Vissza

A Magyar Népzene Tára – Collection of Hungarian Folk Music

Academia Scientiarum Hungarica

Corpus Musicae Popularis Hungaricae 

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából

alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán

 

MNT I–V.

Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán

MNT I.

Gyermekjátékok. [Children’s Games.] (1–1161 sz. dallam.)

[Kodály Zoltán előszavával. – 1951 október.] Sajtó alá rend. Kerényi György. (Munkatársak: Rácz Ilona, Járdányi Pál, Kiss Lajos, Kertész Gyula, lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos) Budapest,  Népművelési Minisztérium, 19511, Akadémiai Kiadó,19572 bőv. kiad. (a Játékok és Jegyzetek új adatokkal.) I–XX, 933 p. 66 fénykép. [A dallamok rendszerezése Járdányi Pál, a játékok rendszerezése Kerényi György munkája.]

MNT II.

Jeles napok. [Calendar Customs.] (1–994 sz. dallam)

[Kodály Zoltán előszavával – 1952. szeptember 1.] Sajtó alá rend. Kerényi György. [Munkatársak: lásd MNT I.] (A fonetikai revízió Pál Máté munkája.) Lektorálta Szabolcsi Bence, Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő Vargyas Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1953. I–XXIII, 1245 p. 66 fénykép.

MNT III/A

Lakodalom. [Wedding Songs.] (1–930 sz. dallam)

[Kodály Zoltán előszavával. – 1955. február.] Sajtó alá rendezte [és a bevezetőt írta] Kiss Lajos. Lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő Vargyas Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955. I–XLIV, 1089 p. 88 fénykép.

MNT III/B

Lakodalom. [Wedding Songs] (1–370 sz. dallam.)

Sajtó alá rendezte [és a bevezetőt írta] Kiss Lajos. [A táncok rendje Lugossy Emma munkája.] Lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő Vargyas Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, I–XII, 704 p.1956. 113 fénykép.

MNT IV.

Párosítók. [Pairing Songs.] (1–884 sz. dallam.)

[Kodály Zoltán előszavával. – 1958. május 15.] Sajtó alá rendezte Kerényi György. Főmunkatárs Járdányi Pál. Munkatársak: L. Gábor Judit, Pál Máté, Rácz Ilona, Szomjas-Schiffert György, Kertész Gyula, Kiss Lajos, Mathia Károly, Paulovics Géza, Sárosi Bálint, Vavrinecz [Olsvai] Imre, Vikár László. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959. 905 p. [A dallamok rendszerezése Járdányi Pál munkája.]

MNT V.

Siratók. – Laments. (1–218 sz. dallam)

[Kodály Zoltán előszavával. – 1965. június 1.] Sajtó alá rendezte [és a bevezető tanulmányt írta] Rajeczky Benjamin és Kiss Lajos. Lektorálta Járdányi Pál, [angolra] fordította Gombos Imre, technikai szerkesztő Pál Máté. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966. 1139 p. 1 térkép melléklettel. [A dallamok rendszerezése Járdányi Pál munkája, az angol szöveget ellenőrizte Laurence Picken (Cambridge)]

MNT VI.

Népdaltípusok 1. – Types of Folksongs 1.(I–XIV. típus.1–685. sz. dallam.)

Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre. [A bevezető tanulmányt írta Olsvai Imre.] Munkatársak: Bereczky János, Borsai Ilona, Dobszay László, Domokos Mária, Halmos István, Martin György, Paksa Katalin, Pál Máté, Pesovár Ernő, Rácz Ilona, Sárosi Bálint, Szendrei Janka, Szomjas György, Vargyas Lajos, Víg Rudolf, Vikár László, [angolra] fordította Gombos Imre, [technikai] szerkesztő Pál Máté. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973. 831 p.

a TÍPUSOK KOTTÁI

MNT VII.

Népdaltípusok 2. – Types of Folksongs 2.(XV–XXXV. típus. 1–434. sz. dallam.) Járdányi Pál rendszerében szerkesztette [és a bevezető tanulmányt írta] Olsvai Imre. Munkatársak: Bereczky János, Domokos Mária, Paksa Katalin, Pál Máté, Tari Lujza, [angolra] fordította Gombos Imre. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. 884 p. [A bevezető dátuma 1978.]

a TÍPUSOK KOTTÁI

MNT VIII.

Népdaltípusok 3.A, B. – Types f Folksongs 3.A, B (XXXVI–LXV. típus. 1–1109 sz. dallam.)

Sajtó alá rendezte [és a bevezető tanulmányt írta] Vargyas Lajos. Főmunkatársak Domokos Mária, Paksa Katalin. Munkatársak: Bereczky János, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga. Lektorálta Vikár László, [angolra] fordította Gombos Imre és Pokoly Judit. Budapest, Akadémiai Kiadó, Balassi Kiadó, 1992. 1741 p. [A kötet lezárva 1982.]

a TÍPUSOK KOTTÁI

MNT IX.

Népdaltípusok 4. – Types of Folksongs 4.(LXVI–XCI típus.1–764. sz. dallam.)

Sajtó alá rendezte [és a bevezető tanulmányt írta] Domokos Mária. Főmun­katárs Olsvai Imre. Munkatársak: Paksa Katalin, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga. Lektorálta Vargyas Lajos, [angolra] fordította Pokoly Judit, kottarajz Kovács Donát. Budapest, Balassi Ki­adó, 1995. 1286 p.

a TÍPUSOK KOTTÁI

MNT X.

Népdaltípusok 5. – Types of Folksongs 5.(XCII–CXXV típus. 1–826. sz. dallam.)

Szerkesztette [és a bevezető tanulmányt írta] Paksa Katalin. Főmunkatárs Olsvai Imre. Munkatársak Domokos Mária, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga, Bereczky János. Lektorálta Vargyas Lajos, angolra fordította Pokoly Judit, kottarajz Kovács Donát. Budapest, Balassi Kiadó, 1997. 1206 p.

a TÍPUSOK KOTTÁI

 

 

 
Vissza

Technikai tartalom Impresszum Források