Előző fejezet Következő fejezet

Tájszavak és régies kifejezések

 

adok egy szömvilágot — felvilágosítalak, merre menekülj; adok egy lehetőséget valamire;
megmutatom az utat
 
Alsó-India — jellegzetes ponyvamesei helymegjelölés
aprogat — apróra darabol
atakos hordó — hat akós (terhes nőre szokták mondani)
avett — ódon, régi
áj — ás
bakszakál — iszalag (futónövény)
bankett — bál, vacsoravendégség
banya — idős asszony
banyám — feleségem, asszony, öregasszony, a cigányoknál „asszony"
belefeklelni — szembeszegülni
bogaraznak — meglepik őket a legyek és bogarak
borgyujával — borjújával, vagyis gyermekével
cseplető — fecsegő, cserfes
csibéket csinál — sárgolyókat gyúr az út porából
delelőre — az állatok itató körüli árnyékos pihenő helye
dortat — horkan, durrog
eldörgütüttünk — szórakozgattunk
eltébolgott — elkódorgott, eltéblábolt
elvádolja — elvállalja, vagyis elfogadja
elvádolna — örökbe fogadna, elvállalna
elvátani - elvállalni
ergye - eriggy
etrendezett — ökrendezik: rendezkedett, tette-vette magát
énvelem  — énbelőlem
felenek — felfele áll
fráterokat — papokat
fundálgatja — méregeti
függőt mutat — fügét mutat: fityiszt mutat
gereben — kender vagy lenrost finomító eszköz vas fogakkal, a pozdorját távolítják el róla,
fésülő mozdulattal
 
határró — határral, csomóval
hóhán - magas, nyurga férfi
horhó, horhalak, halva — partoldal, vízmosásos út, út domboldalban
ilyen folta abrosz — ilyen fajta abrosz
karraütötte, karonütötte - karonfogta, karját karjába öltötte, „karjára öltötte"
kertjéért — kedvéért
kocsujbe kosár — széles, tálca alakú fonott kosár, nyakba akasztható pánttal
kengyeles kosár — a szokásosnál nagyobb méretű, egy nagy felső fogóval
rendelkező, vagy esetleg fejkosár, amelynek díszes alsó része van
készségnyit — kissé lemaradva
kigördült — kigördült
kolomár, kolompár cigány — romani anyanyelvű, magát romának mondó, a tudomány által oláh cigánynak mondott ember
közüköttél — közösültél
küeket — köveket
ledzselit — éhes szájat, kenyérpusztítót
minden törvény nélkül — törvényes, bírósági eljárás nélkül, azonnal
mögevő kenyerük — betevő falatjuk (nagyon régi kifejezés, a 18. század végi
jobbágykérvényekben is gyakorta szerepel)
nagy bogarú uborka — rücskös uborka
oláh cigány — nyelvújítás előtti román nyelvet beszélő, magát beásnak
mondó, a tudomány által is beásnak nevezett cigány ember
ördöng's — ördöngös, rosszakaratú
öreg pohár — cserépedény vagy üvegedény
övögelőnni — eszegetni
paláverni — látványosan kifogásokat emel, hangoskodik
paré'ni — pörölni
pinnyog — pislog
pógár — birtokos, módos paraszt
prosenció — proccssio: hosszú sorban felvonuló nép, díszkíséret, menet
ren — zárt tűzhely, sparhet sütő része
rakba — vagyis rakatba, rakásba
robogusz — robogsz
szantuszra — sanctusra — imára
tenölődik — tépelődik
tömjét — tömjént, amelynek füstölésével elűzik az ördögöt
tőzeget — túzokot
traktél — fogadó
traktélos — fogadós
úgy vitték mint a lomblát — olyan könnyű volt, mintha csak lomb lett volna
üstöllést — egyenest
vakablak - szögletes mélyedés a falban, a kályha mellett a szobában
vádóta - el is vállalta
vádlod - vállalod
vezérelt — vezérelt
vorrt - varrt

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet