Előző fejezet Következő fejezet

AJÁNLÁS

 

Egy várost sok mindenről megítélhetnek. Legfőképpen mégis polgárai teszik azzá, ami valójában: élő, fejlődőképes szervezetté. Kecskemét városa mindig jelen volt a magyar történelemben és közéletben, elsősorban azok révén, akik e könyv lapjain szerepelnek.

Napjainkban, amikor újra valóságos önkormányzattá alakul városunk, aligha állhat jobb példa előttünk, mint e könyv lapjain megjelenő jeles kecskemétieknek a rövid életrajza. Ők voltak azok az elődeink, akiknek szeretett városunk századfordulós aranykorát köszönhetjük, páratlanul szép főterünket és városszerkezetünket, iskoláinkat, bővülő funkciójú közintézményeinket, Kecskemét jellegzetes gazdagságát, imázsát.

Aki nem becsüli múltját, annak nincs jelene, s feléli a jövőjét is. Ezért is örvendetes, hogy a városunk önkormányzata által támogatott Kecskemét Monográfia munkálatainak keretei között elkészülhetett ez a könyv, amelyből — mint fentebb is említettem — erőt, tudást és példát meríthetünk. Látható belőle, hogy van mihez visszanyúlnunk, van mit folytatni.

A Kecskemét Monográfia füzetsorozatának új kötetét tartja kezében az olvasó. A sorozat megszokott formátuma és borítója már ismerős a város polgárai, lokálpatriótái számára. Maga a könyv azonban mégis más, mint az eddigiek. Egy fontos kézikönyvvel, lexikonnal gyarapodott a városunkról szóló könyvek sora. Kecskeméten ebben a műfajban hasonló nagyságrendű vállalkozásra még nem került sor. A szerzők hiánypótló munkát végeztek a Kecskeméti Életrajzi Lexikon összeállításával, mely közel 1100 életrajzot tartalmaz a város régi jeles polgárairól, olyan kecskeméti születésű vagy itt letelepedett emberekről, akik a maguk területén áldozatkész és fáradhatatlan alakítói voltak a város életének, kultúrájának. Az életrajzokon keresztül Kecskemét 16-20. századi történetéről is számos információval lehetünk gazdagabbak.

Talán megemlíthető és dicséretes, hogy a munka helyi szellemi erők — a levéltár, a múzeum, az akadémiai kutatócsoport, a helyi lap és kiadója munkatársainak — összefogásával készült el. Példája ez a megoldás annak, hogyha a szerény önkormányzati kutatási és kulturális támogatás jó helyre érkezik és megvan az együtt dolgozás igénye, akkor ez kézzel fogható eredményt hoz.

Reméljük, ha városunk anyagi helyzete javul, több nagy reprezentatív könyvet is kiadhatunk Kecskemét múltjáról, eleink példás városépítő leleményességéről, vállalkozásairól, szorgalmáról, kitartásáról. Ez a Kecskeméti Életrajzi Lexikon már sejtetni engedi, hogy milyen izgalmas olvasmány lehet majd a készülő te\jes várostörténeti monográfia.

Őszintén remélem, hogy a kötet e\jut minden kecskeméti család könyvespolcára, pedagógusaink és a felnövekvő generáció tagjai pedig az iskolában forgathatják majd haszonnal, különösen a születő helyi tantervek kidolgozásakor, vagy a „gyökerek" keresésekor.

Ebben a reményben ajánlom Pétemé Fehér Mária, Szabó Tamás és Székelyné Kőrösi Ilona munkáját a kecskeméti polgárok figyelmébe.

Kecskemét, 1992 októbere

   
  Merász József
polgármester

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet