Előző fejezet Következő fejezet

ÉLET, ÉGÉS, SALAK

 

én limlomból

raktam össze

magamnak világot

 

Rögöt eszek,

követ emésztek,

növesztem csíráját

dohos penésznek,

és ha hordóm lenne,

bőséges méretű,

erjedne benne

savanyú kék nedű,

vagy ölő méreg,

titkosan vészes,

nőne belőle az,

amit festek, vések,

mert ám én nem csak

ecsetet kezelek;

acél vésővel vágom

a vihart, a szelet,

mindazt, mi felém tör

és közelemben van:

így leszek boldog

én, a boldogtalan.

Kinek a kezébe juttassam

ezt a füzetet,

amelyet teleírtam?

Jajongva, ordítva,

lelkesen, azután

magamba roskadva,

kétségbeesve, sírva,

minden formában,

amit éreztem, láttam,

letörve, szétzúzva,

boldogan-szenvedve:

mikor hogyan szolgált

gyötrött szellemem nyelve.

Duhajkodva, vígan,

örömkönnyekkel tele

két szememben

boldogan kiabáltam:

én vagyok a legboldogabb

legszegényebb ember!

Gondolatban keresztül

rohangáltam a világot,

a tengert, a hegyeket,

a csillagokat, az eget,

még az űrben is jártam.

És mégis mi végett ?

Azért, hogy senkitől

se hallgatva mondjak

kevergő valóságot,

valószínűtlen történést,

gyerekes meséket:

olyasféle valamit,

mint amilyen az élet!

Meséknek világai

képzelten színesek:

csipkés tarajú

sárkány tekereg,

merev, acélos,

eleven rugó,

nyúlik, pörög.

Füstölgő, kormos rögök

csírátlan porában

hajszálnyi gyökér

ha megered,

álomnak hiszik

a valóságot élő,

gyötrött emberek,

akik a mesét kitalálták.

Voltunk, vagyunk s leszünk:

sorsunkban körkerék.

Sárgán sivár sivatagot

ábrázol a kép,

lágy lángú napot

s forró szél hevét

zuhogtatja tengernyi homok,

terhük alatt hasalnak

lihegő tevék.

Égetett bőrű ember

szennyes lepelben

meg se mukkan,

meg se rebben:

meglepi álmukban

őket a halál,

s alszik a karaván.

 

Pécskő - dombi düledék:

széttúrt falak,

tetőkön még a kémények

feketén vicsorítanak,

ferde rámás

szűk ablakok,

kevés lakó,

annál több kutya:

nyüszítve rohangálnak,

még sincs már

fület sértő lárma,

elfogytak innen;

egyik-másik holmiját

most hurcolássza.

S mit tudna beszélni,

ha merne.

Azt, hogy a cigányságot

az Isten, vagy ki,

még így, mint most,

még soha meg nem verte!

 

Ferde, szűk udvarokban,

szoros szegletekben

disznóólat szegeinek,

összeeszkabálnak:

szennynek, mocsoknak,

bűzlő pocsolyának.

Aki ezt teszi,

észre sem veszi,

hogy helytelenül,

önveszteségére,

ott, ahol járó útnak is

kevés a hely:

szennyes disznókat nevel.

Igaz; ott ő is kalyibaszerű,

föld - gödörben lakik,

s a szemét, a limlom

felnő az ablakig.

Helyes vagy helytelen dolgában

mindent ott végez,

ahol a szemérmes

család nyüzsgése közepett

étkezik: fogyasztva ételt tállal:

a látszat az,

hogy itt az ember

egyenlő háziállatával.

 

Mikor az első hó

az utcára leesett:

a reggeli órákban mit látok?

Azt, hogy a cigányok

leszúrt disznót

pörzsölni tüzet gyújtanak.

Még sötétes volt

a télies virradat,

a vibráló látomásban,

mint ősi kirakat:

barlangi, ősemberi,

undok lángolásban,

füstös fény között

szőve hajnali,

riasztó álmot:

a cigányok,

füstös ördögök.

Bizony már elég régen

itt élek a cigányhegyen:

a szemétdomb tövében,

a szennyes sivárságban,

ahol a rendes ember,

ha jár, ha lép,

az undor hatja át,

s nyáron bebüdösödik

a lekváros fazék.

Nem is ér ide más,

mint a kutyaugatás;

az is csak úgy,

ahogy a szél zúg,

és elhozza ide

szaggatott cafatokban.

Szorosan vagyok

rongyos hajlékomban,

mint kard a tokban.

 

A Pécskő utcában,

a cigány soron:

nincs komám,

se sógorom,

rokonságom is

elpártolt tőlem,

vagy régen meghaltak

és titkos nyugalmat

leltek a temetőben.

 

Életem menetéről,

kemény sorsomról

sokat beszéltem én:

bizony lehetne abból

jó hosszú regény.

De kinek? Minek?

Senkinek?

Vagy mindenkinek !?

Ne lásson belőle

senki mást,

mint tüzes követ,

amit a gondviselés

a sors kezével

az emberiség

szeme közé lövet.

 

Sűrű vak süketség

fekszi a völgyet.

Akác erdő zöldül;

nincsenek tölgyek.

Vannak szabályos,

vasbetonból magasra

emelt, hideg falak;

színesre festve,

keményre vasalva,

összetömörítve:

olyan formában,

amiről látszik,

belemarkol a szívbe,

ami a mában

a jövő irányába

ki van feszítve,

mint útirány.

Hatalmas az ember:

ezzel szemben anyaga silány.

 

Ólom a lélek, kő

a szív, s szuszogva nyög

az élni akarás:

a szikrányi parázs

morajlik, dohog:

kínos pillanat,

mégis ellobog,

mint sivár pusztában

fellobbanó szalmaláng:

a sors mindent

mohón felemészt:

annyira falánk,

annyira erős:

az ember is tőle hős

és tőle nyomorék.

Romladozik a telep,

az egymásra ragasztott,

ócska kis házikók.

Nem olyan már

és nem az, ami volt;

szaporodnak a romok,

fogynak a lakók.

Sokan inkább maradnának;

ápolni tovább a kicsi viskókat,

lakni benne még soká,

érezve lelkükben a

kedves ősi otthont,

amit a fejlődés lebont:

nem marad itt kő-kövön.

Az utolsó lakó is

innen búsan elköszön.

 

Roggyant halomba

dőlve a malom:

nem a csend itt a bűn,

hanem az unalom

ásít keserűn;

vigyorgásba rejti

keservét, bánatát.

Mély víz örvénylik

rendetlenül körben,

sodorva hulladék

ázott limlomot,

a molnár ablaka

kancsalul pislog,

s törött tengelyén a kerék

nyöszörög, nyikorog.

Hullámzó hőségét a nyár

ömleszti kaszáját fenve;

zizegve learat

tücsköt, bogarat,

s árnyékból idéz

gondolat-kanászt,

öblös markába

szálanként gyűjtöget

hulladék kalászt.

Égetten sárgák

a kukorica táblák,

a kender, a cirok,

minden, ami sok és zsákokba fér:

a kása, a kenyér.

Az éhes élő

elnyúlik gondtalanul:

álmában is zabálni tanul.

Amit a kezdet ígér:

hitvány és kevés,

mindent láttat

a teljes felébredés,

mert ébren is alszunk:

ez a jövőnk,

ez a múltunk,

s ami a jelen,

az életünk, halálunk,

összesen:

az örök végtelen.

Erős és kedves témám

a régi Menház utca vége,

ahol most recsegő,

lomha földgépek

hasítnak, vájnak

a talajon ezernyi barázdát:

temetők bűzlő

mélységét felszínre

kaparásszák.

Romlott, avas emberi zsír,

amit megevett a sír,

a koporsó, a föld,

s amit mégis

az enyészet meghagyott,

az ma ott:

méltó emléke annak,

hogy ahol ember élt:

ott mindig ördög lakhatott.

 

Rongyos putritömeg

horpadt dombhát hátán,

élő jelenség vagy

ős-faji találmány?

 

Nem csak a putrik

romokba omolva

roncsolódnak pornak:

a lakók is sínylődnek.

És még mit hoz a holnap,

ahol én is

sokáig éltem,

a többé nem kívánt

cigány közösségben.

 

Apró, ütött-kopott,

kis házikók,

közöttük nem látni

parányi szépet,

s csak sejteni

szemernyi jót.

A feszülő égi ív alatt

borongó, foltozott

felhőnek foszló

rongya: egy fakó falú

kunyhó még megmaradt

sóhajnak, nyögésnek,

hunyorgó vakságnak,

bujdosásnak, szökésnek,

hosszú sóhajtásnak.

Ez vagyok én

meg az otthonom:

csupa ábránd,

csupa rom,

kevergő tarkaság.

Macskáknak bőrtelen tanyája:

szüntelen dorombolás,

testtépő viszketés,

színeket nyúzó kés,

szerencse-rombolás.

 

Festékek között,

színeimnek özönében

fényesen ragyogtatom

kedves otthonom.

Kunyhóm áll még!

Hogy meddig?

Ezt nem tudom;

mert ha tudnám,

álmaimat előre

szuszogva átaludnám.

Így tárul a világ

meg az éjszakák,

és nem takarják

el, amit az ember cipel,

vagy amit csinál.

Elbúsulom az időt

színeknek csacsogásában,

sercegő festékek,

kedves dallamaival.

 

Dibdáb, limlom holmim,

van elég kövem,

bennem csíráztak ki,

születtek belőlem.

Kunyhóm is szuszogva,

nyögve arra vár,

mikor omlik össze velem

a színes kártyavár.

Én már nem építek

hajlékot magamnak;

akkor se, ha a hideg,

hózáporos tél

a szabad ég alatt szakad rám.

Nem félek, erős vagyok:

akár a földet is

körülszaladnám!

Nem sajnálom, ha a valóságot

összekeverem

azzal, ami álom.

Úgy csinálom,

ahogy senki más:

van benne disznótor,

sok zsíros hús

meg borivás,

rosta, szita, szék,

gereblye, cserépfazék,

vaságy, négylábú,

ember, aki él

magas fennsíkon:

lába közé veszi

furulyáját,

úgy sípol:

köréje szalad

három vergődő malac

meg egy félős sertés,

mert egy közeli sziklában

van a kőfejtés,

és ott pontosan

robbantanak;

nálam mindig ilyen

mozgalmas a nap.

Mint valami ólban,

meleg kunyhómban

egyedül magamban,

suttogva, halkan

szeretek beszélni a télről,

melynek fagyos érkezése

zuhogva szétdől

a vidéken,

földön s az égen,

meg a didergő tájon,

melynek hosszában

idegesen kever

hóömlést a szél.

Fagyos áramlatuk

elég sokat

hozzám is bever:

nem zavar,

csak dolgozgatok,

mert most eléggé

jókedvű vagyok.

A gond felépít,

a sors lerombol,

az még nem zene,

ami csak dorombol.

Mióta élek,

szennyes hegyen lakok:

nem meszelek falat,

s nem tisztogatok

ajtót, ablakot.

A tetőt javítom:

azt is csak olykor,

ha az eső zúg,

hogy a víz

fejemre ne folyjon.

Kócot, szalmát,

rongydarabot

rakásra dobálva

mindenki látott,

de azt nem tudja senki,

hogy én limlomból

raktam össze

magamnak világot.

Laposat, szűket,

meleget,

alszok benne édeset,

álmodok keserűket,

mégis olyan elevenen,

vígan ébredek,

hogy fehérnek látom

a hajdani kék eget,

s az éjszakát pirosnak.

Ki dicsekedhet, hogy

ily szavakat kimondhat?

Rázom rongyaimat:

valamennyi eléggé poros.

A lábam bakancsos,

a kezem ostoros.

Nem járom én az utcák

aszfaltos kövét,

melyeken sustorogva

özönlik a nép.

Én az erdőben járok,

állatokkal játszom,

s a szelíd

lejtőkön pedig

akár esteiig

elnézem a napot,

ahogy az égen

nyugodni nyugatra

békében andalog.

 

Már hatvanhét évet

valahogy megéltem,

de még sok fehér napot

látok a tűzben.

Gubbaszt a magány,

tarka öltözéket,

vegyes letörtséget

visel magán és ömlik a hó,

szórja az ég falán

vándorló

fehér, jégkazán:

fagyosan, hidegen,

tőle a forró

boldogság

s a fehér öröm

így lesz idegen.

Nyári fény,

sok virág,

őszi dér,

bús világ.

Sok eső, úti sár,

füstös a napsugár.

A madár nem dalol,

bujdosik valahol:

erdőkön át oson,

lombtalan ágakon;

rekedős őszi szél

hallható sípszavát,

arcomnak ráncait

vörösre csípi át,

fagyás a testemen,

amikor áthatol:

kunyhómból a telet

közelben láthatom.

És eljött az este,

mint most a hó,

szakállt növesztve,

rövidet, fehéret;

vízbe fulladót,

lucskot, sarat hagyót,

csak bundát nem adott:

azt majd megveszik,

akik gazdagok,

akiknek éppen úgy

lefagyhat a bőre,

mint aki szegény

és ruhátlan - pőre.

Úgy megsajnáltam

sokszor az embereket,

akik lótnak, futnak,

törekednek, kiabálnak;

akinek nem muszáj,

az is rohan.

Sajnálatom nem alaptalan,

mert az ember a

leggazdagabb állat.

A holdvilág

lebúsult az égről:

sötét lett a táj,

és esőt csurgató

szakállal felhő érkezik;

ám reggelbe ér a nap,

s az éjszaka szétesik.

Mint a véges álmok:

én is rohanok, megállok,

leülök s elfekszek,

eltűnök a térben,

s örökre felejtem,

hogy egyszer én is éltem.

Félelem az élet?

Rettegés az álom?

Hogyha soká élek,

talán kitalálom.

Ó, te balga ember,

magadról mit hiszel?

Egyenlő a hited

az üres semmivel!

Amely úgy rejtőzik,

mint a sötét pokol,

elcsépelt találmány,

amin gondolkodol

Mire várni se jó,

úgy legyen, ahogy jön,

úgyis rád talál az,

ha bánat, ha öröm.

A boldog ember is

keserűen nevet.

Oh kitől is kaptad ember,

ember neved?

Magamat élve

lángoló

oszlopra felfeszítem

 

Megmondom:

nem szeretem az embereket,

mert én másképp élek;

füvet eszek

meg száraz szénát,

és lakom az ősiség

szennyes omladékát,

amit az ember

undorral leköp,

mint a döglött békát,

vagy a mérges kígyót,

a dögevőt,

a vérszívót,

a poshadó mocsarat.

Én talpra állítom

a vergődő bogarat,

és úgy sajnálom,

mint önmagam:

amiért élek a világon!

 

Elég sokszor nyugtalan

és haragos vagyok:

ilyenkor török-zúzok

ajtót, ablakot.

Öklömmel ütöm

kunyhómnak falát;

még az a jó,

nincs köröttem család.

Így egyedül létemben,

én az elnyűtt vénember

saját magamat

átkozom, szidom.

Így van ez bizony!

Akik ismernek, azok tudják,

hogy szavam nem hazugság,

mert amit elmondok,

nem okoz gondot.

Amilyen természetes

a beszédem,

olyan egyszerű

a cselekvésem,

tiszta kristályos,

nem rejt magába

semmiféle mocskot.

Ha úgy adódik,

- nem más az oka -

én csinálok

magamból bolondot!

 

Gyermekkoromtól fogva

hátat fordítottam

világnak, társadalomnak:

azért neveztek el

haszontalan bolondnak

s élhetetlen remetének.

Nem volt az baj,

mert elsuhantak simán

felettem az évek,

és volt számomra

mindig boldogság, öröm,

s ami köröttem-rólam

elhangzott, az nem

volt egyéb,

mint üres pletykabeszéd

és elfásult közöny!

 

Nem köszönök,

csak röhögök,

mint egy bujdosó bolond,

aki nem a földön,

a felhőkön

árnyékként bolyong.

Zizegek, pihegek,

nyugtalan szívemet

nyaldossa láng.

Hegyen laktam,

nem gödörben,

kunyhómat is

felpörzsöltem,

most már rajtam

a láng nyelve,

bár a pokol

már elnyelne,

szétégetve

úgy megölne,

hogy ne hullnék

le a földre.

 

Nem fogok kezembe

addig ecsetet,

amíg le nem írom

minden keserűségemet.

Engemet a teremtő

keserű embernek

tévedve alkotott:

amikor vésték

görbe alakomat,

minden szerszám

elkopott:

beletört az anyagomba,

talán jobb lett volna,

ha úgy növök ki a földből,

mint a gomba.

 

Ha nem festek képeket,

azt teszem, ami

hozzám illő:

mezőőr leszek vagy erdőkerülő.

Kezemben bottal,

vagy inkább fokossal:

beszélgetek a fákkal

meg a homokkal.

Védem az erdőt

és a növényeket,

s nem szennyes port,

tiszta levegőt nyelek.

Csősznek se rossz lenni:

annak is beállok,

legalább viselek

bundás nagykabátot.

Ürge lesz a barátom,

ellenségem a hörcsög,

s pipámból, mint a kémény

nyugodtan füstölgök.

 

Elveszett reményemben

örökségem, ha van:

az én vagyok,

én, egyedül magam.

Koptat a vénség,

a nyűgös korhadás;

de éltet a szépség

meg az összevisszaság,

melyből oly halom

gyülemlik bennem

és mögém,

hogy egy bús világot

zár be fejem:

a csont födém.

Botra beszélek,

fejszére kiáltok,

ijesztem az embereket,

rémítem a világot.

Mesebeli sárkánynak

is változhatok én,

akinek a nyelve láng

s a bőre csontkemény.

Lehetek más is,

nem csak állat,

egyben ember is:

kétségnek, csodának.

Vagyok én minden,

amiről tudnak,

amitől félnek,

s amiért futnak

örökkön törekedve,

tépve egymást ottan,

ahol élet van a napban,

a földön, a csillagokban.

 

Nyitva felejtett erdő

zöld kapuján át

sietek, mint egy kesergő,

szélnek csapott

vén diák,

aki nyár idején is

éppen úgy fázik,

mint dermesztő télben,

amikor rongyosan,

éhesen csatázik

a jéggé fagyott szélben,

úgy mint hogyha

vézna erejével

a világot szabdalná

apró darabokra.

 

Sokat bujdostam

sötét erdőkben

a fák alatt;

laktam a fákon,

ahol az ágon,

a lombok között

madár és kígyó

suhant el felettem.

Nem csoda, ha

az élet bolondja

és a sors leköpött

üldözöttje lettem.

Aki így élt, annak

minden gondja

baja más:

nem keseríti el

soha súlyos,

változó csapás!

 

Van füvem, fám, vizem.

Mindig tudtam,

most is hiszem,

hogy rajtam kívül

bizony senki sem

élt úgy, mint én,

aki köveket cipelt a nyakán

és sebeket a szívén.

Terhes volt minden éjszakám;

a nappalok is úgy, bicegve teltek el,

ahogy a hózápor

ömlött a tájon,

s fehér, de vak volt az út:

nem láttam

se földet, se eget,

lépésem jegek közt recsegett;

ahogy a reggel jött,

utána este lett.

 

Alacsony voltam,

vézna, hitvány,

de volt botom

és vándortarisznyám,

s magaménak

nem is mondhatok mást,

minthogy bírtam

a bujdokolást,

a jövést, menést,

a félelem se fárasztott,

bár rettegtem sokat,

csak titokban éreztem:

valami emészt,

feszít, éget,

bizony ki is égett,

s varas undorrá lett

minden értékem:

szerelmem, szeretetem.

Korhadok, kopok,

mint zivatar után

a roskadó pára,

már nem járom az erdőt,

és nem mászok a fára.

Bizony már úgy

elrejteném magam.

Jaj! Az életem, örömöm,

munkám, meg mindenem

olyan bizonytalan!

Hát ez volt, ez van,

és még mi lehet?

Üres semmi!

Nem más,

mint egy jajszavas,

szívrepesztő szusszanás

és nem hallom a vaksötét,

titkokat emésztő

élet jajszavát.

 

Fekhelyemre dőlök,

mint döglődő féreg,

milyen jó nekem,

rövid vagyok,

a lócán is elférek.

Pihenésem rövid,

álmom se sok;

marnak a férgek,

tépnek a sasok,

Menyi légy, szúnyog,

sok penészbogár,

émelygő bűz

terjeng szaporán.

Ugyan rajtam

kívül ki lenne oly bátor,

ennyi vészen át

élni a világon.

 

Nadrágja foltos,

ruhája rongyos,

mindene, ami van,

rendetlen, bolondos.

A ház, amelyben lakik,

ajtajával, mintha

nem is a konyhába,

sehová se nyílna,

kotyogó riglivel

billen balra - jobbra,

ferde kancsalsággal

néz az ablakokra,

amik tört vaksággal

oly porosak, hogy hát

ember legyen, aki

szemeivel belelát.

 

Nem siratgatom már

elnyűtt szegénységem,

mint ahogyan régen

fiatal koromban

sokszor siratgattam.

Egykedvűen, ahogy

jön, úgy veszem jónak:

egyformák a napok

minden hét és hónap.

Így tevődnek össze

hosszú-csendes évek,

így leszek öregebb,

s mindig csak szegényebb.

Olyan jó, hogy nincsen

igényem se vágyam;

viselem a sorsom

megtörten, soványan.

 

Népes családfának

utolsó rongya: én,

akinek élete,

zord-hideg és szegény.

Nem azért mondom ezt,

hogy így élni félek;

azért, hogy mégis csak

valamit beszéljek.

Mert hiszen százszor is

elmondtam e nótát:

nem azért, hogy hallják,

mert úgyis leszólnák.

Ez bennem az erő,

a jóság, szeretet;

amíg éldegélek

elfojtani nem lehet!

Zengő szavaimat

ne hallgassák mások:

az üres semmibe

szólnak a mondások.

Jól is van ez nekem,

hogy csak magam hallom,

hogy a lelkem sírjon

s szívem meghasadjon.

Azért, hogy a világ

bús képeket lásson,

kínomon örömben

tőle hahotázzon?!

Mindettől szomorún,

lelkem undorában

merüljenek mélyen

néma elmúlásban.

 

Szóródjon szét a világon

festék és ecset:

sújtson ütést,

fakasszon vért

és átkot, amikor

én majd szétesek.

A vérem, a húsom

rothadjon el az úton.

Legyek mérges bűz

a levegőben:

fertő meg a tűz,

aminek nyomában

a pokol föltámad:

ez jelentse utolsó órámat,

a szétfeszülő haláltusát,

amin félelem,

reszketés fut át.

Porló csontjaimból is

átok és ragály ömöljön;

és, ha nekem volt bűnöm,

bűnhődésem örökös maradjon:

soha meg ne szűnjön!

 

De az utolsó ítéletet

éljem át

egy atomnyi,

élő porcikámmal,

hogy folyton

viaskodhassak

az örökös világgal.

Örökös az élet!

Ezt nem hiszem!

Magamat élve,

lángoló oszlopra

véres kezemmel

felfeszítem;

kitépem a szívem

és megiszom a vérem,

és vizelésemnek

ölő mérgével

fröcskölöm a világot tele,

s ha nem pusztulok bele:

tüzes drótkötélen

akasztom fel magam

lelkemnek lángoló ágaira,

ha ez igaz!

 

Amit írok:

az legyen átok,

áldásnak majd

nemesebb anyagot találok.

 

Ütöm az eget,

tolom a hegyet,

üres a lég,

süllyed a föld.

Duzzad a tenger;

elsodor engem,

s elönti velem

a nagy végtelent.

Most már mit tehetek?

Nem látok földet, se eget!

Az óceán az egekbe ér:

ott sötét, amott fehér.

És még ott mi lehet,

ahol megbénul

az emberből eredő

párás képzelet?

A gondolat

a meggyötört sors

reszkető ökle,

mely belesújt a rögbe,

s ott marad az ember

szenvedve, örökre!

Tintát, tollat,

festéket, ecsetet

rontok, pusztítok,

s a néma vásznat

marcangolva kenem

tarkára, cifrára:

sárkányt kötözök

a farkas farkára.

Lángba borítom a gúnyt

,ami bamba képével

a vászonról rám mered.

Játszom az embert

meg az állatot;

de hogy valóban

mégis mit csinálok?

Ezt, ember, soha

meg nem ismered!

 

Amire régen

azt mondtam: kő,

az ma korhadék.

Amiben anyám

bablevest főzött

valamikor régen,

az most a szemétben

rozsdás - rossz fazék.

Változik az anyag:

az ember se más,

mint fájdalmas születés,

kínosabb meghalás.

Van tűrés, tagadás:

szenved a test,

beszél a szellem:

lettünk, vagyunk, forgunk

a véges végtelenben.

 

Kenem a festéket

vászonra, papírra,

s írom azt, ami

még nincsen megírva.

Mennyi kép, mennyi írás!

Küzdelem, sóhaj:

önsanyargatás, kínzás,

amely összesítve

verítéket s vért ereszt,

és színeknek tarkasága:

különleges ábrák,

összeomolva ömlesztik

a világ kavargását;

hát még az embert

mennyire megmásítva

csúful - görnyedőn,

töprengve önátkán,

mit nyakába akasztott

Isten és sátán.

 

Se festék, se ecset,

se vászon:

most már keressék

a képeket ott, ahová

dobáltam a világon!

A tengereken, a hegyeken,

a sivatagban

s a föld sarkain,

az örök jégmezőkön:

nem is győzöm

elmondani hol?

Adjanak érte hálát,

ha megtalálják

a Mennyországban,

vagy ott, ahol

lángol a Pokol !

 

Elefánt, Oroszlán,

Púpos teve, Zsiráf!

Milyen nagy az én

oldaltarisznyám,

amit szellemem

időnként porolva kíván:

tisztuljon világom,

ami elég szűk;

mégse az, van benne

Nyár, Ősz, Tél, Tavasz.

Leereszkedett a Nap,

a Hold is követte,

világom kicsi,

de van elég tér körötte.

Így már megjárja,

hogy a tenyerem

a mindenség, nem pedig

sötét remete verem.

 

Szavam, mint az égető sav

marjon bele

az élő valóságba:

tépje a húst,

törje a csontot,

szikrát és lángot hányva.

Mondásaim élesen,

torzítva, véresen

úgy szúrjanak,

hogy közben legyenek

kedvesen simák:

aludjon el tőle

méltó pihenésre

a fáradt világ!

 

Fűtöm a szobát,

mert nekem

az idő még tél.

Űzöm a csodát,

festem a fényt.

Írok verseket,

csupa komédiát,

egészen úgy,

ahogy a világ

hiszi és vallja

s az elnyűtt ember

egymást vigasztalja.

Nekem ez csak mosolygás,

amelyet szegénység bélel.

Barátkozom a heggyel

meg a futó széllel.

Nem is tudják,

hogy élek én,

mert azt mondják:

ez az ember vak

és nagyon szegény.

 

Fáimnak lombjaiban

izgatottan rian

szélnek harsogása.

Tépő szomorúság

a lengő hír,

amit ecsetem fest,

tollam ír.

Összeszedegetett

cifra tarkaságok;

amit szem sohase látott.

Vakfalú ködön,

az idő dombján

veszetten dörömbölöm,

ami zagyva keserűség;

béna üdv mögötti,

rejtélyes öröm.

 

Sok színes cifraságot

mintha életre

teremtettem volna;

pedig csak festettem

szegénységbe omolva,

görnyedőn, kétrét.

Nem vontam

élet és halál között

élesen látott mércét,

mert homályba burkolt,

rabságba kötött

létezésnek

nincsen határa.

Ami van

és látszik,

az az ember,

aki mindezt

kitalálta!

 

Gondolná valaki rólam,

hogy fiatal koromban

szobrász is voltam?

Fúrtam, véstem, faragtam

a kemény követ,

a tömör fát,

a sokoldalú életet,

mindazt, amit a sors

elémbe vetett.

Ábrázoltam a sorsot,

a kínt, a szegénységet,

de legtöbbször

az embert magát.

Gúnyán gombolok

lyukas gombot,

próbálkozom

a szerencsét

elémbe idézni:

neki is fogok,

ásom a dombot,

hátha szerszámom

elrejtett kincsbe akad,

vagy enyésző

csontokra lelek.

 

A festéket annyira szerettem,

majdhogy nem megettem.

Most a közelsége

is iszonyúan éget,

undorodva taszítom félre.

Megfestett képeimet is

csak úgy nézegethetem,

ha fátyolt borít rájuk

a képzeletem.

Alkotó rombolás,

szellemi szegénységben

ez érthető,

de én

nem vagyok szegény,

mert, ha a világom

nem más, csak csupa álom;

mégis mind enyém.

 

Írhatnék szépeket,

színes képeket,

sokat, gyönyörűt;

inkább festek

egykerekű köszörűt

szakállas cigánnyal,

ványadt gebéket

ostoros vak lánnyal,

aki belehajt a termésbe

zúzva a zabot,

és lop a tarisznyába:

a keheseknek abrakot,

a zsákba krumplit,

zsenge kukoricát,

közben gágognak a libák,

és a pásztor

jó néhányszor

botjával odacsap,

ahová az égről le,

barna szép bőrre

feketét süt a nap.

 

Mostanában

ahogy festek, írogatok,

olyan szomorú

szürke napok

váltják egymást

az éjszakákkal,

mintha a felhők

ölelkeznének

a zöldülő fákkal:

annyira szépen,

hogy vészes szeretkezésnek

vélné látni valaki.

Hiszen nem is lehet

ez más egyéb,

mint az éhes ember álma,

amikor nincs neki,

amit megegyék.

 

Most már nem emészt a bánat;

teliraktam a szobámat

sok cifra képpel:

kicsivel, naggyal,

csúnyával, széppel.

Bizony úgy csináltam,

hogy nekem

tetsszen.

Törődöm is én a világgal!

Ha a feje tetejére áll,

s miként a rák,

hátrafelé jár.

Fiatal koromban

eleget borongtam;

most derülök.

Barátságot mellőzök,

mindenkit kerülök.

Olyan jó és kedves,

hogy így tehetek;

zord ember vagyok,

de azért mindenkit szeretek!

Képeim rakáson hallgatnak

összekapaszkodva.

Sokszor széthányta őket

a kíváncsiság sodra:

egyiket lökik oldalt,

a másikat taszítják balra,

a harmadikat elnézik hosszan

és emelik magasra.

Ez nagyon szép,

mondják,

de az valahány.

Ennyi sok kép hogy teremhetett

e szűk térnek

szegényes talaján?!

 

Amikor írom ezeket

a könnyű, értelmetlen,

oldalnélküli, feneketlen,

mégis beszédes sorokat:

olyan jóízűeket nevetek,

örömmel, hosszasan,

hogy két kézre fogom

lapos - sovány hasam.

Amit írok:

az legyen átok,

áldásnak majd

nemesebb anyagot találok.

 

Csapongok, mint a füst,

s eltűnök, mint a pára:

kapaszkodok a fára,

zuhanok a mélybe;

oh, és mégse

törik ki a lábam

se a kezem:

szinte élvezem,

ami történik velem.

Súrlódó formában vagyok,

mint a csillagok,

vagy a meteorok.

Oh milyen szörnyű,

ahogy a mindenség

dübörögve forog,

és a súlyos égi tömegek

velem döngetik

a végtelen eget!

 

 

 

 

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet