Következő fejezet

Az erdő anyja

CIGÁNY NÉPMESÉK ÉS NÉPHAGYOMÁNYOK

 

GYŰJTÖTTE, FORDÍTOTTA ÉS A BEVEZETŐT ÍRTA

BARI KÁROLY

 

Az erdő anyja c. kötet borítója

Az erdő anyja c. kötet hátlapja

GONDOLAT • BUDAPEST, 1990

 

LEKTORÁLTA ERDÉLYI ZSUZSANNA

ILLUSZTRÁLTA A SZERZŐ A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE

BÓDI JÓZSEFNÉ DÖMÖTÖR MIHÁLY

KISS TIBOR KRESZ ALBERT TÖRÖK LÁSZLÓ

MINDEN JOG FENNTARTVA,

BELEÉRTVE A SOKSZOROSÍTÁS, A NYILVÁNOS ELŐADÁS

ÉS AZ OKTATÁSI CÉLOKRA TÖRTÉNŐ

FELHASZNÁLÁS JOGÁT IS.

 

A BORÍTÓ- ÉS KÖTÉSTERV

- BARI KÁROLY RAJZAINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL -

M. BECK ANNA MUNKÁJA

 

A BORÍTÓ ELSŐ OLDALÁN:

   TÉLI VENDÉG. BARI KÁROLY ILLUSZTRÁCIÓJA

A BORÍTÓ HÁTOLDALÁN:

TOLLGYŰJTÓ CIGÁNYOK. BARI KÁROLY ILLUSZTRÁCIÓJA

 

A KIADÁSÉRT FELEL A GONDOLAT KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA

 

SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA

A NYOMDAI MEGRENDELÉS TÖRZSSZÁMA: 2221.66-14-1

KÉSZÜLT DEBRECENBEN, AZ 1990. ÉVBEN

 

FELELŐS VEZETŐ: SZABÓ VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

FELELŐS SZERKESZTŐ: BÁRÁNY GYÖRGY

MŰSZAKI VEZETŐ: TÓBI ATTILA

MŰSZAKI SZERKESZTŐ: M. BECK ANNA

 

MEGJELENT 27,5 (A/5) ÍV TERJEDELEMBEN, 1,5 ÍV MELLÉKLETTEL

AZ MSZ 5601-59 ÉS 5602-55 SZABVÁNY SZERINT

 

ISBN 963 282 345  1

BARI KÁROLY, 1990

 

 

   
  Következő fejezet