Előző fejezet Következő fejezet

RÖVIDÍTÉSEK

 

Áll. állami
ált. általános
ápr. április
aug. augusztus
ÁVH Államvédelmi Hatóság
bev. bevezető, bevezetés
BKMN Bács-Kiskun Megyei Népújság
BSzKRt Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt.
Bp. Budapest
bp.-i budapesti
c. című, címzetes
cs. és kir. császári és királyi
CSKP Csehszlovák Kommunista Párt
dec. december
egy. egyetem, egylet,
  egyesület
egyh. egyházi
é.n. év nélkül
ev. evangélikus
Évk. évkönyv
febr. február
F.m. főbb műve/i/
ford. fordítás
forr.-i forradalmi
főszerk. főszerkesztő
Esz. főbb szerepei
gimn. gimnázium/i/
g. kel. görögkeleti
h. helyettes
id. idősebb
ifj ifjabb
ig. igazgató
isk. iskola/i/
izr. izraelita
jan. január
júl. július
jún. június
k. kötet
KB Központi Bizottság
kiad. kiadás, kiadta
kir. király/i/
Kmét Kecskemét
KMP Kommunisták Magyarországi Pártja
koll. kollégium
lev. levelező
m. magyar, megye
M. Műve/i/
máj. május
márc. március
min. miniszter/i/ minisztérium/i/
MKP Magyar Kommunista Párt
Mo. Magyarország
MSZDP Magyarors zági Szociáldemokrata Párt
MTA Magyar Tudományos Akadémia
múz. múzeum/i/
NDK Német Demokratikus
  Köztársaság
NOT Népbíróságok
  Országos Tanácsa
nov. november
ny nyugalmazott
ny. r. nyilvános rendes
0. ország
ogy. országgyűlés
okt. október
OMGE Országos Magyar
  Gazdasági Egyesület
orsz. országos
OSZK Országos Széchényi
  Könyvtár
prot. protestáns
r. rendes
rk. rendkívüli
r.k. római katolikus
ref. református
Rt. részvénytársaság
sz. század, szám/ú/
sz. kir. szabad királyi
/város/
szept. szeptember
szerk. szerkesztő, szerkesztette
SZKP Szovjetunió Kommunista Pártja
SZU Szovjetunió
t. tiszteletes,
tc. törvénycikk
tb. tiszteletbeli
th. törvényhatósági
thj. törvényhatósági jogú
tv. törvény
u.o. ugyanott
vh. világháború
vm. vármegye
   

 

LAPOK, FOLYÓIRATOK, ÉVKÖNYVEK CÍMÉNEK RÖVIDÍTÉSE

BKML Bács-Kiskun Megyei Levéltár
BKMN Bács-Kiskun Megyei Népújság
BPSz Budapesti Szemle
Egyh. Ért. Egyház/i/ Értesítő
Ethn. Ethnographia
Évk. Évkönyv
Fo Forrás, Kecskemét
It Irodalomtörténet
K Kecskemét
KFÚ Kecskeméti Friss Újság
KJKÉvk A Katona József /Kör/ Társaság Évkönyve
KK Kecskeméti Közlöny
KKN Kecskeméti Közlöny Naptára
KL Kecskeméti Lapok
KLÉvk Kecskeméti Lapok Evkönyve
KNKN Kecskeméti Nagy Képes Naptár
KSz Kecskeméti Szemle
KSzínhSp Kecskeméti Színház és  Sportélet
M Múzsák
PN Petőfi Népe
Szeg.Egy.Alm. Szegedi Egyetem Almanach
Vig Vigilia
VU Vasárnapi Újság

 

A MUNKÁNK SORÁN LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEXIKONOK

Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. Bp., 1942.

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 1-6. k. Bp., 1939-1944.

Hornyik József: Kecskeméti írók. Kecskemét, 1901.

Kertészeti lexikon. Bp., 1963.

„Küzdtünk híven a forradalomért". A magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun megyei harcosainak életrajzgyűjteménye. Kecskemét, 1980.

Magyar életrajzi lexikon, 1-3. k. Bp., 1967, 1969 és 1981.

Magyar építészeti lexikon.

Magyar festők és grafikusok adat­tára. Szeged, 1988.

Magyar irodalmi lexikon. 1-3. k. Bp., 1963-1965.

Magyar néprajzi lexikon. 1-5. k. Bp, 1977-1988.

Mezőgazdasági lexikon. 1-2. k. Bp, 1982.

Modern építészeti lexikon. Bp, 1978.

Munkásmozgalomtörténeti lexi­kon. Bp. 1976.

Művészeti kislexikon. Bp. 1980. /2. kiad./

Művészeti lexikon. 1-2. k. Bp, 1935.

Művészeti lexikon. 1-4. k. Bp, 1965-1966.

Opera lexikon. Bp. 1975.

Pallas nagy lexikona. 1-18 k. Bp, 1893-1900.

Pedagógiai lexikon 1-4. k. Bp, 1977, 1979.

Révai nagy lexikona 1-21 k. Bp, 1911-1935.

Schöpflin Aladár: Magyar színművészeti lexikon 1-4. k. Bp, 1919-1931.

Színházi kislexikon. Bp, 1969.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 1-14. k. Bp, 1891-1914.

Új Film Lexikon 1-2. k. Bp, 1971-1973.

Új Idők lexikona. 1-12. k. Bp, 1936-1942.

Új lexikon. Bp. 1936.

Váry István — Heltai Nándor: Kecskemét jelesei. Kecskemét, 1968

Zenei lexikon. Bp, 1930-1931.

Zenei lexikon. 1-3. k. Bp.

Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp, 1977. /3. jav, bőv. kiad./

 

   
Előző fejezet Következő fejezet