Következő fejezet

SZUHAY PÉTER

A magyarországi cigányok kultúrája:

etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája

 

PANORÁMA • Budapest, 1999

 

Készült a Népjóléti Minisztérium (Egészségügyi Minisztérium) felkérésére,

a Kormány 1093/97. (VII. 29.) Kormányhatározata alapján a cigányság

élethelyzetének javítására vonatkozó középtávú intézkedési csomagjának

3.3. pontjának megvalósítására.

 

Lektorálta

Dr. Neményi Mária

Vízvári László

 

A fotók a Néprajzi Múzeum fotóarchívumából és romagyűjteményéből valók.

A borítón Gózon Francisco, a belső címoldalon Bódi László felvétele látható.

 

 

© Szuhay Péter, 1999

 

 

ISBN 963 243 834 5

 

 

PANORÁMA

A kiadásért felelős a Medicina Könyvkiadó Rt. igazgatója

 

Felelős szerkesztő:

Borsai Lipótné

 

Műszaki szerkesztő:

Bedé Tamásné

 

Terjedelem: 26,75 (A/5) ív

Azonossági szám: 2137

 

Nyomdai előkészítés:

Fényszedő Központ Kft.

 

Felelős vezető:

Futanics György ügyvezető igazgató

 

Nyomta és kötötte:

Széchenyi Nyomda Kft., Győr

 

Felelős nyomdavezető:

Nagy Iván ügyvezető igazgató

 

 

  
  Következő fejezet