Következő fejezet

© Dr. univ. MÁNDICS MIHÁLY

CSÁVOLYI URBÁRIUM 1772

A harcot, amelyet őseink vívtak,

békévé oldja az emlékezés

s rendezni végre közös dolgainkat,

ez a mi munkánk, és nem is kevés."

/József Attila: A Dunánál /

 

 

Csávolyi urbárium 1772 c. kötet borítója

 

Csávolyi urbárium 1772 c. kötet hátlapja

 

Az elhunytak tiszteletére,

az élőknek emlékezetül,

az utódoknak megőrzésre.

 

Csávoly, 2013

 

Gradski muzej Senj

Ogrizoviceva 5, HR-53270 Senj

http://www.muzej-senj.hr

e-mail: gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr

Postav i koncepcija izlozbe: Gradski muzej Senj (GMS)

Izdavac: Gradski muzej Senj

Za izdavaca: Blazenka Ljubovic, prof.

 

BUNYEVÁC NÉPVÁNDORLÁSOK

 

Az első borító külső oldala:

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele 1885

 

Az első borítón belül:

Térkép a bunyevácok származási területéről való népvándorlása

 

A hátsó borítón belül:

Hasonmás nemesi levél a csávolyi címerekkel

 

A hátsó borítón kívül:

Dr. Mándics Mihály könyvei

 

A FALUALAPITÓ JOBBÁGYOK EMLÉKÉRE


A csávolyi első urbárium első oldala

 

Csávoly község első pecsétnyomata 1734

 

Csávoly-Józsefháza puszta alapító érsekének címere 1853

 

A kiadvány szerzője, szerkesztője és felelős kiadója

DR. MÁND1CS MIHÁLY

Vasdiplomás-tanító, Apáczai Csere János Díjas-tanár

Címzetes igazgató

LEKTOROK

MÁNDICS IZABELLA

történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási szakértő

Comenius-díjas szaktanácsadó

KRUPA-TÓTHNÉ SÁGOD1 MÁRIA történelem szakos ált. isk. tanár

KORREKTOR

NAGY GÉZÁNÉ ált isk. tanár, vezető óvónő


A kedves olvasó ezt a könyvet most nem tartaná a kezében, ha nem lett volna vállalkozó mecénás, aki a kéziratom nyomdába adta és annak költségét felvállalta. Bizony az nékem nagy sikerélmény, hogy a publikálásra is lehetőséget kaptam. Támogatás nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

Ezért ezúton is soha nem szűnő hálával mondok köszönetet a prológus íróinak, a MOGYI Kft. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓINAK a KENYERES FIVÉREKNEK megértő, nagylelkű erkölcsi és anyagi támogatásukért.

 

Dr. Mándics Mihály

a mü szerzője és felelős kiadója


A mü a csávolyi

Kft. támogatásával valósult meg.

 

KÖSZÖNET

A kedves olvasó ezt a könyvet most nem tartaná a kezében, ha nem lett volna vállalkozó mecénás, aki a kéziratom nyomdába adta és annak költségét felvállalta. Bizony az nékem nagy sikerélmény, hogy a publikálásra is lehetőséget kaptam. Támogatás nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

Ezért ezúton is soha nem szűnő hálával mondok köszönetet a prológus íróinak, a MOGYI Kft. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓINAK a KENYERES FIVÉREKNEK megértő, nagylelkű erkölcsi és anyagi támogatásukért.

Dr. Mándics Mihály

a mü szerzője és felelős kiadója

 

 

   
  Következő fejezet