Pitvaroš a Pitvarošania

Obsah

     
  Bibliografických údajov
  Úvod
  Cesta
  Poloha obce
  Pôvod názvu Pitvaroš
  Prírodné podmienky
     
  VZNIK A DEJINY OBCE
      Vznik Pitvaroša     
      Pátranie po predkoch
      Kronika obce
      Nárečie
      Pitvarošania a svetové vojny
      Presídlenie
      Pitvaroš po presídlení
     
  HMOTNÁ KULTÚRA
      Poľnohospodárstvo
      Remeslá a obchod
      Doprava
      Dom
      Zariadenie domu a kultúra bývania
      Pec
      Kultúra stravovania
      Zabíjačka
      Kultúra odievania
     
  SPRÁVA A DUCHOVNỲ ŽIVOT
      Samospráva
      Dejiny pitvarošskej cirkvi
      Školstvo
      Príbeh jednej školskej fotografie
      Leventoši
      Pitvarošská rodina
      Úmrtie a pohreb
      Priadky
      Svadba
      Kalendárne obyčaje
      Ľudové liečiteľstvo
      Ľudová slovesnosť
      Divadelný prejav
      Hudobný a tanečný prejav
     
  PITVAROŠANIA PO PRESÍDLENÍ
      Pitvarošania a kultúrne procesy po presídlení
      Pitvarošania v Sládkovičove, v Malej Mači a Veľkej Mači
      Pitvarošania v Senci a v Reci
      Pitvarošania vo Veľkých Úľanoch
      Známi Pitvarošania
      Povedali, napísali...
      Etudy
     
  Výber nárečových slov
  Zoznam použitej literatúry
  Súhrn
  Összefoglalás
  Zusammenfassung
  Summary
  Autori monografie
  Poďakovanie
  Zoznam sponzorov
  Obsah