Előző fejezet Következő fejezet

AZ EGYHÁZKÖZSÉG PLÉBÁNOSAI ÉS KÁPLÁNJAI

 

 

1892 – 1942. Bedák Mátyás (55. kép)

1942 – 1962. Regős András (56. kép)

1962 – 1971. Dávid Béla (57. kép)

1971 – 1984. Hantos István (58. kép)

1984 – 1986. Baji János (59. kép)

1986 – 1990. dr. Szántó János (60. kép)

1990 – 2010. Petrovszki György (61. kép)

2010 – 2015 Ilyés László Zsolt

2015 –          Arany Gábor

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\2015.március 30\DSC07391.JPG

55. Bedák Mátyás

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\2015.március 30\DSC07396.JPG

56. Regős András

 

57. Dávid Béla

 

58. Hantos István

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\abc004.bmp

59. Baji János

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\abc005.bmp

60. dr. Szántó János

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\Gyémántmise\102.JPG

61. Petrovszki György

 

Lelkészek ünnepi miséi, akik a kondorosi római katolikus híveket több évtizeden át gondozták:

1933. április 23. Bedák Mátyás kondorosi plébános aranymiséje

1950. június 21. Regős András plébános ezüst miséje.1

2004. június 13. Petrovszki György plébános aranymiséje (62. kép)

2010. augustus 15. Petrovszki György plébános búcsú miséje (63. kép)

2014. július 4. Petrovszki György gyémántmiséje. (64. kép)

 

62. Petrovszki György aranymiséje

 

C:\Users\Felhasználó\Desktop\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\Elköszönés - 2011\kép 059.JPG

63. Petrovszki György búcsúmiséje

 

C:\Users\Felhasználó\Desktop\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\Gyémántmise\077.JPG

64. Petrovszki György. gyémántmiséje

 

 

5.1 Bíboros miséje (65. kép)

2015

július 2. Látogatást tett templomunkban dr Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-Budapesti érsek, Monostori László Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettes, és Kelemen Imre titkár kíséretével. Délután 17 órakor szentmisét tartott, ami szentség imádással kezdődött. Kis templomunk megtelt hívekkel. A szentmise kezdete előtt Szigeti Antal a Békéscsabai Szent Antal belvárosi templom esperese köszöntötte a Bíboros Atyát meleg szavakkal.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy dr Erdő Péter bíboros, prímás, Magyarország első papja köztünk volt, és buzdított bennünket, hogy éljünk Jézus Krisztus tanítása szerint. Felhívta figyelmünket saját keresztény életünk megújítására is.

A szentmisén zenei élményben is részesültünk, amit az Animato kórus adott elő Szigeti Margit ének tanárnő vezetésével.

A szentmise befejezésével Laurinyecz György képviselőtestületi tag megköszönte Bíboros Atya látogatását és a hívek nevében virágcsokrot és könyv ajándékot adott át.

A nap befejezéseként vacsorával tisztelte meg a képviselőtestület a Bíboros Atyát és kíséretét.

Szép és emlékezetes napként fog megmaradni emlékezetünkben.

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\Dr. Erdő Péter mise.jpg

65. dr Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-Budapesti érsek miséje

 

 

PLÉBÁNOSOK:

 

Arany Gábor

Pappá szentelték 2014.június 14. Szeged.

Segédlelkész: 2014- 2015 Csongrád, Kétsoprony plébániai kormányzója 2015 –től.

Oldallagosan látja el Kondorost.2

 

Bedák Mátyás (Békéscsaba,1859.09.01. –Kondoros,1942.10.20)

Középiskoláit Békéscsabán, Szarvason, Nagyváradon, teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte. Pappá szentelték 1883.április 22-én. Káplán Endrődön, helyettes plébános Nagyváradon, Csalón és Orosházán. Kondoroson plébános 1892- 1942 –ig. Az ő nevéhez fűződik a római katolikus iskola három épületének megépítése. A községi képviselőtestület tagja több évtizeden át. Az első világháború alatt a kondorosi Vöröskereszt kórház vezetője, a katolikus iskolaszék elnöke, a testnevelési bizottság tagja, ügyvezető igazgatója a helyi Hitelszövetkezetnek több mint 30 évig. Szentszéki tanácsos volt ( BÉKÉS MEGYEI FEJEK, 1929: 489). A hívek papságának 50 éves évfordulója alkalmából a templomkertben keresztet állítottak. A katolikus kultúrotthon az Ő nevét kapta. Síremléke a római katolikus Ó- temetőben található. (66. kép)

 

E:\Kondoros temető 2009-2010\Kép 051.jpg

66. Bedák Mátyás sírjele

 

Baji Gábor (Békéscsaba, 1933.06.04. - ?)

A teológiai tanulmányait Szegeden végezte 1953- 1958 i-ig. Pappá szentelték Szegeden 1958.

június 18-án. Káplán: 1958 - 1960 Debrecen III.-ban, 1960 – 1962 Gyoma, 1962 – 1966 Békéscsaba I. –ben, 1966 – 1967 Debrecen I.-ben

Lelkész 1968 - 1984 Hosszúpályin és Nagylétán, 1984 - 1986 Kondoros, 1986 – 1989 Békésszentandrás 1989 – 1990 Orosháza

Ezután visszatért a szaléziak rendjébe, Szombathelyre.3

 

Dávid Béla (Gyula, 1903.04.28. – Gyula, 1988.09. 11.)

A teológiát Esztergomba 1921- 22, Budapesten 1923 – 1926, Győrben 1923 -1926 végezte. Pappá szentelték Györben 1926. június 29-én. Tanfelügyelő a Theresianumban, Debrecenben 1926 -1927 -ig. Tótkomlóson Ő építette a katolikus templomot.

Káplán 1927 – 1929 Gyula, 1929 – 1930 Békésszentandrás 1930 - 1932 Orosháza, 1932 – 1934 Gyula, 1934 – 1937 Szarvas

Lelkész:1937 – 1942 Tótkomlós

Adminisztrátor:

1942 – 1945 Endrőd

1945 – 1947 Szeghalom

Plébános:

1947 – 1953 Tótkomlós,

1953 – 1957 Békéscsaba II- ben,

1957 – 1962 Mezőberény

1962 – 1971 Kondoros

címzetes esperes 1951- től.

Életének utolsó éveit Gyulán töltötte, ott is temették el életének 86. évében, papságának 63. évében.

 

Hantos (Holecz) Iván (Békéscsaba, 1911.08.27. – Kondoros, 1984.09.23.)

Kalocsán végezte teológiai tanulmányait 1929- 1934. Pappá szentelték Kalocsán 1934. június 17 –én.

Káplán: 1934. augusztus 01 – október 10. Orosháza, 1934 – 1937 Békéscsaba I. –ben, 1937 – 1939 Szarvas, 1939 – 1941 Békéscsaba I. –ben

Plébános

1944 – 1970 Bodonos

1970 – 1984 Kondoros

Hitoktató 1942 -1944 Bodonos

Szentszéki tanácsos 1964 –től

Életének 73., papságának 50. évében halt meg. Sírjele a kondorosi római katolikus Új temetőben található.(68. kép)

 

68. Hantos István a római kat. újtemetőben

 

llyés László Zsolt

Teológiai tanulmányait 2002 - 2008 Szegeden végeztge. Pappá szentelték Szegeden 2008. június 14.

Segédlelkész 2008 Szeged - Kiskundorozsma

Plébániai kormányzó

2009 –től Kétsoprony

2010 – 2015 augusztus 2. Kondoros 4

 

Regős András (Békéscsaba, 1902. 12. 28. - ... 1982. 04.19. )

Teológiai tanulmányait Esztergomba végezte 1921 -1925. Pappá szentelték Esztergomba 1925.06. 21-én.

Káplán

1925 – 1931 Csorvás

1932. január 1 – 1932. augusztus 31. Békéscsaba I. –ben

Hitoktató

1932. szeptember 1. – 1937. szeptember Orosházán

1937. szeptember 1. – 1942. július 31.Kondoros

Lelkész 1942. augusztus 1. -1948. április 26. Kondoros

Plébános

1948. április 26 . – 1962. szeptember 1. Kondoros

1962 – 1980 Szarvas

Esperes tiszteletbeli 1950-től

Esperes kerületi 1962

Címzetes apát 1968- tól

1980 – 1982 Csabacsűdön élt nyugdíjban.

Életének 80., papságának 57. évében halt meg. Kondoroson temették el a római katolikus Új temetőbe ( FABINYI, 2001:152,153).(67. kép)

 

67. Regős András plébános sírjele

 

Petrovszki György ( Békéscsaba, 1929.03. 25. – 20015. augusztus 9.)

Teológiai tanulmányait1950 -1954 Szegeden végezte. Pappá szentelték Szegeden 1954. június 12.

Segédlelkész: 1954 – 1955 Mezőkovácsháza, 1955 – 1957 Nagykamarás, 1957- 1960 Csorvás,

1960 – 1962 Derecske, 1962 – 1966 Gyoma

Plébános:

1966 – 1978 Furta

1978 -1990 Gyoma

1990 – 2010 Kondoros és 1990 -1996 oldallagosan Hunyán is

Püspöki tanácsos 1980 – 2010.5

A helyi római katolikus hitélet meghatárózó személyisége, az ökunenikus alkalmak egyik szervezője. Az ötvenéves szolgálati idejének közel felét településünk római katolikus egyházázának plébánosaként töltötte be, 2004 –ben megkapta Kondoros Nagyközség kitüntető címét, a Kondorosért Emlékérmet. Lelkiismeretes áldozatos szolgálati munkája mellett, mindig figyelemmel kísérte a település jelődését. Szívügyének érezte Kondoros épített örökségét, a katolikus templomot, felújítását figyelemmel kísérte. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. augusztus 19 –én ünnepi testületi ülésén elismerő köszönetét fejezte ki Petrovszki György plébános úrnak nyugalmazása alkalmából.6

Szlovák Önkormányzat Békés megyéért kitüntetést adományozott 2013 plébános úrnak.

A település szeretett plébánosát Békéscsabán a Szarvasi úti temetőben helyezték örök nyugalomba.

 

Dr Szántó János (Vállalj, 1919.04.18. - ? )

Teológiai tanulmányait 1937 - 1947 Bécsben, Szegeden, Rómában végezte. Teológiai doktorátust szerzett 1965- ben. Pappá szentelték Bécsben 1946. 0505-én. Teológiai tanár 1947 – 1950, Kőszeg verbiták. Tanár 1950- 1951 Pannonhalma.

Lelkész

1952 -1956 Tyukod

1956 – 1959 Zajta

Segédlelkész

1968 Derecske

1969 Szatymaz

Plébános

1970 – 1986 Medgyesbodzás

1986 -          Kondoros, Kétsoprony7

 

 

Kondoroson szolgált káplánok:

 

Ancsin /Arató / György kisegítő lelkész 1933-1937-ig

Az idős Bedák Mátyás mellé rendelték kisegítő lelkésznek, és aki szent buzgalommal kezdett hozzá a lelkiélet ujjá élesztéséhez. Munkájának eredménye a templom belső renoválása, a katolikus otthon és kultúrház valamint az iskolás fejlesztése,szerzetes nővérek letelepítése majd egy zárda létesítése. Ancsin György augusztus 31-ével Békéscsabára került áthelyezésre. helyette pedig Regős András koadjutor jött szeptember 1-től.8

Bálint János 1947 jan-júniusig

Gyenes Mihály 1948-1956 Általános szeretetnek örvendett a községben,aki különösen a külterületi kápolnákat látta el nagy önfeláldozással, fáradtságot nem ismerve.9

Tátrai Gábor 1956-1958 volt ferences atya a templomkert gondozásával és rózsákkal való beültetése által tette emlékezetesé nevét.

Sal Szilveszter 1958-1960

Réthy István 1960-1961

Kovács Andor …. -1964

Sóky Károly …. -1968

Froter Gyula 1968. szept 1-től-dec 23-ig

Kondoros ezután káplán nélkül maradt.

 

 

KONDOROSRÓL ELSZÁRMAZOTT PAPOK

 

Hegedűs András/1953.június 21-én szentelték áldozó pappá. Első szentmiséjét Kondoroson mutatta be.10

Kurilla Béla (Hunya, 1947. 07. 26. - )

Teológiai tanulmányait Szegeden végezte 1965 – 1970. Pappá szentelték Szegeden 1970. június 14-én. Kilépett az egyházi szolgálatból.

Szigeti István (…1935. – 1991. augusztus15.)

Plébános, életének 56, papságának 25. évében meghalt.11

Dr. Laurinyecz Mihály

Szül.: 1963. január 25. Kondoros, Teol.: 1983-88. Budapest, és 1989-90. Róma, Papsz.: 1988. június 16. Szeged, Segédlelkész: 1990-92. Békéscsaba I., Prefektus és teol.tanár: 1992-94. Szeged, Hittud. Főiskola, Kis.lelkész: 1994-95. Szeged-Belváros, Vatikáni Nagykövetségen: 1995-96. Kis.lelkész: 1996-2000. Szeged-Belváros, Plébános: 2000-től Szeged-Tarjánváros, egyben teologiai tanár 2002-től 2009-ig. Oldallagosan ellátja Algyőt is 2002-2006 és 2009-2011 között. - Püspöki Bíróság: bíró: 1999-től. Kanonok: 2003-tól. 2011-től Orosháza plébánosa. 2015. szeptember 1-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Fakultása morális tanszékén tanít.12

R. Szabó János

Szigeti Antal ( Kondoros, 1943 - ) Teológiai tanulmányait Szegeden végezte 1961-től – 1966 –ig. Békéscsabán 1966, április 12-én szentelték pappá.

Segédlelkész : 1966 -1967 Csanádapácán, 1967 -1969 Orosházán, 1969 -1973 Zákányszéken, 1973 -1975 Endrőd, 1975 -1980 Mórahalom

Plébános

1980 Újkígyós és oldallagosan Szabadkígyós

2007–től Békéscsabán a Szent Antal plébánia

Esperes 1988- 1993

Székésegyházi kanonok 2015. július 6-tól13

 

 

Lábjegyzetek:

 1. Historia Domus p.145
 2. http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/arany.htm
 3. http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/arany.htm
 4. http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/ilyes.htm
 5. http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/Petrovszki.htm
 6. Dankó Béla polgármester Kondoros Nagyközség Önkormányzata nevében búcsúzott szeretett plébánosunktól. Jőjjőn el a Te országod, VII. évf. 9. szám (2010. szeptember)
 7. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/halott.htm
 8. RKP, iratcsomó: Fontos iratok, leltárak 1942. aug.9. Jegyzőkönyv
 9. RKP, iratcsomó
 10. Historia Domus p.146.
 11. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/halott.htm
 12. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/laurinyecz.htm 
 13. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/szigeti.htm
 14. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/halott.htm 
 15. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/laurinyecz.htm 
 16. www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/szigeti.htm

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet