Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Szigeti Andor

NÉPI KONYHA

Velünk élő nemzeti és etnikai kisebbségek ételei

Szlovák, szlovén, horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel, cigány

 

Népi konyha c. kötet borítója
 

 

HAGYOMÁNY ÉS VIDÉK

 

A kiadvány megjelenését támogatta a

Nemzeti Kulturális Alap

 

 

Lektorálta

Begovácz Rózsa (horvátok)

Bódi Zsuzsanna (cigányok)

Bôdi Erzsébet (lengyelek)

Erdős József (ruszinok)

Hartyányi Jaroslava (ukránok)

Kiss Mária (szerbek)

Mukicsné Kozár Mária (szlovének)

Pethő Mária (szlovákok)

 

Miskey Csaba (receptek)

 

 

© Szigeti Andor, 2007

ISBN 978-963-286-332-0

ISSN 1589-2816

 

 

Megjelent a Mezőgazda Kiadó

és a Planétás Kiadó közös kiadásában

1165 Budapest, Koronafürt utca 44.

Felelős kiadó dr. Lelkes Lajos

Felelős szerkesztő Aranyossy Árpád

Műszaki vezető Gerlóci Judit

Műszaki szerkesztő Berkes Tamás

A borító sorozatterve Környei Anikó munkája

A borítón Zelesny K. fotója

(forrás: Várady Antal: Baranya múltja és jelene, 1896 Pécs)

Megjelent 21,45 (A/5) ív terjedelemben

 

MGK 716 919/07

 

 

  
  Következő fejezet