Előző fejezet Következő fejezet

KOCH VALÉRIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA, PÉCS

VALÉRIA-KOCH SCHULZENTRUM, FÜNFKIRCHEN

 

Szülők és némettanárok valamint a Pécsi Nemzetiségi Egyesület tagjainak kezdeményezésére Pécs városa 1989-ben iskolát alapított a Tiborc utcában a német kisebbség számára. Számunkra, kezdeményezők számára már az alapítás ténye egy régóta dédelgetett kívánság beteljesülése volt, de az intézmény mai képéről csak álmodni tudtunk.

Az iskolát először hat két tanítási nyelvű osztállyal és a meglévő nemzetiségi nyelvoktató osztályokkal indítottuk majd fokozatosan két tanítási nyelvű intézménnyé építettük ki, amely 1994-ban a gimnáziummal, 2000-ben a város két magyarországi német óvodájával, 2003-ban a kollégiummal és 2005-ben a Pedagógiai Intézettel bővült. Minden egység (óvodák, iskolák, kollégium és Pedagógiai Intézet) szakmailag ónál ló intézmény, amelyek fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Közös törekvéseink arra irányulnak, hogy a felnövekvő nemzedékek számára közvetítsük nyelvi és kulturális örökségünket, azonosságtudatunkat és átfogó tudást biztosítsunk számukra.

Névadónk, Koch Valéria választása jól átgondolt választás volt; életútja példaként állhat tanulóink előtt. Személyiségében és költői alkotásában saját céljainkat és eszményeinket találjuk meg, nevezetesen azt, hogy hagyomány és korszerűség, a szülőföldhöz való ragaszkodás és nyitottság a világ felé nem zárják ki egymást, hanem egy bennünket gazdagító egészet alkotnak.

Az óvodák nevelési programja és az általános iskola valamint a gimnázium pedagógiai programja nagyon jól beváltak az elmúlt években. Hogy azok tartalmát eredményesen sikerült átültetni a gyakorlatba, nem utolsósorban az mutatja, hogy tanulóink nagy számban tanulnak tovább a felsőoktatásban.

A Dugonics és Szőnyi utcai óvodák a későbbi iskolai képzés alapjait rakják le. Az egész nevelést áthatja a német nyelv közvetítése és az cselekvésközpontúan valósul meg. A kétnyelvű nevelés biztosítja a népcsoport nyelvéhezés kultúrájához való pozitív kötődést. Hagyományápolás és zenei nevelés ugyancsak nélkülözhetetlen elemei az óvodai életnek.

Kétszer négy évfolyamból áll az általános iskola. A kétnyelvűség funkciója az alsó tagozaton hasonló mint az óvodában. Mindkét nyelv párhuzamos használata csaknem minden tanórán és a tanórán kívüli programokon (projektek, erdei iskolák, éjszakai olvasókörök, Fekete Színház stb.) a német nyelv másodnyelvként történő elsajátítását szolgálja, amely a felső tagozaton és a gimnáziumban már eszköz a tárgyi tudás elsajátítására.

Az angolt mint első idegen nyelvet, ötödik osztálytól heti két órában a kilencedik osztálytól heti öt órában tanítjuk.

A legtöbb tanuló három nyelvvizsgával  hagyja el az iskolát:  megszerzik a német   nyelvi   diplomát (Németország oktatási miniszterei által, külföldiek számára szervezett nyelvvizsga bizonyítvány), felsőfokú német nyelvvizsga-bizonyítványt valamint középfokú angol nyelvvizsga-bizonyítványt.

A honismeret szak bevezetése óta igen népszerű a diákok körében, sokak számára választott érettségi tantárgy is. Népszerűségéhez valószínű, hogy az évente megrendezésre kerülő nemzetiségi projektek is hozzájárulnak (pld. esküvő, farsang, búcsú, kézművesség, magyarországi német írók galériája, iskola régen és most stb.). Tanulóink az iskolán kívüli rendezvényeken is nagyon aktívak. Ezt mutatják szerepléseik az általános iskola tánccsoportjaiban, az iskolai kórusban, a német és magyar irodalmi színpad műsoraiban, nem kevés tanulónk ezen kívül tagja a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének. Kedveltek a kollégiumi rendezvények, amelyekre rendszeresen ismert magyarországi német személyiségeket hívunk meg.

A 13. évfolyamon az érdeklődők számára szakképzést kínálunk (európai üzleti asszisztens) német és angol szakmai nyelvvel egybekapcsolva. Ezzel segíteni akarunk egyben tanulóinknak, akik nem kerültek be a felsőoktatásba.

Intézményünk egyben fontos multiplikátori feladatot is ellát. így kollégáink, akik közül többen tankönyvszerzők is, továbbképzéseket tartanak honismeret, német nyelvű szaktárgyi oktatás területén. A kerettantervek és a kétszintű érettségi követelményeinek elkészítésében német nyelv és irodalom valamint honismeret tantárgyakban szintén közreműködtünk. Bizonyos képzési feladatokat is ellátunk a Pécsi Tudományegyetemmel közösen: német mint nemzetiségi szakos tanárjelöltek gyakorló iskolája vagyunk valamint a német nyelvű szaktárgyi képzésben résztvevő hallgatók képzési helyét is biztosítjuk.

Testvériskolai kapcsolataink Gnas (Ausztria), Berchtesgaden, München, Wertheim, Berlin (Németország) és Appenrade (Dánia) iskoláival a hasonló korú fiatalokkal való csere lehetőségét kínálják német nyelvterületen és hozzájárulnak diákjaink világra nyitott magatartásának kialakításához.

Egyértelműen nemzetiségi iskolaként határozzuk meg magunkat, amely természetesen mindenki számára nyitott találkozási hely is. Ezzel korszerű nemzetiségpolitikai felfogást képviselünk, amely megfelel az új Európában való együttélés követelményeinek. Mivel a kisebbségi törvény szerint szabad az identitásválasztás, mindenki részt vehet a képzésben, aki elfogadja programunkat. Ez nem áll ellentétben a magyarországi németség nyelvi és kulturális identitásának megőrzésére irányuló célkitűzésünkkel, mivel a többségi nemzet fiataljai számára is biztosítjuk a jó nyelvi és szakmai ismereteket, amelyekkel a híd szerepét tölthetik be Európa német nyelvű területein.

 

KOCH VALÉRIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA

7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.

Tel: (+36-72) 514-190, fax:(+36-72) 514-675

Igazgató: Dr. Frank Gábor

fgabor@dus.sulinet.hu

 

  
Előző fejezet Következő fejezet