- A Magyarországon élő nemzetiségi és a magyar fiatalok egymásról alkotott képe

Fejezetek

     
  Könyvészeti adatok
  Bevezető
  A kutatás témája
  Módszertani megjegyzések
  A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ismeretek a nemzetiség fogalmát illetően
  Ismeretek a magyarországi nemzetiségekről a létszám és az anyanyelv tekintetében
  A magyarországi nemzetiségek támogatása és az ezzel kapcsolatos vélemények
  Vélemények a hazai nemzetiségekről
  Attitűdök a kisebbségről és a többségről
  Hasonlóságok és különbségek az életmód tekintetében
  A megkérdezettek kisebbség és többség fogalma
  Autonómiák - nemzeti és etnikai kisebbségek
  Kötődések
  Jogok és képviselet
  Vallás
  Az apák iskolai végzettsége
  Összegzés
  Mellékletek, táblázatok
  Felhasznált irodalom
  Tartalom