Előző fejezet Következő fejezet

Német Kisebbségi Önkormányzat

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

Az 1998. évi választásokon Biatorbágy lakosságának jelentős része döntött német kisebbségi önkormányzat megalakulása mellett.

E testület tagjai lettek:

Rack Ferencné - elnök

Wéber Ferencné - elnökhelyettes

Czipri János - képviselő

Puskás Nóra - képviselő (1999-ben lemondott)

Wagensommer József - képviselő

Kisfalusi Éva - képviselő (2002-ben lemondott)

Rack Ferenc - képviselő

A kisebbségi önkormányzat alapvető feladata a kisebbségek érdekvédelme. Egyes ügyekben önálló döntési joga van, más ügyekben a települési önkormányzat kisebbségeket érintő döntéseivel kapcsolatban javaslattételi, véleményezési, kezdeményezési, egyetértési jogot gyakorol.

Önálló döntési jog illeti meg:

 • A költségvetés -, zárszámadás -, forrásfelhasználásról,
 • a rendelkezésére bocsátott, elkülönített vagyon használatáról,
 • A védett műemlékei, emlékhelyei köréről,
 • a szervezeti, működési rendjének meghatározásáról,
 • az önkormányzat nevéről, jelképeiről, kitüntetésekről, annak szabályairól,
 • intézmény alapításáról, fenntartásáról,
 • vállalat, más gazdálkodó szervezet alapításáról,
 • pályázatok kiírásáról,
 • ösztöndíjak alapításáról,
 • más kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködésekről,
 • állami pályázaton való részvételről.

Egyetértési, véleményezési jog illeti meg az alábbi tárgykörökben:

 • Helyi közoktatás,
 • helyi média,
 • helyi hagyományápolás, kultúra,
 • kollektív nyelvhasználat tárgyában alkotandó önkormányzati rendelettel kapcsolatban,
 • kisebbségi intézmények vezetői kinevezésében,
 • kisebbséghez tartozók képzésére vonatkozó települési önkormányzati döntések kérdésében.

A kisebbségi önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi fedezet forrásai:

 • Állami költségvetési hozzájárulás,
 • települési önkormányzati támogatás,
 • saját bevételek,
 • alapítványi támogatások,
 • hazai és külföldi szervezetektől kapott támogatások,
 • a rendelkezésre bocsátott vagyon hozadéka,
 • adományok.

A helyi kisebbségi önkormányzatok feladat-ellátásához szükséges vagyont használatba kell adni, mely átadási kötelezettség a helyi önkormányzatot terheli. E vagyonátadás sajnos a helyi önkormányzat passzív hozzáállása miatt e ciklus végéig sem valósult meg. Bízunk azonban az új - 2002-ben felállt testület - pozitív hozzáállásában. Ígéretük szerint még 2003-ban felújításra kerül a Fő utcában található sok éve elhanyagolt épület, ahol helyet kap majd a Német Kisebbségi Önkormányzat irodája, s ez az épület jelentős színtere lesz a közösségi összejöveteleknek is.

Biatorbágy Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata kitűzött elképzeléseit a lakosság segítő hozzáállása, a támogató egyesületek, a pályázatokon nyert pénzek, a herbrechtingeni támogatók és a kisebbségi önkormányzat tagjai aktív közreműködésének köszönhetően az 1998-2002 években megvalósította.

Önkormányzatunk folyamatos kapcsolatot tart fenn Biatorbágy testvérvárosával, Herbrechtingennel. E kapcsolat évről évre egyre jobban kiteljesedik.

1998-tól évente 10 diák utazhat három hetes nyelvgyakorlatra Herbrechtingenbe, s a német diákok is örömmel ismerkednek Biatorbágy és környékének természeti szépségeivel, nevezetességeivel, hagyományaival.

Önkormányzatunk és a német nemzetiségi kultúrcsoportok mindig nagy örömmel fogadják Herbrechtingen város meghívását a minden évben július közepére eső hagyományos városi ünnepségre. Vendégszeretetüket igyekszünk viszonozni a helyi rendezvényekre történő meghívásokkal.

Köszönjük dr. Herr Sipple, Willi Pfalz, dr. Ivan Berger, Sárosi Júlia és mindazok segítségét, akik e kapcsolat elmélyítésén fáradhatatlanul dolgoznak.

Önkormányzatunk új kapcsolatokat is kiépített a svájci Benken és a dél-tiroli St. Peter településekkel.

 1. ben a német nemzetiség hét rendezvényeire svájci diákok és tanárok érkeztek településünkre.

 2. ben, majd 2002-ben St. Peter fúvószenekara színesítette a nemzetiségi hét programját.

2002. nyarán a Rozmaring Hagyományőrző Tánccsoport és a Turwaller Musikanten csoportja kirándulásokkal egybekötött felejthetetlen vendégszereplésen vett részt St. Peter település egyházi ünnepén.

A 2002-ben újra választott testület tovább kíván dolgozni az ünnepekhez kapcsolódó hagyományok megőrzésén, új hagyományok megteremtésén.

Hagyományos rendezvényeinken az idei évben is várjuk a község lakosságát.

Bei den Wahlen im Jahr 1998 entschied sich ein beachtlicher Teil der Bevölkerung von Biatorbágy für die Aufstellung der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung. Mitglieder dieses Gremiums wurden:

Ibolya Rack - Vorsitzende

Hanna Weber - Stellvertretende Vorsitzende

János Czipri - Mitglied

Nóra Puskás - Mitglied (1999 abgedankt)

József Wagensommer - Mitglied

Éva Kisfalusi - Mitglied (2002 abgedankt)

Ferenc Rack - Mitglied

Grundsätzliche Aufgabe der Minderheitenselbstverwaltung ist die Interessenvertretung der Minderheiten. In einigen Angelegenheiten hat sie selbständiges Entscheidungsrecht, in anderen Angelegenheiten hat sie im Zusammenhang mit den Entscheidungen des örtlichen Gemeinderats ein Empfehlungs-, Meinungs-, Einverständnisrecht und Recht zur Initiative.

Ein selbständiges Entscheidungsrecht hat sie

 • über das Budget, die Endabrechnung und die Verwendung der Quellen;
 • über die Nutzung der zur Verfügung gestellten und separierten Güter;
 • über den Kreis der unter Denkmalschutz stehenden Objekte;
 • über die Bestimmung ihrer Organisations- und Funktionsordnung;
 • über den Namen, die Symbole und Auszeichnungen der Selbstverwaltung, und deren Regelung;
 • über die Gründung und Trägerschaft von Institutionen;
 • über die Gründung eines Unternehmens oder anderer wirtschaftenden Einrichtungen;
 • über die Ausschreibung von Projekten;
 • über die Gründung von Stipendien
 • über die Zusammenarbeit mit anderen Minderheitenselbstverwaltungen;
 • über die Teilnahme an staatlichen Projekten.

Ein Übereinstimmungs- und Meinungsrecht hat sie in folgenden Bereichen:

 • örtliches Schulwesen;
 • örtliche Medien;
 • örtliche Tradition und Kultur;
 • im Zusammenhang mit Verordnungen des Gemeinderats über den kollektiven Sprachgebrauch;
 • die Ernennung von führenden Personen von Einrichtungen für Minderheiten;
 • in Fragen der Entscheidungen des örtlichen Gemeinderats über die Bildung der Mitglieder von Minderheiten.

Die Quellen der zur Arbeit der Minderheiten-Selbstverwaltung finanziellen Mittel:

 • Zuschuss des Staatshaushalts;
 • Zuschuss des örtlichen Gemeinderats;
 • eigene Einnahmen;
 • Zuschüsse von Stiftungen;
 • Zuschüsse von einheimischen und ausländischen Organisationen;
 • Der Ertrag der zur Verfügung gestellten Güter;
 • Gaben.

Die zur Arbeit der Minderheitenselbstverwaltungen notwendigen Güter müssen in ihre Nutzung gegeben werden, diese Übergabepflicht lastet auf dem örtlichen Gemeinderat. Die Übergabe dieser Güter konnte bis Ende der vorigen Legislaturperiode nicht übergeben werden. Es wurde vorgenommen, das seit Jahren vernachlässigte Gebäude in der Hauptstraße 2003 zu renovieren, das ein idealer Schauplatz zukünftiger Zusammenkünfte sein könnte, und in dem auch das Büro der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung untergebracht werden kann.

Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Großgemeinde Biatorbágy konnte ihre Zielsetzungen zwischen 1998 und 2002 mit der Hilfe der Bevölkerung, mit

Hilfe von Zuschüssen verschiedener Stiftungen und der Stadt Herbrechtingen, sowie mit Hilfe der aktiven Mitarbeit der Mitglieder der Minderheitenselbstverwaltung erfüllen.

Unser Gemeinderat pflegt einen ständigen Kontakt mit seiner Partnergemeine Herbrechtingen. Diese Beziehungen werden von Jahr zu Jahr intensiver. Ab 1998 dürfen 10 Schüler für ein Praktikum von drei Wochen nach Herbrechtingen fahren, aber auch die deutschen Schüler kommen gerne nach Biatorbágy um die Schönheiten, Sehenswürdigkeiten und Traditionen unserer Gegend kennen zu lernen.

Unser Gemeinderat und die deutschen Nationalitäten-Kulturgruppen nehmen immer die Einladungen der Stadt Herbrechtingen zum traditionellen Stadtfest Mitte Juli, an. Wir versuchen uns für ihre Gastfreundschaft damit zu bedanken, dass wir sie jeweils zu unseren Veranstaltungen einladen.

Hiermit danken wir auch für die Hilfe von Herrn Bürgermeister Dr. Bernd Sipple, Willi Pfalz, Dr. Ivan Berger und Júlia Sárosi, die unermüdlich an der Vertiefung dieser Beziehungen arbeiten.

Unsere Selbstverwaltung knüpfte auch neue Kontakte zu den Ortschaften Benken in der Schweiz, sowie St. Peter in Südtirol.

1999 empfingen wir zu den Veranstaltungen der Nationalitätenwoche Studenten und Schüler aus der Schweiz.

Im Jahr 2000 und 2002 bereicherte das Blasorchester aus St. Peter das Programm der Nationalitätenwoche. Im Sommer 2002 nahmen der Rosmarin Trachten- und Tanzverein, sowie die Turwaller Musikanten am Kirchfest von St. Peter mit einem unvergesslichen Auftritt und Ausflügen in die Gegend teil.

Das 2002 neu gewählte Gremium möchte an der Bewahrung der Traditionen zu den verschiedenen Festen, sowie an der Schaffung neuer Traditionen weiter arbeiten. Mitglieder der Minderheitenselbstverwaltung:

An unseren traditionellen Veranstaltungen rechnen wir weiterhin mit der Teilnahme der Ortsbewohner.

Rendezvényeink:

Február 16. - megemlékezés a németajkú lakosság kitelepítéséről.

Május 17. Svábbál - „10 éves a német nemzetiségi oktatás" rendezvénysorozat megnyitója.

Május 26-30 - Nyelvgyakorló tábor Berekfürdőn a német nemzetiségi tagozat tanulóinak.

Június 1-9. Német vendégdiákok fogadása Herbrechtingenből.

Június 10. Projektnap az iskolában Június 14. Dr. Ritsmann Pál-díj átadása

Június 27-30. Testvérvárosi Napok a herbrechtingeni Senior Club és a biatorbágyi Nyugdíjasklub közös kiállításának megszervezése Június 27-július 14. Diákcsere Herbrechtingenben.

Július 13-14. Stadtfest - Herbrechtingenben - Rosmaring Tánccsoport és a Turwaller

Musikanten közös műsora

Szeptember 8-14. Német Nemzetiségi Hét

Kerékpártúra, kórustalálkozó, fúvószenei és tánctalálkozó, vendégzenekar Schwalmstadtból, zarándokút Mariazellbe.

November 10. Márton napi lámpás felvonulás

November 16. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Északi Régiójának Gálaműsora

December 13. Adventi gyertyagyújtás.

Unsere Veranstaltungen:

 1. Februar - Gedenktag der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung.

 2. Mai - Schwabenball - Eröffnung der Veranstaltungsreihe zum Anlass des 10jährigen Jubiläums vom deutschen Nationalitätenunterricht.

 1. 30. Mai - Schullandheim in Berekfürdő mit intensivem Sprachunterricht für die Schüler des deutschen Nationalitäten-Spezialunterrichts.

1-9. Juni - Empfang deutscher Schüler aus Herbrechtingen

 1. Juni - Projekttag in der Schule

14. Juni - Verleihung vom Dr. Paul-Ritsmann-Preis

 1. 30. Juni - Partnerschaftsfeier mit der gemeinsamen Ausstellung des Seniorenklubs aus Herbrechtingen und des Rentnerklubs aus Biatorbágy

27. Juni-14. Juli - Schüleraustausch in Herbrechtingen 13-14. Juli - Stadtfest in Herbrechtingen, gemeinsames Programm der Rosmarin Tanzgruppe und der Turwaller Musikanten

8-14. September - Deutsche Nationalitätenwoche: Fahrradtour, Chortreffen, Treffen von Blasmusikern und Tanzgruppen, Blasorchester aus Schwalmstadt, Pilgerfahrt nach Mariazell

 1. November - Laternenumzug zum Martinstag

16. November - Galaabend der Region Nord von der Landesselbstverwaltung der

Ungarndeutschen

13. Dezember - Adventsfeier

Dr. Ritsmann Pál-díj

Biatorbágy Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata 2000 májusában díjat alapított, melyet első ízben 2001 júniusában, ezt követően évente a tanévzáró ünnepségen ad át a végzős 8. osztályosok valamely tanulóinak. A díjat dr. Ritsmann Pál torbágyi születésű atyáról neveztük el.

A díjat elnyerheti évente 2 tanuló, aki 8 éves német nemzetiségi osztályban végzett tanulmányai alatt kiemelkedő eredményt ért el a német nyelv tanulásában, valamint emellett a nemzetiségi hagyományok ápolásában, a Magyarországon élő németek szellemi és anyagi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzésében, gyarapításában példaadóan részt vett.

A díj elnyerése a következő jutalmakkal jár: emlékplakett és jutalomkirándulás német nyelvterületre.

Dr. Pál Ritsmann-Preis

Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Großgemeinde Biatorbágy stiftete im Mai 2000 einen Preis, der zum ersten Mal im Juni 2001, dann jährlich zum Schulabschlussfeier für Schüler der 8. Klasse übergeben wurde.

Der Preis wurde nach dem in Turwall geborenen katholischen Priester Dr. Pál Ritsmann benannt. Den Preis können jährlich zwei Schüler erhalten, die während den acht Jahren im Nationalitätenunterricht hervorragende Leistung brachten und in der Pflege der Tradition der Nationalitäten, sowie in der Bewahrung und Förderung der geistigen und materiellen Kultur, der historischen Traditionen beispielhaft teilnahmen. Der Preis ist mit folgenden Begünstigungen verbunden: Plakette und eine Fahrt in ein deutschsprachiges Land.

Dr. Ritsmann Pál

Torbágy község szerény, intelligens fia, dr. Ritsmann Pál, akinek tragikus körülmények között kellett fiatal életét adnia az értelmetlen, szörnyű háború miatt.

Dr. Ritsmann Pál 1914. december 29-én született németajkú földműves család fiaként. A középiskola után a Bécsi Papi Szemináriumban tanult, és ott szentelték pappá 1938 júliusában. Első szentmiséjét szülőfaluja templomában mutatta be 1938. július 17-én. Szolgálati helyei: Kőszeg, Budatétény és a Krisztinavárosi templom Budán. Az utolsó időben érseki titkári tisztséget töltött be Budapesten. 1945. január 16-án érte a halál a Budai Királyi Vár légitámadásakor.

A torbágyi családi sírboltban helyezték örök nyugalomra, ahová később édesanyját is temették. Négy testvére közül két nővére Baden-Württembergben, legfiatalabb nővére az USA-ban él, bátyja pedig Torbágyon élt.

Dr. Ritsmann Pál volt az utolsó Torbágyon született németajkú pap. A mindig barátságos lelkipásztor előtt egy reményteljes lelkészi szolgálat állt.

Pfarrer Dr. Paul Ritsmann

Dr. Pál Ritsmann wurde am 29. Dezember 1914 in einer deutschen Bauerfamilie in Turwall geboren. Nach den Schuljahren lernte er im Wiener Priesterseminar, wo er 1938 zum Priester geweiht wurde. Seine erste Messe zelebrierte er in seinem Geburtsort, in der Turwaller Kirche am 17. Juli 1938.

Er war in Kőszeg, Budatétény und Buda tätig, schließlich arbeitete er im Bischofsamt in Budapest. Er starb infolge eines Bombenangriffes am 16. Januar 1946 im Königspalast der Budaer Burg. Er wurde in der Grabstätte der Familie beigelegt. Ebenfalls dort wurde später seine Mutter begraben. Von seinen vier Geschwistern leben zwei Schwestern in Baden-Württemberg und die jüngste Schwester in den USA, einer seiner Brüder lebte in Kleinturwall.

Pál Ritsmann war ein bescheidener, intelligenter Junge, der im Alter von 31 Jahren im Krieg sinnlos sterben musste. Er war der letzte in Turwall geborene deutsche Geistliche, ein freundlicher Mensch, dessen hoffnungsvolle geistliche Laufbahn vom Tod abgebrochen wurde.

 

 

Andenken am Jahrestag der Vertreibung der Ungarndeutschen im Hof des Dorfhauses, 2001

Megemlékezés a németajkú lakosság kitelepítésének évfordulóján a Faluház udvarán, 2001

 

Jahrestag der Vertreibung der Ungarndeutschen, 2002

Varga Dalma és Regös Krisztina a kitelepítési évfordulón, 2002

Jahrestag der Vertreibung der Ungarndeutschen, 2002

Topa Boglárka és Holczer Angéla a kitelepítési évfordulón, 2002

 

Engel Chor am Jahrestag der Vertreibung der Ungarndeutschen, 2002

A német nemzetiségi tagozat Angyal kórusa a kitelepítési évfordulón, 2002

 

Gäste an der Fotoausstellung, 2002

Vendégek a fotókiállításon, 2002

 

Deutsche Nationalitätenwoche, 2002. Gäste aus Herbrechtingen

Nemzetiségi hét, 2002. Vendégek Herbrechtingenből, balról: Frau Schießel, Pfarrer Wolfgang

 

DeutscheNationalitätenwoche,2002.Gemeinsames Konzert

Nemzetiségi hét, 2002. Dél-tiroli-biatorbágyi- sóskúti zenekarok közös koncertje

 

Deutsche Nationalitätenwoche,2002

Nemzetiségi hét, 2002

 

Deutsche Nationalitätenwoche, 2002.Musikkapelle aus Südtirol

Nemzetiségi hét, 2002. Dél-tiroli zenekar, konferál Rack Áron és Thomas Rabanser

 

Gäste an dem Programm der Nationalitätenwoche, 2002

Vendégek a Nemzetiségi hét programján, 2002

 

Freundschaftliche Beziehung zur Familie Keilich in Herbrechtingen

Baráti kapcsolat a herbrechtingeni Keilich családdal

 

Gemeinsamer Ausflug mit Freunden aus Herbrechtingen

Közös kirándulás herbrechtingeni barátokkal

 

Donaukniefahrt mit den Südtirolen, 2002

Hajókirándulás a dél-tiroli vendégekkel a Duna-kanyarban, 2002

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet