Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Péterné Fehér Mária — Szabó Tamás —
 Székelyné Körösi Ilona

Kecskeméti életrajzi lexikon

Kecskeméti Füzetek 4.

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

 

Kecskeméti életrajzi lexikon c. kötet borítója

Kecskemét, 1992

 

 

Péterné Fehér Mária — Szabó Tamás — Székelyné Körösi Ilona

 

 

Kecskeméti Füzetek 4.

A kötet a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete között kötött megállapodás keretében készült, a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége gondozásában.


Főszerkesztő:
Dr. Varga János
akadémikus,
a történelemtudományok doktora.


Lektorálták és kiegészítették:
 Dr. Orosz László
Dr. Markó László

Kiadja a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége
Felelős szerkesztő: Dr. Csatári Bálint
Felelős kiadó: Farkas P József


ISSN: 08565-7068

ISBN 963-02-9377-3


Megjelent 17 (A/5) ív terjedelemben, 2000 példányban
Borítóterv: Horváth Zoltán
Szedés, tördelés, tipográfia: Fodor Mihály (Tiberias Tipográfia),
Tel.: 76/327-699/34

Hirdetési grafikák: Ulrich Gábor, Kecskemét — Tel.: 76/23-304
Nyomdai munkálatok: Trendimpex-Kőnyomat Kft., 1161 Budapest
Rákóczi út 81. — Tel.: 1/271-5895

Felelős vezető: Kasza Ferenc ügyvezető igazgató
 

 

   
Következő fejezet