Előző fejezet Következő fejezet

BARI JANÓ

 

 

BARI JANÓ 1955-BEN KAZINCBARCIKÁN SZÜLETETT, MINDIG ÉRDEKELTÉK A MŰVÉSZETEK, KÜLÖNÖSEN A FESTÉSZET. HUSZONÖT ÉVES KORÁBAN KEZDETT FESTENI, A LEGKÜLÖNBÖZŐBB TECHNIKÁKKAL PRÓBÁLKOZOTT. VOLT, AMIKOR A TÁJFESTÉSZET ÉRDEKELTE VAGY ÉPPEN DALÍ SZÜRREALIZMUSA FOGTA MEG. ÉVEK ÓTA VÁCON ÉL ÉS ALKOT. KÍSÉRLETEZŐ MŰVÉSZ, AKI GYAKRAN VESZ RÉSZT PERFORMANCEKEN IS. VONZZA AZ AVANTGÁRD ÉS A SZÜRREALIZMUS, OLYKOR SZOBROKAT IS KÉSZÍT, AMELYEKHEZ KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKAT, TOLLAT, SZÍNES RUHÁT, FÉMEKET HASZNÁL. GYAKRAN VÁLASZTJA A BARNA SZÍNT ÉS ANNAK ÁRNYALATAIT. „HA VAN REINKARNÁCIÓ ÉS HA ÚJJÁSZÜLETEK, AKKOR IS A BARNA SZÍNT VÁLASZTANÁM, TEHÁT CIGÁNY AKARNÉK LENNI. A BARNÁT A FÁJDALOM JELKÉPEKÉNT IS LÁTOM: AMIKOR PL. A SZÖGET MEGESZI A ROZSDA, MENNYIRE FÁJ ANNAK A SZÖGNEK, HOGY EL KELL MÚLNIA, ÁT KELL ALAKULNIA SEMMIVÉ” - AD MAGYARÁZATOT SZÍNVÁLASZTÁSÁRA. SZÁMOS EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA VOLT, 2002-BEN A MŰVÉSZETEK VÖLGYÉBEN TALIÁNDÖRÖGDÖN MUTATTA BE MUNKÁIT, 2004-BEN PEDIG A MŰCSARNOKBAN RENDEZETT „ELHALLGATOTT HOLOCAUST” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON VETT RÉSZT. A BALÁZS JÁNOS GALÉRIA-BELI ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA MELLETT A TEMATIKUS TÁRLATOKON IS NAGY SIKERREL SZEREPELT: A 2003-AS „ORIENTALIZMUS A ROMA KÉPZŐMŰVÉSZETBEN”, A 2007-ES „MI ARCUNK” - ROMA PORTRÉÁBRÁZOLÁS, ILLETVE A 2009-ES „KÖZTETEK” - NŐÁBRÁZOLÁS A ROMA KÉPZŐMŰVÉSZETBEN KIÁLLÍTÁSOKON. KÉPEI GÖRÖGORSZÁGTÓL AMERIKÁIG TÖBB GYŰJTEMÉNYBEN IS MEGTALÁLHATÓK, TÖBBEK KÖZÖTT A ROMA PARLAMENT KÉPTÁRÁBAN, A CIGÁNY FESTŐK GYŰJTEMÉNYES ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁN.

 


 

JANÓ BARI WAS BORN IN KAZINCBARCIKA IN 1955. HE WAS ALWAYS INTERESTED IN ARTS, ESPECIALLY PAINTING. HE STARTED PAINTING AT THE AGE OF 25, AND TRIED A WIDE VARIETY OF TECHNIQUES. SOMETIMES HE PAINTED LANDSCAPES, WHILE AT OTHER TIMES, HE WAS INSPIRED BY DALÍS SURREALISM. HE HAS BEEN LIVING IN VÁC FOR YEARS NOW. HE IS AN EXPERIMENTAL ARTIST, WHO OFTEN PARTICIPATES IN PERFORMANCES. HE IS ATTRACTED BY AVANT-GARDE AND SURREALISM. HE SOMETIMES MAKES SCULPTURES USING DIFFERENT MATERIALS, LIKE FEATHERS, COLOURFUL CLOTHES AND METALS. HE FREQUENTLY USES THE DIFFERENT SHADES OF BROWN. HE EXPLAIN’S HIS CHOICE OF COLOUR THE FOLLOWING WAY: „IF REINCARNATION EXISTED, AND I WAS REBORN, I WOULD DEFINITELY CHOOSE BROWN AGAIN, SO I'D WANT TO BE GYPSY. I ALSO THINK ABOUT BROWN COLOUR AS THE SYMBOL OF PAIN: FOR EXAMPLE, WHEN THE NAIL IS GETTING RUSTY, HOW PAINFUL IS THAT FOR THE NAIL, THAT IT HAS TO TRANSFORM INTO NOTHING AND DISAPPEAR." HE PARTICIPATED IN LOTS OF COLLECTIVE EXHIBITIONS AND HAD SOME OF HIS OWN, TOO. IN 2002 HE SHOWED HIS PICTURES IN THE VALLEY OF ARTS IN TALIÁNDÖRÖGD, AND IN 2004 HE PARTICIPATED AT „THE HIDDEN HOLOCAUST" EXHIBITION IN MŰCSARNOK. BESIDES DEMONSTRATING HIS OWN PIECES OF WORK IN BALÁZS JÁNOS GALLERY, HE SUCCESSFULLY TOOK PART IN SEVERAL THEMATICAL EXHIBITIONS, SUCH AS „ORIENTALISM IN GYPSY FINE ARTS" IN 2003, „OUR FACES" - GYPSY PORTRAIT-REPRESENTATION IN 2007 AND „IN YOUR COMPANION" - WOMEN-PORTRAYAL IN GYPSY ARTS IN 2009. HIS PICTURES CAN BE FOUND IN SEVERAL COLLECTIONS FROM GREECE TO AMERICA, SUCH AS AT THE PERMANENT EXHIBITION OF ROMA PAINTERS' COLLECTIONS IN THE GALLERY OF THE ROMA PARLIAMENT.

 

Párás hajnal - részlet
Misty Daybreak - detail

 

Párás hajnal / olaj, farost, 80x60 cm, 2003
Misty Daybreak / oil, wood-fibre

 

Az idő állandósága / olaj, farost, 50x70 cm, 1998
The Constancy of the Time / oil, wood-fibre

 

Idő / olaj, vászon, 120x50 cm, 1998
Time / oil, canvas

 

Isteni mítoszok / olaj, vászon, 50x60 cm
Divine Myths / oil, canvas

 

A vágy tanyája / olaj, vászon, 80x105 cm
Farm of Desire / oil, canvas

 

Krisztus töviskoszorúval a kezében / olaj, farost, 50x70 cm
Jesus Christ with Garland in His Hand / oil, wood-fibre

 

Izzó táj varjúkkal / olaj, farost, 60x80 cm, 1998
Red-hot Landscape with Crows / oil, wood-fibre

 

Kihalt táj / olaj, farost, 50x70 cm, 2001
Desolate Landscape / oil, wood-fibre

 

Misztikus táj / olaj, farost, 80x60 cm, 2002
Mysterious Landscape / oil, wood-fibre

 

Kopernikusz / olaj, farost, 60x50 cm, 2009
Copernicus / oil, wood-fibre

 

Salamon / olaj, farost, 50x50 cm, 2009
Solomon /oil, wood-fibre

 

Csendélet / olaj, farost, 50x70 cm, 1998
Still Lile / oil, wood-fibre

 

Csendélet gyümölccsel / olaj, farost, 65x60 cm, 2008
Still Life with Fruits / oil, wood-fibre

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet