- A kisebbségi önkormányzatok kézikönyve

Fejezetek

     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  I. A kisebbségi önkormányzati rendszer sajátosságai
  II. A települési kisebbségi önkormányzatok
  III. A területi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó szabályok
  IV. Az országos kisebbségi önkormányzatok
  V. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó fontosabb közös szabályok
  VI. A kisebbségi identitás és annak vállalása
  VII. A hátrányos megkülönböztetés fogalma, illetőleg a gyakorlatban való előfordulási módjai
  VIII. Jogorvoslati, illetőleg panaszfórumok
  IX. Irat- és határozat mintatár
  X. Függelék
  Tartalom