Előző fejezet Következő fejezet

Rječnik manje poznatih riječi

 

adet - običaj

ajmekat - cmizdriti, kukati

akaratan - samovoljan, jogunast, tvrdoglav

alvatno - udobno, komotno, prostrano

ardov - bačva, bure

arište - zatvor, tamnica

avlija - dvorište

babine - hrana što rodbina nosi rodilji

babrat - dirati, pipkati

baćo - otac

badnjak - specijalno pleteni kolač koji se peče za Božić

bagov - noćna sova

bagra - ljudi najlošijih svojstava, najgori sloj u društvu, skupina ljudi podjednakih svojstava

balezgat - govoriti bez veze

balo - balavac

bambast - glupav

banit - iznenada doći

baratat - rukovati

basamaga - stuba

bečka - pivsko bure

bigenisat - voljeti, sviđati se

bircuz - krčma, gostionica

biroš - sluga na imanju, poljoprivredni najamni radnik (godišnjak)

bis - srditost, gnjev, napraši tost

bisnilo - bjesnoća, gnjev

blebećuša - žena koja mnogo blebeće

bogalj - osoba s teškim tjelesnim nedostatkom

botoš išpan - osoba koja neposredno nadzire radnike na imanju

božićnjak - pleteni kolač, okićen figurama istoga tijesta
brašnarica - škrinja u kojoj se drži brašno
brčkat se - kupajući se pljuskati vodu oko sebe

bućurić - manji zavežalj

buđelar - novčarka

bujtar - čobanov pomoćnik

burlat - burgijati, preturati, prkositi
cirikat se - nepristojno, glasno se smijati, cerekati se

cocolište - socijalisti

curuknit - vratiti se natrag

cvancig - nekdašnji austrijski srebrni novac vrijedan 20 krajcara

čamčić - malo jelovo drvo

čangrizat - čantrati, zajedati

čauš - osoba koja raznosi po selu poziv na svadbu, svatovski šaljivčina

čelenka - glava, lobanja

čeljad - ljudi

čerez - radi, zbog

čerga - skupina Cigana

češagija - metalno oruđe s nazubljenim grebenima kojim se timare konji, krave i druga krupna stoka

čik, čikovi - pruga, pruge

čikmak - rezanci s makom

čiriz - ljepilo od škroba, odnosno od brašna i vode

čokor - kita, buket

ču tka - dio koji ostane poslije krunjenja kukuruznog klipa

ćoša - kut, ugao, ćošak

dadiljat - njegovati djecu

deran, derančič - dječak

derlad - djeca, dječurlija

dilovođa - poslovođa

diljač - sredstvo za tesanje drva, strugača

divanit - govoriti

dolat - komoda za žensku opremu

dolnjak- južni kraj naselja

dorat - konj smeđe, crne dlake

drezina - kolica na četiri kotača koja se kreću po željezničkim tračnicama ručnim pogonom

durcast - duran, jogunast

egzekutor - izvršitelj sudske odluke ili upravnih organa; ovrhovoditelj

fajda (nije fajda) - ne fali, nije problem

fajin - prilično (visok, lijep)

flandrovač, flandrokaš - nitković, lutalica

forintača - forinta, novac od dvije krune ili sto krajcara u bivšoj Austro-Ugarskoj Monarhiji

fircat - šiti krupnim bodom

fućit - fućnuti, baciti o glavu

gadžo - velik pas

gazdašag - imanje

geršla - ječam

goso - junak, gospodar

gornjak - sjeverni kraj naselja

griskanje - sekiranje

grumbuk - sudski ured gdje se vode zemljišne knjige

gućaj - gutljaj

gužvača - gibanica od tijesta s kvascem

hala - aždaja

halabuka - buka, graja

hamišan - lukav, prefrigan, lažan

hasna - korist

heptika - tuberkuloza

hireš - mlad muškarac slobodnijeg ponašanja, kicoš, lola

hold - jutro zemlje

huncutarija - smisalica, lukavština

imence - poimence

inad - inat

iscerit se - pokazati zube

iskadit - ispušiti

iskliknit - izmaknuti, krišom nestati

isperjašit - izgrditi, istjerati

izim ti - pojest ću te

iziš ga - mani ga, ostavi ga

izlemat - istući

izmuštrat - izobličiti, izgubiti dosadašnji oblik

jedared - jedanput

jedžak - jelo, hrana koju tko najradije

jede

jendek - jarak

jenga - djeveruša

jezičat - brbljati, mnogo govoriti

jesap - račun

jespap - roba za trgovinu

jidan - jedovit, ljutit, srdit

kakoder, kakogoder - kako, nekako

kanda - kao da, možda

kastrola - posuda za kuhanje, prvotno od tuča i ljeva

kaštiga - kazna

katana - vojnik

kavga - svađa

kerestit - križati, psovati nekoga

kereštat - vikati

kevet - izaslanik (od mađarske riječi "kovet")

kezmad - prasici

krnja - muka

klama se - klima se, labavo stoji na nekoj podlozi

klapit - sanjati

klištit - izbečiti oči

kobacat se - ritati se, bacati se nogama

kociljit se - kliznuti

komencija - zarada u naravi radnicima za određeni posao u poljodjelstvu

komendjaš - poljoprivredni radnik koji zaradu prima u naravi

korto - valov

košara - staja za krupnu stoku, staja, štala

koto - kotao

kravljača - sud u koji se muze, muzlica

krnjetak - ostatak slomljenog zuba u čeljusti

kuburit - suočavati se sa životnim nedaćama, bijedno živjeti

kudan - kuda, kamo

kuražan - hrabar

labrde - usne

lajber - kaputić

lapćat - jezikom pucketati pri hranjenju

lemozina - milostinja

lica - letve

loćkavica - mokar i blatnjav put

lotre - ljestve

lukma - crkveni porez, crkvena desetina

lupača - žena koja mnogo govori, ali bez smisla

makačovan - tvrdoglav, jogunast

makija - nož s drškom na oba kraja sjeciva

manit se - prestati, okaniti se

marijaš - stari novac (groš sa slikom biblijske Marije)

mašina - šibica

materinstvo - nasljedstvo iza smrti majke

Matevčanin - čovjek iz Matevića

med (prijedlog) - među

meduljica - medaljica

meštar - učitelj

mezet - dražba, licitacija

mijandžinca - krčmarica molovat - bojiti (sobu, stan)

mrska - nabor na haljini i bora na licu

mrvit - kruniti (kuruz)

mučanje - šutanje

mudrijaš - onaj koji se pravi da sve

zna, koji sebe smatra mudrim

mustulundžija - glasnik radosne vijesti, glasonoša

muštra - šara, ures na tkanini

muštrat - promatrati

nabran - malo napit

načedit se - postaviti se u određeni

položaj, zastati u očekivanju

nacerit se - nakriviti se

nadmećačica - suparnica

nalično - naizgled

napastovat - nasrtati na koga

napiskat se - napeti se pred prasak smijeha; naljutiti se

naprišivat - grdnjama obasuti koga

naruč - narudžbina

naumit - odlučiti se

nauznak - leđima, poleđuške (ležati, spavati)

nazlabat - uporno dosađivati

nikšanit - ciljati

novalja - nevjesta, nova mlada

obać - obići, zaobići

obašva - ovratnik na košulji obros - stolnjak

očeperan - vješt, snalažljiv

očipat - brati, jesti grožđe

odića - odijelo

odoma - odande, s one strane

odrapit - jako udariti, odalamiti

odsele - odsad, ubuduće

odvit - odgovor, naći izlaz

oherlavit - oslabjeti

ojerin - krvnik

oklagija - sukač, razvijač, valjalo, valjkasto drvo kojim se tanji i razvija tijesto

opaklija - ogrtač od ovčje kože

osina - sjenka

oštarija - oštrica

pača - hladetina, drhtalica

palora - svečani dječji pozdrav starijima

pantuške - šarena, pletena obuća od

domaće vune

paradirat se - veseliti se, lumpovati

parasnik - seljak

parasnički - seljački

partovat - podupirati koga

pasirat - odgovarati mjeri, dolikovati, goditi

perajica - četka za bijeljenje

petlja - zamka koja se pravi od niti pri pletenju; od uzice, užeta i si; načinjena veća ili manja očica kao kod pletenja za prihvaćanje ili pričvršćivanje; ušica na odjeći ili obući kroz koju se protura uzica; obrubljeni prorez na jastucima kroz koji se zakopčavaju pucad

pivac - pijetao

pladanj - tanjur

plebanoš - župnik

poduše - gozba nakon pogreba za dušu pokojnika

poklem - budući da

pozdravljenje - jutarnje ili večernje zvono, molitva

prakljača - pljosnat komad drveta s drš­kom kojim se lupa rublje pri pranju

prdačit se - sprdati se

prešara - prostorija u kojoj se preša, tiješti, gnječi, cijedi itd. grožđe

prisporit - poroditi

prošijun - svečana vjerska povorka

pujkat - pozivati, dražiti pse da napadnu nekoga, pujdati

pupačka - komadići kifle natopljeni u mlijeku, a zatim posuti makom

putrika - koliba

rabadžija - vrijedan, marljiv radnik

raboš - komad daske na zidu na koju se bilježi dug

razonudit se - raskomotiti se

režit - srditi se na koga

rijat - njuškom preturati, izrivati zemlju

ripa - repa

ris - dio imanja što je tko nasljedovao

rolja - sprava za glačanje rublja

rovaš - ukor

rovašit - bilježiti, zacrtavati

sadiven - složen

sara - gornji dio čizme

šarac - obrtnik koji izrađuje opremu za konje

sekulacija - osiguranje imovine

senska kuća - seoska kuća

senzal - posrednik u sklapanju poslova

sigranija - igra

siver - sjever

sjesapit se - udesiti se

slincat - sliniti, plakati

smide - smije

smrskat - razbiti u komade, smrviti, zdrobiti
spavinjak (ići u spavinjak) - poći na

spavanje

sterat - postaviti na stol pribor za jelo

sumporača - šibica

suvaja - okretaljka; mlin u kojemu su
konji okretali žrvanj za mljevenje

žita, sukara

svitina - velika masa ljudi, svjetina

šajt - sir

šarkanje - pisanje

šaržišta - visoki položaj u vojsci

šerovat - oklijeviti

šiljerac - vrsta crvenog vina

škip - drvena posuda, korito

škopac - ušklopljen, kastriran ovan

šlajer - nevjestinski veo

šlingeraj - vez na košulji, suknji

šliper - drveni prag između dvije

željezničke tračnice

špekulirat - misliti se

špica - sjemenka od voća

špotat se - ismijavati nekoga

šprljekat - govoriti s manom, mucati

šreg - ukoso, poprijeko

šrof- šaraf, zavrtanj

študirat - misliti se

šućka - izraz za najsitniji novčić

tal - dio zemlje, imanja, nasljedstva

tancat - plesati

tarmat - omalovažavati, ogovarati, rušiti nekome ugled

tatoš - vrač

tezmat se - prepirati se

tilesat - tjelesno razvijen

tintaroška - tintamica

toran - toranj

tomjat se - brzo se udaljiti, gubiti se

trevit - pogoditi

tuđe - tu, ovdje

tukač - čovjek koji se voli tući

tušta - mnogo

udomit - udati kćer

umrčit - ugaraviti, uprljati

uskočkinja - odbjegla djevojka

usnovak - osnovne niti za tkanje koje su provučene kroz brdo

utuvit - zapamtiti

uvit - uvjet

vaćat - hvatati

vagaš - usjek od kotača na mekanom putu

varište -zatvor, tamnica

vaške - psi

veresija - davanje robe na dug, kredit

veresijat - kupovati što na veresiju, na

dug, kredit

vicinalka - sporedna lokalna željeznica

vićat - dogovarati se

vištac - vještac, čovjek natprirodne moći

vitren - neozbiljan, lakomislen, nestašan

viverica - vjeverica

vorgulje - orgulje

vošten - istučen

vrataca - mala vrata

vrengije - debelo uže

vrepčar - kobac

vrimešan - čovjek u godinama, postariji

vrtalj - četvrt; mjera za vino

vrulica - frulica

vrvast - šiljast

zabat - kućno sljeme

zacaklit - zastakljen, početi sijati kao staklo

zagojatan - sit, koji je utolio glad i žeđ

zagrćat - zasuti zemljom (kukuruz)

zaira - hrana

zajitit - pojesti nekoliko zalogaja zakuvat - zamijesiti tijesto

zamećat - započinjati

zamlašćivat - budaliti, neozbiljno govoriti

zapor - zatvarač

zazirat - plašljivo gledati

zelja - krmača zelenkaste dlake

zgonđat - izmisliti

zorina (poći u zorinu) - poći na spavanje

žderaljka - usta

* Pri tumačenju riječi oslanjao sam se uglavnom na rječnik: Marko Peić - Grgo Bačlija Rečnik bačkih Bunjevaca. Subotica, 1990.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet