Main A szerbek magyarországon

Fejezetek

     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  Szerbek magyarországon - szerbek a magyar történelemben
  A szerbek betelepülése magyarországra a XV. században
  A szerbek felköltözésének (1690) történeti előzményei
  Irodalom
  A szerbek nagy kivándorlása
  A szerbség magyarországi bevándorlásának és megtelepedésének kérdései
  A karlócai érsekség egyházszervezete és görögkeleti népessége a xviii. században az összeírások tükrében
  A kiváltságolt szerb nemzet a xviii-xix. században magyarországon
  A csanád vármegyei szerb optánsok ügye (1922-1930)
  A maros menti szerbek népköltészeti hagyományainak néhány jellemző vonásáról
  Tartalom