Következő fejezet

 

Könyvészeti adatok

 

PAPADOPULOSZ PETKOVA ADRIANA

Bolgárok Magyarországon

Tanulmányok

 

Bolgárok Magyarországon  c. kötet borítója

Budapest, 2002

 

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A kiadvány megjelenését támogatta

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE

NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI HIVATAL

BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

FŐVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT

BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT XI. KERÜLET - Budapest

BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT XV. KERÜLET - Budapest

A FŐVÁROS XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA

HRISTOVA IVÁNKA

 

FORDÍTOTTA:

PAPADOPULOSZ PÉTER, GENÁT ANDREA, ICATUS ELVIRA

 

ISBN 963 05 7982 0

 

Kiadja az Akadémiai Kiadó

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19.

 

© Papadopulosz Petkova Adriana, 2002

 

Minden jog fenntartva.

Printed in Hungary

 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Rt. igazgatója

A szerkesztésért felelős: Gilicze Gábor

Termékmenedzser: Hesz Margit

A tördelés a Vetula Visual Bt. munkája

Felelős vezető: Liener Katalin

Kiadványszám: KMA2-108

 

A nyomdai munkálatokat

az Első Magyar Digitális Nyomda Rt. végezte

Budapest, 2002

Felelős vezető: Ortutay György

Megjelent 11,88 (A/5) ív terjedelemben

6 oldal képmelléklettel

  
  Következő fejezet