Előző fejezet Következő fejezet

ELŐSZÓ

 

Nagyközségünk lakosságának óhaja teljesült azzal, hogy Kerepestarcsa történetéről szóló könyv megjelenhetett.

Célunk, hogy e könyv által jobban megismerhessék az érdeklődők múltunkat, jelenünket, küzdelmes életünket.

Kerepestarcsa nevét olvasva vagy hallva vajon kinek mi jut eszébe? A szép földrajzi környezet, ahol e hatalmas község elterül; a főváros szomszédsága; a gyenge minőségű szántóföldek, ami sok munkával csak szerény megélhetést nyújtott a földet szerető embereknek; a fejlődő ipara és intézményhálózata; a szép új kórháza; a hatalmas ütemű lakossági betelepülés és ezt oly nehezen követő infrastruktúra állapota. Ki tudja? Mindez együtt adja sokrétű és sürgető feladatainkat.

Nagyközségünk negyedszázad előtti lakossága 9 ezerről 21 ezerre nőtt. Több ezer az ideiglenes lakó, akik e vidéket megszerették, s a biztosabb és jobb megélhetés reményében végleges lakóhelyükként tisztelik Kerepestarcsát.

Az itt élő emberek szívesen szépítik környezetüket. Az értékes családi házakat anyagi áldozatvállalással igyekeznek komfortosítani. Járdák, utak, gázvezeték, és sok helyen szennyvízcsatorna épül összefogással, jó együttműködéssel.

Ezt a két szót: összefogás, együttműködés - szeretném kedves olvasóink figyelmébe ajánlani most, amikor örömmel leírhatom: nagyközségünk 1988. január 1-től közvetlenül megyei irányítás alá került. Amiért ez megtörténhetett, az elért fejlődésünk, összefogásunk eredményének elismerése. E könyv a történelmi visszatekintés során többször utal arra, hogy mit is jelentett, amikor az emberek jóban és rosszban megkeresték és megtalálták egymás segítő kezét. Az itt élő emberek, a nagyközség akkor lehet igazán erős, elégedett és így gazdag, ha nemcsak önmagáért él.

Amikor a nagyközség vezető testületei nevében megköszönöm e könyv szerzőjének és lektorainak munkáját, s mindazoknak, akik segítették őket, akkor tisztelettel adózunk elődeinknek, akik az elmúlt évszázadok során, ha szükséges volt újra és újra termővé, fejlődőképessé tették itt e tájat, és kulturált emberi életet teremtettek.

Kívánom az itt élő embereknek, hogy összefogással, jó együttműködéssel azon munkálkodjanak, hogy legyen szebb, jobb, igazságosabb, mind nyíltabb és demokratikusabb életünk.

 

 

(Vassné Nyéki Ilona)

tanácselnök

országgyűlési képviselő