Előző fejezet Következő fejezet

Ajánlás

 

Tisztelt Olvasók!

„A kereszt a nyugati kultúra foglalata. A szeretet, a részvét, és az életigenlés kifejezője. Európa alapjaihoz tartozik.” A németországi Regensburg püspökének szavai ezek, de számunkra is fontos ez az alapvetés abban a korban, amikor a nemzeti hagyományok és keresztény identitás leértékelődésével szembesülünk.

Ugyan, ki ne találkozott volna még utazásai során azokkal a feszületekkel, melyekről Ady Endre is oly érzékletesen írt Krisztus-kereszt az erdőn című versében. Mindannyian látjuk a népi kereszténység motívumait, melyek szorosan hozzá tartoznak népdalainkhoz, ünnepi népszokásainkhoz. Az úti keresztek, pléhkrisztusok, terméskő-feszületek még a keresztény hitet nem gyakorlók számára is valamiféle identitásképző erővel bírnak. A kereszt ugyanis az egyetlen olyan szimbólum, mely egyesíti az európai nemzeteket. Nem véletlenül állítják országoktól függetlenül messziről is jól láthatóan a hegycsúcsokra. Loboghatnának ott az országok zászlói is, ám a kereszt a hagyományok szerint felette áll ezeknek.

Ezért tartunk fontosnak minden olyan erőfeszítést, mely a felállított kereszteket, feszületeket megvédi, gondozza, vagy épp bemutatja történetüket. Zumpf András e kötetben közreadott összegző munkája hiánypótló. A fotóknak köszönhetően részletgazdag kép tárul elénk, miközben a könyv egyfajta áttekintés is Óbuda-Békás­megyer rejtett kulturális kincseiről; mindarról, ami a miénk, ha eddig nem is ismertük a maguk teljességében.

Zumpf András kitartó és elszánt munkájának eredményeként most önök előtt is feltárulhat egy-egy kereszt története, földrajzi elhelyezkedése, és az itt lakó emberek lelkében, emlékeiben betöltött szerepe.

A könyv lapozgatásához, elolvasásához a felismerés és ráismerés örömét kívánom mindannyiuknak.

 

Bús Balázs polgármester

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet