Vissza  

Dr. Pávai István

 

 

Szül.: 1951. december 10.

Tanulmányok:

Kolozsvári Zeneakadémia, zenetudományi szak (1971–1976)

Tudományos fokozat:

PhD zenetudomány, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (2005)

Szakmai díj:

A Martin György Alapítvány kiemelt 1. díja (Budapest, 1993)

Nyelvismeret:

Francia (középfok, C-típusú); román (felsőfok)

Munkahely:

Tudományos főmunkatárs, MTA Zenetudományi Intézet

Felsőoktatás:

Óraadó tanár, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Szakirány

Kutatási területek:

Népi tánczene, interetnikus kapcsolatok, kutatás-történet, zenei dialektológi, kulturális identitás, digitális archiválás stb.

Terepkutatás:

1972 óta magyar, román, német, zsidó és cigány népzene-, néptánc- és néprajzi gyűjtések a történelmi Erdély, Partium és Moldva minden fontosabb néprajzi táján. Összesen több mint 500 óra hang- és mozgóképfelvétel, több száz fényképfelvétel.

Kisebbrészt török és szláv népzenei gyűjtések a dobrudzsai bolgár, lipován, török, tatár és muzulmán cigány közösségek, továbbá a koszovói törökök, krimi tatárok és azeriek körében.

Önálló kötetei:

Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. 1. kiadás: Budapest, Hagyományok Háza, 2005; 2. kiadás: Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006.

Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. 1. kiadás: Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993; Budapest, Planétás Kiadó, 1998.

További publikációit, hangzó- és internetes kiadványait lásd a www.pavai.hu honlapon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai tartalom Impresszum Források