Szeged

 

 

 

504. Postapalota

ÖVV. Neoreneszánsz,

1883.

Széchenyi tér 1.

Meixner Károly

 

 

        A lebontott „váracs” helyén, a Híd, a Vár utca és a tér találkozásánál lévő telken a magyar állam költségén létesült. A terveket Lederer Ede építésvezető és a fölügyeletet ellátó Nádai Antal 1881. december 9-i keltezéssel írta alá, az alapozás a Szegedi Napló szerint már november 8-án megkezdődött. 1882 májusában a Szegedi Hiradó beszámolt a kőművesmunkák befejezése alkalmából tartott ünnepélyről: „a második emelet állványán kitűzték a zöld gallyakat, melyek mindegyike csak úgy hajlott a cifrábbnál cifrább kendők seregétől, a csupasz falakra nemzetiszín lobogókat állítottak”. Ez régi, most már ritkábban előforduló szokás, ilyenkor a munka egy napig szünetelt, ezt a napot a mulatozásnak szánták. A Hiradó 1883 januárjában beszámolt a sokak által megcsodált Kratzmann-féle üvegfestményről, mely a főbejárattal szemben volt látható. „A gyönyörű festmény mintegy 7 méter magas és 4 méter széles, középen a magyar címerrel s alatta posta és távírói jelvényekkel. A szélső kereten tizennyolc különböző díszítés látható, melyek közül a piros-fehér-zöld szín előnyösen kiválik s a belső keret halványsárga arabeszkjeivel pompás, harmonikus színvegyületben olvad össze.” A márciusi és áprilisi számok részletesen foglalkoztak a hivatal belső beosztásával. A távirda 23-án költözött, a posta „28-án du. 1-kor” kezdte meg működését az új palotában. A távíró huzalokat ideiglenesen a Zrínyi utcán keresztül, a Hiradó szerkesztőségének udvarán át (ahol később a Kelemen utcát nyitották), a Zsótér-ház födelére, onnan a palota első emeletére vezették. Decemberben már arról panaszkodtak, hogy az épület kicsinek bizonyul. A Híd utcai oldalon elsőként már 1883. március közepén megnyílt Pulitzer Gusztáv Halászhoz címzett fűszer és csemegeüzlete, cégtáblája a fényképen kiolvasható.

         Az épületet emeletráépítéssel két részletben bővítették, 1930-ban és 1946-ban. Majd a posta 1976 decemberében a mögötte lévő két épületbe terjeszkedett. A Vár utcai szomszéd épületben a csomagföladás és csomagkézbesítés, a Híd utcaiban a hivatali kézbesítés és a fiókbérlők kaptak helyet.

 

A posta-palota 1883-ban

 

 

        A csaknem négyzet alakú telekre épült a zártudvaros U alaprajzú, három utcára szóló, kétemeletes épület. Tér felőli főhomlokzata 1+3+K+3+1, a Vár utcai 1+K+6+1 tengely, evvel egyező, de kapu nélküli a Híd utcai, sarok-rizalitokkal. A földszint és a rizalitok széle erősen van kváderozva, a lábazatban pinceablakok. A földszint nyílásai ívesek, a kapu két oldalán álló oszlop nyitott timpanont tart, melynek közepét, a fényképről ítélve valószínűleg a város címere töltötte ki. Választópárkány csak az első emeleten van. Az emeleti ablakok egyenes záródásúak, az elsőn az összefüggő párkány végigfut, a szemöldökök egy része timpanonos. Az erősen kiülő főpárkányt konzolsor tartja, föléje a rizalitokban emeletnyi, tornyos sarokrész emelkedik. A harmadik emelet ráépítésekor a második emelet ablakainak formáját követték és a tetőzetet visszaépítették. Lépcsők vezetnek az épületbe, a kapun át a földszinti hivatalokba, és a főlépcsőhöz, amely a félemeletnél kétfelé válik. Itt már hiába keressük a Kratzmann-féle üvegablak motívumait.

 

        Forrás: SZL: Tt. 12 040/881., ÉT.

 

        Irodalom: SZN 1881. nov. 24., 1883. okt. 14., SZH 1881. dec. 11., 1882. máj. 28., 1883. jan. 5., márc. 4., 11., 20., ápr. 22., dec. 18., Krikkay Gusztáv 1889. 217–219., Bálint Sándor 1959. 118., 163–164., Péter László 1973. 75., Tipity János 1980. 29., Nagy Zoltán 1991. 176.

T. K. M.

 

 

505. Popper-ház

Eklektikus, 1884.

Széchenyi tér 2/A

Lechner, Jiraszek Nándor

 

A Popper-ház homlokzati vázlata, 1883

 

A fényképész műterem homlokzati terve

 

 

        A lebontott „váracs” helyén, a Széchenyi tér keleti oldalának egységes kialakítására készült 1883. június 7-i rajz Lechner kézjegyével maradt ránk. Az „Elfogadott homlokzatvázlat a törvényszéki és postaépület közötti házcsoportra” című rajzot a telektulajdonosok is aláírták. Popper L. Mór bőrkereskedő augusztus 5-én nyújtotta be kérelmét az építkezésre, és 9-én már megkapta az engedélyt. Jiraszek tervei a Lechner vázlathoz képest, csupán apró változtatásokat mutatnak a fölépítésben is. Az építést Jiraszek, Krausz Lipóttal közösen végezte. A lakhatási engedélyt 1885 októberében adták meg. Az épület látható a Letzter és Keglovich cég 1888 és 92 között készült fölvételén.

        1892 tavaszán már Patzauer Miksa tulajdona, ő kért engedélyt április 12-én udvarában fényképészeti műterem építésére, amit 16-án már meg is kapott. A földszintes, favázas épületre használatbavételi engedélyt augusztus 22-én adtak, avval a kikötéssel, hogy lakásnak nem lehet használni. A Kozmata-féle műtermet 1893 februárjában megvásárolta Kalmár Péter, aki 1896 decemberében eladta cégtársának Nagy M. fényképésznek. A ház fákkal részben takart homlokzatát a múlt század utolsó éveiben készült Keglovich fényképről ismerjük. 1904 júniusában az udvar jobb hátsó sarkába, melléképület építésére kértek engedélyt. A tervet Ligeti Béla készítette.

1909-ben pedig özv. Patzauer Miksáné épített udvari irodát, a tervező szintén Ligeti volt. A házat 1911 májusában 230 000 koronáért Holtzer Gyula vásárolta meg, „amelynek helyén háromemeletes árúházat” akart építeni. 1935-ben bérházán „módosított üzlethelyiség átalakítást” és portál átalakítást végeztetett. 1996-ban a kaputól balra a Széchenyi üzletház van.

        Téglalap alakú telekre épült az L alaprajzú egyemeletes lakóház. Homlokzata 2+1+K+1+2 tengely, háromtengelyes középrizalittal. A falsík a földszinten kváderozva, és fugázva van. Nyílásai íves záródásúak, a kapu két oldalán egy-egy oszlop a bábos erkélyt tartja. Az övpárkány tagolt. Az emeleti ablakok egyenes záródásúak, az összefüggő párkány végigfut, a parapet bábos, a szemöldök timpanonos. A négyszögletes padlásablakok közeit csak a megemelt rizalitban díszítik füzérek. A konzolsoros főpárkány fölé a rizalitban bábos mellvéd emelkedik, mögötte a rizalit teljes szélességében csonkakúp alakú kupola ül. A faragott fa kapun át keresztboltozatos kapualjba jutni, mennyezetét a díszítő festés teljesen beborítja. A fölületet betöltő növényi ornamenseken puttók ülnek. Balra nyíló lépcsőházában leveles, szíves tagokból öntöttvas korlát. Oldalfalai márványozott festésűek, a mennyezeten bordűr, középen plasztikus rozetta. A függőfolyosót kőkonzolok tartják, a korlát kovácsoltvasból való.

 

        Forrás: SZL: Tt. 7548., 8063/883., 3882/892.

 

        Irodalom: SZH 1883. aug. 7., 1893. febr. 2., 1911. máj. 28., SZN 1893. febr. 2., 1896. dec. 13., Bálint Sándor 1959. 163., Habermann Gusztáv 1992. 224., T. Knotik Márta 1999. 432.

 

T. K. M.

 

 

506. Aigner-ház

Eklektikus, 1884.

Széchenyi tér 3.

Lechner, Jiraszek Nándor

 

Az Aigner-ház homlokzati vázlata, 1883

 

 

        A lebontott „váracs” helyén, a Széchenyi tér keleti házsorának egységes kialakítására készült 1883. június 7-i rajz Lechner kézjegyével maradt ránk. Az „Elfogadott homlokzat vázlat a törvényszéki és postaépület közötti házcsoportra” című rajzot a telektulajdonosok is aláírták. Aigner Nándor fűszerkereskedő és neje Pfann Mária augusztus elsején nyújtották be kérelmüket az építkezésre. Jiraszek július 27-én kelt tervei, hűen követik a vázlatot, csupán a tető tornyocskás szellőzőit hagyta el. Az építkezést Jiraszek, Krausz Lipóttal közösen végezte. Üzletek és lakások 1884. május elsejétől kiadók, majd augusztus elsejétől „négy üzlethelyiség, az emeleten 6 szobás lakosztály, 2 kisebb földszinti lakás” bérelhető. A kifogástalan állapotú épületre a lakhatási engedélyt november 15-én adták ki. Az épület homlokzata jól látható a Letzter és Keglovich cég 1888 és 92 között készült fényképén, ahol tisztán látszanak a földszint íves záródású nyílásai. 1894 tavaszán építtette Aigner az udvari emeletes épületrészt Hoffer Károllyal. A múlt század utolsó éveiben készült Keglovich fényképen a földszinti nyílások íves záródásai a portálok takarásában is látszanak. Századunk első felében alakíthatták át a nyílásokat műkőborítással egyenes záródásúra. Föltehetően a Nemzeti Hitelintézet Rt. szegedi fiókja számára, melynek hatalmas, aranyozott betűs fölirata a műkőborításon a rizalitról jobbra nyúlva ma is olvasható. 1996-ban úgy hírlik itt is bank lesz.

        Téglalap alakú telekre két részletben épült a zárt négyszögudvaros, egyemeletes lakóház. Homlokzata 2+1+K+1+2 tengely, háromtengelyes középrizalittal. A két szint nyílásai egyenes záródásúak, csak a kapué íves. A tagolt övpárkány erőteljes. A kapu fölött bábos erkély, az összefüggő ablakpárkány végigfut, a parapet bábos, a szemöldök timpanonos. A megemelt rizalitot négy falpillér hangsúlyozza, közöttük az íves fülkéket a timpanonokra komponált figurák töltik ki. A konzolsoros főpárkány fölé a rizalitban bábos mellvéd emelkedik, középen kis házikóformával. Mögötte a rizalit teljes szélességében csonkakúp alakú kupola ül. A faragott fa kapun át boltozott kapualjba lépünk, onnan balra félkör alakú lépcsőházba, ennek vonalát palmettás öntöttvas korlát követi. A függőfolyosót kőkonzolok tartják, korlátja kovácsoltvas tagokból van.

 

        Forrás: SZL: Tt. 8063., 10 369/883., 70. doboz.

 

        Irodalom: SZH 1883. aug. 4., dec. 30., 1884. jan. 6., DM Vigyázat banktér. 1996. jún. 18., Habermann Gusztáv 1992. 9.

T. K. M.

 

 

507. Törvényszéki palota

ÖVV. Eklektikus, 1882.

Széchenyi tér 4.

Meixner Károly, Ney Béla

 

 

        A lebontott „váracs” helyén, 1880-ban még a Híd utca és a tér sarkára tervezték az épületet, térre néző 19 ablakkal. Végül 1881-ben a Wesselényi, a Vörösmarty utca és a tér találkozásánál kijelölt telekre a magyar állam pénzén, két részletben épült. A tér felőli rész terveit Nádai Antal kir. s. mérnök építésvezető, Heszlényi József, Strenge és Herkner társvállalkozók 1882. január 7-én látták el kézjegyükkel. A Letzter L. sorozat decemberi fényképén az épület már tető alatt volt. 1883 márciusában a Szegedi Napló beszámolt arról, hogy belga fekete gránitból elkészültek a táblák Pezzano Santi budapesti műtermében, a Szegedi Hiradó pedig áprilisban arról, hogy a táblákat elhelyezték. A kapu ívében „bronzból öntött magyar címer díszeleg”, fölötte az „alig egy méter hosszú márványtáblán [...] Az igazságnak” fölirat. A kétoldali bejárat fölött négyszögletes márványtábla, a bal oldalin „Első Ferenc József király uralkodása alatt”, a jobb oldalin „Dr. Pauler Tivadar igazságügyi minisztersége idejében 1881. évi LVIII. t.-c. alapján 1882 évben”. A sarkokban Tisza Lajos névbetűiből monogram látható. Letzter és társa fényképe ebből az időből való. A fényképen látható a mellvéd címercsoportja, de a háromszögbe komponált háromalakos szoborcsoport nem volt az épületen. A teljesen kész palotát 1883. április 17-én vette át Marinkich Mihály törvényszéki elnök, ahol jelen volt Meixner Károly építész és a vállalkozók. 20-án a Szegedi Napló részletesen beszámolt az épület belsejéről. Május elsején írták, hogy „a királyi törvényszék háromnapi hurcolkodás után” átköltözött a palotába és részletezték az irodák elhelyezkedését. Bálint Sándor az üvegablakok mestereként Kratzmann Edét, a címercsoport faragójaként Vögerl Ignácot tartotta számon. A palota szomszédságában lévő két telek arra a célra lett fönntartva, hogy ha idővel Szeged királyi ítélő tábla székhelyévé válik, a tábla elhelyezésére szükséges épület azon épülhessen föl.

A Wesselényi, a Deák Ferenc és Vörösmarty utca határolta kir. ítélő tábla telkeire, a meglévő palota két öttengelyes oldalhomlokzatához készültek a bővítés háromemeletes tervei. Az épület bővítésére Hamza Géza törvényszéki elnök kért engedélyt. A terveket 1904. szeptember 26-án tárgyalták. Az épület 1906-ban készült el. A hozzáépítést jól elkülöníti a főpárkány fölé emelkedő, szerény méretű harmadik emelet.

 

Törvényszéki-palota 1883-ban

 

 

Négyszögletes telekre két részletben épült a négy utcára szóló, három udvaros épület. Homlokzata a tér felé 5+1+3+1+5, a Deák Ferenc utcára 6+3+6, a Vörösmarty utcára 5+3+K+3+5, a Wesselényi utcára 5+7+5 tengely középrizalitokkal. A falsík a földszinten kváderozva van az emeleteken fugázott tégla. A lábazatban pinceablakok, az ablaksorok íves záródásúak. Az övpárkányok a földszinten és a második emeleten egyben összefüggő ablakpárkányok. A főhomlokzat kapuja íves, két oldalán a csigás fejű oszlopok timpanont tartanak, alatta „Az igazságnak” fölirat, az ívmező üvegezve van. A bronz címernek nyoma sincs. A kétoldali bejárat egyenesen zárul, fölöttük a márványtáblák, föliratuk nehezen olvasható. A középrizalit első emeleti öt ablaka iker. A főpárkányt konzolsor tartja, fölötte a rizalitban emelkedő oszlopos, bábos mellvédről hiányzik a címercsoport. E fölött háromszögbe komponált háromalakos szoborcsoport áll. Jellegzetes az első emelet ablakai közé helyezett kovácsoltvas elemek sora. Lépcsők vezetnek a négyzethálós fa kapuhoz, azon átlépünk az oszlopos előcsarnokba, onnan egy fő és két oldallépcső vezet az emeletre.

 

Forrás: SZL: Tt. 99/882., 55. doboz., ÉT.

 

Irodalom: SZN 1880. dec. 11., 1883. márc. 8., ápr. 18., 20., dec. 30., SZH 1881. febr. 11., 1882. jan. 11., 12., 1883. ápr. 13., máj. 1., Krikkay Gusztáv 1889. 143–147., Bálint Sándor 1959. 118., 163., Nagy Zoltán 1991. 176.

T. K. M.

 

 

508. Szűcs-ház

Eklektikus, 1882.

Széchenyi tér 5.

Jankovics András

 

A Szűcs-ház 1915 előtt

 

 

A Széchenyi tér északi oldalán álló lakóépület építésére Szűcs Ferenc ügyvéd és felesége, Molnár Mária 1882. március elsején kértek engedélyt. Már június 18-án az épülőfélben lévő egyemeletes ház kétemeletesre módosítását kérték, és 26-án meg is kapták. Ezért a szomszéd Balogh-ház tulajdonosával az épület magasságára nézve ellentétük támadt. Balogh János föllebbezésére a bizottság július 31-én megállapította, hogy Szűcsék a második emeletnél nem tartották be a magasságot, ezért augusztus 3-án a tanács kötelezte őket, hogy a magasságot vegyék lejjebb 43 cm-rel az engedélyezett szintre. Jankovicsot pedig megintették, és a tulajdonossal együtt megbírságolták. 1883. május 1-jétől a házban két bolthelyiség és a második emeleten „4 külön lakosztály” bérbeadó. Az egyik boltot Grácból Glassner Tamás bérelte ki bécsi és gráci cipőüzletnek. A másikat ifj. Fodor István rendezte be az első hazai érckoporsó-gyáros temetkezési intézete számára. 1883. június 12-én Szűcs Ferenc elhalálozott; a lakhatási engedélyt novemberben özvegyének adták ki. 1889-ben az első emelet átalakítását végeztették. 1909 őszén a ház a mögötte lévő „kabaré-telekkel” eladó. Az 1915. évi dátummal ellátott levelezőlapon az épület magasságából ítélve föltehető, hogy Szűcsék nem tettek eleget a 43 cm-es előírásnak. 1927-ben az épületen ajtónyitást és bővítést végeztek. 1935. március 2-án id. Csernák Ernő és neje lakás-átalakításra, modernizálásra kért engedélyt. 1954-ben a Szegedi Szálloda és Vendéglátó Vállalat alakította és bővítette a földszinten lévő cukrászdát; az udvaron nyári teraszt, a szökőkút előtt táncparkettet képeztek ki zeneszolgáltatással. Hosszú időn keresztül itt volt a Város kedvelt tejivója. A házat az 1990-es évek elején fölújították.

Téglalap alakú telekre épült az L alaprajzú, kétemeletes lakóház. Szimmetrikus utcai homlokzatát közép- és két szélső rizalit tagolja, gazdag eklektikus architektúrával. A földszinten kváderozás, félköríves portálok, kompozit oszlopok és pilaszterek közé fogott míves kapu, fölülvilágítóján két, madárfejű, szárnyas oroszlánt mintázó kovácsoltvas mustrával. Az első emeleten a kaput baluszteres erkély hangsúlyozza; az ablakok fölött gazdag és változatos szemöldökkiképzések. A konzolsoros főpárkányt a középtengelyben lépcsőzetes attika koronázza. A hasonlóan ékes kapualjból elegáns kőlépcső vezet föl míves kovácsoltvas korláttal. A lépcsőház mennyezetén, téglalap alakú mező ováljában figurális díszítőfestés van, amit Bálint Sándor is számon tartott. Az udvari homlokzatot a közelmúltban posztmodern stíluselemeket használva átépítették. A kapu tengelyét szoborfülke zárja az udvaron, mely jelenleg is kerthelyiségként üzemel.

 

Forrás: SZL: Tt. 1728/882., 3331/935., ÉT.

 

Irodalom: SZH 1882. márc. 2., aug. 8., 1883. febr. 6., máj. 8., 9., jún. 12., Tipity János 1980. 22.

 

O. Cs. M.–T. K. M.

 

 

509. Balogh-ház

Eklektikus, 1882.

Széchenyi tér 6.

Halmai Andor

 

 

A Széchenyi tér és a Horváth Mihály utca sarkán álló ház építésére Balogh János kir. közjegyző és neje, Szarvady Szidónia 1882. március 15-én kért és 20-án kapott engedélyt. Az építéssel ifj. Heszlényi Józsefet bízták meg. Május 28-án tartották a „kőmüvesünnepélyt”, tehát a falak már álltak. Júniusban Balogh nehezményezte az épülőben lévő szomszédos Szűcs-ház kétemeletesre módosítását. A tanács a Szűcs-ház magasságát ugyan 43 cm-rel csökkentette, a fura emeletkülönbség azonban megmaradt (508. kép). 1882. november elsején a sarokhelyiségben Bein Mór kávés megnyitotta Széchényihez címzett kávéházát. A belsőtér díszítését a Lengyel cég végezte. Üvegajtaján a maratott fölirat Letzter és társa 1883-i sorozatának egyik fényképén elolvasható. A másik fényképen Pfann Kálmán december elején megnyílt fűszer- és özv. Pfann Józsefné üvegkereskedésének cégtáblája olvasható. A december 7-i irat tartalmazza, hogy a homlokzatra tervezett magyar címert házán nem alkalmazhatja; és a kapubejáró szépészeti szempontból nem üti meg a mértéket, alakíttassa át. 1883-ban a Szentháromsághoz címzett gyógyszertár a Horváth Mihály u. 7. szám alól ideköltözött (innen 1891 decemberében átköltözött a Takarékpénztár épületébe). Január elsején a Széchenyi téri oldalon megnyílt Diamant Mór sörcsarnoka, melyet a sörkirályhoz, Gambrinushoz címzett. Tavasszal Balogh áthelyezte házába közjegyzői irodáját. Júniusban a sörcsarnok „udvarkertet” nyitott. Októberben Pfann Kálmán csődbe jutott, Bein Mór pedig hitelezői elől megszökött. A lakhatási engedélyt november 21-én adták meg. 1884. február elsején a térre nyíló sarokhelyiségbe Brem Vilmos helyezte át fűszerkereskedését a Bérházból, és az Arany elefánthoz címezte. Ebben az évben halt meg Balogh János, a házat Szarvady Szidónia és kiskorú gyermekei örökölték. 1886-ban Diamant, Baloghné beleegyezésével a kerthelyiségbe 28 m hosszú fedetlen tekepályát épített. 1889 nyarán a tulajdonosnő több földszinti lakás átalakítására kért és kapott engedélyt. 1907-től fényképészet működött a házban. A Horváth Mihály utcai telekrészen 1920-ra fölépült a mozgószínház. A fényképek és az emlékezet tanúsága szerint a házat, az 1960-as években magasították egy emelettel. Az emeletráépítés igényességére jellemző, hogy a tetőzet kupoláit is visszaépítették. Evvel kiegyenlítették a két szomszéd ház közötti furcsa emeletkülönbséget. 1996-ban ismét fölújítják, a Generali Budapest Biztosító irodaháza lesz, a tér felőli végében a Gösser söröző nyitva van.

 

A Balogh-ház 1883-ban

 

 

Háromszög alakú telekre épült a V alaprajzú, levágott sarkú egyemeletes épület. Homlokzata a Horváth Mihály utca felé 6+1(iker)+1(sarok) a tér felé 1(iker)+3+1(iker)+K+1(iker)+3+1(iker) tengely, szélső, sarok- és középrizalittal. A falsík a földszinten és a rizalitok szélén erősen kváderozva van, az emeleten fugázva. A földszinten félkörívesek a nyílások. Az övpárkány csipkézve van. Az emeleti ablaksor egyenes záródású, a párkány végigfut, a szemöldökök timpanonja tört ívű. A sarok címerdíszű timpanonját két szintet egybefogó oszlopok tartják, közöttük ívelt erkély. A sarok timpanon sorába helyezték el a második emeletet. A faragott kapu két oldalán álló oszlop bábos erkélyt tart, ez a változtatás a tanács javaslatára történt. A konzolokon nyugvó, erősen kiülő főpárkány fölé a rizalitokban bábos mellvéd emelkedik, a sarkon és a tér felőli végében csonkakúp alakú kupola.

 

Forrás: SZL: Tt. 2253/882., 4014/886., 8816/889., 3201/913., ÉT.

 

Irodalom: SZH 1882. márc. 16., máj. 28., aug. 8., nov. 9., 11., dec. 6., 31., 1883. ápr. 28., jún. 2., okt. 27., 1884. jan. 20., SZN 1882. dec. 10., 1883. okt. 21., 1884. jan. 27., Farkas Antal 1883. 46., Péter László 1973. 74., 78., 1974/a 236., Habermann Gusztáv 1992. 17–18., O. Csegezi Monika–T. Knotik Márta, 1996.

T. K. M.

 

 

510. *Takarékpénztár

Romantikus, 1864.

[Széchenyi tér 7.]

Hoffer Károly

 

A régi takarékpénztár 1879-ben

 

 

*Palánk 1500/3m. = a Széchenyi tér és az Élésház utca sarka. A téren „özvegy Rieger Mihályné és a cs. kir. élésház közt fekvő 650 négyszögölnyi köztelek 4 sarok telekre osztva” 1859 nyarán került árverésre. A telket a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár vásárolta meg. (Csató 1861-i vízfestményén az Aigner-házban bérelt helyiségük, és nem székházuk látszik, ahogy azt Nagy Zoltán írta.) 1861 őszén két pályázatot hirdettek, egyet egyemeletes és egyet kétemeletes épületre. 1862 februárjában 18 pályamű közül Vassél Alajos pesti építész kétemeletes terve első, Kibling Ede szegedi építész egyemeletes terve második díjat kapott. A várakozásnak azonban egyik sem felelt meg, így 1863 októberében „Hoffer Károly építő mester egy célszerű házterv készítésével bizatott meg” – írta a Szegedi Hiradó. Sem a pályaművek, sem a terv nem maradt ránk. Tervezőjének Bátyai Jenő (DM 1991. márc. 15.) Margittay Gábort tartotta; azonban a lexikon adatát is figyelembe véve, ő csak a pályázók egyike volt. 1864 elején a munkálatok elvégzésére vállalkozókat kerestek. Márciusban kezdték meg az építkezést, nyárra már a „bérház, lak- és bolthelyiségei” a jövendő bérlők számára megtekinthetők, és belső beosztásuk az ő igényeik szerint alakíthatók. Az igazgatóság novemberben elhatározta, hogy az emeleti helyiséget bérbe adja a kaszinónak évi 1000 forintért. Termeit 1865 tavaszán ifj. Pollák „igen szép csínnal és izléssel” festette, a bútorokat Seifmann Mór szállította. Május 14-én ünnepélyesen nyitották meg. A vendéglőt és kerthelyiséget Weytracher vendéglős bérelte ki. 1875-ben már Baveschitz Lőrinz Szőlőfürthöz címzett vendéglője. Az épületet Bietler 1872-i akvarellfényképéről, az 1872-i, 1876-i Letzter-sorozat fényképeiről és több árvízi fényképről ismerjük. Ekkor a Takarékpénztár a földszinten a rizalittól jobbra, a vendéglő balra helyezkedett el. A Vízkor a Szeged-csongrádi takaréktár tulajdona, károsult még Bavesits Lőrinc bormérő. 1891-ben már tervbe vették új palota építését.

Téglalap alakú telekre épült az egyenlőtlen szárú U alaprajzú egyemeletes épület. A tér felőli főhomlokzat 2+5+2 tengely középrizalittal, az Élésház utcai 5+4, végében rizalit, az Élésházra néző valószínűleg 5 tengelyes volt. A sarkokat és rizalitokat falpillérek határolták a főpárkány fölé emelkedő tornyocskákkal. A földszint nyílásai egyenes záródásúak íves keretelésben. A boltajtókat táblák védték, fölöttük cégtáblák, középen magasra ívelő kapu. Az övpárkányt csipkesor kísérte. Az emeleten a rizalitot kivéve egyenes záródású, íves keretelésű ablakok szögletes szemöldökkel; a rizalitban ívesek, keretelésüket vállpárkány fűzte össze. Fölöttük szakaszos ívsor volt. A konzolsoros főpárkány fölött a rizalitokban bábos mellvéd emelkedett.

 

Forrás: SZL: Tt. 2533/872., 913/873., 7849/874.

 

Irodalom: SZH 1859. jún. 30., júl. 21., 1861. okt. 9., 1862. febr. 1., 12., 15., 19., 1863. okt. 24., 1864. febr. 3., 24., márc. 19., aug. 20., nov. 30., 1865. márc. 9., máj. 11., 28., 1875. jún. 4., SZN 1891. jan. 29., Krikkay Gusztáv 1889. 129–137., 351–353., Éber László 1935. II. 85., Bálint Sándor 1959. 121., 128., Nagy Zoltán 1991. 96–97., 107.

 

T. K. M.

 

 

511. Takarékpénztár

Szecessziós, 1903–05.

Széchenyi tér 7.

Baumhorn Lipót

 

A takarékpénztár homlokzati terve

 

A takarékpénztár 1910 körül

 

 

Az üzletvitelében a konzervatív pénzintézetek típusába tartozó Szeged–Csongrádi Takarékpénztár 1845. október 1-jén kezdte meg működését. Az ő útján bonyolította pénzügyi tranzakcióinak nagy részét a Város is. A városképi szempontból kiemelt és meghatározó ponton álló, elődje helyére emelt épületet a bécsi és berlini szecesszió formai jegyeinek külsőségekben, felületi dekorációban való alkalmazása jellemzi.

1914-ben az első emeleten födém-megerősítéssel értéktrezort helyeztek el. Az 1920–22. években változtatásokat végeztek új betétosztály és váltóüzlet létrehozásával. 1941-ben szükségóvóhelyet, 1944-ben pedig nyilvános légoltalmi helyet létesítettek 144 fő részére. Az 1950-es években jelentős belső átalakításokat hajtottak végre lakásmegosztásokkal. Két utcai homlokzattal rendelkező, belső udvarát négy oldalról övező, grandiózus hatást keltő kétemeletes palota sarokkupolával. Pincéjébe fa- és széntárolókat telepítettek, valamint raktárakat az üzletek számára külön-külön lejárattal. A földszinten a Takaréktár utca felől kaptak helyet a Takarékpénztár és két biztosító intézet irodahelyiségei, a Széchenyi téri oldalon üzletekkel. Az udvari szárnyak és az emeletek két-ötszobás lakásoknak adtak helyet. A padlásra víztartály, mosókonyha és mángorló került. Az utcai szárnyak két-, az udvariak egytraktusosak. A félkörívvel határolt főlépcsőház a Takaréktár utcai szárnyhoz csatlakozik.

 

A takarékpénztár erkélykorlátja

 

A takarékpénztár ablakrácsa

 

 

A homlokzatokat íves orommezővel megemelt közép- és sarokrizalitok tagolják, melyek közül külön hangsúlyt kapnak az épület sarkán lévők. Ezeket két szint magas, páros oszlopok szegélyezik plasztikusan, s lágyan ívelő kupola koronázza. A többi rizalitot csak enyhe kiülésű pilaszterek fogják közre; az ablakok között is kétszintes, még laposabb, ritkán kannelúrázott falpillérek képeznek felületi mustrát. Tengelyképlete: 2+4+2+4+2+2+4+5+4+2.

Szép, kirakatos üzletportálok, kosáríves kapuk és szegmentíves ablakok bontják a homlokzati felületeket kő- és kovácsoltvas rácsú erkélyekkel. Jellegzetesek a sűrűleveles fölületdíszítmények; az egyedi pilaszterfők, a változatos fejmotívumok; a címerpajzsok Szeged és a vármegye címereivel, valamint a takarékosságot kifejező méhecskékkel; a nagy, sarki, barokkos kartus s az intézmény jelképe: a méhkas, ez utóbbit láthatjuk a kupola csúcsán is.

 

A takarékpénztár bejárati portálja

 

 

Az udvari homlokzat egészen más világ: a csöndes, sima falfölületeket finom vonalú téglasávok tagolják, kaptáruk körül rajzó méhcsaládot is megformálva. A Széchenyi téri oldalon a reneszánsz emeletes loggiáit idéző boltozott, nyitott folyosók, de zömökebb pillérekkel és neoromán kettős oszlopokkal. Ezeknek és a többi helyen található függőfolyosóknak a korlátjai, valamint az üvegtetők konzoljai a kapurácsokkal együtt Kónya György míves kovácsoltvas munkái. Az épületet gazdag színes ablakok ékesítik.

Gondos tervezés eredményeként finom részletképzés jellemezte a belsőépítészeti elemeket is, az elegáns lépcsőházat, a belső nyílászárókat, a pénztárterem rekeszfalait, a falburkolatokat.

 

Forrás: SZL ÉT 6532/903., 14 865/904., 33 225/905., 66 332/941., M.588-5/1952.

 

Irodalom: Sz. Szigethy Vilmos: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár százéves története. (Kézirat az egyetemi könyvtárban). Idegenforgalmi útmutató. 1930. 38–39., Bakonyi Tibor 1980. 149., Tipity János 1980. 34., Péter László 1986a. 42–43., Nagy Zoltán 1991a. 196., Kápolnai Nagy Iván 1991. 407.

O. Cs. M.

 

 

512. Jerney-ház

VJ. Eklektikus, 1883.

Széchenyi tér 8.

Bachó Viktor

 

 

A Víz utáni városrendezéskor a Tisza Lajos körút kijelölésével az élésházi épületek (*Palánk 3.) előtt, új telket alakítottak ki. 1882 decemberében a Letzter L. készítette fényképen és 1883 májusában készült Letzter és Társa fényképsorozaton látni a kerítéssel körülzárt építési területet. Ide a Budapesti sugárút és a Tisza Lajos körút sarkára a dorozsmai Jerney Mihály 1883. július 15-én kért építési engedélyt. A mellékelt terveket Bachó és a kivitelezésért felelős Erdélyi Mihály aznap írták alá. A kétemeletes épület építési engedélye július 28-i dátumú, a bizottság javaslata: kétemeletes utcai lakóház, egyemeletes udvari szárnyépület. Augusztusban megkezdték az alapozást. 1884 áprilisában már bolthelyiséget hirdettek május elsejére, lakásokat pedig augusztus elsejére. A kifogástalan épületre a lakhatási engedélyt szeptember 5-én adták meg. A homlokzati tervtől csak az emeleti ablakok szemöldök megoldásai mutatnak némi eltérést. Főlépcsőházában téglalap alakú, sarok lépcsőházában kerek mezőjű díszítő festés készült, mesterét sajnos nem ismerjük. Egy udvari melléképületre és egy mángorló színre 1885-ben adtak használhatási engedélyt. 1897 nyarán Barta Adolf bazárhelyiségének falazatára két kirakat engedélyezését kérte, rajzát Hegedűs Gyula készítette. 1900-ban készült Keglovich Emil fényképe, amelyen a ház Tisza Lajos körút felőli oldalhomlokzata remek állapotban látható. 1996-ban a sarokrész Julius Meinl csemegeüzlete.

 

A Jerney-ház oldalhomlokzata 1900-ban

 

 

Téglalap alakú telekre épült az L alaprajzú kétemeletes sarokház, az egyemeletes udvari szárnnyal udvart zár be. Homlokzata a körútra 1(iker)+3+K+3+1(iker), a sugárútra és a tér felé 1(iker)+7+1(iker)+K+1(iker)+7+1(iker) tengely, rizalitokkal. A földszinten íves záródású üzletsor. Az övpárkány erőteljes. Mindkét emeleten egyenes záródású ablakok; az elsőn az összefüggő párkány végigfut, a szemöldökök timpanonosak, a másodikon ívesek. A főpárkányt sűrű konzolsor tartja. A fő- és oldalbejárat kapualjából jobbra nyíló lépcsőházak mennyezetén díszítő festés: a főlépcsőházban szakaszokból összeállított mustra középdísszel, a kör alakú sarok lépcsőházban a sugaras osztást erőteljes színezésű bordűr zárja. A kovácsoltvas korlát az előbbiben rozettás, másikban csigás díszű. A függőfolyosókat kőkonzolok tartják, a korlátot kovácsoltvas tagok alkotják.

 

Forrás: SZL: Tt. 6980/883., 8333/884., 5511/885., 10 594/897., ÉT.

 

Irodalom: SZH 1883. júl. 24., aug. 5., 1884. ápr. 20., Bálint Sándor 1959. 163.

T. K. M.

 

 

513. Zsótér-ház

M. Klasszicista, 1840–1866.

Széchenyi tér 9.

 

A Zsótér-ház 1882-ben

 

 

*Palánk 2. = a Széchenyi tér nyugati oldalán. Az épület történetét Oltvai Ferenc és Vinczi Károlyné részletesen föltárta. A befejezetlen épületet a csődbe jutott Dercsényi testvérektől 1844-ben megvásárolta Zsótér János hajósgazda és gabonakereskedő. Ő a házhoz egy évtized alatt a várost fölháborító, a teret csúfító toldalékokat építtetett. Az 1848-i kőnyomat a ház déli kiépült szárnyát örökítette meg. Az épület befejezését 1856-tól a tanács „közegészségügyi, tűzrendészeti, veszélyességi és szépészeti” szempontból is sürgette. Fölszólították a tulajdonost, bontassa le a toldalékokat, és építtesse ki a ház északi szárnyát. Ezért az épületet a tanács 1860-banhárom nézetből fényképeztette le Knezevich Györggyel. A fényképen a Széchenyi téri részt timpanonos középrizalittal látjuk, akárcsak Csató 1861-i vízfestményén.

Zsótér Andor, Jánosnak a fia 1863-ban építkezni szándékozott. Hoffer Károly május 20-i tervrajza azonban nem valósult meg. 1863 júniusában térre néző férfiöltönyraktárát hirdette a Holtzer S. és fia cég. Júliusban örömmel újságolták, hogy „sebes munka mellett már az emeletet rakják. A hátsó középrész csakis egyemeletes lesz, míg a főútra néző oldal a nagy épület teljes magasságáig emelkedik”. 1864 februárjában a Ferenc térre épült részében több bolt bérbeadó. 1866 őszén „a Zsótér-ház fedél alá került s jelenleg Szeged legnagyobb épülete” – írta a Szegedi Hiradó. A kész épületet Bietler 1872-i akvarellfényképéről, az 1876-i Letzter-sorozatról és több árvízi fényképről ismerjük. A Vízkor a tulajdonos mellett 13 károsultat, az üzletsor bérlőit sorolták föl.

1882 decemberében a Letzter L. készítette fénykép sorozaton az üzletsor tábláin a nevek jól olvashatók. 1884 februárjában halt meg Remes Anna, akinek egyik legismertebb polgári bormérése volt itt, már 1865-ben. „Annus néni néven ismerték, s egyike volt a legjobb szívű nőknek” – emlékezett meg róla a Szegedi Hiradó. Cserzy szerint a „Zsótér-ház sarkán volt a vendéglője, ahol most a Korzó mozi bejárata van”. 1885-ben, 1895-ben a tulajdonos főleg járdájával kapcsolatos építésre kért engedélyt. 1911 áprilisában a házat kétszázezer koronáért vásárolta meg Bach Jenő, ő alakított ki benne 1913-ra mozgószínházat. 1935-ben megújították a homlokzatot, ekkor Szeged szab. kir. város tulajdona. Az 1960-as évek eleji fölújításakor a magtáremelet négyzet alakú ablakainak új vágatot adtak, és létrehozták a harmadik emeletet. Városház felőli sarokrészében évtizedeken át a Szeged étterem volt.

Téglalap alakú telekre épült a négy utcára szóló, kettő + magtáremeletes, a Fekete Sas utcára egyemeletes ház, zárt udvarral. Homlokzata a tér felé 1(iker)+5+5(iker)+1(iker), az oldalakon 1+3+1, a Fekete sas utcára 3+11+10+3 tengely, rizalitokkal. A hátsó front egyszerű kialakítású. A földszint egyenes záródású üzletsorának félköríves keretelését vállpárkány fűzi össze, középen magasra ívelő kapu. Az emeleteken egyenes záródású ablaksor. Az emeletek között övpárkány fut végig. A főpárkány előreugró, a középrizalitban lépcsős attikafal emelkedik. Hatalmas kapuján át boltíves kapualjba lépünk, a jobbra nyíló lépcsőház új lépcsősora vezet az emeletekre, míg a hátsó lépcsőház az első emeletről indul.

 

Forrás: SZL: Ti. 2724/847., SZB. 19., 52/848., 11., 25/849., 143/861., Tt. 2533., 6427., 11 144/872., 913/873., 6834., 7849/874.

 

Irodalom: SZH 1860. jún. 14., 1861. okt. 12., 1863. jún. 6., júl. 11., 1864. febr. 6., 1865. okt. 8., 1866. szept. 9., 1884. febr. 22., 1911. ápr. 30., Cserzy Mihály 1922. 122–124., Nagy Zoltán–Papp Imre 1960. 259., Oltvai Ferenc–Vinczi Károlyné 1968. 189–201., Habermann Gusztáv 1992. 55., 312–313., ., O. Csegezi Monika–T. Knotik Márta 1996.

T. K. M.

 

 

514. *Tanácsháza

Copf-neocopf, 1800.

[Széchenyi tér 10.]

Vedres István

 

A „tanácsháza 1882. március 14-én reggel”

 

 

Az előzmények Bálint Sándor nyomán: „A város közigazgatási súlypontja a török időkben Alsóváros volt. Itt állott a tanácsháza”. 1728-ban a várral szembe a központba került. Egy katonai mérnök tervei szerint Pirneker József építette föl. „A puritán megjelenésű épület északi és nyugati homlokzata emeletes volt, a másik két oldal földszintes. Ez utóbbi részeken még a török idők levantei hagyományaként nyílt árkádokkal épült boltok, simindzsiák (finom süteményeket készítő különleges kemencéjű, török eredetű pékségek) állottak. Ezt az épületet 1799-ben másik tanácsháza váltotta fel.”

*Palánk 1. = a Főtér nyugati oldalán. Az új tanácsháza alapkőletétele 1799. augusztus 30-án volt. Alapkövét a bontáskor, 1882 augusztusában találták meg, rajta „Nemes sz. kir. Szeged város tanácsháza 1799. Kisasszony hava 30”. vésettel. Vedres István tervei alapján és közreműködésével Schwörtz János építette föl. Vedres érdeme volt az az „újítás, hogy egyik részét úgy építik, hogy színházi előadásra is alkalmas legyen”. Evvel kapcsolatos korabeli iratot ismertetett 1883-ban a Szegedi Hiradó: „Az épület 1801-ben készült el. Az előtte való év őszén a közgyűlési terem kifestésére kerülvén a sor, abból az időből egy rövid, elhányódott okmány került elő. Az okmány az akkori másoló járandóságait számolja. Neszentaller Ignatz Piktornak és Mechanicusnak addig miglen az Ujonnand tsinalandó Városházában Keszitendő Szállát, és Theátrumát helyre alitya, és ki festi, hetenkét a Szükséges Materiálékon kívül tulaidon Munkájáert 14 forint, Szabad quartély es Fuvár, Nem különben Nyoltz öll fa Applaeidáltatott: Ki adta Aigner József Nótárius.” 1847-ből való Buday Mihály földmérő „Nemes Sz. Kir. Szeged Városa Curialis Épületébe történt Hivatal Szobák Osztályozásainak, és abban volt Szinpad átváltoztatásának mintája.” című alaprajza, a beleírt funkciókkal. Az épület alakját a Nagy Zoltán fölsorolta rajzokon kívül, Bietler 1872-i akvarellfényképéről, Letzter L. 1876-i fényképéről, több árvízi fényképről ismerjük. A leghitelesebb számunkra a tanács megrendelésére, 1882. március 14-én reggel készült Letzter fénykép (amit Nagy Zoltán a Víz előtti időkre datál, a kép aláírás pedig 1880 tájára). A fölvétel Zsilla Vilmos osztálymérnök segédkezésével történt, és az építendő új városháza távlatterveinek elkészítéséhez volt rá szükség. Május 22-én kora reggel megkezdték a tanácsháza bontását. Júniusban a nagyharangot eresztették le a toronyból csigák segítségével, „némaságra lesz kárhoztatva az új városháza fölépültéig”. Írta a Szegedi Hiradó, és közölte a harang föliratát: „Ns. Kiss József Fő-bíró, Szilber József Polgármester. Ns. Müller Ferenc Fő-kapitány. Nagy Ferenc Tanátsbéli. Steits János Tanátsbéli. Hódy Imre Tanátsbéli. Ns. Szluha Ferentz Tanátsbéli. Petrovits János Tanátsbéli. Gerentsér János Tanátsbéli. Kolb József Tanátsbéli. Ns. Koller Miklós. B. Tanáts-béli. Lengyel Pál Fő-jegyző. Aigner Imre I. All-jegyző. Petrovits István II. All-jegyző. Rózsa Imre Protocollista. Szilber Antal All-ügyész. Heszler József Számvevő. Béró János Szószolló. Wőber György. Baurnfeind Ferdinánd. Segédgyei. Öntötte Ebernhard Henrik Pesten 1832. Nyomok 25 mázsát 86 fontot.”

Nagy Zoltán leírása nyomán a megvalósult tanácsháza egyemeletes, három szakaszúra tagozódó főhomlokzattal. A középső rizalit magasabb és öttengelyű. A két, teljesen egyforma oldalsó szakasz négy—négy tengelyű s általában egyszerűbb kivitelű. A rizalit szélességében a homlokzati főfalra támaszkodva emelkedik a kéttraktusú és toronysisakkal födött torony. A rizalit földszintjében nyílik a kosáríves kapuzat. A kapu sarkai fölött copfos váza alakú vaslámpák. Az emeleti középső ablak a többinél magasabb, szélesebb és félkörívben záródik. Az oldalsó szakaszok ablakai keretezetlenek, egyenes záródásúak, s nincs fölöttük szemöldökpárkány. Az ablakközöket a földtől a párkányig füzéres fejezetű lizénák tagolják. A fölső toronypárkány félköríves hajlataiba illeszkednek bele a toronyórák. A toronysisak fölső traktusát laternák világítják. A déli és északi oldalhomlokzat szintén hármas tagozódású és középső szakasza a két szélső szakasz falsíkja elé ugrik, s azoknál kissé magasabb. Az egész épületet

manzardos tetőzet fedi.

 

Forrás: SZL: Ti. 6087/847., Tt. 2533., 9088., 9542/872., 913/873., 5545., 6837., 7849/874.

 

Irodalom: SZN 1882. márc. 15., aug. 27., SZH 1882. máj. 23., Bálint Sándor 1959. 59., 88–90., Nagy Zoltán 1985. 670–674. és 49–50. kép.

T. K. M.

 

 

515. Városháza

MJ. Eklektikus,

neobarokk, 1883.

Széchenyi tér 10.

Pártos Gyula, Lechner Ödön

 

A városháza 1883-ban

 

 

A városháza építésére Tisza Lajostól megszabott föltételekkel jeligés pályázatot írtak ki, összesen nyolc pályamű érkezett. 1882. március 4-én az első díjat a „Régi alapon” jeligés mű nyerte, Pártos Gyula és Lechner Ödön társ építészmérnökök terve, a második díj Bachó Viktoré lett. A munkálatok nyomon követhetők a május 22-ével kezdődő építési naplóban. Klein H. János és Kirschenbaum Keresztély budapesti építőmesterekkel júliusban írta alá a szerződést Veszelinovics Bazil polgármester. Az alapkövet augusztus 28-án délután három órakor tették le. Októberben a cserépfödést Pap Kálám nyerte el, 14-én tartották a kőművesünnepélyt, a mázas cserepekből Tóth Béla cserépgyáros 20 170 db zöld színűt, 8880 db sárga színűt, és 300 db homorú cserepet szállított le. Az építésről Letzterék három fölvételt készítettek. 1883 tavaszán adták hírül, hogy a lépcsőház ablakfestményei – a középső nagy ablakon a város címere, tőle jobbra és balra a kisebbeken a régi és új Szeged egy-egy emlékképe – Kratzmann Ede budapesti műintézetében készülnek. Június végén minden ceremónia nélkül helyezték föl a csúcsra a toronygombot. Júliusban Brauswetter János ajánlatát fogadták el, a „toronyóra világító készülékkel lesz ellátva”. A hivatali szobák „kifestése Kaszta helybeli festő” munkája. Az összekötő híd címereit, a főhomlokzat szoborműveit a „tiroli származású székesfehérvári Stumf János képfaragó” készítette. Szeptemberben „Hardtmuth L. és C. kályhagyáros cég 23 dísz és egyéb kályhát szállított, és azokat föl is állította”. A kapu Rainer Károly faragása, a lakatosmunka Árkay Sándor fővárosi műlakatosé. A „sóhajok hídja” bádogozását többször átfestették, mire megállapodtak a városháza falazatéval egyező színben. Ez kötötte össze a Bérház királyi lakosztályát a városházával. Október első napjaiban helyezték a főhomlokzat tetejére a város újjászületését jelképező főnixmadarat, amely Bischorn bécsi ércöntő műhelyéből került ki, 5-én megérkeztek az ablakfestmények. 1884 tavaszán kezdték meg az „amerikai matt diófából készült”, az épület barokk stílusával összhangban lévő, Seifmann cég szállította bútordarabok elhelyezését. A városháza pompás épületének képét a Letzter és társa cég 1883-ban fényképen örökítette meg; Zombory Lajos 1890-ben megfestette, a nagyméretű színes akvarellt a Levéltár őrzi.

A négy utcára szóló, négyhomlokzatú, minden oldalon rizalitokkal tagolt épület a régi alapokra épült. Magas alagsorra emelt, a rizalitokban kettő, a szárnyakon egyemeletes, manzárdtetős tömbház, tűzfigyelő óratoronnyal. A térre néző főhomlokzat 4+2+1(iker)+1+2+4 tengely, középen íves záródású, hármas kapuzattal, fölötte erkély, főpárkány fölé emelkedő ívében figurális kompozíció. Az épület ferde lábazatú, magas alagsorán ovális ablakok, előttük láncos korlát húzódik. A földszinti és emeleti ablakok egyenes záródásúak, az emeleten nagyobbak és díszesebbek, a rizalitban lekerekített sarkokkal. A főpárkány előreugró, a színes cserepezésű manzárdtetőn egy sor kiugró, kör alakú szellőzőnyílás van. Az épületet az udvari főfal fölé emelt, gazdagon tagolt, kőkorlátos erkéllyel körülfogott, órával és többszörös osztású sisakkal ellátott torony uralja. A hármas, kocsibejárós kapuzatú kapualjból márványkorlátos lépcsők vezetnek a főlépcsőházba. A kutakkal ékes kicsi, bensőséges udvarról jutunk az épület hátsó bejáratához és lépcsőházához. A karzatos ülésteremben mennyezetfreskók; és eredeti berendezés, csillárokkal, drapériákkal. A freskók Vajda Zsigmond alkotásai (1889). A mezőgazdaságot szimbolizáló nőalak modellje Masa Istvánné (Apró Ferenc ügyvéd dédanyjának

testvére) volt. Beöltöztetett alakját Letzter és Keglovich fényképe őrzi.

 

Forrás: SZL: Tt. 228/882., 56–61. doboz.

 

Irodalom: SZH 1882. márc. 3., 7., máj. 21., aug. 29., okt. 6., 15., nov. 1., 1883. máj. 18., 31., jún. 28., júl. 24., aug. 26., szept. 15., 27., okt. 5., 1884. márc. 2., SZN 1883. júl. 25., szept. 28., okt. 3., Krikkay Gusztáv 1889. 171–183., Bálint Sándor 1959. 116., 118., 121., 164., Nagy Zoltán–Papp Imre 1960. 260., Tipity János 1980. 33., Nagy Zoltán 1991. 178., Apró Ferenc: Szegedi képeslapok. Szeged, 1994. december.

T. K. M.

 

 

516. *Lacikonyha

[Széchenyi tér 11.]

 

 

*Palánk 148. = a Széchenyi tér nyugati oldalán. A tanácsháza mellett álló lacikonyha jellegzetes épületét az 1848-i kőnyomatról és Csató 1861-i vízfestményéről (403., 378. kép) ismerjük. Térre néző homlokzata árkádos volt, középen timpanon emelkedett, az árkádok alatt boltok sorakoztak. 1867 novemberében árverést hirdettek a „lacikonyha épületben létező 18 boltra”, a következő év májustól 3 év és 4 havi bérbeadásra. 1869 októberében a „város legrútabb botrányfészkét” az összeomlástól „megtámogatással” védték. Bontására 1870 májusában árlejtést tartottak, a hónap közepén a bontás már javában folyt.

 

Forrás: SZL: SZB. 27/849., 44., 229/861., 126/870.

 

Irodalom: SZH 1867. nov. 10., 1869. okt. 21., 1870. máj. 1.

T. K. M.

 

 

517. Bérház

VK. Kora eklektikus,

1872.

Széchenyi tér 11.

Wegman Gyula, Scherrer József Adolf

 

A bérház 1876-ban

 

 

A Lacikonyha helyére már 1849-ben tervezett Bainville nagyszerű épületet, ami nem valósult meg. 1870 júliusában a tervpályázatra érkezett 12 tervből, a pesti építészeké lett a nyertes. Időközben megnagyobbították a telket, Wegmann augusztusban vállalkozott az áttervezésre. 1871 májusában a belügyminisztériumból végre leérkezett a városi bérház terve. Az építkezés azonban csak 1872 április első napjaiban kezdődött. 1873 szeptemberében hirdették a boltok és lakások kiadását. A földszinten 16 bolt, emeletenként 44 helyiség készült. Az emeletek beosztását már az épüléskor sok kritika érte. Kiadásukat nehezítette, „hogy csupa lik-luk, ajtó meg ablak”, ezért nem kapnak bele magánlakókat. 1874 februárjában „az egyik legszebb és legdrágább bolthelyiségben (2000 frtos) egy országot világot látott hazánkfia Brem Vilmos, ki több évig lakott Amerikában is, oly fűszerkereskedést rendezett be, mely becsületére válik a palotának”; Steiner és Reichmann vászonkereskedő boltját a Tirolihoz címezte, itt volt még Maader S. lábbeli, Kramer C. férfiöltönykészítő üzlete. Lassan a Fekete Sas utcai boltok is bérlőre találtak. Az emeleteket általában ügyvédek, biztosítók bérelték: 1875-ben a szegedi ügyvédi kamara hivatala volt itt, a Szegedi Olvasó Egylet helyére 1876-ban a Tisza-szabályozás mérnöki hivatala költözött. Itt volt Czapik János zongoratanár magániskolája, a városi zenede és a földszinten rövid időre a dalárünnepélyi központi iroda. Az épületet az 1876-i Letzter-sorozat fényképéről ismerjük, ezen Brem üzlete a városház felőli sarkon volt. A házba egyre több hivatal költözött, 1878-ban a Szegedi Hiradó szerint a „bérház egy részét fiók-városházává lehetne fölavatni”. A Vízkor is a város tulajdona, több árvízi fénykép is megörökítette. 1883 júliusában az előkészületek miatt a városi zenede a Burger-házban (Stefánia 1.) bérelt helyiséget. A király fogadására a második emeleten öt szobából zárt lakosztályt alakítottak ki a térre és a városházára néző ablakokkal, kárpitosmunkát és bútorokat Seifmann Mórnál rendeltek, majd megépítették a lakosztályt a városházával összekötő folyosóhidat (a „Sóhajok hidját”).

1987-ben az első emeleten a tér és a városháza felé eső sarokhelyiségnek a mennyezetén díszítő festésre bukkantak. Az ovális középdísz figurális festésének föltárását, konzerválását és kismérvű kiegészítését Szőke Ágnes restaurátor végezte. Ez a helyiség föltehetően része volt annak a térre néző első emeleti tágas lakásnak, melyet 1875. május elsejétől 1876. május elsejéig a Szegedi Olvasó Egylet bérelt, majd a Tisza-szabályozás mérnöki hivatala volt. 1996-ban az épület teljes egészét a polgármesteri hivatalok foglalják el.

A lacikonyha megnagyobbított telkére épült, négy utcára, téglalap alakú udvarral. Főhomlokzata 4+2+K+2+4 tengely középrizalittal, ezzel egyező, de szerényebb a Fekete Sas utcai hátsó homlokzat. Oldalhomlokzatai 4+8+4 tengelyesek, szélső rizalittal. A földszinten egyenes záródású nyílások, az íves kapu két oldalán pillérre állított lámpa, fölötte csigás konzolokon nyugvó erkély. Az övpárkánytól a sarkok és a rizalitok szélei kváderozva vannak. Az ablakok csupán a középrizalit első emeletén ívesek. A timpanonos szemöldökök bizonyos szakaszokban a két emelet között váltják egymást. A középrizalitot megemelték, itt a konzolsoros főpárkány a padlásablakok fölé került, és fölötte díszes mellvéd emelkedik. A faragott fakapukon át kapualjakba jutunk, onnan a lépcsőházakba és az udvarra, amelyet zárt folyosórendszer vesz körül. A korlát a főlépcsőházban szögletes vonalú kovácsoltvas, a hátsóban vaskos tagú öntöttvas.

 

Forrás: SZL: Tt. 2533/872., 5633., 7423/873., 3480., 6837., 9919/874., 4193/879.

 

Irodalom: SZH 1870. máj. 18., júl. 13., 15., aug. 14., 1871. máj. 5., 1872. ápr. 5., 1873. aug. 15., szept. 17., 1874. febr. 22., márc. 29., máj. 1., júl. 22., 1875. márc. 5., 26, ápr. 25., nov. 14., 1876. febr. 13., 27., aug. 17., 1878. máj. 24., 1883. júl. 8., 15., SZN 1883. júl. 25., Cserzy Mihály 1922. 8., Bálint Sándor 1959. 108., Nagy Zoltán 1991. 108–109.

T. K. M.

 

 

518. *Götz-ház

[Széchenyi tér 12.]

 

 

*Palánk 149–150. = a Széchenyi tér, a Laudon és a Fekete sas utca határolta telek. 1836-ban, 1848-ban Götz János, 1860-ban özv. Götzné tulajdona. A házat az 1848-i kőnyomatról és Csató 1861-i vízfestményéről  ismerjük. Itt volt 1836-tól 1874-ig a Pick-féle likőrraktár. A házban működött Szeged három patikájának egyike, Götz Károly Az Isteni gondviseléshez címzett gyógyszertára. 1863 októberében a Deutsch testvérek Nagy pipához című boltjában norinbergi áruk voltak kaphatók, decemberben Schlesinger Henrik sarkon lévő fűszerkereskedésében „retek cukorkát” árult. 1864 tavaszán a sarokbolt november elsejétől 6 évre kiadó. Föltehetően ezt bérelte ki Tóth Péter fűszerkereskedő, aki 1874-ben boltjában szagnélküli amerikai petróleumot is árult. Novemberben költözött el Pick Mór likőrraktára saját házába (*Palánk 202.). Back B. fiai pedig ide helyezték át lisztraktárukat. 1875 tavaszán a Kovács Albert bérelte gyógyszertárat Barcsay Károly nyíregyházi gyógyszerész vette meg.

 

A Götz-ház 1883-ban

 

 

A Letzter-sorozat 1876-i fényképén a gyógyszertár, Deutsch Zsigmond és Tóth Péter cégtáblái láthatók, majd Letzter és társa 1883-i fényképén is. A Vízkor Götz János a tulajdonos, Barcsay Károly a károsult. Az Építési Törzskönyvben özv. Schäffer Ádámné Götz Borbála háza. 1884-ben nagy kár érte Barcsayt és Tóth Pétert, a februári tűzben a padláson tárolt gyógyszer- és fűszerkészlet porrá égett. Helyére 1940-ben „bérház és banképület” épült, emeltette a Szegedi Népbank szövetkezet.

Téglalap alakú telekre (eredetileg két keskeny telek volt) épült a három utcára szóló, egyemeletes lakóház. A tér felőli homlokzat 8 tengely, valószínűleg ugyanilyen volt a Fekete Sas utcai is, míg a Laudon utcai jóval hosszabb lehetett, föltehetően a ház bejáratával. A földszinti üzletnyílások egyenes záródásúak voltak, és táblák védték őket. Az 1883-i fényképen rézsútosan kihúzott ernyők árnyékolták az üzleteket, fölöttük a cégtáblák. A széles övpárkány fölött egyenes záródású ablaksor, helyenként szemöldökkel. A főpárkány tagolt, a tetőn egy sor íves szellőzőnyílás volt. 

 

Forrás: SZL: SZB. 52/848., Tt. 913/873., 6837/874., 7676/875., ÉT.

 

Irodalom: SZH 1859. ápr. 29., 1860. márc. 29., 1863. okt. 7., dec. 12., 1864. ápr. 16., 1874. okt. 11., nov. 4., 15., 1875. ápr. 16., 1884. febr. 22., Reizner János 3. 211., Péter László 1973. 75., 1974a. 238., Habermann Gusztáv 1992. 95., 81.

T. K. M.

 

 

519. Schwörtz-ház

MJ. Empire, 1810-es évek

Széchenyi tér 13.

Schwörtz János

 

A Schwörtz-ház 1883-ban

 

 

*Palánk 151. = a Széchenyi tér nyugati oldalán. 1819-ben „Svertz Háza”, föltehetően azé a Schwörtz Jánosé, aki 1800-ban a tanácsházát építette. A házat az 1848-i kőnyomatról és Csató 1861-i vízfestményéről (403., 378. kép) ismerjük.

1859-ben Grünn-féle ház, Fekete Sas utcai boltjában „Láttani és Plasztikai Világkiállitás” látható. Blanch Th. fényképésznek, a kaputól balra eső teremben fölállított kiállítása után más képeket fognak kitenni. 1863-ban az utcára engedély nélkül, szabálytalan pinceajtót nyitottak. 1867 februárjában Wollner Ignác és társa tudakozó és közvetítő intézetének helyisége a Széchenyi téri oldalon volt, ahová a hordár intézet irodáját is áttették. Júliusban ugyanide helyezték, és a Wollner cégre ruházták a Hungária szegedi főügynökségét. 1870 októberében itt volt Schlesinger Henrik fűszer-, anyag- és festékáru-kereskedése. 1872 márciusában az utcai oldalon megnyílt a Honvéd doboshoz címzett sörcsarnok. Júliusban Keppich Lajos megvette Schlesinger fűszerkereskedését, szeptemberben már itt volt Politzer aranyműves boltja. 1873 tavaszán boltok és lakás bérelhető: Politzer boltja és a mellette lévő borbélyműhely. 1875 decemberében Prosznitz Mihály fiai rőfösök hirdették a „lüsztereket”. A ház a Vízkor Grünn János örököseié, károsultak: Klein Gusztáv kávés, Stern Róza vegyeskereskedő, Todeskó Manó posztókereskedő és Prosznitz Mihály fiai rőföskereskedők. Az 1880-as években, az Építési Törzskönyv adatainak fölvételekor a tulajdonos Grünn Jánosné, Götz Julianna. Letzter és Társa 1883-i fényképén Schlesinger Josl. és Tedesko Mano hatalmas cégtáblája látható. 1996-ban a térre néző földszinten a Debreceni étterem foglal helyet.

A térről a Fekete Sas utcára átnyúló téglalap alakú telekre épült az egyemeletes lakóház. Mindkét homlokzata 7 tengely. A földszinti nyílások egyenes záródásúak, a fényképen is látható laposívű keretelést vállpárkány fűzi össze. A boltok fölött hatalmas cégtáblák voltak és a nyílásokat táblák fedték. A szerény övpárkány fölött egyenes záródású ablakok, összefüggő párkánnyal. Erkélye kőkonzolos, gazdag kovácsoltvas ráccsal, benne az ún. „Attila-fej” relief. Főpárkánya tagolt. A tetőn egy sor szellőzőnyílás volt. Bejárata az utca felől van, udvarán kőkonzolos folyosó.

 

Forrás: SZL: Ti. 2040/819., 4137/863., Tt. 6427/872., 7676/875., ÉT.

 

Irodalom: SZH 1859. nov. 27., dec. 1., 1867. febr. 3., júl. 4., 1870. okt. 9., 1872. márc. 8., júl. 28., szept. 27., 1873. márc. 26., 1875. dec. 12., Bálint Sándor 1959. 90., Nagy Zoltán–Papp Imre 1960. 262., Habermann Gusztáv 1992. 98., Nagy Zoltán 1991. 107.

 

T. K. M.

 

 

520. *Neskovits-ház

[Széchenyi tér 14.]

 

 

*Palánk 152. = a Széchenyi tér nyugati oldalán. 1819-ben „Neskovits Háza”, az épületet az 1848-i kőnyomatról és Csató 1861-i vízfestményéről  ismerjük. 1865 júliusában Holtzer S. és fiai nyitották meg posztó és gyapjúszövet raktárukat. 1868 februárjában Neskovits Demeter hagyatéka, a Fekete sas utcára átnyúló földszintes lakóház eladó.

 

A Neskovits-ház 1883-ban

 

 

1869 őszén vásárolhatta meg az örökösöktől Bamberger Sámuel kereskedő. A Kikerikihez címzett utca felőli sörcsarnokot 1870 tavaszán Groszman Kálmán vette át, és a hozzátartozó udvarkerttel együtt április 23-án megnyitotta. Két év múlva, 1872-ben az új tulajdonos a sörcsarnokot az Újvilághoz címezte, udvarkertjével április 30-án nyitotta meg, ősszel pedig jócskán megnagyobbította. Ebből az időből a házat az 1872-i Letzter-sorozat fényképe, és Bietler akvarellfényképe örökítette ránk. 1875 áprilisában a tér felőli boltból Englender H. és fiai díszműraktára költözött el. 1876. szeptember 30-án az Újvilághoz sörcsarnokot és éttermet Zóbel Lipót vette át, ahol 1877-ben a Pilseni sört pohárszámra is mérte. 1878 tavaszán Bárd Adolf díszműáru boltja költözött el a tér felőli oldalról, valószínűleg a helyén nyitott férfi- és női ruhaüzletet Árvay János. Ősszel Zóbel az Újvilág sörcsarnokot egy üvegoldalú teremmel bővítette az udvar felé. A Vízkor özv. Bamberger Sámuelné Prosznitz Rozália tulajdona, rajta kívül károsult Prosznitz Mihály végeskereskedő és Zóbel Lipót sörcsarnokos. A régi Újvilág vendéglőt 1880 októberében Szekula Júlia vette át. 1883 májusában a ház bontásakor készült fényképen a tetőzet már hiányzik. A telekből sajátították ki a Híd utca folytatásához szükséges területet, és evvel a telket két részre osztották. Az új utca túloldalán maradt telekre, a Fekete Sas és Csekonics utca sarkára épült a Szivessy-ház. Az utca innenső oldalán lévő telekre a Prosznitz-ház.

Az L alakú telekre épült U alaprajzú háznak rövidebbik szára a Széchenyi téren, a hosszabbik szára a Fekete Sas utcán terült el. A két utcára szóló földszintes lakóház tér felőli homlokzata 9 tengely volt. Az egyenes záródású ajtók és ablakok félköríves kereteléseit vállpárkány fűzte össze. Egyszerű főpárkánya, és a tetőn egy sor íves szellőzőnyílása volt.

 

Forrás: SZL: Ti. 2040/819., SZB. 70/871., Tt. 7676/875.

 

Irodalom: SZH 1865. júl. 16., 1868. febr. 2., 1869. aug. 26., 1870. ápr. 20., 1872. márc. 22., 28., nov. 22., 1875. ápr. 30., 1876. szept. 29., 1877. máj. 4., 1878. márc. 24., márc. 31., szept. 25., 1880. okt. 17., Péter László 1973. 79., Habermann Gusztáv 1992. 202., 18.

 

T. K. M.

 

 

521. Prosznitz-ház

Eklektikus, 1883.

Széchenyi tér 14.

Bachó Viktor

 

 

A Széchenyi tér, a Csekonics és a Fekete Sas utca határolta telekre a Prosznitz Mihály fiai cég, Prosznitz Vilmos és Simon 1883 áprilisában nyújtott be kérelmet. A Jiraszek és Krausz aláírta, 23-án engedélyezett tervet törölték, mert az építtető módosítást kért. A Bachó-féle új terveket június 8-án nyújtották be, és 28-án kaptak rá engedélyt. A Szegedi Hiradóból tudjuk, hogy a ház építője Hoffer Károly, és a beton alapot augusztus első felében fejezték be. A kifogástalan épületre a lakhatási engedélyt 1884. november 15-én adták meg. Az Építési Törzskönyvben a ház özv. Bamberger Sámuelné Prosznitz Rozál és Bamberger Béla tulajdona.

 

A Prosznitz-ház 1927 előtt

 

 

Az 1883-ban kialakított három utcára szóló, téglalap alakú telekre épült lakóház. A Nagy Jenő (Csekonics) utcai bejárattal és főhomlokzattal, mely 1+4+1+K+1+4+1, a térre néző 1(sarok)+1+3 tengely, utóbbival egyező a Fekete sas utcai, közép- és sarokrizalitokkal. A földszinten változatos kváderozások, az emeleten fugázva van. Az üzletsor nyílásai félköríves záródásúak, a kapu a háromtengelyes középrizalitban van. A háromtengelyes sarokrizalitokat körülölelő erkély tíz, mélyről induló ívelt konzolon nyugszik, finom mívű kovácsoltvas korláttal. Az ablakok egyenes záródásúak, összefüggő párkánya végigfut, a parapetben stukkódísz, a timpanonos szemöldökben szintén. A főpárkány sűrű gyámköves, a rizalitokban bábos mellvéd emelkedik föléje, melyet kis építmények tagolnak.

 

Forrás: SZL: Tt. 5512/883., ÉT.

 

Irodalom: SZH 1883. máj. 16., jún. 12., aug. 5., Péter László 1974a. 241.

T. K. M.

 

 

522. Kiss Dávid-palota

VK. Eklektikus, 1872.

Széchenyi tér 15.

Benkó Károly, Kolbenheyer Ferenc

 

 

*Palánk 1515/154 m. = a Klauzál, Széchenyi tér és Kárász, Kiss utca határolta telek. 1870 októberében árverésre bocsátott Széchenyi téri házhelyekből csak kettő kelt el, mindkettőt Kiss Dávid kereskedő vette meg. A Szegedi Hiradó 1871 februárjában hírül adta, hogy a négyhomlokzatú palota kétemeletes lesz, a földszinten 30 bolt (mindegyik irodahelyiséggel), a két emeletben összesen 18 (4–7 szobás) lakással. „A tervet Benkó és Kolbenheyer pesti építészek készítették, a kiviteli részletrajzokat pedig Arleth Ferenc helybeli építész, az építést is ő vezeti.” A terveket is ő nyújtotta be a tanácshoz az építtető megbízásából március 9-én. Az engedélyt március 16-án adták meg. 1872 augusztusában már befejezéséhez közeledett az építkezés. Ősszel fotografálhatta le a Letzter cég, a fényképen a Kárász utcai és Széchenyi téri oldal látszik, a bolthelyiségek még portál nélküliek. Az üzletek október elején nyíltak meg, elsőnek Lemle Miklós kalapraktára, Polczner Gyula üvegkereskedése. Az 1876-i Letzter-sorozat fényképei a Klauzál téri oldalt is megörökítették. A boltokat rézsút kihúzott ponyvák árnyékolják, fölöttük cégföliratok: a Klauzál tér és Kárász utca sarkán Polczner Gyula, a Széchenyi tér és Kárász utca sarkán Klein Herman, mellette Szegedi Gőzmalom Biztosító ... olvasható. Később a boltok bérlői gyakran változtak. 1878 novemberében Traub Bernát és társa itt nyitotta meg második üzletét: könyv-, papír- és hangjegykereskedését. Az épület több árvízi fényképen látható a régi cégek tábláival. A Vízkor még Kiss Dávid tulajdona, a földszinten 16 károsultat tartottak számon a házmesterrel együtt. Júliusban „oktalan babonáról” ír a Hiradó: a piacon – mondják – összedől a nagy „sárga ház”, mivel a Szentháromság szobrot, mely addig a ház helyén állt, a város eltávolította onnan. 1889-ben a palota „ujonnan festetik be tetszetős szürke szinűre [...] meglehetősen vedlett sárga szine [...] a fölépülés óta ezuttal kap először új mázt.” Ekkor az épület már a Kiss Dávid örökösök tulajdona.

 

A Kiss Dávid-palota 1872-ben

 

 

Négyzet alakú telekre épült a négy utcára szóló négyszögudvaros palota, sarok- és közép-rizalitokkal, melyeket kiemelnek a tetőépítmények. A földszint kváderozva van. Homlokzata a terek felől 1(iker)+5+1+K+1+5+1(iker), az utcák felől 1(iker)+13+1(iker) tengely. A kapuk és a boltnyílások egyenes záródásúak. A kapuk vasrácsában az építtető névbetűi és a hajdani házszám: K D, SZ 1515 látható. Fölöttük a három tengely szélességű erkélyt négy csigás konzol tarja. Tagolt övpárkányai erőteljesek. Az emeleti ablakok egyenes záródásúak, közöttük falpillérek sorakoznak. Az első emeletieknél összefüggő párkány, rozettás parapet tükör, egyenes szemöldök, míg a rizalitban íves timpanon van. A második emeletieknél az övpárkány egyben ablakpárkány, és egyenes szemöldök csak a rizalitban van. Az erőteljesen kiülő főpárkányt álló konzolok tartják. A tetőn egy sor íves szellőzőnyílás volt. A tetőépítmények kerek kis ablakait a legutóbbi helyreállításkor ikerablakra váltották. Az egymással szemben lévő nagy kapuk átjárást tesznek lehetővé a két tér között. A hatalmas, falpilléres kapualjakból jutni a lépcsőházakba, ahol a lépcsősort gazdag rajzú öntöttvas korlát kíséri. Hasonló rajzú az udvari, konzolokon nyugvó függőfolyosó korlátja. Mindkét lépcsőház mennyezetén díszítő festés, téglalap alakú mezőben ornamentális és figurális kompozíció. A díszítő festéseket Bálint Sándor is számon tartotta.

 

 Forrás: SZL: SZB. 15., 74/871., Tt. 4126., 4714., 5906., 6249., 6427., 6786., 11 144/872., 913/873., 7849/874., 15., 5901., 6632/875., 272/876.

 

 Irodalom: SZH 1870. okt. 26., 1871. febr. 26., 1872. aug. 16., szept. 22., okt. 4., 13., 1878. nov. 3., 1889. jún. 4., 1888. jún. 20., SZN 1879. júl. 12., Bálint Sándor 1959. 109., 121., Török László 1966. 239., 249–255., Péter László 1973. 72–79., 1974. 239., 1994. 253–254., Nagy Zoltán 1991. 109–110., Habermann Gusztáv 1992. 147.

T. K. M.