Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

A cigány etnikum újjászületőben

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András

- Tanulmány a családról és az iskoláról -

 

A cigány etnikum újjászületőben c. kötet borítója
 
A cigány etnikum újjászületőben c. kötet hátlapja

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990

 

Megjelenik az Akadémiai Kiadó és a Közoktatási Kutatások Tudományos Tanácsának gondozásában.

Sorozatszerkesztők: Gellériné Lázár Márta és Rét Rózsa

E kiadvány az OKKFT Ts-4/1 kutatás keretében készült

Bírálták:

Buda Béla

Daróczi Ágnes

 

 

Forray R. Katalin az Oktatáskutató Intézet tudományos főmunkatársa, a neveléstudomány kandidátusa. Fontosabb munkái: Társadalmunk és középiskolája, Akadémiai (1988); A középfokú iskolázás területi jellegzetességei, Pedagógiai Szemle , 1982/2.; Ahol a nők előnyben vannak, Köznevelés, 1986/15.

Hegedűs T. András a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docense, a pszichológiai tudomány kandidátusa.

Fontosabb munkái: A pszichomotoros retardáció négy dimenziója, Magyar Pszichológiai Szemle, 1979/1.; Neveljük a nevelőket? Valóság, 1983/11.; A nevelővé válás, Tankönyvkiadó. 1988.

Közös munkáikból: Az együttélés rejtett szabályai, OPI 1985.; Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei, Magvető, 1989.; Socializzazione biculturale Lacio Drom, 1988/2-3.; Differences in the upbringing and behaviour of Romani boys abd girls, JMMD, 1989/4.; Bikultural Sozialisation: Eine Fallstudie über eine Budapester Roma-Gruppe. In: Karady - Mitter (szerk.) Bildungswesen und Sozialstruktur in Mitteleuropa in 19-20. Jahrhundert, Böhlau, 1990.

 

(c) Forray R. Katalin - Hegedűs T. András

 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója

A szedés az Oktatáskutató Intézetben készült

A nyomás az Alfaprint nyomdában készült

Felelős kiadó: Akadémiai Kiadó

Felelős szerkesztő: Kormányos József

Terjedelem: 12 ív

ISSN szám 0238-6577

ISBN szám 963 05 5882 3

 

  
  Következő fejezet