Christkindl-Spiel in Waschludt

Christkindli-járás Városlődön

Városlőd, 2012

 

A videó letöltése .mp4 formátumban (134 MB)

Jobb klikk, majd "Hivatkozás/Link mentése másként..."

 

 

 

 

Christkindli-járás Városlődön

Katalin napján megszűntek a vígasságok, hogy átadják helyüket a karácsonyi készülődésnek. A karácsonyi ünnepkör adventtől vízkeresztig tartott. Az első adventi gyertya meggyújtását követő négy hét szokásvilága nagyon gazdag volt, amit fényével a karácsony koronázott meg.

December 24-én az emberek délig böjtöltek, az ebéd és vacsora is nagyon szerény ételekből állt.

E nap nagy eseménye a Christkindli-járás volt. A szokás az ötvenes évek közepéig élt, utána egy időre teljesen megszűnt.

3-4 lány és egy fiú alkotott egy csoportot. A faluban mindig két csoport működött, 13-14 éves gyerekekből összeállítva, minden évben mások. A köszöntésért pénz járt, ezért inkább a szegényebb családok gyermekei részesültek előnyben.

A betanítást adventi időben végezte egy-egy olyan idősebb személy, aki maga is volt Christkindli. A gyerekeket egyik szülője elkísérte a betanítást végző asszony vagy férfi lakására.

A Christkindliknek csillogóan díszített, hófehér ruhájuk volt. Elkészítése sok munkát igényelt, amihez gyakran a szomszédok, rokonok is hozzásegítettek.

Egy-egy csoportra 170-180 ház jutott, így a köszöntést gyakran már délelőtt kezdték, és az a késő esti órákig tartott. Minden családhoz betértek, kihagyni valakit sértés volt Először a ház előtt énekeltek, így kérve bebocsátást, majd „Dicsértessék a Jézus Krisztus" köszönéssel beléptek a házba. Bent a házban meggyújtották gyertyáikat, és énekelve köszöntöttek. A szereplők csuklóján nyeles csengő lógott, amivel a dallamot kísérték. Az éneklést követően két angyal kiment, és az anyával előre megbeszélt helyről behozták az ajándékokat, amiket szétosztottak a gyerekek között. Ezután az egyik angyal minden családtagot lazán vállon ütött egy vesszőnyalábbal, hogy kiűzze belőlük a rossz szellemeket, az ördögöt, majd békés, boldog karácsonyt kívánva kivonultak. Közben a családfő József kalapjába pénzt hullatott. Esetenként a ruhára varrható selyemszalagokkal és csipkékkel jutalmazták a szép énekeket Hideg időben meleg teával, kaláccsal is megkínálták őket

Az éjféli misén a Christkindlik az oltár két oldalán álltak, csillogó ruhájukkal emelték a szertartás ünnepélyességét.

A kihalt szokást 1989-ben elevenítették fel újra Városlődön. Először csak egy, majd néhány év múlva ismét két csoport kezdte járni a falut Betanítójuk kezdetben Tepper Hugóné (Freund Teréz) volt Halála után Staub Jánosné (Kersner Mária) vette át ezt a feladatot és a mai napig ő tanítja be az énekeket helyi német nyelvjárásban.

Az első ruhákat Frank Józsefné (Blank Erzsébet) készítette, majd Straub Antalné (Eich Mária) folytatta a ruhák varrását és rendben tartását.

 

Christkindl-Spiel in Waschludt

Zu Kathrein gab es die letzte Tanzveranstaltung des Jahres, denn „Kathrein sperrt die Geigen ein". Damit begann einer der an Bräuchen reichsten Festcyklen, der mit der Weihnachtszeit verknüpft ist Er dauerte vom Advent (Ende November) bis zum Dreikönigstag. Den Höhepunkt bedeutete jedoch Weihnachten mit ihrer Pracht.

Am 24. Dezember wurde bis Mittag gefastet aber auch das Mittagessen und Abendbrot waren sehr bescheiden.

Das größte Ereignis des Tages war das Christkindl-Spiel. Der Brauch lebte bis Mitte der fünfziger Jahre, dann wurde damit auf lange weile aufgehört 3-4 Mädchen und ein Junge bildeten eine Gruppe. In unserem Dorf waren immer zwei Gruppen aus Kindern mit 13-14 Jahren, jedes Jahr andere. Da die festliche Begrüßung mit etwas Geld belohnt wurde, hat man die Kinder ärmerer Familien bevorzugt.

Die Texte und Lieder hat ihnen in der Adventszeit eine ältere Person einstudiert die früher auch Christkind] war. Die Kinder wurden immer von ihren Eltern zum Haus „des Lehrers" begleitet.

Die Christkindl hatten glänzend geziertes weißes Kleid getragen. Die Erfertigung des Kleides erforderte viel Arbeit so haben die Nachbarn und die Verwandten dabei oft geholfen.

Je eine Gruppe musste 170-180 Häuser besuchen, deshalb begannen sie mit der Begrüßung schon Vormittag und es dauerte bis spät in der Nacht Sie sind zu jeder Familie eingekehrt jemanden auszulassen war Beleidigung.

Zuerst sangen sie um Einlass bittend vor dem Haus, danach traten sie mit einem lauten „Gelobt sei Jesus Christus'' ein. In der Stube zündeten sie ihre Kerzen an und begrüßten singend die Familie. Jedes Kind hatte eine kleine Glocke, damit wurde die Melodie begleitet.

Nach dem Singen sind zwei Engel hinausgegangen und brachten die Geschenke für die Kinder herein. Sie wussten es von der Mutter, wo das Geschenk versteckt ist und wie sie es verteilen sollen. Zum Schluss hat der eine Engel mit einem Rutenbündel jedem Familienmitglied leicht auf die Schulter geschlagen, um aus ihnen die bösen Geiste und den Teufel hinauszutreiben. Dann wünschten sie frohe, friedliche Weihnachten und verließen die Wohnung, während das Familienhaupt in Josephs Hut etwas Geld fallen ließ. Manchmal bekamen sie für das schöne Singen Seidenbände und Spitzen, die sie auf ihr Kleid nähen konnten.

Bei kaltem Wetter hat man ihnen warmen Tee und Kolatsche angeboten.

In der Christmette standen die Christkindl an beiden Seiten des Altars und erhoben mit ihren glänzenden Kleidern die Festlichkeit der Liturgie.

Dieser alte, bereits ausgestorbene Brauch wurde 1989 neu ins Leben gerufen. Erst mit einer, paar Jahre später wieder mit zwei Gruppen. Text und Lieder hat ihnen Frau Theresia Tepper (geb. Freund) einstudiert Nach ihrem Tod hat diese Aufgabe Frau Maria Staub (geb. Kersner) übernommen und lehrt die Lieder in Waschludter Mundart. Eine bestimmende Rolle spielt bei der Organisation Frau Hajnalka Pfeifer Takacs.

Die ersten Christkindl-Trachten hat Frau Elisabeth Frank (geb. Blank) verfertigt sie folgte dann bei dieser Arbeit Frau Maria Straub (geb. Eich).