Az "Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár bemutató-konferenciája

az Országos Szlovák Önkormányzat székházában

2013. november 14.

 

  Fotók itt   dr. Latorcai Csaba, az EMMI nemzetiségekért felelős helyettes államtitkárának
köszöntő-előadása
 

 

MEGHÍVÓ

Tárgy: A magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, közművelődésben az "Örökség-Kultúra" Oktatási Elektronikus Könyvtár közvetítésével

 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ), az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége (ONÖSZ) és az "Örökség-Kultúra" Oktatási
E-Könyvtár Szerkesztősége meghívják Önt (és illetékes munkatársait) „A magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, közművelődésben
az „Örökség-Kultúra” Oktatási Elektronikus Könyvtár közvetítésével”
című bemutatóra és szakmai értékelésre.

Időpont: 2013. november 14. (csütörtök) 10.30 óra

Helyszín: az Országos Szlovák Önkormányzat székháza: 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A

Meghívottak: a minisztériumok képviselői, az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei, oktatási, kulturális szakemberek, a média munkatársai

A rendezvényen dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár jelenlétében és köszöntőjével mutatjuk be azt az EU-ban egyedülálló, több éve futó programunkat, amelyben a magyar közoktatás segédanyagaként

(Sulinet portál: www.sulinet.hu/oroksegtar)

elektronikus-multimédiás formában válhatott elérhetővé minden érdeklődő számára a magyarországi nemzetiségek több száz kulturális kiadványa, csak ez évben újabb 250 tétel (kötetek, szakdolgozatok, videófilmek, fotógalériák, hangzóanyagok.)

Célunk, hogy a program eddigi eredményeit és tervezett hatásait bemutassuk, a további fejlesztés irányáról, a fenntarthatóságáról egyeztessünk és közösen értékeljük a nemzetiségek tudományos-kulturális-művészeti önreprezentációját az „Örökségtár” elektronikus tananyagsegédlet gyűjteményben.

A konkrét program szerepel az Európa Tanács számára készített magyar „Országjelentés 2011”-ben.

Az Európa Tanács Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának és az ET Nemzeti és Etnikai Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményének Szakértő Bizottsága hazai monitoringja a megvalósítást a kisebbség – többség, ill. kisebbség – kisebbség közti információcsere kiemelkedően pozitív példájaként értékelte.

Az elektronikus Örökségtár mint különleges kultúrplatform és közmédium kívánatos továbbfejlesztése révén lehetővé teszi, hogy a fiatalok, oktatóik valamint a teljes magyar társadalom jobban megismerhesse a magyarországi nemzetiségek kultúráját is.

Megtisztelő jelenlétére számítva, szívélyes üdvözlettel:

Budapest-Szeged, 2013. november

 

Fuzik János
elnök
Országos Szlovák Önkormányzat
1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A
Tel: (36-1) 466-9463
www.slovaci.hu
oszo@slovaci.hu

Barna Gábor
irodavezető, felelős szerkesztő
„Örökség – Kultúra” Okt. E-Könyvt. Szerk.
a KIM, az EMMI, a TIT, az Önk. Szövetségek és a Sulinet Szakreferens Irodája
6723 Szeged, Csaba u. 16/b.,
Tel: 62/422-392, 30/228-0707
E-mail: info@heraldicart.hu
Honlap: www.sulinet.hu/oroksegtar

 

 

A bemutatón készült fotók

 

Fuzik János az OSZÖ elnöke megnyitja a rendezvényt

(Fotó: L'udové noviny)

 

dr. Latorcai Csaba, az EMMI nemzetiségekért felelős helyettes államtitkára köszöntőt mond

(Fotó: L'udové noviny)

 

Fuzik János az OSZÖ elnöke és Barna Gábor az "Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár felelős szerkesztője

(Fotó: L'udové noviny)

 

A rendezvény résztvevői

(Fotó: Hegedűs Roland)

 

 

dr. Latorcai Csaba, az EMMI nemzetiségekért felelős helyettes államtitkárának köszöntő-előadása 1

 

Tisztelt Elnök Asszonyok, Urak, Irodavezető úr, Kollégák, Hölgyeim és Uraim!

2011-12-ben legalább három alkalommal vettem részt a tanácskozásaikon többek között a horvát, a német országos önkormányzat székházában. Nem könnyű az ott elhangzottakhoz képest új gondolatokkal megörvendeztetni Önöket, visszatérek tehát az „ősforráshoz”.

Az „Örökség­–Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár portálján a Szerkesztőség 2006. évi Alapokmányában olvashatók többek között a következők: „Az ÖKOEK a megfelelő 2006-os UNESCO egyezmény, EU Parlamenti ajánlás, valamint a magyar Nemzeti Kulturális Örökség védelméről szóló törvény értelmében és szellemében létrejött adatbázis, non-profit oktatási céllal kifejezetten a közoktatás rendszere számára készült. Kizárólag az oktatás, ismeretterjesztés illetve tudományos kutatás céljára használható (természetesen a szerzők és más közreműködők pontos feltüntetésével)!

Minden olyan kulturális kiadvány, amely elsősorban közjavak igénybevételével létrehozott szellemi termék kreatív közvagyon (közkincs), vagyis minél szélesebb körű társadalmi közzététele - oktatási, közismereti jelleggel - a kisközösségek és a nagyobb nemzeti közösség számára egyértelműen kívánatos.

Az ÖKOEK virtuálisan kompakt, áttekinthetően rendezett, lényegi információgyűjtemény. Közvetlen elérhetősége révén (iskolai, könyvtári belső szerverek saját állományaként) példanélkülien sok tantárgy esetében szolgálja a tanárok, tanulók munkavégzését, a könyvtárlátogatók érdeklődésének kielégítését.(…)

A tudományos-ismeretterjesztő tartalmak legkívánatosabb elérhetőségi helye a Sulinet Oktatási Portál, valamint a könyvtárak, iskolák mint fizikai helyszínek. (…)

Az adott települési tartalom beszerkesztéséhez, állandó állományban tartásához egyszeri technikai önrésszel kell hozzájárulniuk a tartalom gazdáinak.”

Nem kétséges, hogy a fent részletezett közcélokra jól ráérzett a működtető cég, és ehhez megkereste a megfelelő partnereket. Megtisztelő számunkra, hogy a három kiemelt partner sorának élén az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága áll, bár jómagam legalább ilyen fontosnak érzem a köznevelésért felelős terület és a Sulinet – a magyar oktatási portál illetékességét. A további együttműködők helyére klikkelve sem érdektelen információkhoz jutunk: három minisztérium (a KIM, az NFM és a KüM) mellett ott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), a Szegedi Tudományegyetem, a Gimnáziumok Országos Szövetsége, az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége, valamint a tizenhárom nemzetiség országos önkormányzata.

Magyarország 190 ország mellett csatlakozott ahhoz az UNESCO egyezményhez, amely a szellemi kulturális örökség megőrzését tűzte ki céljául. A Magyar Országgyűlés 2006. február 6-án írta alá az ezzel kapcsolatos okmányt. Az UNESCO-nak, mint az ENSZ oktatási, tudományos és kulturális szervezetének a célkitűzései között szerepel a nemzeti identitás erősítése a kultúra eszközeivel, a kulturális sokszínűség megőrzése, és egymás kulturális értékeinek a megismertetése és megismerése. Az "Örökség–Kultúra" Oktatási E-Könyvtár az UNESCO kiemelt mintaprojektjeként egyidejűleg szolgálja a helyi közösségek önfelmutatási igényét a valóban nagy nyilvánosság felé, valamint az érzelmi azonosulást kiváltó, szolidaritást fejlesztő tanulási-oktatási és könyvtári környezet kialakítását.

A honlapjuk ennek megfelelően igen széles tematikát ölel fel, nevezetesen a Megyei, települési „címertár”, a Települések értékei, a Megyék öröksége, a Külhoni magyarság, a Magyarországi nemzetiségek, a Tudomány és ismeretterjesztés, az Ipar- és gazdaságtörténet, a Múzeumok, az Egyháztörténet, a Sporttörténet, a Művészetek, a Felsőoktatás, a Fontos periodikák, valamint a Kulturális értékek a nagyvilágban rovatokat.

Amint látjuk, a tizennégy szakterület közül egy a hazai nemzetiségek köre, ám számunkra, itt jelenlévők számára kiemelt jelentőségű. Ahogy a meghívóból kiderül, immáron 600-nál több kulturális tárgyú tétel szerepel e kategóriában, ami dicséretes és mindenképpen igen fontos forrás mindazoknak, akik konkrét céllal keresik fel a portáljukat, hogy adatokhoz jussanak. Mit is kell ennek érdekében tenniük? E tekintetben is eligazít az oldal:

Az E-Könyvtár offline használható. Az oktatási és közkönyvtári intézmények egyszerű regisztrációt követően teljesen ingyenes hozzáférést kapnak a letöltési oldalhoz. Itt kiválaszthatók az egyes témakörök, vagy a teljes E-könyvtári tartalom (több ezer tétel) egyben letölthető. Az intézményi letöltést követően a birtokba vett csomag (futtatható exe) a számára kiválasztott helyre önmagától feltelepítődik, ez semmilyen szaktudást és különösebb más beavatkozást nem igényel. A feltelepítést követően a rendszergazda megosztja a teljes E-könyvtárat (olvasási joggal), így az külön meghajtót alkothat az intézmény egyes munkaállomásain. A számítógép asztalán megjelenő ikonnal nyitható az E-könyvtár, de immáron a saját winchesteréről futtathatóan. Ez a leggyorsabb használhatóságot eredményezi, különösen videók esetén, ha azokat egyidejűleg sokan használnák. Fájlkezelő program (pl. Total Commander) segítségével a tanár, diák, könyvtárlátogató szabadon barangolhat a témakörök szerinti könyvtárakban, hozzáférve minden tartalomhoz. Szükség esetén a kiválasztott tételek mappáit a saját külső eszközére átmásolhatja (pl: pendrive-ra, külső winchesterre), így azokat bármilyen környezetben netes kapcsolattól függetlenül szabadon használhatja (otthon, útközben, laptopon, táblagépen, mobil eszközön vagy a tanterem számítógépén).

Nos, én e 21. századi alkalmazhatóságban látom a kezdeményezés legfőbb jelentőségét. Mindannyiunk nevében kívánhatom, hogy ahogy a civil szféra is egyre inkább az önfenntartás felé halad, az Önök vállalkozása is erősödjék meg annyira, hogy képes legyen a bevételeiből teljes mértékben eltartani magát. A tárolt dokumentumok száma, látjuk, dinamikusan nő, így a mennyiség felől a minőség felé is mutat a továbblépés lehetséges útja. Szintén növelhető a hatékonyság azáltal, hogy még ismertebbé tegyék a portáljukat a kezdettől fogva megcélzott, talán legfontosabb felhasználók, a tanulóifjúság felé. Erre buzdítom most Önöket.

Sikeres tanácskozást kívánok Önöknek.

dr. Latorcai Csaba

 


1 Elhangzott az Országos Szlovák Önkormányzat székházában, 2013. november 14-én, „A magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, a közművelődésben az ’Örökség–Kultúra’ Oktatási Elektronikus Könyvtár közvetítésével” c. rendezvényen

 

 

A L'udové noviny c. szlovák periodikában a bemutató-konferenciáról megjelent tudósítás (2013 november)

 

Forrás: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/20755-rokovanie-o-databaze-kulturneho-dedi-stva

 

 

 

Helyszín:

az Országos Szlovák Önkormányzat székháza

1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A

Tel: (36-1) 466-9463

www.slovaci.hu

oszo@slovaci.hu