonna, Gábor Mara táncos szubrett, Szabó Gizi táncos szubrett, Eőry Erzsébet énekes naiva, Egyed Lenke komika, Virágh Ferenc, Rátkai Sándor és Polgár Gyula komikusok, Berky József és Delly Ferenc táncos komikusok, Fenyvesi Sándor énekes bonviván, Csordás György epizód színész.
     Dráma és vígjáték: Veér Judit hősnő, Hoffmann Juci szende, Scarry Margit szende, Bán Klári vígjátéki szubrett, Lengyel Gizi naiva, Uti Gizella anyaszínésznő, Herczeg Vilmosné komika, Rozsássy Ibolya fiatal komika, Baróti József jellemszínész, Oláh Ferenc hős, Harsányi Miklós jellemszínész, Lengyel Vilmos szerelmes, Szabó István vígjátéki színész, Herczeg Vilmos komikus, Csonka Ferenc epizódszínész.
     Táncosnők: Salvó Éva és Rajz Irén.
     Női kar: Ernyei Gitta, Hegedüs Böske, Kaposi Józsa, Kurusa Margit, Kormányos Rózsi, Nagy Rózsi, Polgár Gyuláné, Rátkai Sándorné, Russwurm Irma, Rajz Irén, Szeless Margit, Székely Böske, Zombory Macza.
     Férfikar: Aradi Árpád, Berengh József, Csanádi Antal, Erdős Fülöp, Fehér Rezső, Füredi Mór, Gaál Ferenc, Lakatos Fülöp, R. Nagy Gyula, Sánta György, Sándor Gyula, Vékes Ferenc.
     Műszaki személyzet: Kincses díszmester tíz segéddel, Bozsó István fővilágosító öt segéddel, Miklós Bertalan, Ferencz József és Kovács István szabók, Farkas István kellékes. Valamint 30 tagú zenekar.

586
 

1925 - 1926
Igazgató-karmester: Andor Zsigmond

Görög Sándor titkár, Beck Miklós és Ruttkay Béla karmesterek, Deér Krausz Imre balettmester, Faith János pénztáros, Vass Mihály ügyelő, Jászai Böske és Vass Mihályné súgónők.
     Próza: Feleki Sára naiva, Gy. Madarassy Berta anyaszínésznő, Kaszab Anna hősnő, Ladomerszky Margit naiva, Lányi Ilona szende, Scarry Margit társalgási színésznő, Uti Gizella anyaszínésznő, Baróti József főrendező és hősszínész, Csordás György színész, Falus István siheder, Gonda József hős és szerelmes, Harsányi Miklós jellemszínész és drámai rendező, Rogoz Imre apa és jellemszínész, Szentiványi Béla szerelmes és rendező.
     Operett: Egyed Lenke komika, Fenyő Irma szubrett, Gábor Mara táncos szubrett és primadonna, Gárdonyi Lola énekes és táncosnő, Reviczky Etel anyaszínésznő, Kolbay Ildikó operett -és operaprimadonna, Szegedi Elvira énekes - és táncosnő, Trillap Ilonka énekes naiva, Várhalmy Irén primadonna, Delly Ferenc táncos siheder, Faludi Kálmán táncoskomikus és operett rendező, Herczeg Vilmos jellemkomikus, Sugár Gyula operett bonviván.
     Opera: Vass Manci koloratur, Zitta Emma alt, Arany József basszus, Lendvay Andor bariton, Bilicsi Tivadar opera buffó. Tenorista és drámai szoprán vendégként jön.
     Kar: 15 tagú női és férfikar, valamint 30 tagú zenekar.


1926 -1927. január 31.
Igazgató-színész: Faragó Ödön

Ábrányi Emil, Hoppe Jenő és Szenkár Dezső karmesterek, Angyal Dezső, Görög Sándor és Varga Béla titkárok, Keleti Árpád ügyelő, Jászai Böske súgónő, özv. Feleki Lászlóné pénztárosnő.
     Színésznők: Patkós Irma primadonna, Gaizler Lola énekesnő, Beke Alice szubrett, Szász Edith operaénekes, Trillap Ilona, Újházy Nusi szubrett, Havassi Mimi táncos primadonna, Szalay Ilona operaénekes, Vass Manci koloratur énekes, Kaszab Anna hősnő, Pártos Klári szende, Feleki Klári naiva, Uti Gizella anyaszínésznő, Egyed Lenke komika, Scarry Margit társalgási színésznő, Volent Irén, Kerényi Sári társalgási színésznők, Bardócz Rózsa, Herczeg Vilmosné, H. Torday Alice.
     Táncosnők: Hoppe Jenőné és Trunkó Erzsébet.
     Színészek: Bihari Sándor énekes, Járay Sándor bonviván, Arany József énekes, Ocskay Kornél énekes, Molnár Rezső énekes, Halmos János énekes, Herczeg Vilmos apaszínész, Szirmai Vilmos buffó, Sziklai Jenő táncoskomikus, Rónai Imre, Rogoz Imre apaszínészek, Szilágyi Attila, Páger Antal, Székely Bálint bonviván, Földényi László, Várady Lajos szerelmes, Oláh Ferenc, Baróti József színész-rendező, Fellegi István, Hagymássy Miklós hős, Bérczy Ernő, Harsányi Miklós jellemszínész, Szabó Samu, Szilágyi Aladár.
     Női kar: Bagossy Mária, Gál Mária, Hegedüs Böske, Koháry Pálné, Kovács Mária, Kurusa Margit, Nyujtódy Olga, Salamon Giza, Szeles Matild, Zombori Mária, Hajnal Betti, Lányi Lili, Polgár Ica.
     Férfikar: Berengh József, Csanádi Antal, Csonka Antal, Gaál Ferenc, Glasz Károly, Keleti Lajos, Koháry Pál, Kovács Ernő, Magyarics László, Nagy Gyula, Papp Ferenc, Rajz János, Rónai Béla, Stikut János, Vajda Ferenc, Varga Béla.

587
 
1927. február 01-től
Házikezelés

Faragó Ödön művezető igazgató, Mátrai Ernő rendező, művezető-igazgató, Sziklai Jenő főrendező, Baróti József főrendező, Görög Sándor titkár, Hoppe Jenő karmester, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Bagossy Mária, Bardócz Rózsa, Beke Alíz, Egyed Lenke, Gál Mária, Hajnal Betta, Hegedüs Böske, Herczeg Vilmosné, Kaszab Anna, Koháry Pálné, Kovács Mária, Kurusa Margit, Nyujtódy Olga, Págerné Gaizler Lola, Pártos Klári, Salamon Giza, Scarry Margit, Szeles Matild, Sziklainé Patkós Irma, Trunkó Erzsébet, Trillap Ilonka, Uti Gizella, Zombori Mária.
     Színészek: Berengh József, Csanádi Antal, Csonka Antal, Földényi László, Gaál Ferenc, Glasz Károly, Hagymássy Miklós, Herczeg Vilmos, Keleti Árpád, Koháry Pál, Kovács Ernő, Magyarics László, Molnár Rezső, Nagy Gyula, Oláh Ferenc, Papp Ferenc, Páger Antal, Rajz János, Rohonczi Mihály, Rogoz Imre, Rónai Béla, Rónai Imre, Stikut János, Szabó Samu, Szilágyi Aladár, Szirmai Vilmos, Vajda Ferenc, Varga Béla.


1927 - 1928
Házikezelés

Tarnay Ernő művezető-igazgató, Sziklai Jenő főrendező, Mátrai Ernő rendező-karmester, Vándor Andor rendező, Antal Károly titkár, Görög Sándor titkár, Beck Miklós karmester, Keleti Árpád ügyelő, Jászai Böske súgónő, Gaál Ferenc könyvtáros.
     Színésznők: Bardócz Rózsa, Beke Aliz, Herczeg Vilmosné anyaszínésznő, Hován Mary, Kormos Margit dráma -és vígjátéki színésznő, Kiss Mária, Nagy Erzsébet vígjátéki szende, Neményi Lili operett-szubrett, Paskay Magda, Págerné Gaizler Lola énekesnő, Pártos Klári dráma -és vígjátéki színésznő, Sziklainé Patkós Irma primadonna, Uti Gizella drámai színésznő, Zöldhelyi Anna primadonna, Egyed Lenke komika.
     Táncosnő: Trunkó Erzsébet.
     Színészek: Bilicsi Tivadar, Doktor János színész-rendező, Eötvös Aladár bonviván, Farkas Endre, Földényi László hősszerelmes, Herczeg Vilmos apaszínész és komikus, Jávor Pál hős -és karakterszínész, Molnár Rezső énekes, Oláh Ferenc jellemszínész, Páger Antal táncoskomikus, Rónai Imre apaszínész, Szilágyi Aladár, Szórád Ferenc tenorista, Tolnay Andor énekes bonviván, Veszely Pál komikus.
     Női kar: Gál Mariska, Glasz Károlyné, Hegedüs Böske, Kovács Janka, Kovács Mária, Kurusa Margit, Nárcis Manci, Noszter Mária, Nyujtódy Olga, Osváth Eta, Rull Margit, Sándor Olga, Surányi Ilonka, Szeles Matild, Varga Teréz, Zala Judith, Zalányi Lenke, Zombori Mária.
     Férfikar: Berengh József, Csanádi Antal, Csonka Antal, Csordás György, Ekecs János, Glasz Károly, Keleti Lajos, Kovács Árpád, Kovács Ernő, Koháry Pál, Magyarics László, Papp Ferenc, Pártos István, Rónai Béla, Stikut János, Tasnády András.
     Műszaki személyzet: Miklós Gyula festő, Gyurián Lajos portás, Róth Aurél fodrász, Miklós Bertalan szabó, Farkas Mihály főkellékes, Tóth József díszmester, Varga Sándor fővilágosító, Mintus Béla szereposztó, Ungvári Imre zsinórmester, Pintér Ferenc díszletező előmunkás.

588
 

1928 - 1929
Házikezelés

Tarnay Ernő művezető-igazgató, Sziklai Jenő főrendező, Vándor Andor rendező-színész, Görög Sándor titkár, Beck Miklós és Fridl Frigyes karmesterek, Pető György korrepetitor, Révész Béla balettmester, Gaál Ferenc könyvtáros, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Ácsné Harmath Hilda énekes-primadonna, Dayka Margit szubrett-primadonna, Egyed Lenke komika, Futó Klári szubrett, Herczeg Vilmosné anyaszínésznő, Keleti Erzsi énekes színésznő, Kormos Margit drámai és vigjátéki színésznő, Komjáthy Mária, Paskay Magda, Págerné Gaizler Lola énekesnő, Pártos Klári drámai és vígjátéki színésznő, Peéry Piri drámai és vígjátéki színésznő, Szász Edith operaénekesnő, Sziklainé Patkós Irma énekes primadonna, Uti Gizella anyaszínésznő, Wlassics Györgyike drámai és vígjátéki színésznő.
     Szólótáncos: Trunkó Erzsébet.
     Színészek: Arany József operaénekes, Bihari Sándor énekes színész, Dalnoky István, Fodor Emil basszista, Földényi László hősszerelmes, Herczeg Vilmos apaszínész és komikus, Kovács Károly szerelmesszínész, Nagy György dráma és vígjátéki színész, Oláh Ferenc jellemszínész, Páger Antal táncoskomikus, Rónai Imre apaszínész, Sümegi Ödön színész-énekes, Szakács Zoltán bonviván, Szilassy Gyula színész-énekes, Szilágyi aAadár, Szórád Ferenc tenorista, Tolnay Andor énekes-bonviván, Vágó Artúr buffó-komikus, Veszely Pál komikus, vitéz Végh Kálmán színész-énekes.
     Női kar: Bagossy Mária, Bojár Lili, Ernyei Gitta, Gál Mariska, Hegedüs Böske, Ilykó Emma, Kovács Janka, Kovács Mária, Kurusa Margit, Magyarics Flóra, Németh Giza, Nyujtódy Olga, Schvarcz Stefi, Szeles Matild, Varga Teréz, Zala Judith, Zombori Mária.
     Férfikar: Berengh József, Burányi László, Csanádi Antal, Csonka Antal, Csordás György, Ekecs János, Glasz Károly, Koháry Pál, Kovács Árpád, Kovács Ernő, Magyarics László, Rónai Béla, Sántha Ferenc, Stikut János.
     Görlök: Borbás Lili, Borbás Juci, Borbás Zsuzsi, Berg Joly, Hajnal Hajnalka, Kubacskó Ica, Kapossy Manci, Lázár Gréte, Sándor Stefi, Toldy Manci, Turcsi Nusi, Zelenka Margit.
     Műszaki személyzet: Miklós Gyula festő, Gyurián Lajos portás, Róth Aurél fodrász, Miklós Bertalan szabó, Farkas Mihály főkellékes, Tóth József díszmester, Varga Sándor fővilágosító, Mintus Béla szereposztó, Ungvári Imre zsinórmester, Pintér Fernc díszletező előmunkás.


1929 - 1930
Házikezelés

Tarnay Ernő művezető-igazgató, Sziklai Jenő főrendező, Németh Antal dr. rendező, Görög Sándor titkár, vitéz Zsombory József iparművész-díszlettervező, Beck Miklós és Fridl Frigyes karmesterek, Révész Béla balettmester, Gaál Ferenc könyvtáros, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Ácsné Harmath Hilda énekes-primadonna, Babos Mici, Egyed Lenke komika, Hegedüs Rózsi, Herczeg Vilmosné anyaszínésznő, Kádár Margit naiva, Kemény Erzsi énekes-színésznő, Kiss Ilonka, Kiss Manyi szubrett, Könyves Tóth Erzsi hősnő és jellemszínésznő, Pártos Klári drámai és vígjátéki színésznő, Peéry Piri drámai és vígjátéki színésznő, Sárvay Rózsi, Szász Edith operaénekesnő, Sziklainé Patkós Irma énekes primadonna, Uti Gizella anyaszínésznő.
     Szólótáncosnők: Hajnal Aranka, Sándor Stefi, Trunkó Erzsébet.
     Színészek: Ajtay K. Andor, Arany József operaénekes, Bihari Sándor énekes színész, Bognár Elek, Cselle Lajos, Herczeg Vilmos apaszínész és komikus, Nagy György dráma és vígjátéki színész, Oláh Ferenc jellemszínész, Páger Antal táncoskomikus, Rónai Imre apaszínész, Sümegi Ödön színész-énekes, Szilassy Gyula színész-énekes, Szilágyi Aladár, Szórád Ferenc tenorista, Táray Ferenc, Tolnay Andor énekes-bonviván, Vágó Artur buffó-komikus, Veszely Pál komikus.

589
 
     Női kar: Bagossy Mária, Borbás Juci, Csiszár Jolán, Hegedüs Böske, Ilykó Emma, Kovács Janka, Kurusa Margit, Németh Gizi, Nyujtódy Olga, Szeles Matild, Toldy Mária, Varga Teréz, Zala Judith, Zelenka Margit, Zombori Mária.
     Férfikar: Berengh József, Csanádi Antal, Csiszár Lajos, Csonka Antal, Csordás György, Ekecs János, Glasz károly, Juhász Ferenc, Koháry Pál, Kovács Ernő, Lajtay Lajos, Magyarics László, Marinkovics Sebő, Rónai Béla, Sándor Lajos, Sántha Ferenc, Stikut János
Az évadban szerződést kapott még: Adriányi Ilona színésznő és Lamberg Rózsi operaénekesnő.


1930 - 1931
Házikezelés

Kürthy György igazgató-művezető, Sziklai Jenő rendező, Görög Sándor titkár, Beck Miklós és Fridl Frigyes karnagyok, Gaál Ferenc könyvtáros, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske súgónő, Kun Matild és Molnár Rudolf pénztárosok.
     Színésznők: Ács Rózsi, Babos Mici, Elek Ica, Gabányi Erzsébet, Gyöngyössy Erzsébet, Kiss Manyi, Kolos Margit, Lovag Mimi, Madarassy Berta, Mágori Mária, Pártos Klári, N. Peéry Piroska, Sz. Patkós Irma, Sándor Stefi, S. Geszty Rózsi, Szász Edith.
     Színészek: Ajtay K. Andor, Arany József, Balogh János, Delkin Guidó, Fáy Béla, Fülöp Sándor, Havas László, Herczeg Vilmos, Hortobágyi Arthur, Horváth József, Károlyi Vilmos, Marinkovics Sebő, Nagy György, Palásthy Géza, Rónai Béla, Rónai Imre, Sümegi Ödön, Szilágyi Aladár, Szórád Ferenc, Táray Ferenc, Tolnay Andor, Veszely Pál, Zilahy Pál
     Női kar: G. Bagossy Mária, Hegedüs Böske, Ilykó Emma, Kiss Ilonka, Kurusa Margit, Szeles Matild, Trunkó Böske, Zombori Mária, Kovács Janka, Irsay Annus, Sebők Stefi, Török Maya, Borbás Juci, Toldi Mária.
     Férfikar: Berengh József, Csonka Antal, Stikut János, Kovács Ernő, Acsai Rezső, Torkos Antal, Koháry Pál, Csanádi Antal, Ekecs János, Sántha Ferenc, Csordás György, Glasz Károly, Magyarics László, Svéd Sándor, Szilágyi Miklós.
     Műszaki személyzet: Miklós Gyula díszletfestő és tervező, Miklós Bertalan főszabó, Schreiber Gyula díszletmester.
     Zenekar: A Hunyadi János 9. Honvéd Gyalogosezred zenekara.


1931 - 1932
Igazgató: Görög Sándor

Czobor Imre, Remete Géza és Táray Ferenc rendezők, Osváth Tibor Ottó titkár, Beck Miklós és Endre Emil karmesterek, Gaál Ferenc könyvtáros és hivatalnok, Keleti Lajos és Csonka Antal ügyelők, Jászai Böske súgónő, Kun Matild és Molnár Rudolf pénztárosok.
     Színésznők: Barna Anci szubrett, Bán Klári fiatal komika, Egyed Lenke komika, S. Geszti Rózsi, Ignácz Rózsi komika, Kiss Ilonka, Kiss Manyi szubrett, Kondor Ibolya primadonna, Molnár Flóra, Pallay Manci naiva, Pogány Irén hősnő, Sümegi Lili, Székelyhidy Adrienn szende, Uti Gizella anyaszínésznő.
     Színészek: Ajtay K. Andor bonviván, Czobor Imre hősszerelmes, Laborfalvi Fülöp Sándor siheder táncos és balettmester, Herczeg Vilmos apaszínész, Lázár Tihamér lírai szerelmes, Marinkovics Sebő epizodista, Misoga László táncoskomikus, Remete Géza epizodista, Rónai Imre apaszínész, Sass Imre operett tenor, Táray Ferenc drámai hős, Tunyoghy Péter bonviván, Vágó Arthur buffó, Zilahy Pál komikus.
     Kar, Görlök: 25 tagú karszemélyzet és 12 tagú görlcsoport.

590
 
     Műszaki személyzet: Miklós Gyula díszletfestő és tervező, Miklós Bertalan főszabó, Schreiber Gyula díszletmester.
Zenekar: A Hunyadi János 9. Honvéd Gyalogosezred zenekara.


1932 - 1933
Igazgató: Görög Sándor

Remete Géza és Vándor Andor rendezők, Tölgyes Gyula dramaturg, Beck Miklós és dr. Szathmáry Endre karmesterek, Osváth Tibor Ottó titkár, Gaál Ferenc segédtitkár és könyvtáros, Erényi Béla és Csonka Antal ügyelők, Jászai Böske súgónő.
     Színésznők: Gergelyi Vilma, Hattay Adrienne, Hegedüs Rózsi, Horváth Böske, Könyves Tóth Erzsi, Lehel Piri, Pallay Manci, Rásó Ida, Uti Gizella, Várhalmy Irén.
     Színészek: Bellák Miklós, Cselle Lajos, Deréki János, Fábry József, Füredi József, Herczeg Vilmos, Lázár Tihamér, Marinkovics Sebő, Oláh Ferenc, Vándor Andor, Váradi Pál
     Női kar: Árkossy Matild, Glasz Károlyné, Hegedüs Böske, Horváth Anni, Horváth Jolán, Kiss Ilonka, Lévay Erzsébet, Magyarics Flóra, R. Nagy Böske, Kurusa Margit, Martin Aliz, Selmeci Aranka, Surányi Ilonka, Szeles Matild, Török Ica, Zombori Mária.
     Férfikar: Benedek Andor, Berengh József, Fodor István, Gálitzky Dezső, Glasz Károly, Kovács Ernő, Papp Ferenc, Pusztay Pál, Sántha Ferenc, Sötét Balázs, Schwarcz László, Ballon József.
     Görlök: 12 tagú görlcsapat.
     Műszaki személyzet: Molnár Sándor díszletfestő és tervező, Miklós Bertalan főszabó, Ungvári Imre díszletmester, Schubert József főkellékes.
Az évad folyamán, plakátokon még szerepel Babos Mici, Erényi Klári, Fenyvessy Éva és Jeszenszky Mária művésznők, Balogh János színész és Poprády Árpád súgó neve.


1933 - 1934
Igazgató-főrendező: Sziklai Jenő

Herczeg Vilmos igazgatóhelyettes, Kemény László főrendező, Török Emil opera karmester, Beck Miklós első karmester, Verzár Zoltán titkár, Gaál Ferenc és Svéd Sándor hivatalnokok, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske és Markó Valéria súgónők, Vass Ida és Kun Matild pénztárosnők.
     Színésznők: Patkós Irma énekes primadonna, Eőry Erzsébet primadonna, Balogh Klári szubrett-primadonna, Könyves Tóth Erzsi hősnő, Jurik Julcsi szubrett, Faragó Panni énekes naiva és szubrett, Tapolczay Erzsi szende, Ölvedy Zsófia naiva, Garami Jolán komika, Hadnagy Mária énekesnő, Mihályi Mária anyaszínésznő.
     Színészek: Márkus Lajos énekes bonviván, Deréki János jellem -és hősszínész, Kemény László jellem -és hősszínész, Herczeg Vilmos kedélyes apaszínész és buffó, Cselle Lajos szerelmes, Zilahy János drámai apa -és jellemszínész, Berend István szerelmes és vígjátéki bonviván, Körössy Zoltán táncoskomikus, Fülöp Sándor énekes buffó és komikus, Horn Kálmán lírai szerelmes, Krémer Ferenc naturburch komikus, Szabó István jellem -és hősszínész, Rónai Imre énekes-színész.
     Női kar: Borbás Lili, Borbás Juci, Bagossy Mária, Berky Ica, Lóránth Klári, Ekecs Jánosné (táncosok is), Kemény Aranka, Sándor Ica, Fehér Rózsi, Kallós Éva, Kallós Sári, Lévay Erzsébet.
     Férfikar: Ekecs János, Kovács Ernő, Kerekes Imre (táncmester is), Glasz Károly, Csonka Antal, Szalma Sándor, Marx Lóránt, Stikut János, Berengh József, Várady László (könyvtáros is), Szenes Sándor (szólótáncos is), Magyarics László, Nagy Imre.

591
 

     Műszaki személyzet: Miklós Gyula díszletfestő és tervező, Soós Zsigmond és Miklós Bertalan szabók, Ungvári Imre díszmester, Dőme Lajos felügyelő, Döme Imre kellékes.


1934 - 1935
Igazgató-főrendező: Sziklai Jenő

Herczeg Vilmos igazgatóhelyettes, Török Emil operakarmester, Beck Miklós első karmester, Verzár Zoltán titkár, Gaál Ferenc és Svéd Sándor hivatalnokok, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske és Markó Valéria súgónők, Vass Ida és Kun Matild pénztárosnők.
     Színésznők: Patkós Irma, Szaplonczay Éva, Boross Kató és Pécsi Lili primadonnák, Major Kató, Vágó Mary és Huszár Bébi szubrettek, Somorjai Jubica énekes naiva, Dömötör Ilona drámai szende és naiva, Garami Jolán komika, Könyves Tóth Ezsi hősnő, Mihályi Mária anyaszínésznő.
     Színészek: Csermák Lajos bonviván, Elekes Ernő hős, Fülöp Sándor énekes buffó, Zilahy János drámai apa -és jellemszínész, Deréki János jellem -és hősszínész, Herczeg Vilmos kedélyes apaszínész és buffó, Cselle Lajos szerelmesszínész, Körössy Zoltán táncos komikus, Krémer Ferenc naturburch, Veszely Pál.
     Kar, görlök: 16 tagú női -és férfikar, valamint görlök.


1935 - 1936
Igazgató-főrendező: Sziklai Jenő

Herczeg Vilmos igazgatóhelyettes, Vágó Artur főrendező, Török Emil operakarmester, Beck Miklós első karmester, Verzár Zoltán titkár, Gaál Ferenc és Svéd Sándor hivatalnokok, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske és Markó Valéria súgónők, Vass Ida és Kun Matild pénztárosnők.
     Színésznők: Bokody Mária szende, Eöry Klári szubrett, Erényi Böske primadonna, Garami Jolán anyaszínésznő, Keresztessy Mária hősnő, Mihályi Mária anyaszínésznő, Mindszenthy Magda énekesnő, Sárvay Rózsi szubrett, Patkós Irma primadonna, Tolnay Edith énekesnő, Vass Piri naiva, Uti Gizella anyaszínésznő.
     Színészek: Bihari Sándor táncos komikus, Deréki János rendező és jellemszínész, Herczeg Vilmos apaszínész, Márkus Lajos bonviván, Mészáros Béla hősszerelmes, Palóczy László siheder, Rónai Imre komikus, Szenes Sándor színész, Utassy Jenő táncos naturburch, Vágó Andor buffó, Veszely Pál táncoskomikus, Vizy Béla szerelmesszínész, Zilahy Lajos apaszínész.
     Női kar: G. Bagossy Mária, Borbás Juci, Farkas Irén, Havassy Szilvia, Kápolnai Mária, László Éva, Lőrinczy Éva, Lévay Erzsébet, Lóránth Klári, Sándor Ica, Szilass Kató, Toldy Mária.
     Férfikar: Csonka Antal, Erdélyi Gyula, Glasz Károly, Kása László, Kerekes Imre, Kovács Ernő, Magyarics László, Misán István, Ováry Tibor, Stikut János, Strauss László.


1936 - 1937
Igazgató-főrendező: Sziklai Jenő

Herczeg Vilmos igazgatóhelyettes, Beck Miklós karmester, Szamossy Anna titkárnő, Gaál Ferenc és Svéd Sándor hivatalnokok, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske és Markó Valéria súgónők, Vass Ida és Kun Matild pénztárosnők.
     Színésznők: Balogh Klári, Dér Vera, Erényi Böske, Hámory Lili, Káplonay Mária, Lantos Ica, Mészáros Ági, Mihályi Mária, Patkós Irma, Szigethy Irén.

592
 

     Színészek: Bakonyi Ödön, Bogár Andor, Erdődy Kálmán, Földes Mihály, Garamszegi Károly, Herczeg Vilmos, Mészáros Béla, Palóczy László, Rónai Imre, Sághy István, Szabó István, Szenes Sándor, Sziklai Jenő, Tarnay Emil, Vágó Artur, Veszely Pál, Zilahy János.
     Női ének- és tánckar: Bagossy Mária, Balla Piri, Borbás Juci, Farkas Irén, Lévay Erzsébet, Lóránth Klári, Lőrinczy Éva, Nagy Ica, Rákosi Kató, Sándor Ica, Toldi Mária, Turcsy Gitta, Varga Irén.
     Férfi ének- és tánckar: Bódy László, Csonka Antal, Csonka Endre, Fellegi Vince, Kerekes Imre, Lázy István, Madarász László, Misán István, Rácz István, Stikut János, Szilágyi Károly, Zboray Károly, Várady László, Kassai László.
Plivelich Emil és Miklós Gyula iparművészek és díszletfestők.
     Műszaki személyzet: Horváth István főszabó, Döme Lajos színpadfelügyelő, Ungvári Imre színpadmester, Döme Imre bútoros és kellékes.


1937 - 1938
Igazgató-operett-főrendező: Sziklai Jenő

Herczeg Vilmos igazgatóhelyettes, Vágó Artur operett rendező, Forgács Sándor és Sármássy Miklós prózai rendezők, Beck Miklós és Endre Emil karmesterek, Szamossy Anna főtitkár, Svéd Sándor titkár, Bognár Andor gazdasági főnök, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske és Markó Valéria súgónők, Vass Ida és Kun Matild pénztárosnők.
     Színésznők: Patkós Irma, Hamvay Lucy primadonna, Lantos Ica, Komlós Juci szubrett és naiva, Mészáros Ági, Balogh Klári, Fülöp Viola drámai szende, Szilágyi Szabó Eszter hősnő, Ihász Klári szende és naiva, Bárdi Teréz, Hámori Lili, Mihályi Mária, Eőry Klári szubrett.
     Színészek: D. Kovács József tenor bonviván, Kurucz Ernő énekes-táncos bonviván, Juhász János fiatal hős, Pethő Endre szerelmesszínész, Herczeg Vilmos, Veszely Pál, Erdődy Kálmán, Vágó Artur, Szenes János, Sármássy Miklós siheder, Forgács Sándor jellemszínész, Zilahy János, Földes Mihály, Rónai Imre, Csonka Antal.
     Kar: 14 tagú női és férfi ének- és tánckar.


1938 - 1939
Igazgató-operett-főrendező: Sziklai Jenő

Herczeg Vilmos igazgatóhelyettes, Homokay Pál és Földessy Géza rendezők, Beck Miklós és Endre Emil karnagyok, Szamossy Anna főtikár, Svéd Sándor titkár, Bogár Andor gazdasági főnök, Keleti Lajos ügyelő, Jászai Böske és Markó Valéria súgónők, Vass Ida és Kun Matild pénztárosnők, Plivelic Emil díszletfestő-tervező, Szokoly Gyula táncbetanító.
     Színész és segédszínésznők: Balogh Klári, Balla Piri, Bagossy Mária, Borbás Juci, Fényes Kató, Jurik Ica, Jurik Julcsi, Jatzkó Cia, Koltay Aranka, Kamilly Judit, Koltay Irén, Lőrinczy Ica, Lontay Margit, Lóránth Klári, Magyarics Flóra, Mihályi Mária, Makk Teri, Patkós Irma, Ray Emma, Szilágyi Szabó Eszter, Szigethy Irén, Szabó Zsuzsi, Sághy Piri, Tamás Magda, Tihanyi Márta.
     Színészek és segédszínészek: Bódy László, Bogár Tibor, Csonka Antal, Csonka Endre, D. Kovács József, Földessy Géza, Földes Mihály, Gaál Ferenc, Garamszegi Károly, Herczeg Vilmos, Homokay Pál, Halassy Gyula, Juhász János, Kőszegi Géza, Kassai László, Kovács Ernő, Kenéz István, Misán István, Magyarics László, Rónay Imre, Szalma Sándor, Szokoly Gyula, Szegedi Szabó István, Strausz László, Stikut János, Tamás Benő, Veszely Pál, Várady László, Zilahy János, Zboray Ferenc, állandó vendég: Körössy Zoltán.
Decemberben szerződött még: Komlós Juci és Mészáros Ági.

593
 

1939. október 6. - 1939. November 30.
Igazgató: vitéz Bánky Róbert

Zemplényi Zoltán, Pünkösti Andor, Kozma Andor, Zilahy Pál rendezők, Hosszu Zoltán dramaturg, Fest Vidor karnagy, Básthy István díszlettervező.
     Színésznők: Barcza Erzsi, Botond Mária, Buday Tusi, Feleki Sári, Földessy Lilla, Fest Vidorné, Gáspár Amália, Halassy Mariska, Haraszthy Irén, Kiss T. Kitty, Kmetty Mária, Moóry Luci, Nagy Anci, Polgár Margit, Révy Babi, Sivó Mária, Turay Ida.
     Színészek: Árky Ferenc, Alszegi Lajos, Andrássy Márton, vitéz Bánky Elemér, B. Szabó Gyula, Bakos Gyula, Berengh József, Bárdos János, vitéz Bánky Róbert, Czombál József, Czombál Lajos, Kozma Andor, Korándy Dénes, Poprádi Árpád, Somkuty Dezső, Sorr Jenő, Somogyvári Rudolf, Szabó Gyula, Szalay Károly, Zemplényi Zoltán, Zilahy Pál, vendégként az egész szezonban játszott Herczeg Vilmos.


1939. december 6. - 1940. február 2.
Igazgató: Ihász Aladár

Delly Ferenc, Nádor Jenő, Kovács Aladár rendezők, Csanak Béla karnagy.
     Színésznők: Bagossy Mária, Borbás Zsuzsa, D. Ihász Klári, Ferenczy Mónika, Ferenczy Bea, Korbély Ilona, Kondráth Ilona, Kamilly Judit, László Mária, Mihályi Vilcsi, Nógrády Hanna, Sándor Anna, Turcsi Jolán, Várady Anci.
     Színészek: Antalffy József, Anday Alfréd, Agárdi Gábor, Ábrahám Antal, Csonka Antal, Delly Ferenc, Garamszegi Károly, Hlatky László, Jávor Antal, Ihász Aladár, Kovách Aladár, Kovács István, Kassai László, Murányi Géza, Nádor Jenő, Nagy Ferenc, Nagy Miklós, Várkonyi Gyula, Vitzig Gyula.


1940. február 6. - 1940. április 4.
Igazgató: Kardoss Géza

Mester Tibor, Kardoss Géza és Zách János rendezők, Hukváry Jenő karmester, Sándor Sándor díszlettervező.
     Színésznők: Bárdosné, Bárdos Anni, Csócsics Gabi, Erdélyi Lászlóné, Bánhidy Ilona, Fónay Márta, Garami Jolán, Gyulányi Éva, Gaál Évi, Hódy Gitta, Hotty Éva, Jatzkó Cia, Jánosi Zita, Pontyik Ilonka, Szilágyi Szabó Eszter.
     Színészek: Bánhidy József, Erdélyi László, Gaál Fernc, Harkányi Ödön, Kardoss Géza, Mester Tibor, Márkus Ferenc, Márky Géza, Náday Pál, ifj. Náday Pál, Odray Géza, Puskás Tibor, Sütő István, Sashegyi József, Szigethy Andor, Zách János.


1940. április 5. - 1940. május 16.
Igazgató: Tolnay Andor

Selmeczy Mihály, Tolnay Andor, Polgár Gyula rendezők, Szemerjay D. Tibor karmester, Kuthy József koreográfus, Gebauer Ernő díszlettervező.

594
 
     Színésznők: Biczó Margit, Chapo Ildikó, Dobi Mira, Dózsa Ilona, Horváth Jolán, Jurik Julcsi, Kapossy Olga, Kapáló Magda, Márffy Vera, Markovics Tili, Medgyessy Juci, Perényi Sári, Péterffy Ica, Rátkai Kató, Rédei Sári, Süli Manyi, Szabó Judit, Vadász Kató.
     Színészek: Benkő Béla, Bánkuti Illés, Berta András, Bozsó Ferenc, Farkas József, Fonyó József, Gárdonyi László, Kuthy József, Kapossy Andor, Lendvay Lajos, Mándoky Kálmán, Margittay Lajos, Molnár Tivadar, Mérey Lóránd, Máté László, Polgár Gyula, Rajz János, Rédei Sándor, Selmeczy Mihály, Sághy István, Tolnay Andor, Várady László, Zóni Gyula.

Az 1939. október 6-tól 1940. május 16-ig szereplő társulatok névsorát a plakátok alapján állítottuk össze.


1940 - 1941
Igazgató: Kardoss Géza

Tihanyi Vilmos főrendező, Horváth Jenő, Kardoss Géza, Zách János rendezők, Grónay György és Szigethy Andor titkárok, Szemerjay D. Tibor karnagy, Nemes János betanító karmester, Plivelic Emil és Sándor Sándor iparművészek és díszletfestők, Besse Miklós ügyelő, Köntös Rózsi pénztáros, Vámosi Nagy Lajos tánctanító, Markó Valéria súgónő.
     Színésznők: Almássy Judit prózai és énekes naiva, Antal Ila operett primadonna, Fogarassy Mária szubrett-naiva, Jurik Julcsi szubrett primadonna, Krémer Böske társalgási színésznő, Lovassy Klára hősnő-szende, Nagy Erzsi operett komika és anyaszínésznő, Sándor Iza hősnő és vígjátéki szende, Vass Irma komika és anyaszínésznő.
     Színészek: Balajthy Andor énekes bonviván, Besse Miklós epizód jellemszínész, Horváth Jenő hős -és jellemszínész, Ignáth Gyula énekes és jellemszínész, Juhász János szerelmes bonviván, Kardoss Géza színész, Madarász László operett bonviván, Márky Géza naturburch bonviván ész szerelmesszínész, Pálos György szerlemes - és jellemszínész, Solymossy Imre buffó, Szigethy Andor epizód - és jellemszínész, valamint komikus, Szokoly Gyula táncos komikus, Vámosi Nagy Lajos táncos komikus és jellemszínész, Zách János komikus és jellemszínész.
     Női kar: Bölcsházy Ilona, Bárdy Éva, Cserba Erzsébet, Frank Anna, Farkas Anna, Gombos Ilona, Groza Ilon, Hudák Erzsébet, Jánossy Zita, Mátray Maya, Serfőző Sári.
     Férfikar: Bódy László, Bessenyei Ferenc, Bereczky Ernő, Csáky Sándor, Deák Iván, Fehér János, Kassai László, Máthé László, Márkus László, Pagonyi Nándor, Stikut János.
Az évad folyamán fellép még: Herczeg Vilmos.


1941 - 1942
Igazgató: Kardoss Géza

Kardoss Gézáné igazgatóhelyettes és gazdasági főnök, Horváth Jenő, Kertész Dezső, Szücs László, Kardoss Géza és Nagy Erzsi rendezők, Thierjung Adolf, Dörner Jenő, Inczédy Kálmán, Ábrányi Emil és Fricsay Ferenc karnagyok, Szeles Istvánné korrepetitor, Grónay György és Szigethy Andor titkárok, Plivelic Emil díszlettervező, Markó Valéria súgónő, Horányi Vali pénztáros.
     Színésznők: Barabás Sári állandó vendégprimadonna, Horváth Mária komika és anyaszínésznő, Kolmós Juci szubrett primadonna, Lovassy Klára szende és hősnő, Mátray Mária primadonna, Ordódy Gabi naiva, Sándor Iza hősnő, Szánthó Mária komika és anyaszínésznő, Sipos Ilona naiva és szubrett.
     Színészek: Antalffy József táncos komikus, Bodor Tibor szerelmesszínész, Gémesi Imre jellemkomikus, Homm Pál szerelmes bonviván, Homonnay István énekes és jellemszínész,

595
 
Horváth Jenő hős és jellemszínész, Horváth Tivadar komikus és jellemszínész, Kardoss Géza színész, Késmárky Kálmán buffó és jellemszínész, Kertész Dezső bonviván és szerelmesszínész, Nagy Imre buffó, Somogyvári Rudolf lírai szerelmes és naturburch, Szigethy Andor epizódkomikus, Szücs László tenorista.
     Női kar: Bölcsházy Ilona, Bartos Csilla, Becsula Margit, Béres Ilona, Funk Erzsi, Hedrich Éva, Miklós Kató, Madzsura Margit, Nagy Lenke, Pap Ilus, Papp Mária, Papp Éva, Varga Ila.
     Férfikar: Bessenyei Ferenc, Czimer István, Gál József, Horváth András, Jároli Jenő, Igna György, Iglói György, Keleti Lajos, Máthé László, Marosi Károly, Mezey Károly, Nagy István, Poór Jenő.
Az évadban folyamatosan fellép még D. Nagy Erzsi is.


1942 - 1943
Igazgató: vitéz Bánky Róbert

Vitéz Bánky Elemér és Orosz Barna társigazgatók, Ihász Aladár igazgatóhelyettes és operettfőrendező, Both Béla prózai főrendező, dr. Bokor István dramaturg és főtitkár, V. Zsombory József szcenikai vezető, Fest Vidor és Török Emil karmesterek, Bartos Ernő bérletezésre kiküldött titkár, Gömöry László gazdasági titkár, dr. Várady Szabolcs titkár, dr. Zoltág Gézáné pénztári főellenőr, Gyólai Mária könyvelő és irodatisztviselő, Bágyoni-Szabó Dávid és Besse Miklós ügyelők, Berengh József nézőtéri főellenőr, Bozsó István gondnok.
     Színésznők: Radnóthy Éva primadonna, Zimonyi Márta 100 estére, Herczos Irén szubrett-primadonna, K. Bodnár Mici szubrett, Nagy Anna másod szubrett, Fónay Márta szubrett-komika 100 estére, Rutkay Mária szubrett-komika, Völcsey Rózsi 100 estére és Szánthó Mária komikák, Bulla Elma 20 estére, Somlay Júlia 100 estére, Szép Ilonka 50 estére, Szilágyi Szabó Eszter 100 estére, Botond Mária 50 estére és Cserna Brigitta hősnők, Turay Ida 20 estére, Bán Ibolya 50 estére, Gálffy Marika 50 estére, Rédey Kató 50 estére és Parragh Éva, valamint Nagy Mara naivák, Simor Erzsi 20 estére, Pelsőczy Irén 50 estére, Fülöp Viola 100 estére és Mattyasovszky Zojka 100 estére naivák, Halassy Mariska 50 estére, Bordás Rózsi 50 estére és Horváth Mária anyaszínésznők, Árpád Margit 50 estére, mint fiatal anyaszínésznő, Dénes Anna és S. Farkas Anna társalgási színésznők.
     Színészek: Sárdy János 30 estére, Madarász László 100 estére, Kovách Aladár 50 estére és Márkus Lajos énekes bonvivánok, Nagyajtay György 100 estére, mint táncos bonviván, Károlyi Vilmos és Solymossy Imre táncos komikusok, Somlay Artur 10 estére, Hajmássy Miklós 20 estére, Földényi László 30 estére, Solthy György 50 estére, Bende László és Szapáry Sándor hősök, Perényi László 30 estére, Pálóczy László 50 estére, Ladányi Ferenc, Bató László, Halász Géza és Petőházy Miklós szerelmesszínészek, dr. Várady Szabolcs és Dékány László sihederek, Szentiványi Béla 100 estére, Miskey József és Bágyoni-Szabó Dávid apaszínészek, Fülöp Sándor 50 estére, Ihász Aladár buffók, Pethes Ferenc 20 estére, Juhász József 20 estére, Alszeghy Lajos 50 estére, Veszely Pál 50 estére, Bakos Gyula és Varga József komikusok és jellemszínészek, Szemethy Endre, Besse Miklós és Sorr Jenő társalgási színészek.
     Női kar: Bölcsházy Ilona, Czodor Ilona, Erdős Margit, Papp Mária, Surányi Ilona, Török Rózsa, Fest Vidorné.
     Férfikar: Szöllősy Gáspár (táncmester is), Bódi Tibor, Cziner István, Galambossy Sándor, Iglódi György, Jároly Jenő, Pápai Mihály, Somogyi János, Stieber Oszkár, Stikut János, Varinszky László.
     Műszaki személyzet: Miklós Gyula díszletfestő, Ungváry József díszmester-zsinórmester, Döme Lajos főkellékes két segéddel, Heriszt János ruhatervező-főszabász, Bene Jánosné főszabó, Róth Antal fodrász, Varga Lajos fővilágosító három segéddel. Ezen kívül nyolc díszítő, asztalos, lakatos, kárpitos, bútoros a megfelelő segédszemélyzettel.
Évad közben szerződtek le: Szegedi Szabó István jellemszínész, Lukács Ede buffó, Juhász János jellemszínész és Zilahy Pál karakterszínész

596
 
A külön előadásszámmal szereplő művészek más színházak - főleg az Új Színház - állandó tagjai, Szegeden csak a meghatározott előadásszámig léptek fel!


1943 - 1944
Igazgató: vitéz Bánky Róbert

vitéz Bánky Elemér és Orosz Barna társigazgatók, Both Béla, Török Emil, dr. Dalnoki Viktor, Ladányi Ferenc és Gömöry László rendezők, Paulusz Elemér, Fricsay Ferenc és T. Török Emil karmesterek, Gömöry László titkár, Tárcza Ilona korrepetitor, dr. Zoltág Gézáné pénztári főellenőr, Gyólai Mária könyvelő és irodatisztviselő, Bágyoni-Szabó Dávid és Besse Miklós ügyelők, Berengh József nézőtéri főellenőr, Bozsó István gondnok.
     Színésznők: Baumgartner Margit, Boross Jolán, Bölcsházy Ilona, Dénes Anni, Donáth Kató, Erdész Irén, Fesztoráczy Kató, H. Csiky Anna, Hedrich Éva, Harczos Irén, Holczmann Mária, Isaszeghy Kornélia, Inczédy Kató, Kovács Gertrud, Körmöczy Júlia, Makláry Mária, Oláh Anna, Petrovics Erzsébet, Petur Ilka, Pethő Olga, Radnóthy Éva, Soós Katalin, Selley Margit, Szikszay Viktória, Sipos Ica, Surányi Ilona, Somlay Júlia, Tárcza Ilona, Tóth Erzsébet, Vajay Erzsi, Völcsey Rózsi, Vay Ilus, Vay Alexandra, V. Kakuk Rózsi, Vörös Jánosné, Wittelsz Irén.
     Színészek: Ábrahám Antal, Bálint Ferenc, vitéz Bánky Róbert, vitéz Bánky Elemér, Binder Rudolf, Bakos Gyula, Csonka Antal, Czimer István, Dalnoki Viktor, Gyergyóy Mihály, Gazdag József, Gera Zoltán, ifj. Haller Sándor, Inczédy Győző, Keméndy József, Kiskut János, Kristó Pál, Katona Lajos, Ladányi Ferenc, Márton Sándor, Mihócsa Lajos, Madarász Mihály, Máthé László, ifj. Máthé László, Medgyessy Pál, Nuszbaum Béla, Papp István, Páczy László, Rissay Pál, Saádt Ede, Szenttornay József, Sághy István, Szilágyi Lajos, Sorr Jenő, Szemethy Endre, Szegedi Szabó István, Sántha Ferenc, Tóvölgyi József, Varga D. József, Varga János.
     Műszaki személyzet: Sándor Sándor, Sándor János, Sándor Lajos díszlettervező-festők, Bene Jánosné és Horváth Ferenc varrodavezetők, Miklós Bertalan öltöztető, Kakas István asztalos.


 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet