Következő fejezet

SZAKDOLGOZAT

Bajnokné Képes Gyöngyi

levelező tagozat

2012

 

Szent István Egyetem

Pedagógiai Kar

Szarvas

 

 

Sámsonháza szlovák nemzetiségi múltja és jelene

 

 

 

Konzulens tanár: Dr. Lentvorszki Anna főiskolai tanár

Készítette: Bajnokné Képes Gyöngyi óvodapedagógus szak

 

 

Sámsonháza szlovák nemzetiségi múltja és jelene c. szakdolgozat borítója

 

Nyilatkozat

Én, Bajnokné Képes Gyöngyi teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott szakdolgozat a szerzői jog nemzetközi normáinak tiszteletben tartásával készült.

Szarvas, 2012

 

a szerző aláírása

 

 

   
  Következő fejezet