Következő fejezet

Tilkovszky Loránt

Német nemzetiség - magyar hazafiság

(Tanulmányok a magyarországi németség történetéből)

 

 

Pécs, 1997.

 

 

© Tilkovszky Loránt

 

Megjelent: a JPTE TK Kiadói Irodája gondozásában

Felelős kiadó: dr. Majdan János ig.

Műszaki szerkesztő: Bernáth Miklós

 

 

ISBN: 963 641 458 0

 

 

Készült a Temporg Nyomdában - 1997

Felelős vezető: dr. Kállai Sándor

A Janus Pannonius Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karának Modernkori Történeti Tanszéke

ezzel a kötettel - válogatott tanulmányai kiadásával -

köszönti professzorát, Tilkovszky Lórántot,

70. születésnapja alkalmából.

 

  
  Következő fejezet