Előző fejezet Következő fejezet

Pünkösdfürdő

 

 

 

8. Regnum Marianum fakereszt

 

 

A békásmegyeri lakótelepen található Boldog Özséb plébániatemplom előtt áll ez a különleges kereszt. A költségeit azokból a felajánlásokból fedezték, amelyeket a városligeti, egykori Regnum Marianum-templom helyén álló, 2000 novemberében vandálok által lefűrészelt feszület helyreállítására gyűjtöttek össze.

A városligeti kegyhelyen már a ledöntés utáni harmadik napon sikerült visszaállítani a keresztet, a támoga­tások ugyanakkor további hét(!) feszület elkészítésének költségét is fedezték; a békás megyerit a harmadikként állították fel ezek közül.

Típus: kereszt

Helyszín: Békásmegyer, Lékai bíboros tér 8.

GPS koordináták: N 47 35.591 E19 03.731

Megközelíthetőség: A H5-ös HÉV Békásmegyer állomásnál, a Heltai téri autóbuszmegállótól a 34-es busszal a Boglár utcai megállóig, majd a Margó utcán befordulva gyalogosan a térig.

Felállítás ideje: 2001. november 18.

Felállíttatta: Óbuda-Békásmegyer Városháza

Anyaga: tölgy

 

Leírás:

Alapozás: A kereszt egy méter magas kővel burkolt alapzaton áll. A betonalap a terepszint alatt van.

Kereszt: Tölgy gerendából készült átlapolással. Az élek nincsenek legyalulva. A kereszt sötét feketére festett. A felső részen fekete márványtábla található.

Egyéb: A kereszt körül, a talajszinten aranyozott betűket tartalmazó szürke gránit gallér található. A feszület talapzatán elhelyezett tábla szövege: Az 1945 és 1989 közötti évek nemzet elleni vétkeiért örök mementóként állíttatta az Óbuda-Békásmegyeri Városháza.

Állapot: A kereszt stabil helyzetben, a festés jó állapotban van. A szürke táblán az aranyozás több helyen megkopott, így a szöveg nehezen olvasható.

Látogatottság: A templomot látogató hívők rendszeresen látják a keresztet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Csillaghegy

 

 

 

9. Országzászló emlékmű, kettős kereszt

 

 

A nemzeti összetartozás napja13 az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-re eső nemzeti emléknap hazánkban. 2010-ben az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”

1918. november 16-án az eckartsaui nyilatkozatot követően megtörtént az új állam, az első Magyar Népköztársaság („Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság”) ünnepélyes keretek közt történt kikiáltása, amely a régi rend végét és egy új világ kezdetét jelentette. Ez az új világrend azonban visszavonhatatlanná csak 1920. június 4-én, az első világháborúban vesztes résztvevőre, a Magyar Királyságra kényszerített trianoni szerszerződés aláírásának napján vált a magyar társadalom számára.

Típus: Kereszt

Helyszín: Petőfi tér, északi része

GPS koordináták: N 47 35.446 E 19 02.880

Megközelíthetőség: A H5-ös HÉV a Csillaghegy és Békásmegyer állomások között található, a Petőfi téren. Legkönnyebben a Csillaghegyi megállótól Békásmegyer irányába a Vasút soron gyalogosan érhető el. A lobogó Országzászló már messziről látszik.

Felállítás ideje: 1941; újraállítás: 2012.

Felállíttatták A csillaghegyi polgárok; újraállítás: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Közigazgatási Minisztérium támogatásával.

Felállításhoz kapcsolódó esemény: Nemzeti összetartozás napja

Anyaga: Tölgy

 

Leírás:

Alapozás: A kereszt függőleges szára az emlékmű felső beton lapjába van erősítve.

Kereszt: három darabból áll, a vízszintes keresztszárakat átlapolással erősítették a függőleges szárra.

Egyéb: A kettős kereszt alsó részére koronát illesztettek, amely a királyságot szimbolizálja.

Állapot: Jó állapotban van, a felületkezelés azonban már nem látszik.

Látogatottság: A HÉV-ből látható az Országzászló és az emlékmű. A téren játszótér is van, így a szülők minden bizonnyal naponta felfigyelnek az emlékműre.

 

 

 

 

 

Archív képek a Csillaghegy régi képeken című internetes oldalról

 

 

 

 

10. Jézus szíve plébánia urnatemető, kereszt

 

 

Típus: kereszt

Helyszín: Csillaghegy, Lehel út 14.

GPS koordináták: N 47 35.062 E 19 02.941

Megközelíthetőség: A H5-ös HÉV Csillaghegy állomásig, majd a Mátyás király úton és a Lehel úton át gyalogosan, vagy a 134-es autóbuszról a Szentlélek tér felé, az Attila úti megállónál leszállva, onnan rövid séta.

Felállítás ideje: 1959?

Felállíttatta A Meszleny család

Anyaga: Fehér márvány

 

Leírás:

Alapozás: A kereszt kétrészes talapzaton áll. A síkalapozás a terepszinten van.

Kereszt: Párhuzamos oldalú, semmilyen végkiképzés, díszítés nincs.

Állapot: Közepes állapotban van, több penészfolt található rajta.

Látogatottság: Az urnatemető csak korlátozottan látogatható, minden betérő találkozik a kereszttel.

 

 

 

 

 

11. Zsámboki kereszt

 

 

A kerület egyik legújabb alkotása. A környezet ízlésesen pihenőnek alakították ki. Tipikus, személyre emlékező kereszt.

Típus: Feszület

Helyszín: Lehel utca, Attila utca, Kurszán utca kereszteződése által alkotott tér

GPS koordináták: N 47 35.016 E 19 02.895

Megközelíthetőség: A H5-ös HÉV-vel a Csillaghegy állomásig, majd a Mátyás király úton és a Lehel úton át gyalogosan vagy 134-es autóbusszal a Szentlélek tér felé, Attila úti megállónál leszállva, onnan gyalog.

Felállítás ideje: 2002.

Felállíttatta: A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Felállításhoz kapcsolódó esemény: dr. Zsámboki Pál plébános emlékére

Alkotó neve: Markolt György szobrász

Anyaga: Mészkő

 

Leírás:

Alapozás: Az egész kőtömb betonba van ágyazva.

Kereszt: Egyetlen mészkőtömbből kifaragva. Kialakítása nem határozottan egyenes hasábokra emlékeztet, hanem inkább lebegő drapériára.

Állapot: Kiváló állapotban van, ám több helyen penész­foltok találhatók rajta az esővíz lecsorgása miatt.

Látogatottság: A környéken élénk a gépkocsi, de jelentős a gyalogosforgalom is.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Szentendrei úti feszület

 

 

Tipikus faluszéli feszület. A Szentendrei út hosszú ideig a 11-es országos főközlekedési út be- és kivezető része volt.

Típus: Feszület

Helyszín: Szentendrei út 222.

GPS koordináták: N 47 34.773 E19 02.890

Megközelíthetőség: A H5-ös HÉV-vel a Rómaifürdő állomásig, onnan gyalogosan, a 134-es autóbusszal Batthyány útig, onnan gyalogosan. A HÉV-ből Szentendre irányába jobbról rövid ideig látható.

Felállítás ideje: 1941.

Felállíttatta A csillaghegyi római katolikus közösség

Felállításhoz kapcsolódó esemény: Csillaghegy első lelkipásztorának emlékére

Anyag: A kereszt barnára festett, fém zártszelvény, a korpusz öntöttfém, arany festéssel

 

Leírás:

Alapozás: A keresztet betonalapba, a földbe süllyesztet­ték.

Kereszt: A fém keresztet lefestették, kevés rozsda talál­ható rajta. A kereszten nincs tábla.

Egyéb: A feszületet 3 x 3 méteres, egy méter magas, kaput is tartalmazó, gondosan kidolgozott, kovácsoltvas kerítés övezi. Az oszlop elé virágtartót is hegesztettek.

Állapot: A kereszt stabilan áll. A korpusz karjai két helyen, majdnem tőben, keresztben eltörtek. A bal kart ragasztószalaggal tekerték körbe. A jobb kar rögzítése nem a tengelyben van. Mindennek ellenére a feszület jó állapotú.

Látogatottság: A Szentendrei útnak ez a része rendkívül forgalmas. A feszületet rendszeresen látogatják, virágokkal díszítik, a füvet is nyírják.

 

 

 

Az eredeti feszület az 1940-es években

 

 

 

 

 

 

13. Csillaghegyi pléhkrisztus

 

 

Annak idején minden falu, község, helység bevezető (kivezető) végén, a főúton kereszt, feszület vagy pléh-krisztus állt, jelezve a belépőnek a közösség vallási ho­vatartozását. Így volt ez Csillaghegy esetében is.

Típus: Pléhkrisztus

Helyszín: Pusztakúti út, Ürömhegyi lejtő sarok

GPS koordináták: N 47 34.666 E 19 01.918

Megközelíthetőség: A 160-as autóbusszal az Ürömhegyi lejtő megállóig.

Anyaga: A kereszté tölgy, a korpuszé festett fémlemez

 

Leírás:

Alapozás: A függőleges szárat helyszínen kevert betontömbbe állították, amelyet terméskővel burkoltak. A kereszt stabilan áll.

Kereszt: A gerenda párhuzamos oldalú, éles élű. A kereszt két darabból áll, a vízszintes gerendát átlapolással erősítették fel. Sajnos az UV-sugárzás már kikezdte a felületkezelést. A függőleges szár felső végére INRI feliratú fémtáblát szereltek. Helyreállíttatta és gondozta a Neubrandt család

Állapot: Közepesnél jobb állapotban van. A tölgy kereszt anyaga szilárd, de kopott.

Látogatottság: A Pusztakúti úton nagy személyautó- és autóbuszforgalom van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óbudai temető

 

 

A keresztény temetési szokás szerint a sírokon,

fejfákon gyakran megtalálható a kereszt motívuma, sőt, a

sírköveket gyakran képezik ki erre a formára. Emellett

általában minden katolikus temetőben található egy

„központi” nagy kereszt, feszület is.

 

 

14. Óbudai temető, feszület

 

 

Típus: Feszület

Helyszín: Óbudai temető főbejáratával szembeni, I. sz. körforgalom közepe

GPS koordináták: N 47 34.085 E 19 01.384

Megközelíthetőség: A Bécsi úton közlekedő valamennyi (helyi és helyközi) autóbusszal a temető főbejáratáig, onnan gyalogosan a temető főbejáratán át a feszületig.

Anyaga: Műkő

 

Leírás:

Alapozás: Két műkő darabból készült. A darabok jól illeszkednek egymáshoz. A keresztet betonalapra helyezték, amelyet műkővel borítottak.

Kereszt: Aránytalan, tömzsi. A vízszintes keresztszár magasan helyezkedik el, nincs egy síkban a függőleges oszloppal, és felső síkja tíz centiméterrel van alacsonyabban a függőleges oszlop tetejétől. A felső részbe INRI betűket véstek. Az alsó rész mintegy lábtartónak van kiképezve.

Állapot: Jó állapotban van, semmilyen sérülés nem látható rajta.

Látogatottság: Rendszeresen tesznek a feszület köré koszorúkat, virágokat. Halottak napja és Mindenszentek idején sokan itt gyújtanak gyertyát távol lévő szeretteik emlékére. Gyakorlatilag mindenki, aki a főbejáraton érkezik, elhalad a feszület mellett.

 

 

 

 

 

15. A csillaghegyi temető feszülete

 

 

Történetét lásd a 6. számú, Mező utcai evangélikus feszületnél.

Típus: Feszület

Helyszín: Óbudai temető északi rész, 44/a parcella

GPS koordináták: N 47 34.298 E 19 01.272

Megközelíthetőség: A Bécsi úton közlekedő valamennyi (helyi, és helyközi) autóbusszal a temető főbejáratáig, onnan gyalogosan a temető főbejáratán át a feszületig.

Felállítás ideje: 2002.

Felállíttatta az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia

Felállításhoz kapcsolódó esemény: A csillaghegyi temető felszámolása, hamvak újratemetése.

Anyaga: Műkő

 

Leírás:

Alapozás: A feszület vékony betonalapon, közvetlenül a terepszinten van.

Kereszt: Közepes méretű, tömzsi. A kereszt felső részébe INRI táblát véstek.

Állapot: Jó állapotban van.

Látogatottság: Félreeső helyen található, az őszi időszakban látogatott.

 

 

 

 

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet