Előző fejezet Következő fejezet

Irodalom- és rövidítésjegyzék:

 

Bárdossy 1976. = Bárdossy László: A nemzet védelmében. Utolsó beszédei az un. népbíróság előtt. Kiadja Gilde Barna. Svájc, 1976.

Bendász 1991. = Bendász István: Öt év szögesdrót mögött. Egy kárpátaljai pap a Gulag munkatáboraiban. Bp., 1991.

Boldogság = A boldogság felé - Kárpátontúl vázlatos története. Szerzői munkaközösség. Uzshorod, 1975.

Bonkáló 1996. = Bonkáló Sándor: A rutének. Basel-Bp., 1996. Sajtó alá rendezte, utószót írta Salga Attila.

Botlik 1997. = Botlik József: Hármas kereszt alatt - Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). Bp., 1997.

Botlik-Dupka 1991. = Botlik József-Dupka György: Ez hát a hon... Bp.-Szeged, 1991.

Bródy előterjesztés = Őfőméltósága vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzó urához hódolatteljes előterjesztése Bródy András volt kárpátaljai magyar-orosz miniszterelnöknek. (Az irat 1939 júniusában készült, címlapjára Bródy ráírta, hogy 1940-ig nem küldte el a kormányzónak, valószínűleg sosem látta Horthy Miklós.)

Compass (1919-1939) = Magyar politikai és közigazgatási compass (1919-1939). Szerk.: Madarász Elemér. Bp., é. n.

Darvas 1939. = Darvas János: A felvidék húszéves küzdelme és felszabadulása. In Compass (1919-1939).

Dupka 1999. = Dupka György: Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon. Ungvár-Bp, 1999.

Egan 1939. = Dr. Egan Imre: Milyen legyen a ruszin autonómia?! Ungvár 1939. Húsvét havában.

Éhség 1975. = Az éhség legendája. Csehszlovákiai magyar valóságirodalom a két háború között. Válogatta Turczel Lajos. Madách, 1975.

FI=Felsőházi Irományok + szám.

Gulyás + kötetszám = Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. I-VI. Bp., 1925-1942.

Győri Szabó 1997. = Győri Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság. Windsor Kiadó, 1997.

H 1992. = Horváth Lajos: A kárpátaljai ruszin autonómia ügye 1939-1944. Honismeret, 1992. május.

H 1995. a. = Horváth Lajos: A kárpátaljai „behivott" képviselők az 1939-i magyár országgyűlésben. Honismeret, 1995. október.

H 1995. b. = Horváth Lajos: Magyarország és népei, ha nem lett volna Trianon. Hunnia, 1995. november.

H 1995. c. = Horváth Lajos: A magyar fold sorsa Trianon után az elszakított területeken. Hunnia, 1995. október.

H 1997. = Horváth Lajos: A ruszin nép Trianonjai. Trianon Kalendárium 1998. Szerk.: Kiss Dénes. Bp., 1997.

H 1999. = Horváth Lajos: Volosin az égbe megy. Havi Magyar Fórum, 1999. november.

H 2000. = Horváth Lajos: Kárpátalja és a Nyugat-Ukrán Népköztársaság. Trianon Kalendárium 2001. Szerk.: Döme Katalin és Kiss Dénes. Bp., 2000.

Jócsik 1939. = Jócsik Lajos: Idegen igában - Húsz év cseh uralom alatt. Bp., 1939.

Kaminszky = Dr. Kaminszky József: A magyar-orosz nép (ruszin) önkormányzata (autonómiája?). In Compass (1919-1939).

KJ = Képviselőházi Irományok + szám.

KN = Képviselőházi Napló + ülés napja és oldalszám.

Kováts = Kováts Miklós: Kárpátalja húszéves szenvedése és felszabadulása. In Compass (1919-1939).

MMVL = Magyarország a második világháborúban lexikon A-Zs. Főszerk.: Sipos Péter. Bp., 1996.

Mo. Hadt. 2. = Magyarország hadtörténete (2). Főszerk.: Liptai Ervin. Bp., 1985.

MSZS és évszám. = Magyar Statisztikai Zsebkönyv. Szerk.: Mike Gyula. Bp., 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943.

MTCN 1941. = Magyarország tiszti cím- és névtára 1941. Bp., 1941.

Név- és lakjegyz. = A magyar országgyűlés képviselőinek és felsőházi tagjainak név- és lakjegyzékei évente kiadásban. Bp., 1941, 1942, 1943, 1944.

Nyikolaj Szirko = Nyikolaj J. Szirko: A Pataki Ferenc partizáncsoport harctevékenysége. Hadtörténelmi Közlemények 1969. 2.

Országgyűlési Alm. 1939-1944. = Magyar Országgyűlési Almanach. 1939-1944.

OVM 1848-1990. = Országgyűlési választások Magyarországon. 1848-1990. A Belügyminisztérium és a Legújabbkori Történeti Múzeum kiállítási katalógusa. Szerk.: Ihász István. Bp., 1992-1993.

Püski 1996. = Püski Levente: Társadalmi érdekképviselet és konzervativizmus - A felsőház felépítése a Horthy-korszakban. Debrecen, 1996.

Ravasz = Ravasz István: Kárpátalja megszállása. Cikksorozat a Kárpátalja c. lapban 1992 januárjától.

Rongyos Gárda 1999. = A Rongyos Gárda harcai. 1919-1939. Szerk.: Bálint István János. Bp., 1999.

Ruszin 1991. = Ruszin Emil: Magyarok a Kárpátalján. A félmúlt üzenete. Bp., 1991.

Simády 1991. =Dr. Simády Béla: Kárpátalja postatörténete. Bp., 1991.

Sorsdöntések = Sorsdöntések. Szerk.: Gerő András. Bp., 1990.

Teleki 1941. = Gróf Teleki Pál: Magyar politikai gondolatok. Sajtó alá rendezte Kovrig Béla. Bp., 1941.

Teleki 1992. = Teleki Pál és kora. Szerk.: Csicsery-Rónay István és Vigh Károly. Bp., 1992.

Vásárhelyi 1941. = vitéz Vásárhelyi Andor: A Kárpátaljáért Ungvár és Uzsok közt lefolyt harcok. Magyar Katonai Szemle 1941/6. 563-578.

Veress-Popovics = Dr. Veress Gábor-Popovics Vladimir: Nemzetiségi iskolák Kárpátalján. 1919-1991. Beregszász, 1999.

Zseliczky 1998. = Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében. 1920-1945. Bp., 1998.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet