Előző fejezet Következő fejezet

Bibliografija književnih radova i članaka Ivana Petreša

 

Pjesme

Jesen (Neven, 1895., br. 11.)

Na izmaku godine (Neven, 1895. br. 12.)1

Turobnica (Neven, 1896., br. 4.)

Prikazanje (Neven, 1896., br. 6.)

Na čest Subotice (Neven, 1896., br. 7.)

Na čamcu (Neven, 1897., br. 8.)

Malodušnost (Neven, 1898., br. 12.)

Kadgod i sad (Naše novine, 1907., br. IO.)2

Slobodna Bosna (Naše novine, 1907., br. 44.)

Angjeo i pastiri (Naše novine, 1908., br. 52.)

Vienac divojački (Naše novine, 1909., br. 29.)

Čestitamo Materice (Naše novine, 1909., br. 50.)

Moje jadi (Zbirka pjesama, objavljena u Subotici)3

Zašto? (Danica, bunjevačko-šokački kalendar, Subotica* 1919., str. 49.)

Ivan Antunović (Neven, 1920., br. 8; Danica, Budimpešta, 1930. str. 74.)

Pri slomu sužanjstva (Subotička Danica, 1920., str. 68.)

Šokica (Danica, Budimpešta, 1924., str. 27.)4

Šokica (Subotička Danica, 1930., str. 95.)

 

Prevedene pjesme

Pogreb na ratištu (Subotička Danica, 1919., sr. 52.)5

Na koncu rujna (Kalendar za bunjevački i sokački narod, Budimpešta, 1919., str. 39.)6

Raj i pakao (rukopis)7

 

Neobjavljene pjesme

Velika gospojina

Poruka

San

1911. V. 17.

1911. V. 27.

Praštanje 1911 VI. 3.

1911.VI. 4.

Pokajanje

1911. VI. 14.

U tiha

1911. VI. 21.

1911. VII. 31.

Zimi pod orahom

 

Pripovijetke

Slipa Mariška (Subotičke novine, 1896., br. 10.)

Materice (Naše novine, 1908., br. 50.)

Otci (Naše novine, 1908., br. 51.)

Božić (Naše novine, 1908., br. 52.)8

Crvena država (Naše novine, 1908., br. 52.)9

Dobra duša Boga fali (Subotička Danica, 1908., str. 54-55.)

Moji svinji (Naše novine, 1909., br. 2.)10

Tilo Isusovo (Naše novine, 1909., br. 3.)

Crvendaš i kršćanin (Naše novine, 1909., br. 4.)

Čoban i ciganin (Naše novine, 1909., br. 5.)11

Potop (Naše novine, 1909., br. 6.)

Svidodžba (Naše novine, 1909., br. 7.)

Koji je glupaviji (Naše novine, 1909., br. 8.)

Iskrena pokora (Naše novine, 1909., br. 9.)12

Prid propićem (Naše novine, 1909., br. 10.)

Pukla, puška (Naše novine, 1909., br. 14.)

Nagradjena vimost (Naše novine, 1909., br. 15.)13

U Ameriki (Naše novine, 1909., br. 16.)

Riba, riba (Naš novine, 1909., br. 17.)

Čika Šaco (Naše novine, 1909., br. 18.)

Stari venjingi (Naše novine, 1909., br. 19.)

Uskočkinja (Naše novine, 1909., br. 20.)14

Lutrija (Naše novine, 1909., br. 21.)

Pod Judom (Naše novine, 1909., br. 23.)15

Verbunk (Naše novine, 1909., br. 28.)

Vatra (Naše novine, 1909., br. 29.)

Siguran znak (Naše novine, 1909., br. 36.)

Vašar (Naše novine, 1909., br. 37.)16

Baća Joso (Naše novine, 1909., br. 38.)

Vimo do groba (Naše novine, 1909., br. 39.)

Strašilo (Naše novine, 1909., br. 42.)

Na majčinom grobu (Naše novine, 1909., br., 44.)17

Tiktak Dajč (Naše novine, 1909., br. 45.)

Na vicinalki (Naše novine, 1909., br. 46.)

Dva dogadjaja (Naše novine, 1909., br. 47.)

Prokleta tintaroška (Naše novine, 1909., br. 48.)18

Sveti Ivan Krstitelj (Naše novine, 1909., br. 49.)

Materice (Naše novine, 1909., br. 50.)19

Otci (Naše novine, 1909., br. 51 .)20

Vađenje zuba (Naše novine , 1910., br. 2.)

Jeftino vino (Naše novine, 1910., br. 12.)

Polivanje (Naše novine, 1910., br. 13.)

Na otce (Naše novine, 1911., br. 52.)

Badnji dan (Naše novine, 1911., br. 52.)

Primer kojega nemojmo naslidovati (Naše novine, 1912., br. 5.)

Najmudriji čovik (Naše novine, 1912., br. 7.)

Baba Katuša (Naše novine, 1912., br. 8.)

Osramoćen bezobrazluk (Naše novine, 1912., br. 10.)

Dobivena opklada (Naše novine, 1912., br. 12.)

Ubio sam čovika ( Naše novine, 1912., br. 27.)

Kako se gdi živi (Naše novine, 1912., br. 30.)

Materice (Naše novine, 1912., br. 50.)

Uzor kršćanin (Bunjevačke i šokačke novine, 1924., br. 3.)

Mudrovanje bez Boga ( Subotička Danica, 1924., str. 31-36.)

Sveto misto Jud (Gyiid) (Danica, Budimpešta, 1925., str. 22-23.)

Badnje veče (Danica, Budimpešta, 1926., str. 21-25.)21

Ne reci krivo svidočanstvo! (Danica, Budimpešta, 1926., str. 26-28.)

Oblik Isusa Krista (Danica, Budimpešta, 1926., str. 29-30.)

Iz života Kristovih apoštola (Danica, Budimpešta, str. 35-37.)

Teška vrimena (Danica, Budimpešta, 1926., str. 52-57.)

Sto tko čini sebi čini (Danica, Budimpešta, 1926., str. 65-66.)

Izbavi nas od zla (Danica, Budimpešta, 1926., str. 68-71.)

Božić (Danica, Budimpešta, 1927., str. 21-25.)

S Bogom počmi Bogom svrši (Danica, Budimpešta, 1927., str. 26-28.)

Ivicina ženidba (Danica, Budimpešta, 1927., str. 56-58.)

Milo za drago (Subotička Danica, 1928., str. 60-62.)

Grozan Božić (Danica, Budimpešta, 1928., str. 21-27.)

Badnje veče (Danica, Budimpešta, 1929., str. 21-30.

Suvišak bogatih potriba ubogih (Danica, Budimpešta, 1929., str. 31-33.

Badnje veče (Danica, Budimpešta, 1930., str. 19-29.)22

Neznani junak (Subotička Danica, 1933. str. 94-95.)

 

Prevedene pripovijetke

Putovanje (Naše novine, 1909., br. 11.)

Badnje veče kod Lenkićevih (Naše novine, 1909., br. 52.)23

Nadmudrio ih (Naše novine, 1910., br. 11.)

Samožrtvovnost (Naše novine, 1910. br. 28.

Dva bila gavrana (Subotička Danica, 1933., str. 30-43.)

Teška vrimena (Subotička Danica, 1933., str. 69-79.)

Dositna ljubav (Subotička Danica, 1933., str. 115-128.)24

Kasno cvatanje (rukopis)

Sretan lov (rukopis)

Evo crven! Gdi je crven? (rukopis)

Sto tko čini sebi čini (rukopis)

Poštenje i marljivost sve savlada (rukopis)

 

Članci

U Našim novinama

Za koga je vira? (br. 39., str. 1.)

Šta hoće katolički pučki savez? (br. 35. str.)

Šta hoće katolički pučki savez? ( drugi dio, br. 36., str. 2.)

Kazan i dob (br. 37. str. 2.)

Branički govor Congradca (br. 49., str. 2-3.)25

Nova godina (br. 1., str. 1-2.)

Zemljotres u Siciliji (br. 3., str. 2.)

Mladež (br. 4., str. 1-2.)

Reforma poreza (br. 5., str. 1-2.)

Sloboda štampe (br. 6., str. 1-2.)

Pazimo (br. 8., str. 1-2.)

Mir i rat (br. 12., str. 1-2.)

O pučkom savezu (br. 12., str. 2-3.)

Hoćel', nećel' (br. 13., str. 1.)

Mir (br. 14., str. 1.)

Uskrs (br. 15., str. 1-2.)

Crveni sabor (br. 16., str. 1-2.)

Pučka stranka (br. 17., str. 1-2.)

Nova svetica D'Arc Jovana (br. 17., str. 2.)

Kriza vlade (br. 18., str, 1-2.)

Ne banka već vlada (br. 19., str. 1-2.)

Tko su domoljubi (br. 20., str. 1-2.)

Kradja ( br. 21., str. 1-2.)

Sekularizacija (br. 24., str. 1-2.)

Na raskršću (br. 25., str. 1.)

Pala je klinka (br. 26., str. 1.)

Žetva ( br. 27., str. 1-2.)

Gadna sebičnost (br. 28., str. 1-2.)

Litina (br. 29., str. 1-2.)

Plebanija svetog roka (br. 32., str. 1-2.)

Varošani i salašari (br. 33., str. 1-2.)

Sveti Štipan Kralj ( br. 34., str. 1-2.)

Katolički sastanak (br. 36., str. 1-2.)

Prid izborom (br. 39., str. 1-2.)

700 godišnji jubilej Franjevaca (br. 40., str. 1-2.)

U nepriliki (br. 41., str. 1-2.)

Justh i njegova kompanija (br. 42., str. 1-2.)

Znak vrimena (br. 43., str. 1.)

Cetrdesetosmaši u nevolji ( br. 44., str. 1.)

Nova stranka ( br. 45., str 1.)

Opake novine ( br. 46., str. 1-2.)

Poučni dogadjaji (br. 47., str. 1-2.)

Jesen i ciena hrane ( br. 48., str. 1.)

Pučki savez (br. 49., str. 1-2.)

Država (allam) (br. 50., str. 1-2.)

Sabor i još štogod (br. 51., str. 1-2.)

Božić (br. 52., str. 1-2.)

Zatvomi sat u krčmama (br. 1., str. 1.

Pučka stranka (br. 5., str. 1.)

Prid izborima (br. 9., str. 1-2.)

Grof Ivan Zichy (br. 10., str. 1-2.)

 

U budimpeštanskoj Danici

O franjevcima (1925., str. 28-30.)

Oblik Isusa Krista (1926., str. 29-30.)

Iz života Kristovih apostola (1926., str. 35-37.) Molitva Gospodnja (1928., str. 28-30.)

O svetoj misi (1929., str. 45-48.)

Vironauka

 1. Sveta misa (1930., str. 41-50.)

 2. Ukop (pogreb) 1930. str. 51-53.

* Dalje: Subotička Danica1911. VI. 8.

 

Bilješke

 1. Ista pjesma objavljena je pod naslovom Bunjevcima.* (Subotičke novine, 1896., br. 2.)
 2. Zbog ove pjesme kraljevski je odvjetnik optužio Ivana Petreša, tvrdeći da je njome pokušao pobuniti čitatelje Naših novina. Parnica je održana u Segedinu 17. studenoga 1907. godine. „Jato starih znanaca je otpratilo optuženika prid sud da čuju... kako će rišiti i kom će dati pravo? Da li kraljevskom odvitniku, koji je nastojao da se pisnik zatvori i oglobi, ili pisniku koji je naglasivao, da ono što je pisao, to je kao domoljub i dobar pastir stada svog iz domoljubavi i iz najčistije nakane pisao." Na sudu je donesen „verdikt da Čongradac nije krivac, i sud ga odmah oprosti od tužbe i od sviju poslidica."(Dfl«;ca, kalendar Katoličkog pučkog saveza za 1909. godinu, Budimpešta, str. 78-79.)
 3. Neke pjesme u ovoj zbirci objavljene su i drugdje: Našim siračima (Subotička Danica, 1912., str. 67.); Prid prozorom procvatala ruža (Danica, Budimpešta, 1924., str. 45.); 1911. VI/14. objavljena je pod naslovom Otkud tolke i u Subotičkoj Danici, 1912, na str. 67. te 1927. na str. 67.; 1911. VI/15. pod naslovom Oj gudalo objavljena je i u Subotičkoj Danici, 1912., na str, 65. Isto tu, na str. 80-81., pod zajedničkim naslovom Uzdisaji moga srca objavljene su ove pjesme: 1910. X/7.; 1911. V/27.; 1911. V/31.; 1911. VI/19.; 1911. Vll/7.; 1911. VllI/25. U rukopisnoj zbirci neke od ovih pjesama imaju i naslov: 1910. X/7 - Moja dika; 1911. V/ 22 - Nesretan do vika; 1911. V/24 - Iskrice.
 4. Pjesma je objavljena bez potpisa, ali je Petreš u svoj primjerak toga kalendara, koji je u vlasništvu spomenutoga Mate Filipovića, ispod pjesme olovkom napisao ,,Čc".
 5. Autor izvornika nije naznačen.
 6. Poznata pjesma Sđndora Petofija Szeptember vegen.
 7. Pjesma se nalazi u rukopisnoj zbirci „Moja ljubav". Ispod naslova Petreš je napisao: „Po Toth Kalmanu", a na kraju pjesme stoji: „Subotica 1910. juna".
 8. Istu pripovijetku, s manjim izmjenama, pod naslovom Badnje veče sve oprašća objavila je i Danica (Budimpešta, 1925., str. 19-21.); 1942., str. 35-37.
 9. Pripovijetka je ostala i u rukopisu s naslovom Crveni raj.
 10. Pod naslovom Svinji istu je pripovijetku objavila i Danica (Budimpešta, 1928., str. 68- 69.)
 11. Objavljeno i u Dam'cz'.(Budimpešta, 1927., str. 49-50.)
 12. Pod naslovom Neuvedi nas u napast objavila je i Danica. (Budimpešta, 1926., str. 67-68.
 13. Objavljeno i u Danici. (Budimpešta, 1928.. str. 31-34.)
 14. Objavljeno i u Danici. (Budimpešta, 1925., str. 44-45.)
 15. Isto i u Danici. (Budimpešta, 1925., str. 34-35.
 16. I u Danici. (Budimpešta, 1926., str. 78-80.
 17. I u Danici. (Budimpešta, 1925., str. 26-28.
 18. I u Danici. Budimpešta, 1926., str. 76-78.)
 19. Objavljeno i u Danici. (Budimpešta, 1926., str. 59-61., te 1941. str. 42-44.)
 20. S manjim izmjenama istu je pripovijetku pod naslovom Obrađena maćuha objavila i Danica. (Budimpešta 1925. str. 46-48.)
 21. Objavljeno i u Danici. (Budimpešta, 1938., str. 38-41.)
 22. I u Danici. (Budimpešta, 1943., str. 34-46.
 23. Isto i u Danici. (Budimpešta, 1944. str. 35-38.)
 24. Ispod naslova u rukopisu toga komada Petreš je napisao i mađarski naslov: ,,Lelemenyes szerelem". Postoji i drugi, nešto skraćeni rukopis istoga igrokaza s mađarskim naslovom „Leszek ur!"
 25. Petrešev obrambeni govor na segedinskom sudu. Vidi bilješku br. 2.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet