Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

BOGOS MÁRIA

A SZÉPVÍZI ÖRMÉNY KÖZÖSSÉG

 

A szépvízi örmény közösség c. kötet borítója
 

 

 

BUDAPEST XII. KERÜLETI

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

 

A szerző és a kiadó köszönetet mond a Magyar Nemzeti és Etnikai Közalapítványnak,

az Országos Örmény Önkormányzatnak, a XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak,

a XIV kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak

és a Budapest XII. kerületi Önkormányzatnak a kötet megjelentetéséhez nyújtott segítségért.

 

 

© BUDAPEST XII. KERÜLETI

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, 1997.

 

 

Lektor: Szalmási Pál

Fotók: Bogos Ernő, Zakariás András, Zakariás Péter

 

 

ISBN 963 7843 55 8

 

 

BUDAPEST XII. ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadásért felel: Zachariás Klára

Közreműködött: Kornétás Kiadó

Felelős vezető: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató

Szerkesztő: Köves István

Műszaki szerkesztő: Szlávik András

A nyomás a Reprográf Kft. nyomdájában készült

Felelős vezető: Nyitrai Zoltán

Terjedelem: 8 A/5 ív + képmelléklet

 

 

  
  Következő fejezet