Előző fejezet Következő fejezet

ELŐSZÓ

 

Az Udvard múltját ismertető munkám után szeretném megismertetni az olvasóval mindazt, ami Udvardra jellemző, és még fennmaradt.

Ide tartozik Udvard földrajzi helyzete és éghajlata, a lakosság összetétele és gazdasági tevékenysége, az egykoron igen gazdag növény- és állatvilág, amely sajnos már elég hiányos. Az udvardi ásatások bizonyítják, hogy a község területe ősidőktől fogva lakott volt. Községünk a múltban városi rangot kapott, és évszázadokon át az Udvardi járás székhelye volt. Udvard több mint 150 évig török befolyás, 113 évig pedig teljes török megszállás alatt élt.

Igen híres volt egykor az udvardi szőlészet, s a környék ma is egyike a legkiválóbb bortermő vidékeknek. Udvard borai, amelyek a szövetkezet szőlészetében és borászatában teremnek, csak öregbítik régi hírnevét. Szó esik a könyvben az egykori udvardi nemesi családokról is.

Külön fejezet foglalkozik az udvardi templomokkal, temetőkkel, kápolnákkal és a híres udvardi Kálváriával, mely ma is dísze a községnek. Végül terjedelmes fejezet ismerteti a még fennmaradt vagy feljegyzett udvardi hagyományokat és népszokásokat, beleértve az udvardi lakodalmat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek munkám megírásában. Köszönet jár Galla Menyhért úrnak, aki írásba foglalta az udvardi lakodalom menetét és a vőfélyverseket-rigmusokat. Tisztelettel emlékezem meg Nagy György egykori udvardi egyházfiról, aki hűségesen jegyezte fel mindazt, ami községünkben történt. Köszönet illeti továbbá ifjabb Maczkó Ferenc urat, aki szívesen rendelkezésemre bocsátotta az általa gyűjtött, Udvarddal kapcsolatos írásos anyagot.

Végül, de nem utolsósorban köszönetet mondok Száraz József polgármester úrnak, aki megértésével és támogatásával lehetővé tette e könyv kiadását, valamint Szűcs Ágnes tanárnőnek, akitől hasznos tanácsokat kaptam. Ajánlom ezt a könyvet Udvard minden polgárának.

 

A szerző

 

  
Előző fejezet Következő fejezet