Előző fejezet  

Tartalom

 

●  Könyvészeti adatok

●  Bevezetés

●  Az örményekről általában

Bejövetel Moldvából

Az örmény egyház

A galíciai örmények

A lembergi unió

Világosító Szent Gergely

Szent Meszrop

A mechitaristák

●  A szépvizi örmények

Letelepedés Szépvízen

Mercantile Forum

Az örmény plébánia

A templom

Az iskola

A Szentháromság Segélyegyesület

Az Oltáregylet

A kaszinó

Szokások, ünnepek

Az elfogyás okai

●  Melléklet

●  Irodalom

●  Jegyzet

 

  
Előző fejezet