Előző fejezet Következő fejezet

Előszó

„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."

(Vörösmarty Mihály)

Negyedik alkalommal jubileumi konferenciára gyűltünk össze Kolozsváron és Szamosújváron. Örmény kereszténységünk 1700 éves, keresztény magyarságunk 1001. éves évfordulóján találkoztak az immár 330 éve hazát talált őseire emlékező magyarörmények - örménymagyarok. Három napig hangos volt mindkét város, valamint a média a magyarörmények méltó ünneplésétől, amelyben helyet kaptak kulturális műsorok, kiállítások, könyvbemutatók, sajtótájékoztató, városnézések, a Szervátzius múzeum és a válaszúti Kallós szórványközpont és múzeum megtekintése, ünnepi szentmise a szamosújvári székesegyházban, közös ima és Czirják Árpád pápai prelátus áldása, valamint természetesen maga a konferencia: 24 igen értékes és tartalmas előadással. A dús program sok-sok érdeklődőt vonzott Erdély különböző vidékeiről, Magyarország különböző tájairól a rendezvények helyszíneire. Örmény származásúak és nem örmény származásúak voltak kíváncsiak a jól szervezett, színvonalas rendezvénysorozatra, a neves előadókra, a múlt egy-egy szeletére, melyet magas színvonalon dolgoztak fel a közreműködők. A tartalmas és kellemes együttlétet közös étkezések, beszélgetések gazdagították. A konferencia méltó zárásaként a szamosújvári TÉKA Művelődési Alapítvány vendégei voltunk, ahol Lengyel Ákosné és a Tékás lányok ügyességének köszönhetően finom angad-zsabur leves és más hagyományos örmény finomságok fogyasztásával, majd egy igazi táncház bemutatóval és közös tánccal búcsúztak egymástól rendezők és vendégek, a mielőbbi viszontlátás reményében.

Köszönetet mondanak a rendezők -,,Armenia" Órménymagyar Baráti Társaság (Kolozsvár), Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (Budapest, Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása (Budapest), Pro Ar-menia Alapítvány és a TÉKA Művelődési Alapítvány (Szamosújvár) - Jakubinyi György érsek, apostoli kormányzó és Eckstein-Kovács Péter szenátor fővédnököknek, hogy szerepvállalásukkal hitelesítették szándékainkat. Megköszönjük Czirják Árpád pápai prelátus, érseki helynök, plébános úrnak, valamint a Szent Mihály Plébánia közösségének, hogy a konferencia és rendezvényei színhelyét biztosították, a találkozásainkat élményszerűvé tették.

Hálásan köszönjük Semjén Zsolt helyettes államtitkár úrnak, hogy hivatalos útját megszakítva részt vett a konferencián és ismertette a Magyar Állam hivatalos álláspontját örmény katolikus templomunk elbitorlása ügyében.

Köszönetet mondunk a Glória Nyomdának, hogy önzetlenül vállalták a műsorfüzet és plakát elkészítését.

És természetesen köszönjük valamennyi konferencia-előadó, előadóművész, közreműködő, szervező és rendező, berendező önzetlen közreműködését. Megköszönjük a gyergyószentmiklósi és a szamosújvári örmény katolikus kórus részvételét. Köszönetet mondunk a magyar médiának, hogy képpel, hanggal, írásban tudósítottak az eseményekről.

Hogy ne csak a résztvevők emlékezetében maradjon meg e jubileumi konferencián elhangzottak, ez már a szervezők felelőssége. Ezért született meg sok évvel ezelőtt az elhatározás, hogy konferenciakötetben örökítjük meg az utókor, az örmény gyökerűek és nem örmény gyökerűek számára az egyes konferenciák történetét. Egyúttal hiányt pótolunk: a XX. század második felében tudatosan kiirtani próbált származástudatot felizzítva, a kisebbségi sors művi elhallgatásának falát áttörve hívjuk tanúként múltunk értékeit, hogy meríthessenek belőle a jelen és jövő nemzedékei. „A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a mienk, ha ismerjük" (Nemeskürty István). Hát ismerje meg Kedves Olvasó.

S hiszem, hogy lesz jövője mindig e szívós, kitartó, törekvő, tisztességes, magas erkölcsi és szakmai színvonalhoz ragaszkodó, mélyen hívő, a magyar nemzet részét képező csoportnak, a magyarörményeknek szülőföldjükön, hazájukban. Különösen, ha összetartanak, figyelmen kívül hagyva a politika szülte térképi vonalakat.

Budapest 2002. október

 

dr. Issekutz Sarolta

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet