Előző fejezet Következő fejezet

HITÉLET

 

Az elmúlt 150 év alatt történt változásokat a helyi anyakönyvek közül a keresztség, bérmálás és a házasságkötés adataiból 1892-től napjainkig a statisztikai számok mutatják.

 

Keresztség

A keresztség szentsége, Isten gyermekévé és az egyház tagjává lesz. Keresztség Isten kegyelmi eszköze, senkitől nem tagadható meg. A keresztség kiszolgálása liturgia keretében történik, és a keresztényé válás első lépcsőfoka.1 Keresztelés a templomunkban (39. kép)

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\Keresztelők\Kép 035.jpg

39. Keresztelés a templomban

 

Bérmálás (40. kép)

 

C:\Users\Felhasználó\Desktop\Helytörténeti\Fotók\Bérmálás - 1960-as évek.bmp

40. Bérmálkozás az 1960-as években

 

A bérmálás a Szentlélek kiáradásának szentsége. A hét szentség közül második szentség. A katolikus egyházban a bérmálás, olyan szertartás, melynek során kézrátétellel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára, csak egyszer szolgáltatható ki. Bérmáláshoz csak 14 évet betöltő személy járulhat. A szentség kiszolgáltatója a püspök, de egy általa megbízott pap is végezheti.2

 

Egybekelés (41. kép)

 

41. Egybekelés 2005-ben

 

A keresztény házastársakat állapotbeli kötelességeikre és méltóságukra külön szentség erősíti meg, mintegy fölszenteli.3

 

Miserend:

kedd reggel : 7.30-tól csendes szentmise

vasárnap délelőtt: 10.30 - 11.30-ig énekes nagymise

A Karácsonyi és Húsvéti szentmiséken az Animato kórus éneke emeli az ünnep fényét. Vezetője Szigeti Margit. (42. kép)

 

C:\Users\Felhasználó\Desktop\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\10497295_764908780260531_7095296658206163253_o.jpg

42. Animato kórus

 

A hittan órákat az iskolai oktatás keretében Szpisjak Julianna, hitoktató tartja az alsó tagozaton, a felső tagozaton pedig Arany Gábor kétsopronyi plébániai kormányzó.

 

 

Lábjegyzetek:

  1. http://lexikon.katolikus.hu/kersztel%C3%A9shtml
  2. https://wikipedia.org/wiki/Bérmálás
  3. http://www.kassaiter.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=95

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet