Előző fejezet Következő fejezet

Névmutató


A B C Cs D E F G H I J K L M N Ny O Ö P R S Sz T U V W Y Z Zs

591  

Abady, Abdai l. Abday
Abbermanné Krisztina esztergályosné 43
Abday Róza színésznő 183
Abday Sándor színész 105 113 132 133 153-158 162 178 181 184 186 188 189 196 221
Abdayné, Böszörményi Johanna színésznő 133 153 154 156 180 182
Abonyi Gyula színész 534
Ábrahám József műkedvelő 221
Abramovich tanácsnok 492
Áchim János szűcs 542
Ádler Rudolf fordító 256
Aigner Ferdinánd tiszti főügyész 177 202
Andrád Elek színész 55 58 62 66 58
Andrássy Gyula miniszterelnök 430
Andrássy Miklós színész 256
Angyal Ilka l. Klárné
Angyalfi Sándor énekes 489
Apraxin Júlia színésznő 390 391
Aradi Gerő színész, színigazgató 392 418 441 448-452 454 455 457 458 463 503-507 510 513 517 519 520 525-527 529 531 532 534-537 540 543 545 548-550
Aradiné színésznő 454 458 459 502
Aranka György író 9
Arany János költő 544
Aranyossy Gyula színész 478 481
Aranyvári l. Aranyváry
Aranyvári Emília balettművész 332 333
Arday Antal bíró 327
Arday János színész 279
Arnstein Antal hegedűművész 299
Ároki Szilágyi Imre színész 296-298
Áron Soma színész 279
Árpási Katalin színésznő 513
Auber, Daniel F. E. zeneszerző 192 298 340 346 356 393 447
Auer árendás 59
Averino bűvész 19

B. Nikó Lina l. Nikó Lina
Babarczi Imre királyi biztos 193
Babarczy Ferenc káplán 174
Babarczy Imre alispán 142
Bagolyi Anna színésznő 27
Bagolyi Antal színész 27 31 32
Bágyoni Szabó Ödön színész 505 506
Bainville József mérnök 404 421 525
Bajza József színész 83 342
Bakay színész 167
Bakay Nándor kötélgyártó, hírlapalapító 454 530
Bakody Antal színész 543-545
 
Bakonyi István színész 423
Baky Gáborné Kovács Anna színésznő 228
Balázsi Viktória l. Szabó Mózsiné
Balázsné, Bognár Vilma színésznő 385
Bálint Sándor történész 428
Balla Antal földmérő 70
Balla Béla színész 445 449 485
Balla Károly színész, színigazgató 131 132 143-147 149 150 154 179 389
Balláné l. Gidai Ernesztin
Balog István l. Balogh István
Balog János színész 204
Balogh Gusztáv karmester 543
Balogh István színész, színigazgató 38 74 89 241 346
Bandi pap l. Bodnár András
Bánfalvy Lajos szerkesztő 518
Baranyi Péter színész 273 279
Baranyiné színésznő 252
Barna Mari színésznő 388
Báródi Károly színész 505
Bartha János színész 123 124
Bartha Lajos színész 45
Bartha Mária, Szaplonczayné
Bartholemy bécsi énekes 182
Bartók József színész 215 236-238
Bartscht Károly tűznyelő 470
Bartza Károly színész 112
Batha Mária l. Bartha Mária
Batthyány Artúr politikus 391
Bäuerle, Adolf színpadi szerző 157
Bayer József színész 62 66 122
Beck, Heinrich színpadi szerző 62
Beethoven, Ludwig von zeneszerző
Békefi (?) színész 49
Beleznay Kati színésznő 429
Bellini, Vincenzo zeneszerző 197 210 241 332 460
Benedek Gyula színész 537 539
Benedek József színész 278 300 303 316 345 350 353
Benedekné l. Csercser Natália
Benke Ferenc szerkesztő 451
Benke József színész 55 57 60 62 73 80 102 103
Benke Matild színésznő 334
Bényei István színész 363 390 391 531 548
Beődi Gábor színész 363
Berczik Árpád színműíró 436 501 502
Bérczy Antal színész 374

592  

Bercsényi Béla színész 443-445 480
Bercsényiné, Takács Emese színésznő 510
Béresi Bíró Mari színésznő 508
Béressy Gizella színésznő 508
Berger Ede bűvész 468 495
Bergheer l. Berger Ede
Bertuch, Friedrich Justin író 102
Berzsenyi Júlia színésznő 449 450 455 478
Berzsenyi Károly színész 316 329 338 344 345 380 484-486
Birc-Pfeiffer, Charlotte színműíró 136 154 156 182 425 468
Bíró Gábor színész 279
Blaha Lujza színésznő 353 384 385 463 508
Blau Gyula hegedűművész 489
Blazovich László dr. ny. egyetemi tanár, levéltárigazgató 13 28
Blazsafszky Károly távirdai tiszt 491
Bodenburg Lina l. Hegedűsné
Bodnár András plébános 474 475
Bodroghy Dénes színész 386 505 510 513 526 534 540
Bodroghyné, Pavlon Lina színésznő 505 513 518
Boér Emma színésznő 456
Boér János színész 329
Bogdán Róza színésznő 346
Bohári András színész 179
Boháry Endre színésznő 278
Bohus Jozefa l. Telepiné
Bokody Lajos zongoraművész 464 470
Bokor József színész 445
Bonyhády István megyefőnök 283 292 300 301 303 304 309 311 318
Bóránd György színész 379
Borostyáni Nándor szerkesztő 500
Borsos, színész 49
Bosco bűvész 259
Botos József színész 144 148 189 191 192
Botos Karolina színésznő 149 152
Böhm Gusztáv karmester 265
Böhm Károly szemfényvesztő 196
Bősi Anna színésznő 91 95 98
Böszörményi Johanna l. Abdayné
Brachvogel, Albert Emil színműíró 502
Brandt György színész 379
Braun Dezső színész 423
Braun erőművész 196
Brecht, Bertold író, színpadi szerző 147
Bulyovszkyné, Szilágyi Lilla színésznő 325 468 508 513
Burger Zsigmond színész 425

Calderon de la Barca, Pedro drámaíró 147 486
Campilli, Frigyes balettmester 332
Cantarelli, Mateo színész 391
Carre Vilmos cirkuszigazgató 322
 
Cenner Mihály dr. színháztörténész 123
Chiabay Pál igazgató 181 184 185 193 244 252 260 278 279
Chiabay Pálné, Éder Antónia színésznő 181 182
Chopin, Frederic zeneszerző 508
Cicero római politikus 16
Corneille, Pierre drámaíró 319 356
Czakó Zsigmond drámaíró 245 254 272 273 345 422 441 458 499
Czibulka Alajos színházbérlő 66

Császár Ferenc zeneszerző 258
Császár György zeneszerző 340 345 393 433
Császár Miklós színész 462 463 467 468
Császárné, Kárevits Anna színésznő 463 473 490
Csatár Győző színész 471
Csathó Kálmán színész 511
Csáthy Gábor színész 102
Csató Pál színész 200
Cseh Eduárd miniszteri biztos 299
Cseley József táncos 151
Csendvölgyi, a Honművész kritikusa 146 147 151 152 156 179 182 189 195
Csepreghy Ferenc drámaíró 496 497 507 512 515
Csercser Natália színésznő 300 303 316 345 347 349 350 353
Csermelényi Iván ügyvéd 427 477
Csikós József színész 473
Csiky Gergely drámaíró 420 517 541
Csóka Sándor színigazgató 537
Csörsz Teréz színésznő 445

Dain Teréz l. Erdősné
Dálnoki Gaál Gyula színész 382
Dalnoki Róza 393
Dáni Ferenc főispán 274 404 527
Dankó István nótaszerző 508 509
Darvas Etelka színésznő 215 237
Darvas Ferenc 59 66
Darvasné Plachy Mari színésznő 484
David, Felicien zeneszerző 458
Davies, Mimi angol népénekesnő 489
Deák Ferenc politikus 431 499
Deák Ferenc politikus
Deésy Zsigmond Felicien 189 192 197 345 380 425 433
Deésyné l. Dézsiné
Degré Alajos író 287 423
Delibes, Léo zeneszerző 513
Dellné l. Thellerné
Deményi László piarista pap 15 16
Demidor Imre színész 510
Demjén Mari színésznő 510 513
Demjén Mihály színész 153 237 248
Deréki Antal színész 433

593  

Déryné Széppataki Róza színésznő 26 59 91 112 121-123 124 143 149 154 166 258-260 300
Dessewffy József gróf 83
Dézsiné 330
Dézsy Zsigmond l. Deésy
Ditrói Mór színész 548
Dobozi táncos 256
Dobozi Lina színésznő 532
Dobsa Lajos író 386 428 491 502 503
Dóczi Lajos író 502
Donizetti, Gaetano zeneszerző 241 301 332 345 392 428 447 454
Doppler Ferenc zeneszerző 334 345 356 392
Dorn Frigyes színész 470
Dózsa József színész 362 363
Döme Lajos színész, igazgató 150 287 296 300 301 325380 381 394 398 399
Dugonocs Ádám színész 18
Dugonics András író 11 17 18 24 38 50 60 61 68 77 78 102 103 109 113 120 139 170 193 260 348 353 439
Dumas, Alexandre író 209 308 353 404 421 422 441 458 467 479 493 499

Ecsédi Jozefa színésznő 98 112
Éder György színész 118
Éder Luiza színésznő 241
Egedi Károly színész 191 251 256
Egedi Mari színésznő 337 340
B. Egedy Klára színésznő 268
Égeni Elek színész 345
Egerváry Ferenc 11 36
Egresi Gábor l. Egressy Gábor
Egressy Ákos színész 280 431 481 483 496 497 499
Egressy Béni színész 265-267 346 384
Egressy Gábor 80 162 164 166 170 207-210 224 238 241 266 272 273 276 279-281 283 292 344 424 425
Egri l. Egry
Egry János színész 236 237 381
Egryné l. Kratochvill Antónia
Együd István színész 362 363
Ehrlich Henrik zenész 247
Eiffel, Gustave mérnök 533
Éjszaki Károly színműíró 436
Emődi Pál színész 154
Endrődy János (?) színész 11 38
Engelhardt Anna l. Kántorné
Enyedi Sándor színész 58 67 96
Enyvári Sarolta l. Enyváry Sarolta
Enyváry Sarolta színésznő 515 530 532
Eőry Gusztáv színész 463 471 478 480 487 490
Eőryné Borcsa színésznő 463 471
Eötvös Borcsa színésznő 458
 
Eötvös József báró, író 479 480
Érczy Ferenc színész 449 473 475
Erdélyi Marietta színésznő 529-531 537
Erdélyi Náci prímás
id. 348 379 386 418 454 475 489 502
ifj. 347 457 486
Erdős János színész 154 156 157
Erdősné Dain Teréz színésznő 154 156 157
Erkel Elek zenész 210 256
Erkel Ferenc zeneszerző 258 338 339 353 354 383 433 508
Erkel Gyula zeneszerző 493
Erkelné színésznő 210 241
Ernyi Mihály színész 45 54 57-64 66 67 79 80
Ernyiné Termetzky Franciska színésznő 66
Etelkavári M. P. l. Molnár Pál

Fábián László színész 485
Fadgyas Pál táblabíró 220
Faeber Henrik karmester 483 485
Fáncsy Etelka színésznő 320
Fáncsy Lajos színész 151 152
Farkas színész 98-100
Farkas Antal tanácsnok 530 538 543 544
Farkas Irma l. Temesváryné
Farkas János rendőrkapitány 283 292 309 310
Farkas József táncos 92 112 125 138 148 181 189 191 192 194
Farkas Lajos színész 259 260
Farkasné, Magda Terézia színésznő 181 196
Fáy Anna színésznő 421
Fáy János színész 420 421
Fáy Szeréna színésznő 548
Fehérváry Antal színész 287
Fehérváry K. Antal színész 273
Fejér színész 125
Fejérné színésznő 125
Fejér Rozália l. Kótsi Jánosné
Feketéné színésznő 117 458
Feketeváry kritikus 139
Feldern-Rudolf Matild regényíró 255
Feleki l. Feleky
Feleky Miklós színész 279 325 329 354 421
Felekyné, Munkácsy Flóra színésznő 221 279 282 288 316 319 323 344 345 353 365 422 449 530
Fellegi Lajos szerkesztő 535
Fellner Ferdinánd építész 536 537 539 549
Felmayer Antal kelmefestő polgár 235
Fencolli Bertalan német igazgató 87
Fenyvesi Emil színész 537
Ferenc József I. császár és király 301 310 337 430 475 550
Ferenczi Izabella színésznő 329
Ferenczi Zoltán színháztörténész 52 122 257
Feuillet, Octave színműíró 499
594  

Feval Berta balerina 493
Fitos Sándor táncos 265 267
Florian (?) színműíró 103
Flotow, Friedrich von zeneszerző 332 353 393 447
Fodor színész 454
Fodorné színésznő 456
Follinusz János színész 432 433 469
Follinuszné színésznő 337
Foltényi Vilmos színész 316 345 353 354
Foltényiné l. Szákfy Amália
Fothy Erzsi színésznő 395
Frankenberg kisasszony énekes 445
Frauzelius György német színész 469
Frendel bécsi katonatiszt 22
Friese Károly német igazgató 234 235
Futó Lajos színész 237 259 279 280 285
Füredi Mihály színész 344 346 390 406

Gaál József író 196 209 221 241 296 301 308 410
Galló Dániel színész 442
Garai János költő 315
Garay Béla színész, színháztörténész 120 123 244
Gárdonyi Antal színész 442
Gáthy Rozália színésznő 27
Gaultier Lajos színész 480
Gebhardt l. Keméndy Nándor
Gebhardt Lőrinc építész 225
Gerentsér János színész 177 186 202 217 247
Gerold László színháztörténész 96 98 103 113 123 244 245 299
Gerőfi és Gerőffy l. Gerőfy
Gerőfy Andor színész 494 514
Gesztessy Etelka színésznő 425
Gidai Ernesztina színésznő 445 510
Gindl (?) színpadi szerző 132
Gleich, Alois Joseph szövegíró 36
Gócs Ede színész 209 251 256 258 271 276 329 337 454 456-459
Gócsné színésznő 208 252 254
Goethe, Johann Wolfgang író 79 99 104 481
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics író 497
Goldoni, Carlo drámaíró 62
Gombás József hadi választmányi tag 292
Gonda László színész 456 457
Gorove László író 68
Gózon Antal színész 278
Gózon Ida színésznő 454 456
Gózon Imre színész 279
Gönczi József színész 291 310
Gönczi Soma színész 425 432
Gönczy Sámuel színész 196 201
Gregus Ágost színész 405
Grillparzer, Franz drámaíró 209
Grimm Jánosszínész 348 349
 
Grosser János színész 16
Gruber vendéglős 514
Grünn János nyomdász 254
Grünn Orbán nyomdász 110
Gurgl Mihály nyerges 204
Gusztinyi Júlia színésznő 210 256
Gyallai Ida 455 457
Gyallay l. Gyallai
Gyöngyösi Pál színész 325
György Jánosné, Nagy Lujza színésznő 485
Győri János színész 452 471
Győry János l. Győri János
Gyulai Gaál Eduárd császári főbiztos 293
Gyulai Gyula színész 432

Habermann Gusztáv levéltáros 195
Hahnel Aranka színésznő 286
Hahnel Frigyes színész 209 210
Halábori Miklós 91 92 98-100
Halevy, Ludovic zeneszerző 345 393 433 461
Hallai József táncos 256
Halm Fridrik színműíró 181
Halmainé színésznő 535
Halmy Ferenc színész 455 459 530
Halványi János piarista pap 16
Harmath Emma színésznő 363
Hatvany István színész 102
Hausenblasz György vendéglős 197
Havi Mihályszínész, színigazgató 209 210 240 241 257-259 264 266 276-278 283 285 287 288 293 304 305 311 321329 330-332 335 338-341 344 354 357 380 422 432
Havy l. Havi
Haydn, Joseph zeneszerző 50
Hebbel, Christian Friedrich drámaíró 458
Hegedűs Lajos színész 329-331 333 335 338 341 344 425
Hegedűsné, Bódenburg Lina színésznő 221 329 333 334 338 344 353 506
Hegyi Antónia színésznő 507
Hegyi Aranka színésznő 379
Hein Péter színész 234
Heinisch karmester 123
Hell, Theodor színműíró 179
Helmer Ármin építész 536 539
Helvey Laura színésznő 490
Hensler, Karl Friedrich író 102 105
Herczeg Ferenc író 503 504
Hermann bűvész 471
Herve, Florimond Ronger zeneszerző 393
Hess Mihály bécsi festő 116
Heszler József ácsmester 327 335 343 355
Hetényi Antónia színésznő 308 505 506
Hetényi Béla színész 303 308 311 315 317 331
Hetényi Gyula színész 291 308-311

595  

Hetényi József színész 301 306 309 310 313 314
Hetényi Laura l. Molnárné
Hevessy Imre színész 240 246 267
Hevesy Imre l. Hevessy Imre
Hirtling Mária színésznő 383 421 436
Hódi János színész 241 257 265 266 279 287 422
Hódy János l. Hódi
Hoffer Károly építész 326 327 343 355 459 483
Homokay László színész 418
Homokayné színésznő 419
Horeczky Zsófia bárónő 240
Horváth Ciril piarista pap 17
Horváth Dániel főstrázsamester 126
Horváth Döme színész 103
Horváth József színész 118 119 125 126
Horváth Sándor színész 49
Hubay Gusztáv színész 384-386 399 428 490 491 503
Hubenay Ferenc színész 300
Hubenay Lajos színész 120 125
Hugo Károly színműíró 303 308 441
Hugo, Victor író 151 179 180 182 192 196 238 422 479
Hunfalvy Pál képviselő 288
Hunyadi Margit l. Hunyady Margit
Hunyady Margit színésznő 484 517
Huszka Jenő zeneszerző 526

Illés Ágoston piarista tanár 110
Indig Ottó színháztörténész 65 248
Irch Leopold zenész 49
Izdentzy Antal prefektus 74
Izsó Kálmán színész 491

Jaczkó Mari színésznő 485
Jakab Lajos színész 514
Jakabfy Gábor színész 483 487
Jancsó Pál színész 47 49 78 280
Jánosi Gábor színész 395 420 430
Jánosi Vilma színésznő 494
Jánosiné, Gvozdanovics Júlia színésznő 323
Jánosy János színész 161 164 166 167 169 172 173
Járdos Anna l. Lángné
Jászai Mari színésznő 513 514
Jeger Emnuel l. Vadász Manó
Jiraszek Nándor építési vállalkozó 540 541 287 288 350 364 365 368 440 443 454 471 488 527 533 535
Jókainé l. Laborfalvi Róza színésznő 58 187 240 287 365 422
Joós László 273
Jósika János 102
Jósika Miklós báró író 209 210 287 472
József II. császár 13 18
Juhász Gyula költő 428
 
Juhász Júlia l. Udvarhelyiné

Kaczvinszky János színész 305
Káich Katalin színháztörténész 104 121
Kálló Antal gombkötő mester 428 429
Kálmán Ferenc színész 191
Kálmán György színész 154 179
Kálmánné színésznő 180
Kántor Gerzson színész 55 58
Kántor Katica színésznő 190
Kántorné, Engelhardt Anna színésznő 37 187 188
Kapocsiné színésznő 314
Kapunovicsné Laura színésznő 93
Karácsonyi Krizosztom piarista pap 109
Kárevits Anna l. Császárné
Károly III. király 13
Kassai Vidor színész 274 362
Katona József drámaíró 68 89 98 102 113 152 345 350 423 456 463
Kauer Ferdinánd zeneszerző 36
Kazaliczky Antal színész 543-545
Kazinczy Ferenc író 53 75 83 102 103 354
Kecskés Károly színész 231 297 308 316
Kecskés Róza színésznő 395
Kecskésné színésznő 316
Kelemen István tanító, színügyi-egylet titkára 65 226 274 528
Kelemen László 23 25-32 34-39 43 44 78 542
Kelemenné Lipcsey Mária 31 32
Keméndy Nándor csendbiztos, műkedvelő 221 238 247 266 267 326 335 337 343 346 349 350 353 354 360 364 366 383 419 477
Kemény János színész 47 58
Kempelen Győző újságíró 314 315 349 360 362 364
Kerényi Ferenc színháztörténész 35 77 79 137
Keszi József l. Keszy
Keszy József színész, igazgató 189 196
Kilányi házaspár táncosok l. Kilányi Lajos
Kilányi Lajos táncos 340 350
Kilényi Dávid színigazgató 91 92 95 96 99 102 104 105 111 112 118 123 125 132 134 136 143 166 182 246 249 259 260 279 349
Kilényiné l. Széppataki Johanna színésznő 98 120 123 125 133 134 138 166 259 279
Király Péter főjegyző 46
Királyi Antal színész 27
Kisfaludy Károly író 16 116 154 182 124 137 366
Kiss színész 125
Kiss Ferkó színész 513
Kiss József polgármester 113
Kiss Károly jurátus 250
596  

Kiss Katalin színésznő 311
Kiss Márton gyertyaöntő 513
Kiss Terézia l. Kontzné
K.L. l. Kleimann Lipót
Klár József színész 434
Klárné, Angyal Ilka színésznő 473 478
Klauzál Gábor országgyűlési követ 201 246 250
Kleimann Lipót ujságíró 455
Kleist, Heinrich von drámaíró 133 182
Klestinszky László színháztörténész 226
Klischnig pantomim művész 406
Klischnigg Eleonóra német színésznő 473
Kocsisovszky Borcsa színésznő 420 428 432 436 458
Kocsisovszky Jusztin színigazgató 419 421-426 428 430 -433 436
Kocsisovszkyné színésznő 420
Kolonics Alfonza l. Sztupáné
Komáromi Jenő színész 455 457 458
Komáromi Mariska l. Komáromy
Komáromy Lajos színész 344 440 452-454 456 458
Komáromy Mariska színésznő 490
Komáromy Samu színész 259
Komlósi és Komlósy l. Komlóssy
Komlóssy Ferenc színész 118 151 157 204 208-210 211 213-215 217 218 224 226 231 234 235 257
Komlóssy Ida színésznő 210 356
Komlóssy Paulina színésznő 210
Koncz József színész 26 32 92 98 100
Konti Károly színész 123
Kontz József l. Koncz József
Kontzné, Kiss Terézia színésznő 32
Korda János táblabíró, nemzetőr ezredes 215 292 340
Koréh Zsigmond színész 50 102
Kossuth Lajos államférfi 208 279 282 368 432 494
Kotorály Miklós tanácsnok 269
Kótsi Jánosné, Fejér Rozália színésznő 26 32 49
Kótsi Katica színésznő 49
Kótsi Patkó János színész 32 37 44-47 49 50 53 76 83 84
Kotzebue, August drámaíró 37 50 60 62 78 102 103 138 144 154 170 182 192 196 238
Kovács színész 131 181
Kovács Elek színész 279
Kovács György színész 43
Kovács János orgona- és zongoraművész 340
Kovács József színész 494
Kovácsi Károly, sajtóban Kováts színigazgató 228 229 231
Kovácsné Cecília színésznő 279
Kovácsné Fehér Karolina 374
 
Kováts György a színházterem bérlője 60
Kováts l. Kovácsi Kátoly
Kölcsey Ferenc költő 354
Kölesi Antal színész 384
Kölesiné Ponti Lujza színésznő 384
Kőmíves Imre színész 463
Köncöl Luisa színésznő 491
Könyves Lajos színész 154
Könyves Mari színésznő 535
Könyves Máté színész 22 54 55 58 61 67 122 154 156 204
Körner, Theodor színpadi szerző 156
Körösi Ilka színésznő 388
Kőrösi és Kőrössy l. Kőrösy
Kőrösy Ferenc színész 123 188 189 196 269 273 275 279 282 288
Kőrösy Mimi színésznő 134 141 191 273 288 380
Kőrösyné Stomb Katalin színésznő 123 189 273
Kőszegi l. Kőszeghy
Kőszeghy Alajos színész 131 143 144
Kővári Veron színésznő 485
Kövér Lajos színész 485
Kövesi, színész 455
Kramarits János színész 92 98
Kranczlberger prágai vendégművész 144
Krasznay Mihály színész 392
Kratochvill Antónia 237
Krausz Lipót építész 540
Krecsányi Ignác színész 513 548
Krecsányi Sarolta, Vízváriné
Kreutzer zeneszerző 124 266
Kubay l. Chibay
Kulinyi Zsigmond szerkesztő 511 518
Kulka Eszter színháztörténeti kutató 113
Kultsár István színész 68 89
Kun, színész 156
Kurt német igazgató 169
Kutasi Janka színésznő 533 534

La Miere színpadi szerző 103
Labiche, Eugéne színműíró 404 517
Laborfalvi Róza l. Jókainé
Lafontain énekes 447
Lakatos Sándor táncos 267 305 341 344
Landes (?) színpadi szerző 102
Láng Ádám János színész 26 27 32 37 45 47 64 66 91 92 95 96 98 100 102 103 132 227 386-390
Láng Boldizsár színész
Láng Irén színésznő 478
Láng Lajos ifj. színész 91
Láng Mária színésznő 95 98 105
Lange, Gottfried német igazgató 211 225
Langenbach karmester 489

597  

Langer Viktor karmester, zeneszerző 505 507
Lángné Járdos Anna 32 49
Lanner, Joseph zeneszerző 195
Lászi, színész 395
László József színész 347
Lászy Vilmos színész 404
Latabár Endre
Latabárné
id. (Török Mária) színésznő 279 288 315 316 395
ifj. (Klára) színésznő 506 507
Laube színész 50 425 497
Lázár György polgármester 520
Lebrun, Carl August színműíró 238
Lechner Lajos építész 525
Lechner Ödön építész 537
Lecocq, Karl August színész 493
Léderer Lipót német igazgató 294 305 306 310 324
Lefevre Teréz l. Lefevre Therésia
Lefevre Therésia színésznő 49 50 58 64
Lembert, (eredetileg Tremler) színműíró 192
Lendvay Márton színész 213 224 279 342 381 423
Lendvayné színésznő 381 423 490
Lengyel Lina színésznő 386
Lengyel Pál polgármester 247 264
Lenkeiné színésznő 388
Leopold Ferenc német igazgató 248
Lessing, Gotthold Ephraim drámaíró 480
Lévay Ferenc szerkesztő 451 453 463 482
Libera Gizella 363
Liebenberger András karmester 32
Linnert János színész 136
Lipcsey Klára 197
Lipcsey Mária l. Kelemenné
Lipovszky Henrik tervező 235
Lippe József színész 44
Liptay Mária színésznő 27
Liszt Ferenc zeneszerző 508
Lobenschusz Károly (regényt dramatizált) 255
Lovassy Jozefa színésznő 479
Lovászy Dezső színész 443 449
Lőw Immánuel rabbi 428
Lőw Lipót főrabbi 315 349 497
Lubinszky Ödön színész 537
Lugosi Döme színháztörténész 11 18 26 27 30-32 43 105 231 247 278 301 303 324
 
Lukácsy Antónia színésznő 247
Lukácsy István színész 500
Lukácsy Sándor színész 450 454 455 485 487 491 493 496 544
Lukáts Albertina színésznő 279 285

Maár Júlia 463 471
Magyar, színész 120
Magyar György színész 47 58
Magyar János ügyvéd, szabadelvű kör elnöke 401 477
Magyar Júlia 154 179
Máhr József cukorgyáros 238 293 315
Makó Lajos színész, igazgató 496 500 518 526 540 544 545
Makorits Ferenc színész 225
Mán Jolán színésznő 478
Mándoki l. Mándoky
Mándoky Béla színész, igazgató 336 337 386 493
Mándoky Kálmán színész 422
Mannsberger Jakab igazgató 435 459 460 462 464 465 467 468 470 473 475 477-481 484 548
Marcell Géza színész 391
Máriássy, színész 513
Marinkich Mihály színügyi bizottság elnöke 531
Márkus Anna színésznő 469
Marossy színész 156
Mathes német színész 489 495
Mátrai Franciska színésznő 91
Mátrai István l. Mátray István
Mátray István színész 257 259 275
Mátray Laura l. Szépné
Máyer György német igazgató 132
Maygraber Ágoston színész 360
Medgyaszay Ilka színésznő 472
Megyeri Dezső színész 526
Megyeri Károly színész 99 117 143
Mehemed Ziver Bey igazgató 480
Meiner Károly színész 44
Meisel, Karl színműíró 256
Mendelssohn, Bartholdy zeneszerző 506 508 513
Menter Zsófia színésznő 508
Mérlaky Iréneus ujságíró 142
Mester Franciska színész 95 98
Mészáros Ilka színésznő 510
Mészáros Mihály városi strázsamester 115
Metastasio, Pietro szerző 36
Metzger János színész 118
Metzger Katalin német igazgató 119
Meyerbeer, Giacomo zeneszerző 301 338 356 392 447 456 460
Mezei Olga színésznő 517 518
Mezei Péter színész 425 515 517
Mezei Vilmos színész 329
Mezey János színész 479
598  

Mihályffy József ügyvéd, műkedvelő 220 221
Mihályfy Károly színész 510-512
Mikei Lajos 511
Miklósi Ferenc színész 190
Miklóssy Gyula 487
Mikszáth Kálmán író 515 516 527 530 531 533 535
Miskolczi, Miskoltzy Lilla l. Miskolczy Lilla
Miskolczy István táblabíró, országgyűlési követ 52 124 137 142 143 177 179 186 193 195 202 217
Miskolczy Lilla színésznő
Moliere, Jean Baptiste Poquelin drámaíró 201 319 423 425 436 443 479 485 490 518 543
Molnár Erzsi színésznő 537 538
Molnár Gál Péter író, kritikus 208 393
Molnár György színész 190 293 296 299 305 306 308 311 315 319 322 334 355 357 359-362 364-372 374 379 380 383 386 390 391 406 407 410-413 416 417 428 431 432 437 449 463 469 470 480 496 502-506 523 536 540-542 544
Molnár Györgyné, Hetényi Laura színésznő 363 366 368 469
Molnár János színész 102
Molnár Karolina színésznő 143
Molnár Mihály műkedvelő 256
Molnár Pál tanácsnok 195-197 200 206 274 283
Molnár Petronella színésznő 420 421
Molnárné Kocsisovszky Borcsa színésznő 429
Moór Anna l. Rehák Józsefné
Moreto y Cavana, Augustin drámaíró 156 196
Mórócza Antónia l. Szuperné
Mozart, Wolfgang Amadeus zeneszerző 192
Munkácsi Pál színész 154 179
Munkácsiné színésznő 180
Munkácsy Flóra l. Felekyné
Murányi Zsigmond színész 58 64 111 118
Müller, Adolf zeneszerző 157 256
Müller Ferenc kapitány 225
Müller Lőrinc lakatos 43

Nádai Ferenc színész 469
Nádudvary Katalin l. Parázsóné
Nagy, színész 125
Nagy Ferenc színész 96 103
Nagy Ibolya színésznő 509 535 539
Nagy Ignác színész 229 238 241 259 315 366
Nagy István színész 138 538
Nagy János színész 58
Nagy Julcsa színésznő 531
Nagy Júlia, l. Somogyiné
Nagy Károly színész 112
Nagy Lázár a kolozsvári színházi bizottság tagja 45
Nagy Lujza színésznő 491
 
Nagy Pál színész 192 418
Nagy Sándor újságíró 364 467 479 482 489 535 541 544
Nagy Vince igazgató 546 548 549
Náményi Lajos színész 65
Nánássy Gábor színész 151
Nemes András színész 31
Németh Emília színésznő 325 384
Némethy György színész 458
Némethy Sándor színész 58 66
Némethyné, Szikszay Juliska színésznő 58 66
Németi l. Némethy
Neskovics Döme háztulajdonos 327
Nessentaller piktor 43 44
Nestroy, Johann Napomuk színpadi szerző 154 450
Neuhausen Ferenc kolozsvári festő 116
Neumayer Miklós színházbérlő 90
Nikó Lina színésznő 484 491 493 500 505 510 519
Novarra Anna színésznő 311

Nyiry György 381

Obadich József tanácsnok 272
Obernyik Károly drámaíró 241 245 345 425 454 481
Odry Lehel színész 382 383
Offenbach, Jacques zeneszerző 357 387 391-393 404 407 426 429 433 436 442 443 447 454 458 460 464 472 479 485 487 488 491
Oláh Ferenc 47
Orczy László báró 22
Oroszfái Pergő Celesztin l. Pergő
Osztrovszky József ügyvéd, polgármester 201 204 213 221 224 226 360 374 380 382 394 427

Palásthy Poldi műkedvelő 221
Pálfy Ferenc polgármester 481 536 537
Pálfyné l. Botos Karolina
Palotai Andor író 471 517
Palotás Fausztin író 506 511 512
Pály Elek színész 112 121 123 149 151 152 154 208 236
Pap János író, történész 14
Papp Gábor színész 27 31 32
Papp Teréz színésznő 350
Parázsó János színész 123 133
Parázsóné, Nádudvary Katalin színésznő 123 133
Pártényi János színész 445
Pataki Benedek színész 27 31 123 131
Paulay Ede színész 329331-
Pavlon Lina l. Bodroghyné
Pázmán Mihály színész 162 324-326 331
Pázmány Mihály l. Pázmán Mihály
Peleki Karolin táncos 494 478
Perczel Imre kegyesrendi tanár 17

599  

Perczel István l. Bonyhádi István
Pergő Celesztin, Oroszfái színész 81 118 181-184 185 187 188 194-198 280
Perinet, Joachim író 102
Perreyné Schmidt Auguszta balett-mesternő 478 481
Pesthy László színész 27 31
Petőfi Sándor költő 297 384 424
Petőfi Zoltán színész 428 429
Philippovich István l. Philippovits
Philippovits István színész, igazgató 380 391 392
Philipovitsné színésznő 392
Pintér Ádám színész 233
Piovani mutatványos 88
Plautus Titus Maccius komédiaíró 17
Polaczek k. a. énekes 447
Polgárfi kritikus 141
Polyákovicsné műkedvelő 258 260
Ponori Róza színésznő 388
Ponsard író 492
Popper Dávid gordonkaművész 508
Pósa Lajos szövegíró, mecénás 535 543 549
Pozsonyi színész 196
Pozsonyiné színésznő 388
Prielle Emília színésznő 386 512 535
Prielle Kornélia színésznő 337 341 389 405 406 418 491 499 511 519 520 527 530 534 540
Prielle Lilla l. Rónainé
Prielle Péter színész 337395 491 516
Probst Leopold német igazgató 87
Prónai Antal író, történész 15-17
Pukánszkyné Kádár Jolán színháztörténész 89 358

Racine, Jean drámaköltő 507 513 545
Rácz Sándor színész 280
Ráday Pál gróf 22 82
Ragályi István borsodi ispán 113
Rákóczi Ferenc II. fejedelem 10 12
Rákosi Jenő író, szerkesztő 431 436 496 544
Rákosi Szidi színésznő 468 472 473
Rappo Ferenc igazgató 469
Raupach, Ernst színműíró 154
Rédey Tivadar szakíró 224
Réh Ferencné Miskolczy Terézia 267
Rehák Anna színésznő 24
Rehák József színész 66
Rehák Józsefné, Moór Anna színésznő 27 66
Reichmann Miksa bohóc 469
Reimann Ede német opera igazgatója 445-448 460 461 470
Reimann-né énekesnő 445
Reizner János múzeumigazgató 52 65 104 131 220 231 247 279 301 303 324 331 332 531
Reményi Nina színésznő 543
 
Réthy Laura színésznő 543
Réthy Mihály színész 469 470
Rhédey Lajos gróf 24 64
Rhédey Mihályné grófné 74
Rónai Gyula színész 336 344 386 488
Rónainé Prielle Lilla színésznő 337 386 344
Rónaszéki Gusztáv színész 518 526
Rónaszékiné színésznő 515 528
Rónay János ügyvéd 439
Rónay Mari színésznő 499
Rosen, Julius színműíró 454 478
Rosenberg énekes 447
Rosier, Joseph-Bernard színműíró 179
Rossini, Gioacchino zeneszerző 124 151 182 192 197 241 353 433 456 461
Róthkrepf Mátray Gábor színész 89
Rott Mari színésznő 471 518 519
Rózsa Ferenc címzetes apát 491
Rózsa Márton színész 27 31
Rózsáné Julianna színésznő 491
Röcket asszony német színésznő 489
Röder német igazgató 495
Ruzicska György zeneszerző 124 156 183 197 366 487
Ruzitska l. Ruzicska

Sághyné színésznő 456
Sand, George író 391 454 468
Sándor Attila szakíró 357 408
Sánta József színész 497
Sántha István 449 484 485
Sardou, Victorien drámaíró 396 436 441 450 454 467
Sárkány Ábrahám súgó 134 161 164 166 169 170 172-174
Sárosi Gyula színész 286
Sáska János színész 47
Sáskáné Koronka Borbála színésznő 49 117
Schätzl Lajos német igazgató 201
Schauer Márton német igazgató 304
Schikander színpadi szerző 78 124
Schikh, Johann színpadi szerző 50
Schiller, Friedrich von drámaíró 61 137 151 181 196 209 299 308 319 345 356 410 422 423 442 443 450 456 467 468 480 487 490 497 513 516 538 548
Schmidt Ferenc német igazgató 44
Schmidt Sándor német igazgató 234
Schodelné Klein Rozália énekesnő 223 224
Scholden (?) színműíró 102
Schröder, Friedrich Ludwig színműíró 36 102
Schubert, Franz zeneszerző 489
Schulz Ernő pantomimművész 469
Schumann, Robert zeneszerző 508
Schwáb Löw rabbi 235
Schwarz Mór főrabbi 548
Schwarz német igazgató 339
600  

Scribe, Eugéne drámaíró 196 288 353 420 422 441 458 514
Seelman Károly színpadi szerző 102
Sehy Ferenc színész 23
Seltzer János zenész 49
Sepsy Károly igazgató 275 276 339
Shakespeare, William drámaíró 50 77 102 103 209 308 319 323 382 386 423 442 443 455 456 458 467 468 481 482 499 510 513 516 530 539 545
Simai Kristóf piarista pap 11 23 36 102
Simén l. Simény
Simény Borbála színésznő 49 280
Simonfy György színész 47 58 66
Simonyi Károly színész 363
Sipos János színész 123 180
Siposné színésznő 533 534 538
Skriván Hermann karmester 527 531
Skuhra Henrik énekes 461
Skultéty Andor műkedvelő 220
Slavich, Carl színész 125
Slezák cirkuszos 311
Slowacki színész 334
Soden, Julius Graf színműíró 77
Sófalvi Anna Mária 349
Solymossy Elek 464 493 507
Somogyi Károly (!) esztergomi kanonok 533
Somogyi Károly színész, igazgató 505 510 516 518 526
Somogyiné Nagy Júlia színésznő 505 507 517 519
Soós Antónia színésznő 144
Soós Márton színész 24 38
Stanella Francis balettművész 517
Stegmayer, Matthäus író 102
Steimann Frigyes cukrász 549
Steingassner József vendéglős 330
Steininger Antal cukorgyáros 238
Stelzer énekes 447
Stephany Olga k.a. színésznő 469
Stojkovits Ilonka zongorista 475
Strasser József asztalos 43
Strauss, Johann zeneszerző 195 489 513
Stromb Katalin l. Kőrösyné
Suppe, Franz von zeneszerző 404 407 410 426 428 429 433 436 441 -443 449 460 491 505 507 532
Swörtz János mérnök 28

Szabados János tanácsnok 387 496 509 514 550
Szabó Amália színésznő 348 354
Szabó Bandi színész 532
Szabó Imre színész 360
Szabó József színész 240 241 257 264 266 296 298 305 311 331 344-346 349 350 353 355-357 380 391 420 422 432
 
Szabó Júlia színésznő 190 192
Szabó Mihály szerkesztő 285
Szabó Mózes l. Szabó Mózsi
Szabó Mózsi színész 278 285
Szabó Mózsiné színésznő 259 285
Szabó Tóth József színész 475
Szabóné Balázsi Viktória színésznő 278
Szabó Szákfy Amália l. Szákfy Amália
Szakácsy István színész 210
Szakáll Antal színész 487 491 492
Szakáll Klára l. Miskolczy Lilla
Szákfy József színész 133 181 279 339
Szákfy Amália színésznő 183 354
Szalai színész 91 180
Szalayné színésznő 138
Szamosy Elek színész 383
Szántay János színész 133
Szaplonczay Metzger Katalin színésznő 132
Szaplonczay Mihály színész 123 133 136 137 141 143 150
Szaplonczayné Bartha Mária színésznő 133 136 138 143 150
Szathmári és Szatmáry l. Szathmáry
Szathmáry Árpád színész 449 457 484 485
Szathmáry Dániel színész 278 437
Szathmáry Károly színész 297 437-441 454 456 484 496 530
Szathmáryné Farkas Lujza színésznő 278 469
Szávits Máté bíró 509
Széchenyi István gróf, államférfi 139 141 259 261 263 360
Szeghő János ügyvéd, műkedvelő 220
Székács József zongoraművész 299
Szegál testvérek, kereskedők
Székely József színész 47
Székelyfi József színész 47
Szekula József rendőrbiztos 400 473
Szeles József színész 463 473 532-534 538 539
Szelinovics helyettes polgármester 542
Szemere Bertalan miniszter 274 286
Szemere Pál színész 75 79
Szemző Gyula 527
Szentgyörgyi István színész 395 397
Szentiványi Bonaventura József, a színházak főigazgatója 64
Szentjóbi Szabó László író 36 37
Szentkuti színész 316
Szentpéteri l. Szentpétery
Szentpétery Zsigmond színész 91 92 98-100 112 120 121 123 287 334 345
Szentpétery Zsuzsanna színésznő 208
Szép Edvárd színész 210
Szép József színész 363 366 455 457 459
Szépné Mátray Laura 363 366 390 422
Széppataki Johanna l. Kilényiné
Szerbényi János színész 154 275

601  

Szerdahelyi József színész 121 123 211 212 240-242 246-248 250 256
Szerdahelyi Kálmán színész 304 311 325 326 356 384 396 418 473
Szerelemhegyi (Liebenberg) András karmester 27 32 78
Sziber János színész 115
Szigeti Imre színész 383
Szigeti József színész 172 173 301 335 348 364 367 383-385 400 418 425 428 431 436 441 454 469
Szigetiné színésznő 395
Szigetköziné színésznő 425
Szigligeti Ede színműíró 190 192 209 227 241 256 274 288 296 298 301 304 308 319 321 334 344 346 353 357 364-366 382 384 404 407 421 428 429 436 437 441 450 453 454 458 471 473 479 485 507 512
Szigligeti József színész 437
Szikszay Juliska l. Némethyné
Szilágyi Pál színész 58 89 112 122-124 131 173 204
Szilágyi Teréz színésznő 388
Szilágyiné színésznő 388
Szilvásy Eliza színésznő 279
Szinnyei József színész 143 360
Szluha Ágoston tanácsnok 481 484
Szmollény Nándor színháztörténész 17 31 32 44 46 49 58 65 122 131 231 247 292 301 303 310 422 531
Szögedi (Roth) Endre karnagy 538
Szőke színész 125 136
Szökő Mihály színész 123
Szöllőssy l. Szöllősy
Szöllősy József színész 500
Szöllősy Lajos 147 423
Szöllősy Mihály színész 279
Szöllősy Piroska színésznő 346 364 420
Szöllősy Rózsa színésznő 346 364
Szöllősy Szabó Lajos színész 120 148 267 268 282 346 347 350 364
Szremátz János főkapitány 461
Sztupa Andor igazgató 386 483 484 486-488 490-492 495 496 498-500 502 503
Sztupáné Kolonits Alfonza színésznő 386 440 491 500
Szuper Károly színész 228 244 246 252-254 258 259 274-276 278 279 284 331 336 340 384 404 459 460 509
Szuperné Mórócza Antónia színésznő 340
Szűcs Antal plébános 303
Szűcs Ferenc
cserepező 427
szűrszabó 427
 
ügyvéd 477
Takács Ádám színész 381
Takács Sándor dr. 11
Tamási Judit színésznő 279
Tamássy József színész 384 385 396 508
Tary Pál tanácsnok 177 202 247 250
Tavaszy a Honművész levelezője 136 139 141
Telepi György színész 171 174
Telepiné Bohus Jozefa színésznő 154
Temesváry Antal színész 241 257 265 538 539 543
Temesváry János főbíró 14
Temesváry Lajos színész 537
Temesváryné Farkas Irma színésznő 539 545 548
Termeczky Franciska színésznő 58
Thellerné Ludvig Borbála színésznő 91 95 98
Therézia színésznő 152
Thern Károly zeneszerző zeneszerző 528
Tihanyi Miklós színész 490
Tirnauer György zenész 195
Tisza Kálmán belügyminiszter 532
Tisza Lajos gróf királyi biztos 525 527 531 536 542 543
Tiszai Aladár l. Langer Viktor
Tiszközy Vidor, a Honművész levelezője 99 145
Tiszti színész 395
Tokody György színész 28
Toldy Ferenc 498
Tolnai színész 196
Toperczerné műkedvelő 299
Tóth Antal színész 455 456 510
Tóth Ede színész 485 490 493 500 549
Tóth Gábor ács 549
Tóth Ilka színésznő 527
Tóth Jenő színész 425 462
Tóth József színész 296 300 344 423
Tóth Kálmán író 485
Tóth Károly színész 428
Tóth Mihály meszes 427
Tóth Riza színésznő 315
Tóth Soma táncos 299
Tőkés Emília színésznő 345-347 349 380
Töpfer, Karl Fr. G. író 151
Török színész 125 131 204 395
Török Béni színész 287
Török István színész 315 316 413
Török Mária l. Latabárné
Törökné színésznő 395 544
Turcsányi Imre 236
Türnauer György hegedűművész 136

Udvarhelyi Miklós 57 58 91 116 117 121 123 126 187 209
Udvarhelyiné Juhász Júlia színésznő 91 117 133 181 182

602  

Udvary István (?) színész 192
Udvaryné Soós Johanna (?) táncos 190
Ujfalusi, Ujfalussi l. Ujfalusy
Ujfalusy Sándor színész 91 92 98-100 117 125 126 324331 422
Ujfalusyné Sáska Biri színésznő 117
Újházi Ede színész 531
Ujhegyi József lakatos lakatos
Ungár Anikó színésznő 280

Vadász Manó polgármester 141 220 276 280 404 427 433
Vahot Imre író 54 57 58 301 337 349 425 473
Vajda János költő 326 327 332
Vajdafi Béla 430
Váli Béla dr. színháztörténész 11 52 111 194 196
Vályi Vilma műkedvelő 221
Váradi színész 91 99 131
Váradiné színésznő 131
Várady Antal színész 513
Várady Ferenc színész 325 384
Várady Károly színész 92 98-100
Várady Mihály színész 27 31
Várady Mihályné Török Magdolna színésznő 27 31
Varga János író 468
Varga Sándor műkedvelő 220
Varga Vendel asztalosmester 204
Varsányi Ferenc színész 27 31
Vas Gereben író 319
Vasady József színész 242
Vásárhelyi Károly színész 118
Vásárhelyi Pál politikus 244
Vasvári-Kovács József színész 361 362 374
Vasváryné színésznő 182
Vécsei Anna színésznő 530
Vedres István földmérő 17 19 28 43-46 50 52 61 87 110 114 117 118 127 193
Végh József színész 131 147 148
Verdi, Giuseppe zeneszerző 332 337 345 353 392 393 433 460
Veres Sándor színész 537
Vergilius, Publius Vergilius Maro latin költő 16
Verő György színész 449 532 535
Veszter Sándor táncos 256 257 259
Vetter, színpadi szerző 154
Vezéri színész 454 456
Vincze János színész 363 481
 
Vincze Mari színésznő 471
Virág Adél színésznő 500
Virág Gyula színész 363
Vízvári Gyula színész 488 535
Vízváriné, Krecsányi Sarolta színésznő 473 478-480 488 543
Volford József polgármester 37 43
Voltaire (eredetileg: Arouet, Francois-Marie) író 102
Völgyi színész 513
Völgyiné színésznő 513
Vörösmarty Mihály költő 187 190 192 248 420 442
Vrasichné, Nyilvai Irma színésznő 485

Wagner György vendéglős 404 408
Wándza Mihály igazgató 111 115-118
Weber, Carl Maria von zeneszerző 43 124 152 197 241 266 319 332 334 392 461 467 479
Wéber l. Wöber
Weiss Ferenc balettművész 461
Weisse, Christian Felix színműíró 36 102
Weissenthurn-Franul, Johanna író 192 494
Wesselényi Miklós báró 24 25 27 41 42 44-47 53-55 59 63 64 66 79 82 339
Windt József polgármester 542
Woita Adolf építész 539
Wollner Ignác kereskedő 306
Wöber György tanácsnok, polgármester 177 202 217 233 303 305 309 310 312

Ybl Miklós építész 537

Zaitz, Eugen zeneszerző 443 538
Zajonghy Elemér színész 543 548
Zarkavölgyi János táncos 366 395 400
Zerkovitz Béla zeneszerző 509
Zichy Géza gróf 515 535
Zichy Károly gróf 22
Ziegler, Friedrich Wilhelm író 137 147
Zilahy Gyula színész 532
Zombori színész 389
Zombory Netti műkedvelő 221
Zombory Pál kapitány 46

Zsigmond király 12
Zsirai Róza színésznő 395
Zsivora József igazgató 251 256 279
Zsoltzai András színész 26 32
Zsótér Andor gazdag szegedi polgár 319 334 364

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet