Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

ÖRMÉNYMAGYAROK,

AKIK HATOTTAK, ALKOTTAK, GYARAPÍTOTTAK, HOGY A HAZA FÉNYRE DERÜLJÖN,

S KINCSES LEGYEN KOLOZSVÁR - SZAMOSÚJVÁR

2001. SZEPTEMBER 14-16. IV., JUBILEUMI KONFERENCIA

 

Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön... c. kötet borítója

Budapest, 2002.

 

 

 

Erdélyi Örmény Múzeum

7.

 

ISSN 1419 1350

ISBN 963 206 078 4

 

Kiadja

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1015 Budapest Donáti u. 7/a

 

Felelős kiadó

dr. Issekutz Sarolta

 

A könyv megjelenését támogatta:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

MINISZTÉRIUMA

 

Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása

Budapest II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Budapest IX. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Budapest XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

 

Szerkesztette 

Bálintné Kovács Júlia és dr. Issekutz Sarolta

 

Számítógépes szedés és tördelés, nyomás és kötés:

Timp® Kft.

Budapest, 2002.

 


 

Az ERDÉLYI ÖRMÉNY MÚZEUM sorozat eddig megjelent kötetei:

1. Fancsali János: Viski János fiatalkori évei (Budapest 1998)
2. Az örmény katolikus egyház története és művészete konferencia 1997. november 20-22. (Budapest 1999)
3. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza és identitástudata régen és ma konferencia Szamosújvárt 1999. november 20-21. (Budapest 2000)
4. Dávid Csaba: Történetjátékok (Budapest 2001)
5. A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia Budapest 2000. szeptember 29. - október 1. (Budapest 2001)
6. Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig (Budapest 2002)

 

 

  
  Következő fejezet