Előző fejezet Következő fejezet

A hazájukból elüldözött németek Chartája

 

Stuttgart, 1950. agusztus 5.

 

A felelősségünk tudatában Isten és ember előtt, a nyugati keresztény kultúrkörhöz tartozás tudatában, a német néphez tartozás tudatában, felismerve azt, hogy ez minden európai nép közös ügye, a hazájukból elüldözött milliók választott képviselői alapos megfontolás és lelkiismeret-vizsgálat után, úgy határoztak, hogy a német népnek és a világ közvéleményének ünnepélyes nyilatkozatot tesznek, amely rögzíti azokat a jogokat és kötelességeket, melyeket a hazájukból elüldözött németek alaptörvényüknek tekintenek és amely törvény betartása elengedhetetlen feltétele a szabad és egyesített Európának.

 1. Mi, a hazából elüldözöttek, lemondunk a bosszúról és megtorlásról. Ez az elhatározás komoly és szent, emlékezve arra a mérhetetlen szenvedésre, amely különösen az utolsó évtizedben sújtotta az emberiséget.
 2. Teljes erőnkkel támogatunk minden kezdeményezést, amely az egyesített Európa

  megteremtésére irányul, s amelyben a népek félelem és kényszer nélkül élhetnek.
 3. Kemény, fáradhatatlan munkával részt veszünk Németország és Európa újjáépítésében.

  Elvesztettük hazánkat. A hontalanokat ezen a földön mindenhol betolakodóknak tekintik. Az emberek hazáját Isten jelölte ki. Az embereket hazájuktól erőszakkal elszakítani, egyet jelent szellemiségük megsemmisítésével.

Ezt a sorsot elszenvedtük és átéltük. Ezért érezzük magunkat jogosultnak arra a követelésre - mint az Isten által adományozott emberi alapjogra -, hogy kijelentsük, igényt tartunk egy hazára, igényt tartunk arra, hogy ezt, mint alapjogunkat elismerjék és érvényesítsék. Ameddig ez a jogunk nem valósul meg, addig sem akarunk tétlenségre kárhoztatva félreállni, hanem új, megtisztult formában megértő és testvéri közösségben alkotni és együttműködni, népünk minden egyes tagjával. Ezért követeljük és igényeljük úgy ma, mint tegnap:

 1. Állampolgárként egyforma jogokat nemcsak a törvény előtt, hanem a mindennapi élet gyakorlatában is.
 2. Az utolsó háború terheinek igazságos és ésszerű elosztását az egész német népre és ennek az alapelvnek a tényleges megvalósítását.
 3. A hazájukból elüldözöttek szakmájuk szerinti ésszerű foglalkoztatását, bevonásukat a német nép életvitelébe.
 4. A hazájukból elüldözött németek tényleges bevonását a feladatokba és Európa újjáépítésébe. A világ népei érezzék, hogy ők is felelősek a hazájukból elüldözöttek sorsának alakulásáért, akiket az akkori időszak szenvedései leginkább érintettek. A népek cselekedjenek keresztényi kötelességük és lelkiismeretük szerint. A népeknek fel kell ismerniük, hogy a hazájukból elüldözött németek és az összes többi menekült sorsa világprobléma, amelynek megoldása óriási erkölcsi felelősség, kötelesség és hatalmas teljesítményt követel.

Felhívunk minden népet és embert, hogy azok, akik tenni akarnak valamit a jó ügyért, lássanak munkához, hogy a bűnből, szerencsétlenségből, bánatból, nélkülözésből és nyomorból mindnyájunk számára megtaláljuk a kivezető utat egy jobb jövőbe.

1950. augusztus 5-én, Stuttgartban egy nagygyűlésen hirdették ki a Hazájukból elüldözött németek Charta" -ját, a szövetségi kormány tagjainak, az egyház és a Hazájukból elüldözött ismeretlenek" küldötteinek jelenlétében.

 

Dr. Linus Kather Roman Herlinger Dr. Bartunek
Szövetségi gyűlés tagja Az Elűzött Németek KözpontiSzövetségének elnöke A Menekültek és kiutasítottakBajorországi főbizottsága Az Elűzött Németek Orsz-ágos SzövetségeNordbaden
Dr. Rudolf Lodgman von Auen  
Josef Walter A Szudéta Németek Honfitárs!Egyesületének szóvivője Dr. Schreiber
A Szülőföldről Elűzöttek Országos Szövetségének elnöke Hessen A Honfitársi Egyesület szóvivője Kelet poroszország (Ostpreußen)
Erwin Tittes
Erdélyi Szászok HonfitársiEgyesületének szóvivője  
Helmut Gossing Erik von Witzleben
Az Elűzött Németek Niedersachsen-i Szövetségének elnöke   A Honfitársi EgyesületszóvivőjeNyugatporoszország (Westpreu
Dr. Rudolf Wagner
A Bukovinából áttelepített Németek Honfitársi Egyesületének szóvivője
Dr. Mocker
Az Elűzött Németek Württemberg-i Szövetségének elnöke Dr. Walter Rinke
  A Honfitársi Egyesület szóvivője Schlesien - Szilézia
Dr. Alfred Rojek
H. Eschenbach Az Elüldözöttek Országos Szövetségének elnöke Berlin
Az Elűzött Németek Országos Szövetsége Stuttgart
Anton Birkner
A Kárpáti Németek Honfitársi Egyesületének szóvivője Szlovákia
Walter von Keudell
Wilhelm Zeisberger A Honfitársi Egyesületének szóvivője Berlin-Brandenburg
Új Honpolgárok SzövetségeBajorország
v. Bismarck
Dr. Alfred Gille Dr. Konrád Winkler A Pomerániai Honfitársi Egyesü szóvivője
Az Elűzött NémetekSchleswig-Holstein-i Szövetségének elnöke A Hazájukból Elüldözöttek Érdekközösségének elnöke Südbaden  
Waldemar Kraft
A Honfitársi Egyesületszóvivője Weichsel/Warthe
Dr. Bernhard Ceisler Axel de Vries
A Keletről Elűzöttek Országos Szövetségének elnökeNordrhein-Westfalen A Balti Németek HonfitársiEgyesületének szóvivője
Dr. Cottlieb Leibbrandt
A Keletről áttelepítettek(oroszországi németek)Munkaközösségének szóvivője
Franz Hamm
Erwin Engelbrecht A jugoszláv Németek HonfitársiEgyesületének elnöke
Az Elűzött Németek Központi Szövetsége,Országos Szövetségének Bajorországi elnöke
Dr. Krímmé
Erich Luft Az Elűzött Németek Országos Szövetsége Brémai elnöke
Az Elűzött Németek Központi Szövetsége Bajorországi Szövetség
A. Deichmann
Az Elűzött NémetekRheinland-Pfalz-i Szövetségének elnöke Dr. Kautzor
A Szülőföldről Elűzöttek Szövetségének elnöke Württembergben,Hohenzollernbenés Lndauban

 

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet