Pusztaszeri Hét vezér emlékmű

A pusztaszeri Hét vezér emlékoszlopA szintén 1990 óta védett Pusztaszeri Hét Vezér Emlékmű egy négyhektáros területen fekszik. Mint történelmi emlékhely az országos jelentőségű védett területek kategóriájában ritkaságnak számít. Az emlékmű szerényen és magányosan emlékeztet Kecskemét és Pusztaszer különleges történelmi kapcsolatára, hiszen a pusztaszeri legelők is valamikor Kecskemét város birtokában voltak. A kecskemétiek a Szeri-sík hét vezéri dombjának egyikére, a Kovácsné halmára, amelyet még az 1860-as években átkereszteltek Árpád-halomra, országos emlékművet akartak emelni, eredetileg kormányzati támogatással. Végül a történelmi Magyarország főiskoláit is magában foglaló Magyar Diákszövetség 1894-ben Kolozsváron tartott kongresszusán a kecskeméti Református Jogakadémia hallgatóinak egyesülete kezdeményezte, hogy közadakozásból állítsanak emlékművet. Itt Kecskemét város jogakadémiájának képviselői azt is indítványozták, hogy a magyar ifjúság millenniumi díszünnepségeinek egy részét Kecskeméten, illetve Pusztaszeren rendezzék meg. Az Országos Diákszövetség gyűjtést kezdeményezett a Pusztaszeren felállítandó emlékmű költségeinek fedezésére, ez azonban lassan haladt, ezért 1896. június 20-ára csak az alapkő letételére volt mód. A pénzhiány miatt az eredeti elképzelés megvalósításáról le kellett mondani. Helyette egy szerényebb obeliszk felállítását látták jónak. Így született meg egy egyszerűen kivitelezhető emlékoszlop terve. 1898-ban a jogakadémiai bizottság megbízta „Gerenday A. és fia” kőfaragóműhelyét, a munka elvégzésével. Végre 1900. június 24-én ünnepélyes keretek között felavatták Pusztaszer Hét vezér emlékoszlopát Kecskemét városának birtokán. Az elkészült emlékmű a 7 domb (kunhalom) közül a legmagasabbra, a 35 méter átmérőjű Árpád-halomra épült. Magassága 13 méter, a tetején levő repülni készülő turullal együtt 14 m lett. Az alapzatán levő márványtáblán ez olvasható:

„Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére Kecskemét város támogatásával, közadakozásból emelte a Magyar Országos Diákszövetség.”

A felirat fölé Árpád vezér, a többi oldalra Előd és Ond, Kond és Tas, Huba és Töhötöm domborműve került. A bronzalkotásokat Pataky Imre (1850–1910) kecskeméti rajztanár gipszmintái alapján öntötték.

Az emlékművet Pusztaszer községből rövid sétával lehet elérni.