15 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése

 

Csabaszabadi és a szlovákiai Hradište település (melyből közel 300 évvel ezelőtt az első szlovák családok költöztek Békéscsabára) között testvér-települési kapcsolat van, ezen kapcsolat megörökítésére 2010-ben kiadvány került megjelentetésre.

A kiadvány nyomtatható változata itt elérhető.

 

Poľovníci - Vadászok

 

 

 

 

 

Úvod

Túto fotku som vybral na úvod našej publikácie, lebo korene našej spoločnej spolupráce začali u Ondreja Hanku, (na fotke druhý sprava) ktorý vypátral súvislosť medzi našimi predkami a medzi obyvateľmi obce Hradište. Vďaka jemu a všetkým tým, ktorí udržiavali styky aj v čase keď obec Čabasabady ešte nebola samostatná. Ďakujeme aj pani Alžbete Ančinovej, (na fotke prvom rade druhá sprava) ktorá videla možnosti na vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi obcami a zorganizovala stretnutie predstaviteľov oboch obcí. Toto stretnutie a spoločná vôľa zástupcov obidvoch obcí rozvinula našu spoluprácu, ktorá priniesla veľa priateľstiev, nových poznaní a milých zážitkov. Teším sa, že táto vzájomná spolupráca pretrváva dodnes a dúfam, že bude žiť a rozvíjať sa aj naďalej.

Matej Kesjár

 

Előszó

A fenti képet választottam ki e kiadványunk bevezetéséhez. Ezt, mert a közös munkák gyökerei Hankó Andráshoz vezettek (képen jobbról a második), aki kapcsolatot talált az itt élő szlovák leszármazottak és Hradište település lakói között. Hála neki és mindazoknak, akik ápolták a kapcsolatokat Csabaszabadi község önállóvá válása előtt. Köszönettel tartozunk Ancsin Pálnénak (képen jobbról, elöl a második) is, aki felfedezte a két település együttműködésében rejlő lehetőséget, és találkozóra invitálta a két település vezetőit. E találkozó és a települések közötti közös akarat eredménye az együttműködés, mely számunkra sok - sok barátot, ismeretet, kedves élményt szerzett. Azok akik ma is részesei lehetünk e kapcsolatnak csak reménykedünk, hogy e közös munka sokáig folyatódhat.

Kesjár Mátyás

 

 

Hradiste község (Szlovákia) és Csabaszabadi Községi Önkormányzat együttműködésének 15. évfordulójának ünnepe

 

 

A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság baráti együttműködéséről, valamint jó szomszédi viszonyáról szóló egyezményt írt alá 1995. év márciusában.

A települések közötti megállapodás kiterjedt elsősorban a kulturális tevékenységre, mely szorosan összefügg az oktatással, valamint a turizmussal is. De ezeknek a közös rendezvényeknek részévé vált a sportrendezvények, valamint a szakmai oktatások, továbbképzések megszervezése is. A gyermekeket hagyományőrző tevékenységgel mindkét részről az egészséges életmódra neveljük/nevelik, valamint törekszünk a természet megóvását biztosítani az utókor számára, ezáltal a környezetvédelemnek is eleget téve.

Csabaszabadi és Hradište települések közötti együttműködés a hagyomány ápolásán túlmenően lehetőséget ad a fiatalabb generáció számára a szabad nyelv gyakorlására, illetve a közös programokhoz kiaknázatlan pályázati lehetőségekre. Az együttműködés túlnőtt a települési önkormányzatokon, és mára már a településeken működő civil szervezetek között is jól működő kapcsolat létezik. Ezek a civil szervezetek a folyamatos változásoknak megfelelően, rugalmasan követték a jogszabályi lehetőségeket és az önkormányzatok válláról levéve a feladatot, ellátják azt. így lényegében a „jóbaráti" viszony ápolásán kívül plusz feladat nem is terhelődik az önkormányzatokra.

Csabaszabadi település vezetőjeként elmondhatom, hogy Hradistében járva ámulatba ejtő az a barátságos fogadtatás, ami náluk tapasztalható. Állítom, hogy tanulhatunk az ott élőktől. Tudom, hogy küzdeni kell a mindennapokban, de egy falu fennmaradásáért is ugyanúgy harcolni kell. A kultúra vidéken még él, ennek ellenére ma már nem tartanak oly mértékben igényt rá a jelen kor emberei, hogy a túlélése biztosított legyen. Azonban Hradiste településen felismerték azt, hogy a mindennapi nehézségeket könnyebb úgy leküzdeni, ha összefogva teszik azt. A lényeg ebben rejlik, hogy meg kell találni az összetartozás okát. Ebből tanulva a múltat ápolva épülhet a közös jövő. De aki letagadja - netalán szégyelli a származását -, hogyan is építhetne jövőt, közös jövőt?

Ma már mindent könnyű az anyagiakra fogni. Azonban tanúbizonyság az is, jelen együttműködés méltó példa arra, hogy pénz nélkül és egyéb források nélkül is lehet dolgozni, csupán tenni akaró emberek kellenek hozzá. Köszönet érte.

Csabaszabadi és Hradište él, kívánom, hogy fejlődésnek indulva, példát statuálva megfeleljenek az európai irányelvnek, s nem utolsó sorban a leszármazott utódok elvárasainak.

Szeverényi Attiláné

Csabaszabadi község polgármestere

 

 

Programy - Programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testvér-települési kapcsolatok története Hradište, Békéscsaba és Csabaszabadi települések között.

 

A kölcsönös együttműködési kapcsolatok kiépítése községünk és az alföldi szlovákok között 1986-ra nyúlik vissza, amikor a Csabai Szlovákok Szervezete Hankó András által küldött levelet az uhorski helyi nemzeti bizottsághoz, amelyhez akkor közigazgatásilag Hradište település is tartozott és találkozót kért. A találkozó még abban az évben megvalósult Hradište és Békéscsaba településeken és ettől az időponttól kezdve a kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolat napjainkig tart.

A közigazgatási változásokat követően településünk 1991. évben önállóvá vált, átvette és továbbépítette az együttműködést a békéscsabai szlovákokkal. 1993 márciusában településünk képviselői fogadták Békéscsaba város delegációját, akik meghívtak bennünket Békéscsabára a 275 évvel korábban szlovákok által történt újratelepítés évfordulójára szervezet ünnepségre. Ezen találkozó alapján 1993 augusztusában kulturális program keretében fellépet a „Kokaván" folklór együttes Kokava nad Rimavcov településről, és községünkbe fiatalok kerékpáron valamint autóbusszal látogattak el az „Őseink Nyomában 1718 -1993" program keretében.

Október hónapban a Békéscsabán megrendezett városi ünnepségen településünk is képviseltette magát.

1995 áprilisában ismét meghívót kapott polgármesteri hivatalunk a békéscsabai szlovákokkal való találkozóra, melyen településünk képviselőtestülete részéről Peter Katona és Ján Podhorec képviselők vettek részt. A találkozón delegációnkat megkereste Kesjár Mátyás az újonnan alakult Csabaszabadi község polgármestere, és arra kérte őket, hogy tolmácsolják javaslatát a hradištei községi képviselő-testület felé, hogy településeink kössenek, alakítsanak ki együttműködést, amivel képviselő-testületünk egyetértett és így 1995 májusában Csabaszabadiból delegáció látogatott el hozzánk. Ezt követően mi vettünk részt szeptemberben a Békés megyei szlovákok napján Csabaszabadiban. A találkozókon megerősítettük a kölcsönös együttműködési szándékunkat. Azóta rendszeresen fenntartjuk és mélyítjük kapcsolatunkat. 1996-1998-as évek voltak az együttműködésben a gazdagabbak, melynek során több buszos kirándulás, látogatás volt, megismerhettük egymást, barátságokat kötöttünk és kölcsönösen megismerkedtünk az Alföld és Szlovákia történelmével. 1999-2006-ban Csabaszabadi település vezetésében változás történt. Az új település vezetése nem támogatta az együttműködést, ennek ellenére továbbra is fenntartottuk kapcsolatunkat a szlovák kisebbségi önkormányzattal és a Csabaszabadiért Egyesülettel az együttműködés nem szakadt meg. Ebben a nem túl barátságos időszakban rendszeresen találkoztunk, minden évben részt vettünk a kolbászfesztiválon Békéscsabán, a Csabaszabadi Dalkör fellépet a „Koliesko v Kokave nad Rimavicou" folklór fesztiválon és egyéb találkozókon. 2005-ben autóbuszos kirándulás keretében emlékeztünk meg az együttműködésünk tizedik évfordulójáról, és ekkor állapodtunk meg a Csabaszabadiért Egyesület és az újonnan alakult OZ PreHradište együttműködésének kialakításról, melyet októberben együttműködési megállapodásba foglalva aláírásunkkal hitelesítettük. 2006. évtől az együttműködés a Csabaszabadi településen történt vezetői váltást követően a települési önkormányzatokra is kiteljesedett. A 2006. évi önkormányzati választásokat követően Szeverényi Attiláné polgármester és Kesjár Mátyás, a szlovák önkormányzat elnöke közösen látogattak meg bennünket. A polgármester asszony meghívott minket az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező kopjafaavató-ünnepségére, melyen október végén vettünk részt. A találkozón, mely baráti hangulatban zajlott le, részt vettek Csabaszabadi és Hradište település képviselői, a Csabaszabadiért Egyesület az alakuló SOS Csabaszabadi Polgáraiért Egyesület és OZ PreHradište és Nyugdíjas Egyesület Hradište képviselői, ahol megállapodtak abban, hogy az együttműködésüket tovább szélesítik. A megállapodás alapján, 2007-ben több érdekes és hasznos programot szerveztünk mindkét fél számára. Májusban részt vettünk a Csabaszabadiért Egyesület tizedik évfordulójának ünnepségén, ahol egy rendkívül érdekes hradištei és csabaszabadis gyermekek által készített rajzkiállítás került megrendezésre. Júliusban OZ PreHradište meghívására egy háromnapos nyári gyerektáborban - „Benčerkyland" - vettek részt csabaszabadi gyermekek. Októberben ismét részt vettünk a kolbászfesztiválon és Skorka Pál tanyáján bemutattuk, hogy Hradištében milyen disznóvágási szokások vannak.

Ezen a találkozón vetette fel Kesjár Mátyás azt az ötletet, hogy az újratelepítés évfordulójára egy emlékkövet szeretnének felavatni. Szó szót követve novemberben Kesjár Mátyás és Skorka Pál eljöttek a kőért, melyet mi készítettünk elő, és decemberben hivatalosak voltunk a „Na pamiatku predkov - őseink emlékére 2007" emlékhely ünnepélyes felavatására, mely Csabaszabadi település parkjában került kialakításra. Az együttműködés leggazdagabb éve vitathatatlanul mindkét település számára a 2008-as év volt. Az együttműködés már április 4-én megkezdődött, amikor Kesjár Mátyás, Skorka Pál, Burai Csaba és Kesjárné Erős Erzsébet meglátogattak azzal, hogy a Csabaszabadiért Egyesületnek nyertes pályázat alapján lehetősége van megrendezni Hradište településen a Csabaszabadi napokat és a Hradište napokat Csabaszabadiban, amit azután április és május hónapban meg is valósítottunk. Ez egy rendkívüli és sikeres program volt, ahol bemutattuk saját településünket, az egyesületek és társadalmi szervezetek munkáját, szokásokat, specialitásokat, több hasznos időt töltöttünk együtt, amit a résztvevők magas aránya is bizonyít mindkét programon. További sikeres akció volt Hradište településen az emléktábla avatás, mely az első szlovák családoknak állít emléket, akik az Alföldön telepedtek le 290 évvel korábban, és a Csabai Szlovákok Szervezetével és a Békés megyei szlovák önkormányzatokkal közösen avattunk fel. Ezután a csabaszabadi gyerekek vettek részt a hradištei gyermektáborban, majd Hradistéből kirándultunk Békéscsabára és a környékén található fürdőkbe, részt vettünk a Csabaszabadi falunapon, melynek keretében Szeverényi Attiláné polgármester asszonnyal ünnepélyes keretek között aláírtuk az együttműködési megállapodást Hradište település és Csabaszabadi Község Önkormányzata közt. A 2008. évi gazdag programot a Csabai Kolbászfesztiválon és az őszi kulturális napokon való részvétellel fejeztük be. Ebben az évben került megkötésre a két település vadásztársaságai közötti megállapodás is, novemberben és decemberben részt vettek Csabaszabadiban nyúl és fácán, Hradište községben vaddisznóvadászaton vettek részt. 2009-ben a korábbi hagyományos közös programokat folytattuk Benčerkyland, kolbászfesztivál-, és ismét nyári programként szerveztünk a fürdőkbe kirándulást. Készítettünk új programot is, ilyen volt a Csabaszabadi delegáció részvétele a Hornohradi mikrorégiós fesztiválon Málinec településen, ahol kolbászkészítő versenyen vettünk részt, melyben már nagy tapasztalatunk van. Szeptember végén valósítottuk meg Kesjár Mátyás ötletét, hogy rendezzük meg az almanapokat Hradište településen, mivel Hradište település egyesülete nagy területű almakerttel rendelkezik. Ez az akció is sikeres volt (annak ellenére, hogy a kertben nem volt semmilyen almatermés), ezt a programot szeretnénk megrendezni minden évben, egyszer az egyik, máskor a másik településen. Ebben az évben - miután minket sem került ki a gazdasági válság - szeretnénk a megállapodásunk szerint megvalósítani legalább egy gazdagabb tartalmú közös rendezvényt, mely szeptemberben valósul meg Békéscsabán és Csabaszabadiban. Ezek összevont kulturális napok lesznek, almanapok és a 15 éves együttműködésünk megünneplése. Ezen a találkozón szeretnénk bemutatni a Hornohradi mikrorégiont, mely kilenc települést fog össze - köztük Hradište települést is-, bemutatni a Békéscsabai kistérségnek, - melynek tagja Csabaszabadi is-, jövőbeni kapcsolatok reményében.

Mint látszik az elmúlt 15 évben számos közös kulturális és társadalmi rendezvényt tartottunk ahol jobban megismertük egymást, barátságokat kötöttünk, melyek remélem a továbbiakban is kitartanak. Sajnos az elmúlt 15 év alatt néhányan, akiket megismertünk, és megszerettünk, örökre itt hagytak bennünket, az élet ilyen. Őróluk is szeretnék csendesen megemlékezni. Mindkét ország belépése az Európai Unióba megnyitotta a határokat és könnyebbé tette az utazást, lehetőséget teremtett vissza nem térítendő pénzügyi támogatások megszerzésére különösen a kultúra, sport, turisztika és üdülés területén a különböző európai uniós intézmények és programok által. Ezen források segítségével is remélem, szélesíteni fogjuk a lelki, az emberi, kulturális életet és mélyíteni a személyes kapcsolatokat a jövőben. Végezetül szeretnék mindkét község lakóinak jó egészséget, sok szerencsét, szeretetet, Isten áldását, optimizmust kívánni ebben a nem könnyű gazdasági helyzetben és nagy lelkesedést a jövőbeni közös programjainkhoz.

Jozef Valkovec

Hradište település polgármestere

 

 

Klobásoví festival Békéšskej Čabe

Kolbászfesztivál Békéscsabán

 

 

 

 

Klobásová súťaž v Málineci

Kolbászkészítő verseny Málinec településen

 

 

 

 

Klobásová súťaž v Čabasabady

Kolbászkészítő verseny Csabaszabadiban

 

 

 

 

Jablkové dni v obce Hradíšte

Almanapok Hradíšte településen

 

 

 

 

 

 

 

Výlety - Kirándulások

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca medzi Obcou Hradište a Obecnou samosprávou Čabasabady 15. jubileum

 

 

V marci roku 1995 Slovenská republika a Maďarská republika podpísali dohodu o priateľskej spolupráci a o dobrých susedských vzťahoch. Dohoda medzi našimi obcami sa prvý raz uzavrela v meradle kultúrnych aktivít, ktoré úzko súvisia so vzdelávaniam a turistikou. Ale súčasťou týchto spoločných aktivít bolo aj organizovanie športových programov a odborných vzdelávaní. Výchova detí je na oboch stranách úzko spätá so zachovávaním ľudových tradícií, zdravého životného štýlu, vzdelávaním, prostredníctvom ktorého sa snažíme zabezpečiť zachovanie prírody pre budúce generácie a zachrániť životné prostredie.

Spolupráca medzi obcami Csabaszabadi a Hradište okrem zachovania tradícií, vytvára mladej generácii možnosť slobodne používať jazyk a využívať ho pri príležitosti realizácie spoločných programov. K spolupráci vytvorenej miestnymi samosprávami sa už pripojili aj civilné organizácie, vyvíjajú vzájomnú činnosť a aj medzi nimi už funguje dobrý vzťah. Tieto občianske organizácie podľa prebiehajúcich zmien v legislatíve pružne reagovali na nové právne predpisy a odobrali časť úloh z pliec miestnych samospráv. Takže okrem pestovania vzťahov "dobrému priateľstva" v podstate viac úloh na miestne samosprávy nečaká.

Ako vedúca obce Csabaszabadi vám môžem povedať, že pri spomienke na návštevu v obci Hradište mi napadne, aké úžasne priateľské prijatie som zažila. Tvrdím, že sa môžeme učiť od tam žijúcich obyvateľov. Viem, že každý musí dennodenne bojovať o prežitie, ale taktiež musí bojovať aj dedina. Vidiecka kultúra je ešte živá, ale napriek tomu sa ľudia v dnešnej dobe málo snažia zabezpečiť jej prežitie aj v budúcnosti. Avšak v obci Hradište si uvedomili, že každodenné problémy sa dajú ľahšie prekonať, ak to robíte spolu. Kľúč k súdržnosti spočíva v uvedomení si jej potreby. Starostlivo treba dbať na poučenie z minulosti a na tom postaviť spoločnú budúcnosť. Avšak ten kto popiera svoj pôvod a hanbí sa zaň, ten ako buduje budúcnosť, spoločnú budúcnosť!?

Dnes sa všetko ľahšie robí s dostatkom financií. Avšak pozoruhodným príkladom tejto spolupráce je aj to, že sa dá pracovať aj bez dostatku peňazí a ďalších zdrojov, len sú k tomu potrební ľudia, ktorí to chcú robiť. Ďakujem im.

Obce Čabasabady a Hradište žijú, a želám aby im začatý pokrok bol príkladom ako plniť smernice Európskej Únie a v neposlednom rade plniť očakávania odvodené od odkazu predkov.

Melinda Szeverényiová

starostka obce Čabasabady

 

 

História družobných vzťahov medzi Hradišťom a Čabasabady / Békešskou Čabou.

 

História vzájomných stykov medzi občanmi našej obce a Dolnozemskými Slovákmi sa datuje do roku 1986, kedy Čabianska organizácia Slovákov prostredníctvom Ondreja Hanka poslala list Miestnemu národnému výboru v Uhorskom, pod ktorý vtedy administratívne spadala aj obec Hradište so žiadosťou o stretnutie, ktoré sa ešte vtom istom roku uskutočnilo v Hradišti aj Békešskej Čabe a odvtedy sa vzájomné priateľské styky udržiavajú dodnes.

Po administratívnom znovu osamostatnení sa našej obce v roku 1991, prevzala naša obec aj pokračovanie stykov so Slovákmi v Békešskej Čabe. V marci roku 1993 prijali zástupcovia našej obce delegáciu z Békešskej Čaby , ktorá odovzdala osobné pozvanie na slávnostné podujatia pri príležitosti 275 výročia znovuosídlenia Békešskej Čaby. Na základe tohto stretnutia sa kultúrneho podujatia v auguste 1993 zúčastnil folklórny súbor „Kokavan" z Kokavy nad Rimavicou a našu obec navštívila skupina mladých ľudí na bicykloch sprevádzaná autobusom v rámci akcie „ Po stopách našich predkov 1718-1993".V októbri sa slávnostného podujatia v Békešskej Čabe zúčastnila delegácia z našej obce.

V apríli roku 1995 opäť dostal obecný úrad pozvánku na stretnutie Slovákov v Békešskej Čabe, ktorého sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva p. Katona Peter a Podhorec Ján. Na stretnutí ich kontaktoval starosta novovzníknutej obce Čabasabady p. Matej Kešjar a požiadal ich, aby Obecnému zastupiteľstvu v Hradišti tlmočili jeho návrh na nadviazanie vzájomných priateľských kontaktov, s čím poslanci súhlasili a tak nás prvýkrát v máji 1995 navštívila delegácia z obce Čabasabady. Potom sme sa my zúčastnili Dní slovenskej kultúry Békešskej župy, ktoré sa konali v októbri v Čabasabady. Na stretnutí sme potvrdili vzájomnú spoluprácu. Odvtedy už pravidelne udržujeme a prehlbujeme vzájomné kontakty. Roky 1996 až 1998 boli rokmi bohatej vzájomnej spolupráce, počas ktorých sme absolvovali niekoľko autobusových zájazdov a návštev, na ktorých sme sa vzájomne spoznávali, nadväzovali priateľstvá a oboznamovali sa s históriou a súčasnosťou života na Dolnej zemi a na Slovensku.. Od roku 1999 do roku 2006 došlo v obci Čabasabady k zmene vedenia obce. Nové vedenie obce nebolo priaznivo naklonené vzájomnej spolupráci, napriek tomu sme naďalej spolupracovali so Slovenskou menšinovou samosprávou a Spolkom za Čabasabady a vzájomné styky sme neprerušili. Aj počas tohto nie veľmi priaznivého obdobia sme sa pravidelne každoročne stretávali, zúčastňujeme sa Klobásového festivalu v Békešskej Čabe, Spevácky súbor z Čabasabady vystúpil na folklórnom festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou a rôzne iné stretnutia. V roku 2005 sme absolvovali autobusový zájazd, pri príležitosti desiateho výročia vzájomných stykov, na ktorom sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci Spolku za Čabasabady a nášho novovzniknutého Občianskeho združenia PreHradište, čo sme v októbri potvrdili podpisom Dohody o spolupráci. Od roku 2006 sa vzájomná spolupráca, po opätovnej zmene vedenia obce, rozšírila aj na obecné samosprávy. Po voľbách v októbri 2006 nás spolu s predsedom Slovenskej samosprávy Matejom Kesjarom navštívila aj novozvolená starostka p. Melinda Szeveréniová. Pani starostka nás pozvala na slávnostné odhalenie drevenej sochy, ako pamätníka revolučných udalostí v Maďarsku v roku 1956, ktorého sme sa koncom októbra zúčastnili. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu, sa zástupcovia obecných samospráv obcí Hradište a Čabasabady, Spolku za Čabasabady, S.O.S. spolku za občanov Čabasabady, Občianskeho združenia PreHradište, Slovenskej samosprávy Čabasabady a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hradišti dohodli na pokračovaní a rozšírení vzájomných priateľských stykov. Na základe tejto dohody sme v roku 2007 absolvovali viaceré zaujímavé a obom stranám prospešné programy. V máji sme sa zúčastnili osláv desiateho výročia založenia Spolku za Čabasabady na ktorých bola inštalovaná veľmi zaujímavá výstavka kresieb detí z Čabasabady a Hradišťa. V júli sa na pozvanie OZ PreHradište zúčastnili trojdňového letného tábora detí „Benčerkyland" aj deti z Čabasabady. V októbri sme  počas klobásového festivalu absolvovali zabíjačku  u Paľa Škorku, tak ako ju robíme u nás v Hradišti. Na tomto stretnutí prišiel Matej Kesjar s myšlienkou osadenia pamätného kameňa z obce Hradište v Čabasabady. Slovo dalo slovo a už v novembri prišli Matej Kesjar s Paľom Škorkom po kameň, ktorý sme im pripravili a v decembri sme boli prítomní pri slávnostnom odhalení kameňa s nápisom „ Na pamiatku predkov -Őseink emlékére 2007 " v parku Obecnej samosprávy Čabasabady. Najbohatším rokom na spoločné programy oboch obcí bol nepochybne rok 2008. Spolupráca začala už 4.4. kedy nás navštívili Matej Kesjar, Pavol Škorka, Burai Csaba a Alžbeta Kesjarová s tým, že Spolok za Čabasabady podal projekt a dostal finančnú podporu na usporiadanie Dňa Čabasabady v Hradišti a Dňa Hradišťa v Čabasabady, čo sme potom v mesiacoch apríl a máj zrealizovali. Boli to mimoriadne vydarené akcie, kde sme navzájom predstavili svoje dediny, činnosť spolkov a spoločenských organizácií, zvyky, kulinárske špeciality a strávili spolu príjemné chvíle o čom svedčí aj vysoká účasť občanov na oboch akciách. Ďalšou vydarenou akciou s veľkou účasťou bolo odhalenie pamätnej tabule v obci Hradište na pamiatku 290 rokov príchodu prvých slovenských usadlíkov na Dolnú zem, ktorú sme odhalili spolu s Organizáciou čabianskych Slovákov a slovenskými samosprávami Békešskej župy. Nasledovali účasť detí z Čabasabady na letnom tábore detí v Hradišti a autobusový zájazd z Hradišťa na kúpaliská v okolí Békešskej Čaby z účasťou na Obecných dňoch Čabasabady, na ktorých sme s pani starostkou obce Čabasabady Melindou Szeverényi slávnostne podpísali Dohodu o spolupráci medzi Obcou Hradište a Obecnou samosprávou Čabasabady. Bohatý program roku 2008 sme ukončili účasťou na klobásovom festivale a jesenných kultúrnych dňoch v Čabasabady. V tomto roku nadviazali priateľské kontakty aj poľovníci z oboch obcí a v novembri a decembri sa zúčastnili spoločných poľovačiek na zajace a bažanty v Čabasabady a na diviaky v Hradišti. V roku 2009 sme pokračovali v tradičných spoločných akciách Benčerkyland, klobásový festival a opäť sme viete zorganizovali zájazd na kúpaliská. Pripravili sme však aj nové akcie akou bola účasť delegácie z Čabasabady na Prezentačnom dni Mikroregiónu Hornohrad v Málinci, na ktorom sme súťažili vo výrobe klobás, s čím máme už bohaté skúsenosti. Koncom septembra sme prvýkrát realizovali nápad Mateja Kesjara na usporiadanie Jablkovej slávnosti v Hradišti, keďže má naše občianske združenie v prenájme veľký jablkový sad. Aj táto akcia sa vydarila ( napriek tomu, že ako na potvoru neboli v sade žiadne jablká), tak by sme ju chceli realizovať každoročne striedavo raz v jednej raz v druhej obci. V tomto roku, keďže aj nás zasiahla hospodárska kríza, by sme po vzájomnej dohode chceli usporiadať aspoň jednu spoločnú akciu s bohatším programom. Bude sa konať v septembri v Békešskej Čabe a Čabasabady. Budú to spojené kultúrne dni, jablková slávnosť a slávnosť pri príležitosti 15 rokov vzájomných kontaktov. Na tomto stretnutí by sme chceli tiež predstaviť Mikroregiň Hornohrad, ktorého členom je deväť obcí, vrátane Hradišťa a zoznámiť sa s viacerými obcami čabianskeho mikroregiónu, ktorého členom je Čabasabady, s výhľadom na možnosti nadviazania vzájomnej spolupráce.

Ako vidieť za uplynulých 15 rokov sme absolvovali množstvo spoločných kultúrnospoločenských akcií, na ktorých sme sa vzájomne spoznali, nadviazali priateľstvá, ktoré dúfam pretrvajú aj do ďalších rokov. Žiaľ za 15 rokov nás niektorí s ktorými sme sa zoznámili, stretávali a priatelili navždy opustili, taký je totiž život, a aj im by som chcel venovať tichú spomienku. Vstupom obidvoch krajín do Európskej únie sa nám zrušením hraníc podstatne zjednodušilo cestovanie na vzájomné návštevy a otvorili sa nám možnosti získať nenávratné finančné prostriedky na udržiavanie a rozširovanie vzájomnej spolupráce najmä v oblasti kultúry, športu, turistiky a rekreácie, z rôznych inštitúcií a programov podporovaných Európskou úniou. Aj pomocou týchto prostriedkov budeme dúfam naďalej rozvíjať duchovnú, humanitnú, kultúrnu činnosť a prehlbovať vzájomné osobné kontakty v budúcnosti. Záverom by som chcel obyvateľom oboch obcí popriať hodne zdravia, šťastia, lásky, božieho požehnania, optimizmu v tomto neľahkom období a veľa entuziazmu pri organizovaní spoločných akcií v budúcnosti.

Jozef Valkovec

starosta obce Hradište

 

 

 

BenčerkyLand

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky z nášho spoločného života z rokoch 1995 - 2010

Közös életünk képei 1995 - 2010. évekből

Prvé stopy - Első lépések

Županskí slovenský deň v Čabasabady

Megyei Szlovák Nap 1995. Csabaszabadi